info-kommunikációs technológiák
 
 

Bevezetés

 

 

Az „Info-kommunikációs technológiák” című munka a bölcsészképzés BA szintje számára kínál modulrendszerű, digitális tananyagot. Képzési terveinkben ehhez a tananyaghoz egy gyakorlati jellegű kurzus is kapcsolódik „Info-komunikációs technológiák alkalmazása” címmel. Eltérő előképzettségű és érdeklődésű, különböző szakos felhasználókat feltételezve általános cél az elektronikus műveltség széleskörű elterjedéséhez való hozzájárulás. Az IKT alkalmazás-centrikus, a társadalomtudományok szempontjaira érzékeny, reflektált használatát kívánjuk elősegíteni. Ennek érdekében figyelemmel kísérjük és beépítjük az információs társadalom kutatásával kapcsolatos aktuális eredményeket. Olyan tananyagot fejlesztünk,amely a bölcsészek és bölcsész szakos pedagógusjelöltek szempontjaira tekintettel formálódik filozófiai, etikai, jogi, történeti, szociológiai  kommunikációelméleti elemekkel gazdagodva. Kikezdhetetlen álláspontok átadása helyett az önálló ismeretszerzés képességeinek fejlődését és a problémaérzékenység működését segítjük elő.

 
 

A fejezetek egységes felépítésben jelennek meg a tartalmi kifejtés mellett fejezetenként a megválaszolandó kérdéseket és kulcsfogalmakat is megjelenítve. A didaktizáltság követelményének fejezetenként kérdések és feladatok megfogalmazásával  is próbálunk eleget tenni. A kérdésekre adandó válaszokat a lehetséges megoldások sokfélesége miatt nem adjuk meg, ezek gondolkodásra késztető, a megértését elősegítő funkciójú tartalmak. A feladatok megoldásait fejezetenként közöljük. A tananyaghoz fogalomtárat is készítettünk.

 
     
 

A tananyag tartalmi felépítése, fejezetei

 

Az info-
kommunikációs technológiák informatikai alapjai

     

Info-
kommunikációs technológiák társadalom-
tudományi megközelítésben

     

Az információs társadalom helyzete a trendkutatás tükrében