Témák
» A gyermekközpontú iskola alapelvei
» A hagyományos osztálytermet felváltó többfunkciós iskolai tér kialakítása. Az osztályterem, mint segítő környezet. Esztétikai nevelés és iskolai tér.
» A tananyag kiválasztásának, felépítésének sajátosságai
» Értékelés
» Gyermekkép, gyermeki szükségletek, gyermeki sajátosságok az egyes koncepciókban
» Ismeretelmélet, Tanulás- és nevelésfelfogás
» Oktatás folyamata, módszerei, taneszközök
» Pedagóguskép, tanári munka sajátosságai, tanárokkal szembeni követelmények
» Szabályok, fegyelem, rend
» Társadalomfelfogás