A honlapon található anyagok a tanárképzési Ba tanárszak felvételét megalapozó propedeutikai, pályaorientációs és történeti jellegű modulokhoz, az Ma tanárképzési modulokhoz, valamint a tanítóképzés Ba szintjének neveléstörténeti és didaktikai tanegységeihez kapcsolódnak. 

A reform- és alternatív pedagógiai irányzatok és koncepciók alapelveit, gyermekképét, iskolafelfogását, módszereit, technikáit és tananyagszervezését mutatják be, részben eredeti szövegek, részben elméleti összefoglalók alapján. Ezen kívül feladatsorokat, képeket és az anyagot feldolgozó órákon készült hallgatói dolgozatokat találhatnak az érdeklődők. A munkát fogalomtár és a fontosabb szerzők életrajza egészíti ki.

Az anyag feldolgozása  eltér a reformpedagógiai és alternatív pedagógiai törekvések átfogó ismertetését célzó eddig megjelent művek általában kronológiai alapon épülő szerkezetétől, és az egyes irányzatokat és elemeket pedagógiai problémák mentén ismerteti, mivel kialakításának szempontja a jelenlegi magyar oktatás problémáira adott alternatív pedagógiai válaszok bemutatása.

Tovább a témák listájához