II. Gyakorlófeladatok

 

 

1.     1.      Sorolja be a minőségjelzős szószerkezeteket szófaji jellemzőik, fajtáik alapján!

szorgalmas diák, ezen a főiskolán, piros rózsa, felhők mögötti ég, finom sütemény, érdekes történet, Julianus barát, tiszta udvar, meleg lakás, hókarú Nauszikaá,

 

2.      Állapítsa meg a minőségjelző szófaját az alábbi minőségjelzős szerkezetekben!

A természetből vett hasonlatok az emberi érzelmeket is nagyon szépen kifejezik. (Simon István)

Hitványabb Nérók még seholse éltek. (Ady Endre)

Baljóslatú, bús nép a magyar. (Ady Endre)

… a nagy, kék réten kezdik a mennyei tücsökzenéjüket a csillagok. (Szabó Lőrinc)

… e léha, locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat. (József Attila)

Terülj asztalkám csak a mesékben van.

 

3.      1.      Elemezze az alábbi mondatokban szereplő mennyiségjelzős szószerkezeteket az alaptag és a bővítmény szófaja alapján!

Sok kicsi sokra megy.

Minden örömöm megkétszerezem. (Illyés Gyula)

Ötven huszár volt akkor, a Szabadság. (Illyés Gyula)

szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel. (Dsida Jenő)

Harminckét éves lettem lettem én. (József Attila)

Két karodban ringatózom csöndesen. (Radnóti Miklós)

 

4.      Magyarázza meg, hogy a birtokos jelzős szószerkezetekben a birtokos jelző ragja miért jelenhet meg Ø fokon is!

 

a fiúnak a könyve;  a fiú könyve

 

5.      Indokolja meg, hogy az alábbi esetekben miért kell kitennünk a birtokos jelző -nak/-nek ragját!

 

A fiúnak a könyve veszett el, és nem a táskája.

Katinak fájt a feje.

Szomorú volt az arca a barátomnak.

Kinek a feladata ez?

 

6.      Alakítsa át a mondatokban a jelzős szószerkezeteket értelmező jelzős szószerkezetté!

A barátnőm érdekes levelet kapott.

A gyerekek sok papírt gyűjtöttek.

A nagymama nézi az unokák fényképeit.

Elveheted az én tollamat is.

Olvasd el ezt a könyvet!

 

7.      Csoportosítsa az alábbi értelmezős szerkezeteket a megadott szempontok alapján! Állapítsa meg az értelmezők szófaját!           

 

könyvet, milyet (vettél); a szomszéd faluba, Kótajba; a fiók, az alsó; a példákból, egymáséiból (még tanultunk); ajándék, számtalan (volt ott); kérést, sokat (teljesített); a ház, a tiéd (a legszebb); Babits, a szerkesztő; ezt, az enyémet (vidd el)

 

minőségjelzőnek megfelelő értelmező

mennyiségjelzőnek megfelelő értelmező

birtokos jelzőnek megfelelő értelmező

azonosító értelmező

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      Elemezze az alábbi mondatok szintagmáit! Ügyeljen a szerkezeti különbségekre!

 

Borzasztó olcsón jutottam hozzá.

Borzasztóan olcsón jutottam hozzá.

Kellemes meleg szoba várt ránk.

Kellemes, meleg szoba várt ránk.

 

Vö.: Mondattani elemzések. Szerk.: Rácz Endre–Szemere Gyula. Tankönyvkiadó. Budapest, 1972: 164.

 

 

9.      Elemezze a következő mondatok jelzős szerkezeteit a jelző típusa, szófaja, valamint az alaptag szófaja szempontjából!

 

Harminchat fokos lázban égek mindig. (József Attila)

Minek a lélek balga fényüzése. (Tóth Árpád)

Sok-sok levelet e tintával írnék egy kis leánynak. (Kosztolányi Dezső)

A harmincas évek elején már a korszak legtekintélyesebb írója. [Móricz Zsigmond] (Simon István)

Minden embernek van valami titka. (Krúdy Gyula)

Kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk. (József Attila)

Vajda János, az első negyvennyolc utáni modern költő, 1897-ben halt meg. (Nemeskürty István)

Homokkal egy vödörnyi óceánt kerítek el a semmi ellen. (Nemes Nagy Ágnes)

S te, a Mindenség summás legénye részt se kaptál. (Nagy László)

Testem előtti szél, testem utáni nap sajdul át csontjaimon. (Csoóri Sándor)

Szabad ésszel nem adom ocsmány módon a szolga ostobát. (József Attila)

A széles, szenes göröngyök felett egy kevés könnyű hamu remeg. (József Attila)

A szomszéd présházban minden nyáron egy festő lakott. (Lengyel József)

Méneseknek nyargaló futása zúg a szélben. (Petőfi Sándor)

Hadd zengjen a költő ábrándot, vigaszt, halkat. (Tóth Árpád)

S egy talpalatnyi föld elég nekem. (Madách Imre)

Dózsa György unokája vagyok én,

Népért síró, bús bocskoros nemes. (Ady Endre)

Szeszélyes, bús ajándék e rímes, furcsa játék. (Tóth Árpád)

S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: Füstösek, furcsák, búsak, bíborak. (Ady Endre)

A vágott virágok közül az apró krizantémok, a lila orchideák, a tarka gerberák és a zörgő szalmavirágok illenek leginkább az Erzsébetekhez.