Szerkesztette:

P. Lakatos Ilona

 

 

 

Szerzők:

 

Bényei Ágnes

P. Csige Katalin

P. Lakatos Ilona

Minya Károly

Szabó G. Ferenc

 

 

 

A digitalizált változatot készítette:

Szopos András

 

Kedves Hallgatónk!

 

 

            Üdvözöljük alapszakosaink sorában. A szakmai képzésben meghatározó, több félévet átfogó leíró magyar nyelvtani tanulmányainak elméleti alapjait a Keszler Borbála szerkesztette Magyar grammatika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000) című tankönyv alapján fogja elsajátítani. Munkánk az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetéséhez, a grammatikai elemzésekhez, az összefüggések alkotó alkalmazásához kíván segítséget adni. Nem tankönyv-helyettesítő tehát, de lehet szeminárium- és előadás-kiegészítő segédanyag, biztosítja a tananyag önálló gyakorlásának, elmélyítésének a lehetőségét, így reményeink szerint megkönnyíti a szófajtani, alaktani, szintagmatani és mondattani szemináriumokra, valamint a kollokviumokra való felkészülést.

            Grammatikai gyakorlókönyvünk felépítésében, módszerében követi a Magyar grammatikát. A legtöbb nagy fejezetet egy rövid, elméleti rész vezeti be, amely természetesen nem törekszik a teljességre, csak azokat az alapfogalmakat, magyarázatokat tartalmazza, amelyek tudatosítása nélkülözhetetlen a gyakorlatok megoldásához, illetőleg olyan elméleti kérdésekre tér ki, melyeknek tisztázása (a szakirodalomban is) a legtöbb gondot okozza. Több összefoglaló táblázattal igyekszünk segíteni a részrendszerek összefüggéseinek feltárását.

            Minden fejezet második nagy egységét a Mintaelemzések adják. Reméljük, hogy ezzel az újdonságnak számító megoldással tudjuk a legnagyobb segítséget adni hallgatóinknak. Az elemzőrészben felhívjuk a figyelmet a leggyakoribb típushibákra, emellett itt mutatunk rá az adott problémák elméleti hátterére. Kiemeljük az elemzés szempontjából legfontosabb tudnivalókat, esetleg egyéb szakirodalom megadásával továbbgondolásra, más álláspont megismerésére késztetjük az olvasót.

            Az összességében több száz feladatot tartalmazó gyakorlófeladatok minden fejezetben két részre tagolódnak: az egyes részegységekhez kapcsolódó feladatsorokat a komplex jellegűek követik. Az indukciós nyelvi anyag (nyelvi szerkezetek, mondatok, szövegrészek) kiválasztásában arra törekedtünk, hogy azok különböző stílusrétegeket képviseljenek (szépirodalmi, beszélt nyelvi, publicisztikai stb.), ezért válogattunk a Magyar Nemzeti Szövegtár korpuszából is.

            Az összességében több száz feladatot tartalmazó gyakorlófeladatok minden fejezetben két részre tagolódnak, mégpedig úgy, hogy az egyes részegységekhez kapcsolódó feladatsorokat a komplex jellegűek követik. Az indukciós nyelvi anyag (nyelvi szerkezetek, mondatok, szövegrészek) kiválasztásában arra törekedtünk, hogy azok különböző stílusrétegeket képviseljenek (szépirodalmi, beszélt nyelvi, publicisztikai stb.), ezért válogattunk a Magyar Nemzeti Szövegtár korpuszából is.

            Gyakorlókönyvünknek digitalizált változata is készült. A technikai lehetőségeknek köszönhetően a különböző nyelvi jelenségek közötti kapcsolat, összefüggésrendszer feltárására ezáltal sokkal nagyobb lehetőség nyílik. Gyakorlókönyvünkben a  piktogrammal jelöltük a belső koncentráció lehetőségeit, és különböző színekkel a mondatrészeket:

 

ALANY (kék)

ÁLLÍTMÁNY (piros)

JELZŐ (égszínkék)

TÁRGY (rózsaszín)

HATÁROZÓ (barna)

 

            Reméljük, hogy a Grammatikai gyakorlókönyv segítségére lesz, hozzájárul a szemináriumokon, vizsgákon való jó szerepléshez, az eredményesebb együttdolgozáshoz. A többi már Önön múlik…

 

 

Jó munkát kívánnak:

 

                                                                                              a szerzők