Keresés

Szöveggyűjteményünk elsődleges célja, hogy a többciklusú  ("bolognai") felsőoktatási rendszer alapfoka "ókori és keleti filológiák" képzési ága alapszakjai, az ókori, ill. a keleti nyelvek és kultúrák alapszakok bevezető irodalmi tárgyainak oktatásához segédanyagul szolgáljon. Használható természetesen más alapszakok, így a magyar alapszak ókori irodalmi tárgyú óráihoz is. Mivel az egyes irodalmakból az egy félévben szükségesnél sokkal nagyobb anyagot adunk, az előadónak nagy szabadságot biztosítunk a válogatásra, így a szöveggyűjtemény remélhetőleg több éven át megúnás nélkül használható. Ugyanígy, az egyes szakirányok hallgatónak is lehetőséget adunk, hogy szűkebb területük irodalmát magyar fordításban alaposabban áttekinthessék.

 

Az egyes irodalmak és kultúrák ismertségének foka és az eddig magyarra fordított anyag mennyisége miatt az anyag kezelése, földolgozásmódja erősen eltérő lehet. A bevezetőket, jegyzeteket, kommentárokat, átkötő szövegeket általában a honlap alap-betűszínével különítjük el a magyar fordításban adott eredeti szövegektől (ezek fekete betűkkel állnak). A következő évek didaktikai tapasztalatai alapján a szöveggyűjtemény a továbbiakban sokféle kiegészítő és háttéranyaggal bővülhet.