Kezdőlap | Tartalomjegyzék |  

Előszó

 

Az Ó szelence a XVII–XVII. századi magyar nyelvű költészet folyamatosan bővülő hálózati szöveggyűjteménye. Létrehozása során példaképünk a nagyszerű Luminarium 17. századi részlege volt. A szövegválogatás alapja a Kovács Sándor Iván főszerkesztésével elkészült kétkötetes felsőoktatási tankönyv volt, a Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I. Késő-reneszánsz manierizmus és kora barokk ( Budapest, Osiris, 1998, 2002.), II. Barokk és késő-barokk rokokó ( Budapest, Osiris, 2000, 2002) (a továbbiakban SzGy.). A kötet szerzőket bemutató kisesszéiből szerzői jogi okok miatt csupán részleteket vettünk át. A kötetek anyagát jelentősen kibővítettük, a töredékesen közölt szövegeket kiegészítettük. A versek közléséhez lehetőleg a rendelkezésre álló legjobb kiadást, lehetőleg kritikai kiadást, néhány esetben pedig az eredeti kéziratot vettük alapul. A szövegeket – az eredeti hangzást megőrizve – modern helyesírással írtuk át. A rendelkezésre álló variánsokból a textológia szabályai szerint választottunk; szükség esetén a szöveget javítottuk. Néhány esetben, ahol az eredeti ortográfia nem okoz értelmezési nehézségeket, nem modernizáltuk a szöveget. Ahol nincs más név feltüntetve, Orlovszky Géza végezte a szövegátírást.

Szövegyűjteményünk elsősorban a magyar alapszakos hallgatók igényeit szolgálja ki. Az anyag lefedi az egyetemi tanterv teljes barokk költészeti kötelező és ajánlott irodalmát. Ugyancsak a hallgatók tájékozódását szolgálják a forrásokat értelmező, magyarázó tanulmányok. Ezek részben a korszak szakirodalmának gyakran idézett, egyetemen is olvastatott „klasszikus” darabjai, részben pedig Szilasi László kifejezetten e gyűjtemény számára készített tanulmányai. A szerzői életműveket, verscsoportokat, műfajokat – a Szgy-hez hasonlóan – kisesszék vezetik be. Ezeket részben a Szöveggyűjteményből emeltük át, részben (ahol nincs szerző feltüntetve) Orlovszky Géza írta.

Terveink szerint gyűjteményünk a jövőben folyamatosan javulni és bővülni fog. Gyarapítani fogjuk mind az eredeti források, mind a szekunder irodalom számát. A neten elérhetővé váló, hasznos információkat nyújtó oldalakra mutató linkeket is időről időre frissíteni fogjuk. Kérjük az olvasókat, magyar szakos hallgatókat, egyetemi kollégáinkat, hogy amennyiben hibát, vitatható állítást találnak anyagunkban, vagy ha közzétehető szövegátírással, tanulmánnyal rendelkeznek, küldjék el valamelyik szerkesztőnek, hogy ezzel is jobbíthassuk, bővíthessük ezt az Ó szelencét.

Végül, ha valaki számára nem volna nyilvánvaló, a címet Rimay János verséből (Én édes Ilonám) vettük:

Mert az te szerelmed engem úgy környülvött, mint pézsmát ó szelence,
Az én szívem kivel szintén úgy hivült el, mint tűz miatt kemence,
Mert te szépségedben szívem úgy merült be, mint tengerben Velence.