Keresés

A Dalok könyve

 

A Dalok könyve (Shijing詩經, Si-csing, Si-king) a hagyományos konfuciánus klasszikusok egyike. Összesen 305 költeményt tartalmaz, melyeket a – valószínűleg téves – hagyomány szerint Konfuciusz (Kr. e. 551–479) válogatott össze több mint 3000 versből. A dalok a Kr. e. 11–7. század között keletkeztek. A Dalok könyve négy részre oszlik: a Guofeng (A fejedelemségek szokásai) című rész a legterjedelmesebb (1–160.), ez jórészt a különböző fejedelemségekből származó népdalok szövegeit tartalmazza. A Xiaoya (Kis ünnepi énekek, 161–234.) részben olyan dalok szövegei találhatók, melyeket a hagyomány szerint kisebb előkelőségek ünnepségein adtak elő. A Daya (Nagy ünnepi énekek, 235–265.) főnemesek udvarainak szertartási énekeit tartalmazzák, míg a Song (Himnuszok, 266–305.) rész a királyi udvarhoz kötődik.

 

1

Sirályok ríjjogása,
szirten víz csillogása,
az a lepke-szép asszony,
urának méltó társa.

Elmerül, libeg, felszáll
lótusz és liliomszál;
látlak, lepke-szép asszony,
gondom körötted kószál.

Álmom öblén kutatlak,
napom rád nyíló ablak,
elsüllyedsz s újra felszállsz,
kereslek és siratlak.

Bukdos a békalencse
a vízben föl-le, föl-le;
azt a lepke-szép asszonyt
lantom, gitárom zengje.

Sulyom, sás, szittyó, káka,
mohák gyöngyös homálya;
kísérjen, lepke-szép asszony,
dobom vad buffogása.

KORMOS ISTVÁN FORDÍTÁSA

 

66

Hadba küldték édes uramat.
Jaj, ki tudja, meddig lesz uton,
hová veti sorsa, nem tudom.
Nap hanyatlik, este közeleg,
gunnyaszt már a kakas a rudon,
juhot, ökröt pásztora terel.
Hadba küldték édes uramat,
percre is csak hogy feledjem el?

Hadba küldték édes uramat,
számolatlan múlik sok napom.
Napok, évek? mikor láthatom?
Nap hanyatlik, este közeleg,
kakas bólogat a kőfalon,
gulya, csorda hazaérkezik.
Hadba küldték édes uramat.
Ki gondol rá, hogyha éhezik?

RAB ZSUZSA FORDÍTÁSA

 

87

Uram, ha szeretsz: felgyűrve szoknyám,
átgázolok a Csen vizén;
uram, ha megvetsz; vajjon más embert,
azt gondolod, nem lelek én?
Hej, fiatalság, bolondság!

Uram, ha szeretsz: felgyűrve szoknyám,
átgázolok a Vej vizén;
uram, ha megvetsz: én azt se bánom,
gondolod, hogy nincs más legény?
Hej, fiatalság, bolondság!

WEÖRES SÁNDOR FORDÍTÁSA

 

93

Keleti kapuba állok,
seregelvek ott a lányok,
felleg-csordában a lányok,
utánuk én sose szállok;
hova lett a legcsudásabb?
Mással szólni nem kívánok.

Ragyog a várkapu tornya,
lányok raja körbe zsongja,
zúgnak, mint a fűzfa lombja,
mind a szerelmébe fonna;
hova lett a legcsudásabb?
Szomjúságom más nem oldja.

KORMOS ISTVÁN PORDÍTÁSA

 

112

Kop-kop - ütsz a szantál-fára,
kivágod és viszed a folyó partjára,
tiszta és hullámos a széles víz árja.
Ha nem vetsz, nem aratsz:
mint teszel szert háromszáz messzi birtok magvára?
Ha nem vadászol, nem hajtasz:
mint teszel szert kertedbe-függesztett borz-irhára?
Ama derék nemes ember
nem az álmot lakomázza!

Kop-kop - formálsz kerék-küllőt,
megfogod és viszed a folyó szélére,
a nagy víz csillogva hömpölyög előre.
Ha nem vetsz, nem aratsz:
lelsz százezer kalászra és háromszáz mércére?
Ha nem vadászol, nem hajtasz:
lelsz faladra-akasztott nemes dámvad bőrére?
Ama derék nemes ember
nem a semmittevés híve!

Kop-kop - kalapálsz kereket,
emeled és viszed a folyó ajkához,
tágas meder árja sokfodrú, kristályos.
Ha nem vetsz, nem aratsz:
lesz valaha termésed épp háromszázmagtáros?
Ha nem vadászol, nem hajtasz:
lesz valaha kertedben fürjecske, kötve fához?
Ama derék nemes ember
nem a tétlenségnek áldoz!

WEÖRES SÁNDOR FORDÍTÁSA

 

113

Kövér patkány, kövér patkány,
ne fald fel a kölesünket!
Három éve szolgálunk már,
nem kíméltél sose minket.
Elég volt, lám, elmegyünk már,
elérjük a boldog földet,
boldog földet, boldog földet,
ott megleljük a helyünket.

Kövér patkány, kövér patkány,
ne rágcsáld az asztagunkat!
Három éve szolgálunk már,
sose nézted a javunkat.
Elég volt, lám, elmegyünk már,
elérjük mi jó honunkat,
jó honunkat, jó honunkat,
ott megleljük igazunkat.

Kövér patkány, kövér patkány,
ne rágd el zöld vetésünket!
Három éve szolgálunk már,
nem becsültél sose minket.
Elég volt, lám, elmegyünk mát,
elérjük a határ-földet,
határ-földet, határ-földet,
sírva nem járunk mi többet.

WEÖRES SÁNDOR FORDÍTÁSA

 

154

Hetedik hónapban hullócsillag árad,
kilencedik hónap: osztják a ruhákat,
első hónapban hózivatar van,
második hónapban sok mennydörgés csattan,
ki jó ruhában, ki koldus-rongyban
a tél végéig eléldegélünk,
harmadik hónap: szántani térünk,
negyedik hónapban sietős a léptünk,
velünk gyermekünk és feleségünk,
mezőre ételt hordanak nékünk,
a felügyelő örül, hogy élünk.

Hetedik hónapban hullócsillag árad,
kilencedik hónap: osztják a ruhákat,
tavasz-napokban enyhe meleg van,
a sárgarigó fütyül a lombban,
lányok indulnak mély kosarakkal,
kis ösvényen lépegetnek,
szeder-levelet kosárba szednek -
tavaszi napok hamar elmennek,
teli a kamránk fehér ürömmel,
a lányok szíve várakozással:
házba mikor térnek a nagyúr fiával?

Hetedik hónapban hullócsillag árad,
nyolcadik hónapban aratják a nádat,
selyemhernyó-hónap: szederlevél-hónap,
a férfiember baltával ballag,
nyesünk kesze-kusza ágat,
tisztítjuk a szederfákat,
hetedik hónap: szól gébics hangja,
nyolcadik hónap: fonás hónapja,
hol sötét, hol sárga a szál,
ragyogó a piros fonál
pirosban a királyfi jár.

Negyedik hónap: fű virágzása,
ötödik hónap: cirpel a sáska,
nyolcadik hónap jó aratásra,
tizedik hónap: levél hullása,
első hónap: borz-vadászat,
összefogjuk a rókákat,
prémes mente készül a király fiának,
második hónap: szerte vadászunk,
eddzük inunk, bátorságunk,
kis vad-malac mind magunké,
az öregebbje király urunké.

Ötödik hónapban mozdul a szöcske lába,
hatodik hónapban megzizzen a szárnya,
hetedikben a mezőn van,
nyolcadikban ereszaljban,
kilencedikben a kapuboltban,
tizedik hónap tücsök hónapja,
benn fészkel az ágyak alatt,
füstöljük a patkányokat,
betömjük az ablakokat;
mikor év végére érünk,
a jó meleg házba térünk.

Hatodik hónapban eszünk szőlőt, szilvát,
hetedik hónapban főzünk babot, mályvát,
nyolcadik hónapban szedjük a datolyát,
tizedik hónap: rizs aratása,
tavaszi bor bugyogása,
hosszú élet és erő forrása,
hetedik hónapban dinnyét lakomázunk,
nyolcadik hónapban lopótököt vágunk,
kilencedik hónap: kender tilolása,
gyűljék a tűzifa, bogyó és saláta,
szántóvetők lakomája.

Kilencedik hónap: döngöljük a hombárt,
tizedik hónapban hordjuk a gabonát,
a kölest, a lassan s gyorsan érő magot,
kendert, búzát, babot, mit kezünk aratott,
szántóvetők, földművelők,
már behordtuk mind, ami nőtt,
kezdődjék a házi munka,
fűért járunk sok kis útra,
éjjel sodrunk sok kötelet,
foltozzuk a házfödelet
s megint vetés ideje lett.

Második hónap: a jeget bontjuk,
harmadik hónap: verembe hordjuk,
negyedik hónap: hajnalban kelünk,
bárányt áldozunk, hagymát szentelünk,
kilencedik hónap: erdőt-rétet dér üt,
tizedik hónapban tisztítjuk a szérűt,
csésze borral ünnepelünk,
bárányt s öreg birkát ölünk,
a szentélybe együtt megyünk,
ivótülköt ott emelünk:
határtalan-hosszan tartson az életünk.

WEÖRES SÁNDOR FORDÍTÁSA

 

220

A vendég-had szőnyegre tér,
balra és jobbra rendesen,
ott a sok pjen- és tou-edény,
hús és gyümölcs bőségesen,
jól-kevert rizsbor, nem silány,
ihat kedvére mindahány,
ott a dobok, csengők sora,
összecseng kehely és kupa,
a céltábla versenyre vár,
az íj mind felhúrozva már,
együtt van az íjász-sereg:
mutasd meg ügyességedet,
a nyílvesszőt a célba lődd,
disz-serleget nyerj mind előtt.

Fuvolások tánca forog,
nádsíp sipít és dob dobog,
a száz szertartás teljesül,
az ősök örvendhetnek ott,
a szertartás tökéletes,
egy a másra következik,
belüle gazdagság fakad,
utódok örvendhetnek itt,
kedv, mámor árad szerteszét,
zenét a győztesnek, zenét,
most mind párokká alakul,
jön és segít a háziúr,
megtöltik az ivóedényt,
legszebbnek, legjobbnak zenét!

A vendég-had szőnyegre tér,
mind udvarias, zajtalan,
amíg a mámor messze van,
viselkedésük gáncstalan,
de a mámor megérkezik,
viselkedésük változik,
elhagyják ülóhclyeik,
és táncra tánc következik:
amíg a mámor messze van,
illegnek udvariasan,
de a mámor megérkezik
s viselkedésük gáttalan,
mert részegnek se kint, se bent
nincs semmi gát és semmi rend.

A vendégek kapatosak,
rikácsolnak, rikkantanak,
feldől a pjen- és tou-edény,
kavarognak, mint szellemek,
mert mikor bortól részegek,
nem tudnak semmi illemet,
süvegük félrebillenik,
kör kör után következik:
hogyha elmennek részegen,
lépteiken áldás legyen,
ha itt maradnak részegen,
az erkölcs romokban hever:
egészséges a borivás,
de csupán illedelmesen.

A borivók keringenek,
részeg amaz, józan emez,
egy udvarmester felügyel,
és itt-ott segítségre lel;
ó, a garázda részegek
Fék nélkül szégyentelenek,
szóba se álljatok velük,
hadd érezzék a szégyenük,
illetlent ne fecsegjenek,
ne legyen nyelvükön mocsok,
amíg ugrálnak szerteszét,
akár a szarvatlan kosok
három kupa befűt nekik,
többit fék nélkül vedelik.

WEÖRES SÁNDOR FORDÍTÁSA

 

 

245

Ki népünket sarjasztotta,
a Kjang-béli Jüan nagyasszony,
népünket hogy fakasztotta?
Jött jin- és sze-áldozatra,
hogy a meddőség ne sujtsa,
lépett égi lábnyom nagyujjába,
legott vidám és gazdag lett,
fiu-gyermekkel áldott lett,
fiut szült és fölnevelte
s e gyermek a Köles Herceg.

Hogy a végső hónap megjött,
az elsőszülött előjött:
se repedés, se fájdalom,
se sérülés, se ártalom,
nyilvánvaló menny-oltalom,
magas ősnek segítsége,
kettős áldozat jutalma:
szülés csendes békessége.

Kitették a fiut keskeny útra:
marhák, juhok lábuk közt táplálták;
kitették a síkság erdejébe:
ottan erdő-irtók megtalálták;
kitették a síkos, fagyos jégre;
betakarták a madárkák;
elköltöztek a madárkák,
fázott, sírt a Köles Herceg,
mert erős volt, messze hangzott,
nagy sírása csengett-bongott.

Akkoron csúszkálni kezdett,
aztán lábra állt és lépett,
keresgélte az élelmet,
babbal ültetett be földet,
a bab menten szétindázott,
a gabonán telt kalász volt,
kender, búza kövérré telt,
a tökszár gyümölcsöt érlelt.

Jó gazda volt ama Köles Herceg,
tudta ő a rendjét-módját,
irtotta a buja dudvát,
vetett arany gazdagságot,
szál-növésű búzaszárak
magasodtak, virágzottak,
aztán kalászt is hajtottak;
látta, mennyi öröm abban,
ért kalászban kemény mag van:
hajléka is vala néki Taj-ban.

Minden javunk tőle ered:
dupla-szemű sötét köles,
piros köles, fehér köles;
szétterjedt a sötét köles,
ő aratott, méregetett;
piros köles, fehér köles,
nagy kévéket vállra vetett,
áldozatot hintegetett.

Hogy is, mint ís légyen áldozatunk?
most csépelünk, majd sajtolunk,
most rostálunk, majd taposunk,
majd áztatunk átázásig,
forralunk gőz-gomolygásig;
tanakodunk, gondoskodunk,
virágot és zsírt áldozunk,
keresztúton kost áldozunk,
kos pecsenyét sütünk-főzünk,
új évre így készülődünk.

Megtöltjük a fazekakat,
fazekakat, kondérokat,
lengedezve száll jó illat,
magas ősünk csendben nyughat,
jó az áldozati illat,
Köles Herceg tanította,
a nép tőle megtanulta
és mindmáig megtartotta.

WEÖRES SÁNDOR FORDÍTÁSA

 

264

Nézek az égre fölfelé,
nem süt ránk kegyesen a láng,
békességünk rég odavan,
ördögöket küldött le ránk,
a földön minden összedül,
nyüglődünk embertelenül,
rágcsál sok kártékony bogár,
sehol mérték, rend, nyugalom,
a bűnösök büntetlenek,
nincsen a jóknak jutalom.

A népnek szántóföldje van,
s elragadjátok féktelen;
a népnek közössége van,
s megraboljátok szüntelen;
elfogjátok, meggyötritek,
ki makulátlan, bűntelen
és szabadon eresztitek
ki lakolhatna bűnösen.

Falat rak a bölcs férfiú,
falat dönt a bölcs feleség,
szépséges a bölcs feleség,
boszorkány-bagoly-bölcseség,
a nőnek hosszu nyelve van,
a gonoszság pillére lett,
a zűr nem égből származik,
az asszonyoktól született;
kik jobbá nem nevelhetők:
a kiheréltek és a nők.

Ha köszörülik nyelvüket,
legtöbb rájuk ügyet se vet;
azt mondják: Ha nincs alkalom,
mi rosszat tehetnek vajon?
Vágyuk: háromszoros haszon,
jobbfajta ember tudja jól;
nem női gond a vezetés,
csupán a hernyó és szövés.

Mért büntet bennünket az ég?
mért nem szállnak jó szellemek?
Mert országoddal nem törődsz,
s ránk bocsátod gyűlöleted,
nem dobog velünk a szíved,
megrontod méltóságodat,
menekülnek az emberek,
zülleszted országaidat.

Csapásokat küld ránk az ég
és elterjeszti szerteszét,
emberek futnak szerteszét,
s a hű szívekben bánat ég,
csapásokat küld ránk az ég,
érezzük, közelít a vég,
emberek futnak szerteszét,
s a szívben bánat üszke ég.

A forrás magasba szökell,
a forrás mélységből fakad,
ó, az én szívem bánata
mért sajog a jelen miatt?
mért nem sajog a mult miatt?
vagy mért nem a jövő miatt?
A messzi, magas ég kegye
a jóknak biztonságot ad;
kövesd felséges őseid,
és így megmented önmagad.

WEÖRES SÁNDOR FORDÍTÁSA

 

Li Bai

 

Li Bai (李白 Li Paj, Li Taj-po, Li Po 701–762) a kínai költészet egyik legnagyobb alakja volt. Jelentős hivatalt nem kapott életét kóborlással, mecénástól mecénásig való vándorlással töltötte. Egy rövid ideig udvari költő is volt a császári fővárosban. Költészetére a spontaneitás, a játékosság, az egyszerű nyelvezet a jellemző. Összesen 1004 költeményt kötnek a nevéhez, de ezeknek valószínűleg csak egy részét írta ő.

 

Régi dalok
(SZEMELVÉNYEK)

1

Rég nem írnak már ódákat nálunk.
Kinek mondjam el hanyatlásunkat?
Gaz közé vetve a Dalok könyve
s a Hadak kora tüskét termett csak.
Sárkány- s tigrisként falták föl egymást
s a nagy harc vége Csin vad uralma.
Ó, a helyes hang mért tűnt homályba?
A Száműzetést harag íratta.
Majd Hsziung és Hsziang-zsu versében zengett
az új költészet nagy áradása,
s bár sok újulás követte egymást,
eljött a líra sivár apálya.
Aztán Csien-an kora kezdődött,
a vers pompáját számba se vették
s most, szent uraink korában újra
erény a tiszta tökéletesség.
A tehetségek békében élnek,
mind a pikkelyes sárkányra kapnak.
A külső pompa s a belső lényeg
csillaghálóként fölénk ragyognak.
De a hagyományt én megrostálom,
fényéből ezer tavaszra jusson.
Példám a tökély, nevem megálljon
s ha nem, ecsetem a porba hulljon.

DEMÉNY OTTÓ fordítása

5

Hogy kéklik a Tajpo! Csúcsán sűrű erdő,
fáihoz csillagok gyűlnek sorbaállva.
A világtól messze elszakítva nőtt fel,
az égtől háromszáz mérföld távolságra.
Közepében lakik egy sötét hajú agg,
felhő takarója, havas fenyő ágya.
Sohasem nevet és nem beszél sohasem.
Ott él elrejtőzve öblös barlangjába.
Jöttem, hogy az öreg szenttel találkozzam.
Az életelixírt kértem térdenállva.
Jádekő-fogsora mosolyogva villant,
és megtanított a varázsszer titkára.
Csontjaimba vésve adta át tudását.
Testére lesújtott a felhők villáma,
fölnézek, s hiába, eltűnt mindörökre.
Bánat száll rám, és az öt érzelem lángja.
Az életelixírt fogom kikeverni,
az emberiségtől örökre elválva.

742 körül

SZERDAHELYI ISTVÁN fordítása

9

Csuang-ce álmában pillangó lett,
és Csuang-céról semmit nem tudott.
Íme, a lét ily könnyen alakul,
a változások határtalanok.
A halhatatlan lelkek szigetén
a forrásvíz elapad, nem buzog,
s ki egykor Tungling büszke ura volt,
a Kék Kapunál vet dinnyemagot.
Ezt látván érdemes törekednünk?
Mindig így jártak a hatalmasok.

745 körül

DEMÉNY OTTÓ fordítása

 

 

MENG HAO-ZSANNAK

Meng Hao-zsan, bölcs mester, szeretlek téged!
Híre jár, hogy nem adsz semmi szokásra.
Még ifjan eldobtad mandarinsapkád,
s erdei felhő ősz fejed párnája.
Holdmámorban lépre csalt a szesz-felség,
s nem császárt, virágot bámulsz káprázva.
Magas hegy, hogyan is nézhetnék fel rád?
Köszöntőt mondok lelked illatára.

730-740

SZERDAHELYI ISTVÁN fordítása

 

BOR MELLETT
HO CSE-CSANGRA EMLÉKEZEM

Ho úr, a trónörökös udvarnagya, Csanganban, a Bíbor Égsark templomában, amint meglátott, elnevezett engem Száműzött Halhatatlannak. Azzal leoldotta övéről arany teknősbékáját, hivatala jelét, s bort vásárolt rajta, hogy együtt vigadnánk. Erre emlékezve írtam ezt a verset.

Bolond vándora a Négy Fény hegyének,
Ho Cse-csang derekas, víg cimbora volt.
Csanganban meglátott, barát a barátot,
Száműzött Örök-Léleknek hívott.
Fenyveserdő földjében porlad már a teste,
szürcsölte hajdan kupaszám a bort.
Arany békáját borra cserélte;
kendőmbe sűrű könnyeket sírok.
Megtért végső helyére, a Négy Fény hegyére,
föld karolja át ott a Tao-barátot.
Tükörtavas birtokán vígan éltünk hajdanán,
tavon és teraszon csuda világ volt!
Lakatlan az öreg ház, meghalt a gazda.
Kinek nyílnak a lótuszvirágok?
Hihetetlen végzet, nyomasztó álom:
süthet a nap, fázom, szótlanul állok.

745 után

ORBÁN OTTÓ fordítása

 

TU FUVAL INGERKEDEM

Csanglo lejtőjén, Tu Fu, veled összeakadtam,
fejeden szalmakalap, jöttél a déli napban;
most, hogy újra láttalak, arcod igen megapadt;
túl sokat gyötröd magad: verset írsz szakadatlan!

744 után

ORBÁN OTTÓ fordítása

 

VERSES LEVÉL BARÁTOMNAK

Jaj, be mélyre is tévedtem,
bűntől bűnbe hemperedtem,
most bánkódom - s ötven év nyom.
Volt erő a régiekben:
szótartásban, bűnvallásban
élni frissen, szennyezetlen.
Titkos hiba, takart vétek
forrong minden förtelemben.
Bajba kever, lám, a szépség:
ősz fejjel kell szégyenkeznem.
Késő, késő, most ocsúdnom,
dolgok tűntén, napok multán.
- S bűnös-é a jáde, rászállt
döglegyektől elcsúfulván?
Rakott szekér könnyen roskad
s elnyeli a Sárga Hullám,
de a szárnyas madársereg
magas égig száll csapongván.
Szép a titkon szőtt rágalom,
kagylómintás selyme pompás;
porban, sárban nem ragyoghat
sem a gyöngyszem, sem a gyöngyház.
A hegyoldalt letarló láng
csepp parázsból rakja tornyát,
habból kelnek hullámhegyek,
mik a napot ostromolják.
Négy égtájon zavar támadt,
bezsongja a föld nyolc sarkát,
porvár épül s darázsfészek. -
Szent vagy, bölcs vagy? - Gyanú vár rád.
Ó, jaj nekem, jaj, ki tudja
én egyenes lelkem állhatatosságát?

Bujálkodó férfiaknál, vallom,
különbek a szarkák, a párosak, hűek.
Kicsapongó asszonyoknál, vallom,
különbek az egymást gyámolító fürjek.
Lám, a bölcs, a békességes
ékes szóra sosem éhez.
Kevés minden hajam szála,
hogy a sok bűnt elszámláljam,
gonoszsággal nem vetekszik
a kizúdult tenger árja.
Keserves az emberélet,
botlok cselek hálójába,
arany olvad, gyűl a rontás.
Lantom a bú száraz fája.
Ám a jámbort az ég óvja -
ki lehetne ártalmamra?
Ta Csi lett Csou Hszin veszte,
Csout Pao kisértette.
Égi törvény romlott rendre;
tudjuk, a bajt ki szerezte.
A Han trón Lü asszonyra szállt,
kit Sen Ji-csi támogatott.
Csin korában Taj királynő
Lao Ajjal bujálkodott.
Felhalványult a szivárvány,
felleg födte bé a napot.
Birodalom-szerte a nép,
a szegény nép csak kínzatott!
Szavam elfogy, kedvem elhagy,
szívem elszánt igazában:
sújtson le rám a magas ég,
ha hamisat szólt a szájam!
Ce Je - mint te - jófülü volt,
Li Lou nagy-messze látott,
egy hang sem bújt el előlük,
démonok se szöktek tőlük -
hívem, így láss és ne vess meg,
hű, szilárd szívem tekintsed!

744

GARAI GÁBOR fordítása

 

VÁLASZ HUCSOUBA CSIA-SÖ
KATONAI BIZTOSNAK,
AKI AZT KÉRDEZTE,
MIFÉLE EMBER VAGYOK

Kék Lótusz remetéje, száműzött halhatatlan.
Tudd meg: kocsmák rejtették hírnevem harminc tavaszon át.
Hucsou biztosa, minek zaklatsz? Mit faggatsz szakadatlan?
Aranyköles vagyok. Otthonom már egy másik világ.

750 körül

ANDRÁS LÁSZLÓ fordítása

 

EGYEDÜL ÜLÖK
A CSINGTING HEGYEN

(NÉGYSOROS VERS HAT VÁLTOZATA)

Minden madár a széllel ellebeg,
s velük repülnek mind a fellegek.
De én s a jó öreg csingtingi hegypást
még ernyedetlen kedvvel nézzük egymást.

FRANYÓ ZOLTÁN fordítása

 

Madarak szállnak,
fellegek s árnyak.
Csak a hegy marad
örök-hű társnak.

KÉPES GÉZA fordítása

 

A madarak szállnak vidám körökbe,
a felleg is száll, aztán tovamegy.
Csak egy marad mellettem mindörökre:
komor, sötét, szikláival a hegy.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ fordítása

 

Madárraj rebben,
száll kósza felleg.
Egymást vigyázzuk
én s a Csingting hegy.

SZEDŐ DÉNES fordítása

 

Magasba rebbent már a madárraj.
Fenn árva felhő vonszolja testét.
Szüntelen nézzük egymást mindketten,
nincs semmi más, csak a Csingting hegység.

SZERDAHELYI ISTVÁN fordítása

 

Fenn madárraj száll, kis felhő kószál,
ragyogva merül a völgykatlanba.
Fáradatlanul bámuljuk egymást,
én és magasban a Csingting orma.

WEÖRES SÁNDOR fordítása

EMLÉKEZÉS RÉGI UTAZÁSAIMRA

CSIAOCSÜNBE, JÜAN HADBIZTOSNAK KÜLDÖM

Emlékszem a hajdani Lojangra, Tung Cao-csiu nevére:
nekünk emelte a orozó Tornyot a Tiencsin-hídtól délre.
Arannyal, jádéval fizettünk, énekeltünk, nevettünk.
Jól felöntöttünk a garatra, fütyültünk a fényes urakra.
Kompániánkban néhány tisztes vándor, vitézek, bölcsek a nagyvilágból,
széllelbéleltek, igen kedvesek, mégsem ölelt egy is a szívére:
hegyen-völgyön gondjaim társa, velem fogtál a vándorlásba,
hegyre mászva, völgybe térve lettél lelkem igaz fivére.
Aztán mégis Huajnanba mentem, törtem kasszia-ágat,
téged meg a Lo folyótól északra várt a bánat.
Mégse tudtunk elszakadni,
szenvedtük a szótlan vágyat.
Végül újból a Szent Városba jöttünk, szépségének szívből örültünk.
Mély a folyóvíz körülötte, harminchat a kanyara meg öble,
amikor először jöttünk, virággal volt a vize terhes,
áttörtünk vagy ezer völgyön, széltől zúgott a fenyves;
földig érő aranybojt-díszes, ezüstös nyergű lovával
Hantung kormányzója elénk jött: maga lelkes, szava kedves.
Ce-jang pedig, az igaz ember, hívott
fújni a jáde-sípot:
a ködnyelő tornyot is rázta az ég zenéje!
Zengett a fák közt a madarak serege, akár a főnix éneke:
hosszú-ujjú a köntösünk, sípszóra madár-módra röpdösünk.
Hantung kormányzója igen berúgott, pörgős-forgós táncba fogott,
selyem köntösét megfogta, fejemre borította,
részeg fővel elaludtam, térde párnaként nyugtatott.
A kilencedik eget döngette duhaj kedvünk akkor este,
éjszaka hulló csillaga, hajnal harmatcseppje.
Csu felé botorkáltunk, folyón eveztünk, hegyet másztunk,
amíg régi vackomra, haza nem értem a hegyre -
te a Vej hídja felől vergődtél haza reggelre.
Leopárd és tigris rokona, szigorú és bátor a családod,
Pingcsouban hatalmadtól kivesztek a barbárok,
átkeltél a Tajhangon az ötödik hónapban.
Úttalan utakon rozoga fogatod rázott:
és akkoriban Pejcsingbe mentem, emlékszem, ott teleltem,
meghatottan, hogy a kincsnél is többre tartod az igazságot.
Gyöngy a kupa, jáde az asztal, előkelő selyemruha vigasztal,
jóvoltodból úgy lerészegedtem, hazatérni sem volt többé kedvem.
Kimentünk a folyópartra, a várostól nyugatra,
Cin templománál megcsillant a folyóvíz smaragdja:
ring a csónak, ring a folyón, zendül a síp meg a dob hangja,
sárkánypikkely a tarajos hullám, zöld sás szökik magasra.
Kedvünk tölteni szép lányt hoztunk, egy kurta éjen át mulatoztunk,
bántuk is, hogy mulandó mindez, akár a hó vagy a fűz virága!
Italtól kipirult arcok, szépek az alkonyatban,
száz láb tiszta tó tükre szépségük látva látja,
kelő hold néz a bűvös népre, a jégmadár-szépre,
fátyol-ruhában a kedvesek, dalolnak, táncba kezdenek,
felkapja dalukat az enyhe szél, édes énekük az égig ér,
árad a szél, a dal lebeg, viszik, viszik a fellegek...
Azt a boldogságot, barátom, soha többé meg nem találom!
Nyugatra indultam a Magas Fűz énekével,
az Északi Kapunál megálltam, kék felhőt sehogyse láttam,
a Keleti hegyhez értem: fejem, ha látnád, belepve dérrel!
Azóta csak a Vej-híd végén láttalak egyszer,
a Can-toronyban élsz most, nem zavar ott sok ember.
Kérded, vágyom-e utánad? Sok-e szívemben a bánat?
Tavasz-esték számtalan szirma, maga a végtelen tenger!
Szóval ki nem mondható,
ésszel föl nem fogható.
Szolgát hívok, meghajol mélyen, pecsét vöröslik a levélen,
szívem vére a levélben, ezer lire élő fivérem!

748 körül

ORBÁN OTTÓ fordítása

 

NEHÉZ AZ ÚT SUBA

Ó, jaj, milyen félelmetes! Ó, jaj, milyen magas!
Nehéz az út Suba, a kék égbe könnyebben följutok.
Hatalmas ország ez, melyet Can Cung és Jü Fu hódított!
Negyvennyolcezer év telt el azóta már,
és Csin kemence-füstje a határon átcsapott.
A Tajpo hegynél nyugaton van a Madarak Útja,
egészen az Omej hegyig juthat az ember ott.
Föld indult, hegy szakadt, és sok erős vitéz veszett oda,
míg kőpallókkal és létrákkal hegytől hegyig utat nyitott.
Fent a Kaopiao, hol hat sárkány kering a nap körül,
lent kígyóznak habjaikat csapkodva a folyók.
Átrepülni fölöttük a sárga daru se tud.
A majom átkelne, de fél megmászni a kaptatót.
A Csingni útja mind hogy tántorog!
Száz lépés, s a csúcsok körül kilencet kanyarog.
A Sen csillagképbe fogódzom, s ha fölnézek, szívem eláll.
Leülök, kezem keblemen, sóhajtok egy nagyot,
s kérdezem, nyugati utadból mikor térsz vissza majd.
Félek, túl meredek az út, megmászni nem tudod.
Csak egy bús szárnyast látni ott, egy száraz fán zokog.
Hím madár száll párja után, lombok közt kavarog.
Lappantyú sír a holdas éjben, s a hegy mint halott.
Nehéz az út Suba, a kék égbe könnyebben följutok!
Ezt hallva még a piros-pozsgás arc is ráncosra fogy.
Az égbolttól éppen csak egy lábnyira van a hegyek orma.
Kiszáradt fenyők váza ing kopár szirtek vállára rogyva.
Szökő hegyiár s vízesés egymást dörögve túlrikoltja.
Szakadékba sziklák görögnek, ezer szurdoknak zúg a mélye.
Veszély tornyosul itt veszélyre.
Ó, messzi tájak vándora,
miért jöttél erre a vidékre?
Méltósággal emelkedik a Csienko hegyorma az égbe.
Tízezrek sem tudják bevenni, szorosát csak egy férfi védje.
Sakál, farkas lesz, hogyha van rablófaj köztük, őre népe.
Reggel tigristől menekülsz, órjáskígyótól alkonyon.
Csattog a vérszopók foga, mint kendert nyűnek szilajon.
Bár Csincseng boldog város, úgy beszélik.
Jobb hát, ha idején visszatérsz utadon.
Nehéz az út Suba, a kék égbe könnyebben följutok!
Megfordulok, nyugatra nézek s hosszan sóhajtozom.

745-754

RÓNAY GYÖRGY fordítása

DÉLEN VÁRAT VÍVNI

A Szangkan partjánál hadakoztunk tavaly;
a Cungho folyónál hadakoztunk idén.
Kardunkat a tiaocsei tengerben mossuk meg,
a Tiensan hómezőin legelészik a mén.
Tízezernyi mérföldön át húzódik a harcunk,
az egész had elaggott már, vánszorogni is vén.
A hunok úgy öldökölnek, ahogy más szánt, vagy vet,
mezőiken szemünk csupán fehér csontot láthat.
Csin népe nagy falat emelt a barbárok ellen,
Han népe meg szerte rakott vészjelző máglyákat.
Azok a máglyák azóta égnek,
a harc nem ült el soha azóta,
csatamezőn öldöklésben hullanak a holtak,
rémült lovak nyerítése bőg a csillagokba.
Varjak tépik az emberek belét,
száraz ágra aggatják fel, ott hintázik lógva.
Vadon temeti a katonákat,
a tábornok mit tehetett volna?
Tudnivaló, hogy a fegyver baljóslatú szerszám,
a császár is úgy él vele, hétszer megfontolja.

743 körül

SZERDAHELYI ISTVÁN fordítása

TIZENHÉT CSIUPUI DAL

(SZEMELVÉNYEK)

Hétezer ölnyi hajam ősz szála.
A bánkódástól nőtt ekkorára.
Nem is tudom, hogy a fényes tükröt
hogy lepte be az ősz zúzmarája?

SZERDAHELYI ISTVÁN fordítása

 

BARÁTI LEVÉL CSANG HAO ÚRHOZ

Lunghsziból sarjadt egész családom,
egy ősöm karddal védte a határt:
a dicsősége felhőkig ért el,
a híre sok-sok ezer lit bejárt.
Győzött sokszor. S hou vált-e belőle?
Az az évszázad sötét gyászban állt.
Örök a Kungtung-hegyi hős híre.
Az őszi szél is róla fújdogált.
S az unokák, kik hátramaradtak,
királyi sarjak ötszáz éven át.
Sokat olvastam volt, még mint gyerek,
nagy okom volt rá, hogy költő legyek.
Könyvtárban laktam, miképp a mennyben,
dédelgettek a császári kegyek.
A többi év elég érdektelen,
rágalmak tettek csúfságot velem.
Eszemben jár Csin hanyatló napja:
gonosz porfelhő ült földön-egen,
fővárosunkban vad martalócok,
nemes uraink mind lándzsahegyen.
Si Lö vetette szemét Kínára.
De császár lett Liu Cung egy reggelen,
éjjel még sírt, s hogy virradt, kirontott,
vitézlő szíve lángolt fényesen.
Esküt ígért, a szörnyet levágja,
s Lojangnál nem maradt írmagja sem.
A hat világtáj esőben állott,
nem volt virág, mely szomjan kókadott.
Poharamat én is kilöttyintem,
legyintek rá s nevetek egy nagyot.
Elpirulok, ha máson segítek,
mert csak a merszre, csak arra adok,
a barbárt verő hősiességre.
Megyek most, boldog tájra suhanok.
Itthagyom cipőm, mint An Csi tette,
hadd nyaldossák a kíváncsi habok.

757 után

BERNÁTH ISTVÁN fordítása

 

A GRIFFMADÁR

Hajdanában Csianglingban jártam, és találkoztam ott a Tientaj hegyről való Sze-ma Ce-vejjel. Azt mondta nekem, olyan vagyok, mint egy halhatatlan, lényembe itatódott a Tao, és csatlakozhatnám hozzá a nyolc világtáj határain túl tett szellemi vándorlásaiban. Ekkor írtam A Griff találkozását a Ritka Madárral. Ez aztán széltében elterjedt, s jártomban-keltemben sokszor ráakadtam. Fiatalkori munka volt; sajnáltam, hogy a benne fölvillanó nagy távlatokat nem fejtettem ki jobban, s ezért érettebb fejjel kirekesztettem műveim közül. De utóbb olvastam a Cinek Históriájában Jüan Hszüan-ce költeményét, A nagy Griff dicséretét, s ezt olyan szánalmasnak találtam, hogy újra leírtam emlékezetből a magam versét. Ebben már sok helyen eltértem a régi szövegtől; s így visszavettem a mindig kezem ügyében levő versek gyűjteményébe. Hogyan is merném azonban terjeszteni a költők között! Egyébre sem való, mint hogy atyámfiainak, öcséimnek mutogassam. Így hangzik:

A Lakkfa-kertben az ég titkait magyarázta Dél halhatatlan véne,
magasztos tanait nyilatkoztatta fényre,
a végtelent festette csodálatos igéje,
s a csodákat idézte, különbül, mint Ci Hszie.
Elmondta, él egy nagy hal Észak vizeiben;
hogy hány mérföld a hossza, nem tudja senki sem.
Hallgat a hal Leviathán nevére.
Griffmadárrá lesz, alakot cserélve.
a lét anyaméh-káoszát kristályosítja lénye mélye.
Pikkelyt, uszonyt ledob magáról a tenger szigetén,
s kitárja tollas szárnyait az egek kapujához érve.
Űzi a torló tavaszi vizeket szárnya verdesése.
Szálltában megszárítkozik a Fuszang fa hűs hajnalánál.
Fölragyog a világ fölött a fölkelő nap rőt tüzében.
A világ végén rátelepszik nagy teste a Kunlun hegyére.

Rebbenti szárnyait, s ahogy táncolni kezd,
köd örvénylik, sötét porfelleg csap az égre.
Remegve rendül a világ öt szent hegyoszlopa,
partját bedöntve fut a száz folyam előle félre.
Majd elrugaszkodik a földről és az űrbe emelkedik,
felhők rőt falát töri át s a végtelen rétegeit.
Háromezer mérföldet siklik, hirtelen a magasba csap
és kilencvenezer után sebesen megiramodik.
A Tajsan büszke bérceit messze hagyja maga mögött.

Ős felhők kusza tömegében lengeti roppant szárnyait.
Balra fordul, jobbra pereg, árnya suhan.
Fölragyogva villámlik át az élet és a forma ősokán,
úgy éri el a fényes ég szent kapujának küszöbét.
A Szelelőkosár létmagot szitál a Dörgés-Serpenyőbe.
Fordul, s hegy rendül, óceán hányja föl mélyét, ing az ég.

Haragot fú, mert nincs, akin megpróbálhatná erejét.
Képzelhetjük, hogy mily erős,
látva hatalmas termetét.
Lába meg a szivárvány szálaiba akad.
Szeme napláng és holdsugár.
Sebes-nagy szárnyait szélesre tárva száll.
Fuvall egyet s a hat világtáj fölébe felhők tornyosulnak.

Ha tollát szárogatva rázza, a hó ezer mérföldre száll.
Elszáguld Észak vadonától Dél legtávolibb tengerére.
Viszik viharos szárnyai és zúgnak, mint a dob verése.
Orkánnal száguld s vadul vág elébe.
A fáklyás sárkány szája fényt tart, s beragyogja a tárgyakat.
Korbácsával utat hasít előtte a mennykő az égbe.
Szemében a három hegy puszta rög, s az öt tó puszta csésze.

A mozgása akár egy istené,
járása a Tao beteljesedése,
Zsen Kung, ha látja, odahagyja horgát,
Ju-csiung sem merne íjat feszíteni feléje.
Nincs, aki horgászbotját s nyilát ne dobja félre,
és ne bámulja megigézve.
Az Égi Folyó tükörében tükröződik erővel telt alakja.

Háta a bő eget súrolja, hasa a bő földet takarja.
Pan Ku föltárta az eget, de ő is csak ámulva nézi.
Hszi Ho sóhajtva félreáll és rátámaszkodik a napra.
A nyolc vadon közti világ is retteg tőle megzavarva.
A négy tenger közti világ fölött a napfényt elriasztja.
Ahogy a nappalt elfödi a melle,
olyan, mintha az őskáosz még nem volna fényre s árnyra szabva.

Hirtelen fordul, fölcsap és körözve szárnyal a magasba.
Tűnik az ég bíbora akkor, s köd árad szerte rajta.
De aztán, hat hónapban egyszer, a tengerpartra érve megpihen.
Naprejtő sebes szárnyát szétfeszíti, búcsút vesz az égtől, lerebben.

Megpihen a végtelen rengetegben.
Magányba vonul a roppant vizekben.
De oly féktelen erőt áraszt s fúj szét maradék lehelése,
hogy háborogni kezd tőle a tenger méhe,
hegylánccá torlik a hullámok sereglése.
Tien-vu, a nyolcfejű, félve juház elébe,
Haj-zso is rettegőn húzódik tőle félre,
fején tündér-szigettel az órjás-teknős menekszik előle,
a cet fölcsap s héjába rejtezik, bevont uszonnyal bukik le a mélybe.

Nincs aki ránézni ne félne.
Megmérni én sem tudnám, mily hatalmas lénye csodája.
De a teremtés műve így szülte őt világra.
Miért is hasonlítanánk a Penglaj sárga vadlúdjához,
mely krizantém-köntössel ékes, és arany a ruhája?
Hímes pompája és tarka teste ragyog bár:
előtte Cangvu kék főnixe meg nem állna.

Halhatatlanokat szolgáltak s meghódoltak ezek már régen,
szelíd sétahelyük lett a jámbor várak árka.
A csingvej madár gondja is csupán csőrében fát cipelni.
A jüancsü madár is csak búsan néz ételére, italára.
Az égi kakas csak a hajnalt riasztja a csoda-barackfán.
A háromlábú napvarjú csak beleragyog a napsugárba.
Nem szárnyalnak szabad kedvvel a végtelennek,
pedig mit ér, csak ülni a szűköset vigyázva?
Nem jobb ennél a Griffmadár határtalanba szárnyalása?

Nincs is az ég alatt ennek semerre párja.
A bölcs hatalmas, bár hatalmát világgá nem kiáltja.
Az idővel összhangban él, útját szerinte járja.
A Taót tanulja, hogy örök életet érjen.
Belsejét töltöző itala az őspára.
Tréfálva jár-kel a Világos Völgy ölén,
s Jencsout követve példa életének folyása.
De váratlan meglátogatta s így szólt hozzá a Ritka Madár:
"Hatalmas vagy, ó, Griffmadár, s nagynak lenni nagy gyönyörűség.
De az én jobbszárnyam elég a világ nyugatát befedni,
a balszárnyam meg befedi a vadon keleti világot.
Letiprom a föld kötelékét, az ég hálója fölött szállok.
Az ős Formátlanság a fészkem, hazát a Semmiben találok.
Hívlak, emeld a szárnyadat és oszd meg velem utazásod."
Rábólintott a Griffmadár és örömmel követte.
Fölszálltak a végtelen űrbe, s gúnnyal néztek ökörszemekre, verebekre.
Akik a kerítés alól hiába lestek utánuk nevetve.

726 után

RÓNAY GYÖRGY fordítása

 

MIKOR SOK NYOMORÚSÁG
ÉS HÁNYATTATÁS UTÁN A CSÁSZÁR
KEGYE SZÁMŰZÖTT JELANGBA,
RÉGI KÓBORLÁSAIMRA EMLÉKEZTEM

BARÁTI LEVÉL CSIANGHSZIA KORMÁNYZÓJÁNAK,
VEJ LIANG-CAJNAK

Égben épült a főváros fehér jáde-kövekből.
Tizenkét nagy torony benne, körülötte öt fal van.
Megsimogatták fejemet szent emberek is gyakran,
s így lettem már gyerekfővel örök és halhatatlan.
De vétkeztem, meginogtam: boldogságom kergettem,
megízleltem mindent s éltem rendben és zűrzavarban.
Kilencvenhat nagyhatalmú uralkodó, csupa szent,
hiába írta fel nevét ellengő fellegekre -
nagy szerencsejáték volt ez: elveszett az ég s a föld
és hogy mint vívtak, csatáztak, szívem még nem feledte.
Vetélkedő fejedelmek harcába bonyolódtam,
dicsőségért, méltóságért tolongtam, kapaszkodtam,
ám úgy hozta időm, sorsom: súlyosan megtévedve
hagytam én el mindent s keltem zajgó-zúgó tengerre.
Kardforgatást is tanultam, de mosoly szállt szívemre
s ekképp korholgattam magam: így, igaz bölcs lehetsz-e?
Tízezernyi ellenséggel egy kard nem szállhat szembe.
Négy tenger közt méltatlanul híre kelt tudásomnak,
de ez szóra érdemetlen gyermekes játék volt csak.
Öt jajongó énekemmel mentem a fővárosba,
s mikor el kellett már hagynom, mikor indultam volna
keserű-sós könnyeimben ázott kalapom bojtja.
Jószavadra áhítoztam, kedves társaságodra,
tömegből is kimagasló fényes barátságodra,
lakomával kínálgató szép vendéglátásodra,
és e messzi útra térve, csendes-bölcs vigaszodra.
Dísz-kantáros lovunk úgy szállt, akár felhő a szélbe,
s míg a lovas-fogadóig személyem elkísérted,
ott se dal, se gongszó nem volt vigasz már a gondomra.
Fényes nappal vetődtem be Kunmingba, s odaérve,
a tizedik hónapban már Jucsou felé indultam.
Dárdák, pajzsok fénye villant - csillagokként - az égre,
az Északi Tenger partját uralkodónk feladta.
Elsöpörte uszonyával a Cet egy érintése,
zihált, hörgött, rálehelt a sok folyóra, patakra,
felbolydult a táj nyugalma, felborult békessége
s ennyi vad rombolás közt a szívben sem lakott béke.
Szöktem volna futva én az öröklét szigetére.
Rettegtünk ajzatlan íjjal az égi ordasoktól,
nyilunk ki sem mertük lőni, ottragadt a kezünkbe.
Még az Arany Toronynál is csak könnyünket nyeltük le.
Csak az éghez siránkoztunk, nagy Csao fejedelmünkhöz.
Nemes paripáink csontját nem volt, ki megbecsülje.
Mindhiába ágaskodtam, mint Lü-er az egekre,
itt még akárha Jo Ji is, ha újra megszületne,
balsors várna rá is - senki sorsát el nem kerülte.
Botladozva jártam s célom nem akadt már sehol se.
Vágtató ló hátán értem el Kujhsziang városába,
ott leltem rád ismét: ültél, zenét és dalt hallgattál,
szemlélődő, fennkölt voltál, s nyugodt arcod vonása,
a múltra te emlékeztél száz linyi távolságra,
derűs pihenés közben a régen élt Hszi császárra.
Zenészeket is fogadtunk, s Csangjüe fogadója
lakomájával várt minket, kancsók, kupák egy sorba,
a bölcsek és hősök közt sok finom ifjú leányka,
gyertyáink fényével szemközt szép rendben sorbaállva,
kezdett tarka szőnyegeken kéjes, kavargó táncba,
bájos énekük belengte a tetőgerendákat,
s még vége sem szakadhatott a nagy vigadozásnak,
máris állást, rangot nyertél, s visszatértél Hszienjangba.
Temérdek-sok nép tolongott, búcsúebéd volt nálad,
mert a te lakomáidra a távolból is vágytak.
Ám alighogy elbúcsúztunk, ezer lire voltam már.
Minta hideg és a meleg, olyan dicsőség s bukás.
Pedig melegre a hideg bizony nagyon gyakran vált.
Mind a kilenc tartományban: mindenütt csak pusztulás.
Kínai vértekre csapnak le a barbár katonák.
Felhő-tengert homályosít a felvert por-ragyogás.
Harci harag rázza, tépi mind a füvet és a fát,
sötétségbe borítja a fénylő csillagok hadát.
Fehér csontok halmozódnak, minta dombok és hegyek.
Milyen bűnért? Mit vétettek? Vétettek az emberek?
Hszienkuant védte nagy császárunk, ki volt seregek ura,
s rábízta az ország sorsát a pipogya Ko-sura,
háromszázezernyi éles lándzsahegyre, hosszúra,
de ő a gonosz-özönnek megnyitotta az utat.
Rabszolga lett a nemesből, ebbel, juhval egy sora,
felszabdalva, összevágva hű tanácsadók sora,
aztán a két felséges úr sebesen elvonula,
és lett a két fővárosból kihalt, puszta domb pora.
Ámde császári hercegünk hadjáratot szervezett,
izmos keze zászlót fogott, karja meg sem remegett,
harcban erőt nem kíméltek, mint Huan s Ven idején,
tigrisként vagy medveként is küzdött, harcolt a sereg.
Az emberek szívéből már majd kiveszett a remény.
Ránk lázadók orkán-dühű csapata fenekedett.
Csak te voltál, ki Fanglingot tartotta még, védte még,
s józanságod túlszárnyalta a bátor régieket.
Én az Illatos-hegy csúcsán heverésztem ekkoron.
Hajnali köd a kenyerem, Jáde vize italom.
Kilenc folyó ring lábamnál, ha az ajtóm kinyitom,
végiglátok párnám alatt sorakozó öt tavon.
Éjféltájban érkezett meg a vizihad nagy hajón,
Hszünjang szinte égbeszállt a sok-sok lengő lobogón.
Akkor esett, hogy a hiú hírnév megtántorított,
nem akartam, a hajóra úgy vittek fel, mint rabot,
felmentem hát és kaptam is, igaz, ötszáz aranyat,
de az el is szállt kezemből, mint könnyű füst elfoszlott.
Nem fogadtam el hivatalt, nem kellett a jutalom,
mégis Jelangba száműztek, ott terül el nyugaton,
tízezer mérföldre innen, ott vár rám a messzi ég.
Fővárosunktól nyugatra ér utol az öregség,
most, hogy már a hat égtájat ragyogóra söpörték,
s lám már én is olyan lettem, mint a fű, mit lep a dér.
Napból, holdból mindenkire egyként sugárzik a fény.
Hogy is panaszkodnék azért, hogy az ég hozzám kemény?
Nagy rangodban is tiszteled urunk hírét és nevét
s utat nem ismersz, csak egyet: emberségét, részvétét.
Hogy nem vagyok olyan, mint te, az arcomon szégyen ég.
Háromszor is felmentem a Sárga Daru toronyba,
a tudós Ni Hengre ott fent szégyenkezve gondoltam.
Éppen velem szemközt van a Papagájok szigete.
Elültek a harci szelek, ködben áll a Fan hegye.
Az elhagyott égen-földön szétfolyik az ősz bora.
Folyó-gyűrűs Omej-hegyén fehér a hókorona.
Csillogva ömlik a folyó a három hegyszorosba,
és tízezer bárka jár itt, tízezernyi vitorla,
lassan húz el Jangcsou mellett hosszú dereglyék sora;
tízezer li utat láttam, s jártam be idestova,
ez oszlatja el a búmat, ez gyógyír bánatomra,
hajóm ablakán az égre nyit a függöny fátyola.
Sűrű hajjal lengedezve zöldellnek a parti fák.
Benéz a nap, de még félénk, a hegycsúcsba nem harap.
Vu szépeinek és Jüe gyönyörű lányainak
varázsos szépsége rizsport s rőt festékrudat dicsér.
Jöjjenek csak fel a hágcsón - hívogatom őket én,
fojtott mosollyal kilépnek, kezük a függönyhöz ér,
s lágy intésük tükröződik vendégek tekintetén,
selyemfátyol ruhájukon táncol a tavaszi szél,
én, a vendég, térden esdek, könyörgök kegyelemért,
ám a házigazda kedve magasára még nem ért.
Versed olvasom, barátom, fent írtad a Csing-hegyen:
még Csiang Jen s Pao Csao is meghatódna rímeden,
olyan, mint a lágy víz, melyen fehér lótusz is terem,
ámulok az önnön ékét megtermő természeten,
vegyül benne vad vidámság s nemes, tiszta érzelem,
egyszerű köntösben írtad, százszor is előveszem.
Tigris-vitézek tolongnak nemesúri portákon.
Mekkora erő szikrázik a sorbaállt lándzsákon!
Bambuszt vágnak, sziklát fúrnak, kettéhasad a zátony
a folyóár tiszta és mély körülöttük - ezt látom.
Felballagok a toronyba, kinézek a korláton,
olykor el-elvitatkozom szavakon, poémádon;
nem kell sok szó, de egy többet ér, mint jáde, ha fehér,
egyetlenegy szavad még az aranynál is többet ér,
elmondhatod: nem kell félnem, hogy melletted szégyen ér.
Csak a mennyei kék madár: te érted meg szívemet.
A sokszínű felhők közt a szarkák szárnya ellebeg,
csörögnek fent a magasban, a hír velük ideér,
hozzák a hírt, hogy érkezik már a kegyelem-levél;
véget ér a száműzetés, Jelangba se kell mennem,
magányom völgyét formálja hevével a kegyelem,
lángja, füstje, ha érinti, holt hamvam majd újraél.
Te indulsz a Főnix-tóhoz, lassú lábbal felmégy még.
Egyszeribe elvetették Csia Seng tehetségét.
Csie kutyája még Jaót is megugatná merészen!
A hsziungnuk még Csien-csiun is nevetnek szegényen!
Éjféltájt is sóhajtozom, egész éjszakám oda,
múlhatatlan bánattal tölt el szegény hazám sora.
Zászlóikkal mind belepve a két hegy vonulata,
s közöttük zúg hömpölyögve a nagy Huangho tova,
de onnan még egy fácán se tudna kijutni soha.
Itatáskor csak úgy reszket jó lovaink tompora!
Ji nyíllövő művészetét elérjük-e valaha,
hogy egy nyilunktól lehulljon a barbárok csillaga?

758

ANDRÁS LÁSZLÓ fordítása

 

NÉGY VERS ARRÓL, HOGY
EGYEDÜL BOROZTAM A HOLD ALATT

1

(NÉGY VÁLTOZAT)

Magányos borozgatás holdvilágnál

Viráglugasban telt kancsó ragyog -
iszom, iszom, csak jómagam vagyok.
A hold-komát pohárral invitálom -
hopp! itt az árnyék, együtt így a három.
A hold bizony nem ért e víg csudához,
de lám, az árnyék mindent jól utánoz.
A hold kísér s az árny, e vén ravasz,
így dőzsölünk, míg tart a szép tavasz.
Ha dúdolok: a hold ütemre billeg,
ha táncolok: az árnyék frissen illeg.
Így józanul, vidáman összeférünk,
ha már berúgtam, más-más útra térünk.
Remélem, hogy maholnap mind a hárman
közönnyel bolygunk fent a fellegárban.

FRANYÓ ZOLTÁN fordítása

 


Holdfényben magamban iszom

Kancsó kezemben, virágok között
jó bort magamban hörpölök.
Kancsómat a pajtás holdnak kínálom;
árnyékom a másik ivó-barátom!
Noha a hold nem emel serleget
s árnyékom is csak tétován követ,
barátaimmá ütlek titeket,
mert az öröm kora a kikelet!
Dalolok, a hold elbú, fölmerül,
táncolok, árnyékom majd hasra dűl.
Ivás előtt így társul, aki él,
részegen ki-ki külön útra tér.
Így vagyok én is, amihelyt meglátom
hold-cimborám az égi láthatáron!

ILLYÉS GYULA fordítása

 


Pityizálás a holddal

Boroskancsóm magamba szopogattam,
künn a virágos réten, a határban.
Kupám emelve szóltam föl a Holdhoz,
hogy küldje le árnyam s legyünk mi hárman.
Csakhogy a vén Hold nem bírt vélem inni,
az árnyam is csetlett-botlott setéten.
De ott maradtak, mint jó cimboráim,
vigasztalgattak a tavaszi éjen.
Aztán daloltam, és a Hold vigyorgott,
táncoltam és árnyam bokázva forgott.
A hű komák lassan hozzám szegődtek,
végül berúgtam s elvesztettem őket.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ fordítása

 


Virágok közt ültem egy kancsó borral,
s egyedül kortyoltam társ hiányában.
Poharat emelve hívtam a Holdat,
s árnyékommal együtt így lettünk hárman.
Borivásra a Hold ügyefogyott volt,
és nem nyelt, csak majmolt engem az árnyam.
Így ültünk a Holddal, meg árnyékommal,
s hamar berúgtunk a vigadozásban.
Mikor énekeltem, a Hold imbolygott,
s kusza lett az árnyam, ha táncot jártam.
Amíg józan voltam, együtt mulattunk,
részegen otthagytuk egymást mindhárman.
Emlékezzünk kábult mulatásunkra,
s találkozunk majd fenn a magasságban.

SZERDAHELYI ISTVÁN fordítása


2

Hogyha nem szeretné az Ég az italt,
nem lenne Borcsillag fenn az egekben;
hogyha nem szeretné a Föld az italt,
nem lenne a földön a Borforrás sem.
Mivel az Ég és Föld szereti a bort,
emiatt nekem se kell szégyenkeznem.
Hallom, Felségesnek hívják a színbort,
s Kiválónak mondják azt, mi fejtetlen.
Elég Felségest és Kiválót ittam,
halhatatlanságra mért törekedjem?
Három pohár után a Taót megértem,
s megistenülök, ha egy akót nyeltem.
Kedvét leli ebben, aki borhoz jut,
s a józanok közül ne hallja egy sem.

SZERDAHELYI ISTVÁN fordítása

3

(KÉT VÁLTOZAT)

Tavaszi részegség

Hszienjangban, a harmadik hóban,
lehullt virágokból lágy takaró van.
Ki búslakodhat egyedül tavasszal?
Ki mer, ha józan, szembenézni azzal?
Pénzt és nyomort és életet kimért
az Alkotónk, nem tudni, hogy miért,
de rendbehoz mindent, ha hinni bátor
és igazat szolgáltat egy pohár bor.
Mit nékem, akkor földek és egek,
ágamba bújok és nem rettegek,
végül felejtem azt is, hogy vagyok
s a boldogságom akkor legnagyobb.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ fordítása

 

Hszienjang városában harmadik hó van,
virít nappal ezer virág brokátja.
Ki lehet tavasszal szomorú, árva?
Itt helyben töltsetek bort poharába.
Hosszú, vagy rövid, a sikert, kudarcot
rég meghatározta az Ég Királya,
s élettel, halállal felér egy korty bor.
Minden dolgok mélyét ugyan ki látja?
Hogyha jól berúgok, eltűnik ég, föld,
épp, hogy rá tudok még dőlni párnámra,
s mintha nem is lennék, megszűnik minden.
Ez a legszebb gyönyör Li Po számára.

SZERDAHELYI ISTVÁN fordítása

 

4

Tízezer oka van a búbánatnak,
a jó borból nincsen pár száz pohár csak.
Sok a szomorúság és a bor kevés,
de ahol bor árad, ott nincsen bánat.
Ezért mondom én, hogy szent ital a bor.
Hogyha jól berúgunk, szívünk feltámad:
hódítók kölesét nem ette Po-ji,
Jen Huj is gyakorta nyelt üres nyálat.
de inni akkor is mindig szerettek.
hiú dicsőség mit is használhat?
Rákollót mártok az arany italba,
tündérsziget-dombok borseprős tálak.
Jó borral rúgjunk be hát a toronyban,
dicsőségére a szép holdsugárnak.

 

SZERDAHELYI ISTVÁN fordítása

 

 

Qu Yuan és a Chuci

 

 

Qu Yuan (屈原Csü Jüan) az első név szerint ismert kínai költő, a hagyomány szerint Kr. e. 340–278 között élt. A déli Chu fejedelemség uralkodói családjából származott, s ebben az államban viselt hivatalt. Mivel ellenlábasai megrágalmazták, a Chu-beli király száműzte. Később Qu Yuan öngyilkos lett. Az utókor szemében a fel nem ismert tehetségű, méltatlanul mellőzött jó hivatalnok megtestesítője lett. Költészetében a központi fejedelemségektől eltérő stílusú Chu-beli hagyományt képviselte. A hagyomány hét terjedelmesebb verset vagy versciklust köt a nevéhez, de kétséges, hogy ezek mindegyikét ő írta. Leghíresebb verse a Száműzetés (Lisao).

Qu Yuan munkái a Chu elégiái (Chuci楚辭) című antológiában maradtak fenn, melyet Wang Yi (megh. 158) állított össze a Kr. u. II. században. E gyűjteményben Qu Yuan versei mellett olyan költemények találhatók, melyeket állítólagos követői vagy utánzói írtak. A versek közül több vallási jellegű, s a Chu-beli samanisztikus tradíciót örökíti meg.

 

 • Csü Jüan követője:
  • A lélek idézése
 • Ismeretlen költő:
  • A nagy idézés

 

 

CSÜ JÜAN:

 

                          SZÁMŰZETÉS

 

 

                    Nagy László fordításában

 

           (A kínai eredetiből magyar prózára fordította,

            a jegyzeteket és az utószót írta Tőkei Ferenc)

 

 

 

 

Vagyok királyi Kao-jang sarj

Po-jung volt derék apám

Lettem a jin-év elején

Keng-jin nap fordulatán

Fölmérte apám e napot

Két nevet adott nekem

Köz-nevem: Egyenes Mérce

Összhang a másik nevem

 

Voltam belül is gyönyörű

Kiváló sokak közül

Medvefű-öltönyt vettem föl

Orchideát övemül

Előttem robog az idő

Aggódva szedek füvet

Magnóliát ad hajnali domb

Tél-füvet esti sziget

 

Nap, hold, tavasz, ősz kergetőz

Letűnik, lomb leborul

Fű fakul, féltlek tiszta szív

Neked is bealkonyul

Király, nem ölted a gazt

A rosszat sínyli a jó

Jeleztem neked jó irányt

Röpített jóvérű ló

 

Ragyog a Három Úr kora

Bölcsek füvétől szagos

Nemes borsághoz kassziát

Kassziát kössek-e most?

Dicső volt Jao és Sun

Jó úton gyors vezető

Becstelen Csie s Csou

Bozótban megrekedő

 

Mind banda-lélek, koncleső

Szűk az út, vészes sötét

Nem óvtam soha magamat

Csak a király szekerét

Hátravigyázva előztem

Elődök dicső nyomán

Rágalomnak hitt, nem nekem

A király haragszik rám

 

Tudom, a hűség baj nekem

De állhatatos vagyok

Kilenc ég legyen a tanúm

Bajra itt hűség az ok

Bár hajdan értettük egymást

Más színű lett a király

Hogy ellökött: elviselem

De ingatagsága fáj

 

Kilenc kert orchideám volt

Fát száz mu földem nevelt

Liu-ji s fang-cse füvem

Táblákban vegyesen kelt

Ezekben hittem: kinyílnak

S vetésem learatom

Hervadásuk se fájt volna

De mi lett belőlük? Gyom

 

Tart a falánkok versenye

Konclesők ideje ez

Nem maguk, mások bírái

Mind irígy, nagy hírt szerez

Mind rohan, egymást eszi

De e szív másra figyel

Félek, a vénség elér

S hírnevem nem érem el

 

Magnólia-harmat italom

Étkem krizantém-szirom

De ha erényben dús vagyok

Sanyarhat éhség, bírom

Gyökérrel csokrot kötözök

Hullt fügeszirmot szedek

Egyenesítek kassziát

Fűzök huseng-levelet

 

Örökségem: ősi erény

Más a szokás, tudom én

Mit bánom, tetszik vagy nem

Peng-hszien útja enyém

Sóhajtok, ríkat jajos nép

Hiába húztam igám

Reggel még tanáccsal láttam el

Este már lecsapott rám

 

Elűztek, de rangom virágöv

Új is lesz, örömem ez

Nem bánok semmit, veszejthet

Kínhalál, kilencszeres

Királyom, haragszom rád

Nem láttad jól szívemet

A nők, szemem irígyei

Költötték rossz híremet

 

Korunk mestere mind ravasz

Bókol, csak bajokba ránt

Tussal írt zsinórt nem követ

Nekiront görbén, haránt

Nincs remény, szívem nehéz

Árva e korban, ez a bajom

Legyek a távol vándora

Vesszek, de nem aljasodom

 

Csapatba nem gyűl a sas

Sarkos kerekhez nem simul

Két eszme sose barát

Fékezem vágyaim

Tűröm a jogtalant

Tisztán meghalni bölcs szokás

Így sok bölcs szívesen halt

 

Magam se vártam ennyi vészt

S megálltam jól a helyem

Így tovább tébolyogni kár

Hát fordulj meg, szekerem

Tarka vízparton léptetek

Zöld halom nyugalmat ád

Új seb lenne az irgalom

Most öltök méltó ruhát

 

Virágszirmokból én kötöm

Suhogóm: lótusz, sulyom

Erényem: erős tisztaság

Nem tudják, de én tudom

Sisakom tornya égbe ér

Leng övem végtelenül

A mocskos ma tisztát emészt

Ragyogok én egyedül

 

Két szemem gyakran visszasüt

Belátok minden vadont

Övdíszem pompás virulás

Eleven illatot ont

Mindenkit más-más boldogít

Engem örök becsület

Szaggathat bárd, szívem ragyog

Őt büntetni nem lehet

 

Nővérem óvott nagyon

Okos volt, szava kemény

"Konok volt Kun, s belehalt

A Tollas Csúcs mezején

Kár ez a hűség, erény

Tökélyed sokba kerül

Az udvart gaz növi be

Kár, hogy kiállsz egyedül

 

Beszélj bár minddel külön

Belsejük más-más homály

S egymást dicsérve mind barát

Rám hallgass, árván ne állj!"

Fékezi magát a bölcs

S én délen panaszkodom

Keresem a Kétszer Dicsőt

Átkelve két folyamon:

 

"Kilenc dalt fujt Csi, Kilenc szót

Átmulatott napot, éjt

Holnapra, bajra nem gondolt

S fia: Vu viszályra kélt

Mulatozott, vadászott Ji

Rókákra fogta nyilát

De nőjét megejtette Cso

A lótás-futás csak árt

 

Szörnyű erős volt Csiao

Csupa vágy, s féktelen élt

Csak dúlt, ivott esztelenül

S a hóhér vette fejét

Csie tanácsra nem adott

Iszonyú végre jutott

Őrült király volt Hou-hszin

A Jin-törzs vele bukott

 

De Tang és Jü s a Csou-faj

Nem botlott s napja delelt

Tussal írt mércét kedvelt mind

Rangra csak bölcset emelt

Ó, a Szent Ég segít

Jószándékot ha lát

Boldogságba a bölcs vezet

Bölcs vidít földi hazát

 

Vizsgálom a multat, jövőt

Sarkaid, emberi terv

Nem hasznos, aki nem igaz

Segélni rosszat: keserv

Nem bánom tetteimet

Bár testem beleszakad

Markolatában ferde tőr

Legyilkol jót, igazat"

 

Zokogok keservesen

Kortársam egyik se ért

Szagos fűt könnyem itat

Eláztat ruhaszegélyt

Azon térdelek, szám pöröl

Igazam feltündököl

Főnikszet, sárkányt befogok

Forgószél emel, robogok!

 

Cangvuban fékem kioldom

S ott vagyok Hszüanpuban

Csodák helye ez, időznék

Alkonyul hamarosan

Ne siess, Hszi-ho, Napkocsis

Ragyog a Jence-orom

Elindultam igazamért

Lent-fönt csak azt kutatom

 

Égi Tóból isznak lovaim

A gyeplőt rájuk dobom

Vezénylem a napot zöld ággal

S bolyonghatok szabadon

Elől hajt Vang-su, a Hold-kocsis

Fej-lien, Szél Ura nyomomon

Utat a Luan-főnix tör

A Mennydörgés Urát hivom

 

Nappalban, éjben süvítve

Röpít a madár-fogat

Felhőket szelek rendeznek

Hogy díszben fogadjanak

Tömörödnek már, szétválnak

Pír sajog sorfalukon

Ég Kapusa, tárd ki kapud!

Csak bámul hallgatagon

 

Beborúlt, állok tétován

Kezemben orchideák

Igaz embert homályba von

E zűrös, vaksi világ

De a Fehér Folyón átkelek

Megháglak Tündér-orom

A Hölgyet nem lelem ott

Szomorún megsiratom

 

Tavasz-Palotába lebegek

Hív piros ékkövű ág

Egy földi leánynak letöröm

Tart még a szép ifjúság

"Feng-lung, fellegek istene

Fu úrnőt keresd nekem

Csien-szju, tárgyalj vele te

Neki leoldom övem"

 

Kacér, mint a fellegbodor

Elfordul szívem elől

Hajnalban habozza haját

Este a hegycsúcsra dől

Csak a szépsége rabja, hiú

Mulatozásra mohó

Gyönyörű, de mértéktelen

Más kell, kedvemre való

 

Égen hiába bolygok én

Forgódva négy táj iránt

Lehiv egy lányos jáde-torony

Látom a juszungi lányt

"Csen-madár, beszélj vele"

Kár lenne -- szól a madár

Hímgerle rögtön röpül

Könnyelműn száll, az a kár

 

Szívemet a kétség eszi

Indulok, torpanok is

Főnixem, nem lesz eljegyzés

Kao-hszin előz, a hamis

Megállnék, de nem tudom hol

Nem nyugszom soha, soha  

Jujü-beli két Jao-lány

Megnézlek, megyek oda

 

Kérő-vőfélyem ostoba

Esztelenül fecsegő

A világ a bölcsre irígy

Itt csak a rossz a dicső

Nem érlek el, asszonyi ágy

Király, te alszol ma is

Halálé ez a szerelem

Bölcs fejem hatalma is

 

"Ling-fen, jövendölj, itt a fű

Itt a bambuszrúd, beszélj"

Igy szól: "Aki jó, párra lel

Nem vész, ki erényben él

Íme a kilenc tartomány

S van szép hölgy kívüle is

Menj messzire, itt ne tünődj

Megleled, nem lesz hamis

 

Nevel szagos fűt más föld is

Nemcsak a hazai táj

Vakmerő, ki embert megitél

A világ csupa homály

Hordoz a lélek rosszat, jót

De ez mind gonoszfia

Szerintük övre üröm a jó

Üröm -- s nem orchidea

 

Füvekhez ostoba mind

Igazi gyöngyhöz nem ért

Borsvirág büdös neki

Szaglássza csak a ganéjt"

Ling-fen szavában kétkedem

Este leszáll Vu-hszien

Megkérem, veszem szavait

Borson és tiszta rizsen

 

Száz szellem rajzik, száll alá

Tündérek tündöklenek

Biztatnak erős istenek

Jók a jelek

Jósolnak: "szállj fel, szállj alá

Keresd csak a hűt, a jót

Tang meglelte magának Nit

Jü pedig Kao-jaót

 

Ha bensődben erény vezet

Kérő neked sose kell

Jüet, fujeni kőművest

Vu-ting karolta fel

Taglóval jól bánt Lü-vang

S Ven király embere lett

Csi Huannak Nincs-csi dalolt

S főrangra emelkedett

 

Nem járt le éved, évszakod

Míg a kakuk szól, siess

Ha felzokog, száz fű közül

Szagosat szálat se lelsz"

Fénylett ékköves övdiszem

Avarral gonosz fedi

Szépségét nem érti meg

Aggódok, eltördeli

 

Fordul az idő, változik

Nyugtomat én se lelem

Magnólia, orchidea

Lehervad keserűen

Üröm a régi szagos fű

Üröm, üszök-fekete

Nem kell ma erény, ez a baj

Bölcs fejnek nincs kelete

 

Derekas Lanban hittem én

Belül üres, kiderült

Igazat kiebrudal

Silányat magához gyűjt

Hiuság viszi Csiaót

Szagtalan somot becsül

Hencegő, furakodó

Nemesért sose hevül

 

Változást hoz a gyors idő

Sodrása negyerejű

Orchidea, bors is elpusztul

Hát még a csiangli-fű

Csak én vagyok állhatatos

Igazam pompás erő

Virít a mai napig

Illata nem ölhető

 

Ábrándom: békés összhang

S bolygok: a Nőt keresem

Minden ékesség birtokom

Fölszállok, ereszkedem

Ling-fen jóslata messze küld

Várom szerencse-napom

Jáde-követ lisztté őrölök

Táplál merész utamon

 

Süvítők sárkányaim

Elefántcsont szekerem

Nagy útra önként megyek

Nem fér e földön szivem

Irányom a Kunlun hegye

Felhőkkel zászlós a nap

Ékkő-csengőim rázkódnak

Édesen sikonganak

 

Égi Víz partján serkenek

Nyugaton esteledem

Zászlaim körül főnixek

Suhognak ünnepien

Vörös Folyó, Mozgó Homok

Gyors utamon akadály

"Sárkányom, verd a hidat

Vezess, Nyugati Király"

 

Bajos az út, parancsolok

Várjon rám ezer szekér

Balra vezénylem seregem

Napnyugat Vize a cél

Jáde-tengelyen száll, suhan

Egyvégben ezer fogat

Felleg-zászlók közt hajszolok

Nyolc szilaj sárkány-lovat

 

Fékezek, szelíden léptetek

Lelkem lebeg magasan

Örömem Kilenc Dal, Kilenc Tánc

Játszhatok zavartalan

Hágok az ég tetejére

Lenézek, látom hazám

Ló hőköl, kocsisa sír

Áll az egész karaván

 

Végszó

 

Ne tovább!

Nincs aki hazámban ismer

S oda húz vissza szivem

Társra ha itthon nem lelek

Vezérlő példám: Peng-hszien

 

 

JEGYZETEK

 

Kao-jang -- mitikus császár, az "Öt uralkodó" egyike, másik nevén Csuan-

hszü, akit Csu és Csin fejedelemségek uralkodócsaládjai ősükként tiszteltek

 

Lettem a jin-év elején -- a régi Kínában az éveket egy tizenkettes, az

állatkörhöz igazodó ciklus szavaival jelölték

 

Keng-jin nap fordulatán -- a napok számlálására a tizenkettes ciklus szavait

egy tízes ciklus szavaival párosították, s így egy hatvanas ciklus jött létre,

amelynek huszonhetedik napja a keng-jin

 

a Három Úr -- Jü, Tang és Ven-vang, a legendás Hszia-, Sang- és Csou-

dinasztia megalapítói, a bölcs kormányzás eszményképei

 

Jao és Sun -- a konfuciánus "aranykor" mitikus császárai, a bölcs király

legtöbbet emlegetett két példaképe a filozófiai művekben

 

Csie s Csou -- a hagyomány szerint a Hszia- és a Sang-Jin dinasztia utolsó

uralkodói, mindketten különcök, zsarnokok, s bűneik miatt veszíti el

uralkodóházuk az "égi megbízatást"

 

Kilenc Ég -- Csü Jüan költészetében különleges jelentősége van a kilences

számnak: a földön kilenc fejedelemség van, az égen kilenc Ég stb. -- a szám

használata valószínűleg ősi sámánisztikus elképzelésekben gyökerezik

 

Peng-hszien útja enyém --Csü Jüan verseiben gyakori utalás egy legendás

bölcs példájára; egy későbbi hagyomány szerint Peng-hszien Sang-Jin-kori

főminiszter volt, akinek tanácsait a király nem hallgatta meg, mire

vízbefojtotta magát. Csü Jüan tehát a maga öngyilkosságára utalna a róla írt

sorokban; más felfogás szerint azonban Peng-hszien egy régi bölcs, aki

mondja-mondja tanácsait a királynak, az pedig száműzi, de a bölcs hűségét

meg nem törheti

 

Konok volt Kun... -- a legendás Hszia-dinasztia megalapítójának, Nagy

Jünek az apja, akit Jao császár száműzött a Jü-hegy, a "Tollas Csúcs"

vadonába, mert megbizatását, hogy az árvizet fékezze meg, nem tudta

teljesíteni

 

Keresem a Kétszer Dicsőt -- a mitikus Sun császárt, aki elődje, Jao császár

művének folytatásával mintegy kettős dicsőséget szerzett

 

Kilenc dalt fujt Csi, Kilenc szót -- a mitikus Hszia-dinasztia-beli Csi-vang

csak a mulatozásban lelte örömét, s halála után a fia trónviszályba

keveredett

 

Mulatozott, vadászott Ji -- a mítosz szerint Ji, a nagy vadász ellen a felesége

összeesküvést szőtt a szeretőjével, Han Csóval, s egy vadászatból

hazatértében meg is ölték

 

Szörnyű erős volt Csiao -- az előbbi történet folytatása: az erős Csiao, aki

Han Csónak és Ji feleségének a fia volt, dorbézolással töltötte idejét, míg

trónbitorló uralmát Sao-kang, a Hszia-ház felnövekedett sarja meg nem

döntötte

 

Csie -- a mitikus Hszia-dinasztia utolsó, méltatlan uralkodója

 

Hou-hszin -- a Sang-Jin dinasztia utolsó, bűnös uralkodójának, Csounak

másik neve

 

Tang és Jü s a Csou-faj -- Tang a Sang-Jin dinasztia, Jü pedig a Hszia-

dinasztia dicső megalapítója (az utóbbi a korábbi); a "Csou-faj" pedig nem a

Sang-Jin dinasztia utolsó királyára vonatkozik, hanem az ennek uralmát

megdöntő Csou-dinasztiára

 

Cangvu -- annak a helynek a neve, ahol a mitikus Sun császár, a Kétszer

Dicső van eltemetve

 

Hszüanpu -- "Függőkert" a legendás Kunlun-hegységben, a kínai

paradicsom, ahová haláluk után a mitikus császárok kerülnek

 

Hszi-ho -- itt: a nap kocsisa, akit általában nőnek ábrázolnak

 

a Jence-orom -- messzi nyugati hegység, ahol a nap lemegy a föld alá

 

Égi Tó -- csillagzat

 

Fej-lien -- a szél istene, akinek őzteste, madárfeje, szarvasagancsa és

kígyófarka van

 

a Fehér folyón átkelek -- a Kunlun-hegységből fakadó különböző színű

folyók egyike

 

Fu úrnőt keresd nekem -- a Lo-folyó istennőjét, akit a kínai mítosz Fu-hszi

császár leányának tart

 

Csien-szju -- Fu istennő egy bizalmas embere, akit a költő a házasság

közvetítésére kér fel; a kínai imítosz szerint Fu-hszi császár egyik minisztere

 

Látom a juszungi lányt -- Csien-tit, a Sang-Jin törzs ősanyját, aki egy

toronyban lakott, s Kao-hszin, a Sang-Jin nép ősapja egy fecskét küldött

hozzá, Csien-ti pedig megette a fecske tojását és terhes lett tőle

 

Jujü-beli két Jao-lány -- a Hszia-házi Sao-kang, Han Cso és fia, az erős

Csiao trónbitorlása miatt, Jujüben született és növekedett fel, s Jujü

fejedelme hozzáadta feleségül két leányát és segítette az őt illető trón

visszaszerzésében

 

Ling-fen -- valószínűleg azonos Vu-fennel, a nyugati szent hegyen élő Tíz

Sámán egyikével (a vu és a ling szó ugyanis egyképpen sámánt jelent)

 

Vu-hszien -- a sámánok fejedelme

 

Tang meglelte magának Nit -- a Sang-Jin dinasztia megalapítója

miniszterévé tette Ji Jint

 

Jü pedig Kao-jaót -- a Hszia-dinasztia alapítója pedig Kao-jaót

 

Jüet, fujeni kőművest -- a rabszolgaságra ítélt Fu Jüe a legenda szerint

falépítésen dolgozott, de Vu-ting, az egyik Sang-Jin király felfedezte és

főminiszterévé tette

 

Taglóval jól bánt Lü-vang -- Csou-házi Ven-vang híres minisztere a

legenda szerint korábban mészáros volt

 

Csi Huannak Ning-csi dalolt --a legenda szerint Ning-csi vándor kereskedő

volt, akinek énekét egyszer meghallotta Csi fejedelemség Huan nevű

királya, s nyomban miniszterévé tette

 

Derekas Lanban hittem én -- Lan, azaz Orchidea: a hagyományos

értelmezés szerint utalás Ce-lanra, Csu akkori fejedelmének fiára, aki Csü

Jüan tanítványa is volt

 

Hiuság viszi Csiaót -- Csiao, azaz Bors: a hagyományos értelmezés szerint

utalás Csu egyik főemberére, Csü Jüan ellenlábasára

 

Vörös folyó, Mozgó homok -- a Kunlunból fakadó különböző színű folyók

egyike, és valószínűleg a Gobi sivatag

 

Sima Xiangru

 

Sima Xiangru (司馬相如 Sze-ma Hsziang-zsu, Kr. e. 179–117) a leghíresebb kínai fu-költő volt. Sichuan tartományból származott, ahol egy ideig állítólag kocsmárosként is tevékenykedett. Amikor Han Wudi császár kezébe eljutott Költemény Valaki úrról (Zixu fu) című fu-verse, az udvarába hivatta és megtette udvari költőjévé. Itt további fukat írt.

 

 • Sze-ma Hsziang-zsu:
  • Költemény Valaki úrról

 

 

 

Yuefu

 

 

A Yuefu (樂府 Jüe-fu, Jo-fu, Zenepalota vagy Zenei Hivatal) eredeileg egy Kr. e. 117-ben Han Wudi császár által felállított intézményt jelölt, melynek feladata az volt, hogy az udvari szertartásokhoz zenét gyűjtsön, komponáljon és előadjon. Később a yuefu a shi-költészet egyik formájává vált, melynek jellemzője a népies stílus és tartalom. A 12. században összeállítottak egy Yuefu című antológiát, amely a Han-korban és a Hat dinasztia korában keletkezett yuefu verseket gyűjtötte össze. Sok yuefu népballadának tekinthető.

 

 • Zenepalota
  • A szép Lo-fu (330-32)
  • Beteg asszony (334-5)
  • Árva gyermek (335-6)
  • Csiao Csung-csing felesége (Délkeletre szállt a páva) (340-350)
Mulan (685-7)

Bai Juyi

 

 

Bai Juyi (白居易 Po Csü-ji, 772–846) a Tang-kor és a kínai irodalomtörténet egyik legnagyobb költője volt. Sikeres hivatali pályát futott be, több magasabb tisztséget viselt, bár rövidebb időre többször száműzték. Fontosnak tartotta a költészet morális-politikai szerepét, s tudatosan törekedett az egyszerű nyelvezetre, hogy költeményeit a kevésbé művelt rétegek is megérthessék.

 

HSZIANGJANGBAN

Meredek hegyek zöldellnek Csuban,
telt tüzes-zöld a Han folyam habja,
alakot ölt a szépség párája:
Meng mester dala, Meng mester hangja!
Szavát utána-mormolom halkan,
őrá gondolok, ki jött Hsziangjangba:
friss szél, semmise lépett helyébe.
Üres város néz az alkonyatba.
Szarvaskapu-bérc meredez délnek.
A szépből mintha illat maradna...
rég elrejtőzött, helyét se lelni.
Zöldellő fákon kék felhők orma.

794

Weöres Sándor fordítása

 

NÉZEM AZ ARATÓKAT

Kevés szabad nap jut a parasztnak
és aratáskor kettős a munka.
Langy éj nyomában, forró lég-árban
sárga kalász a domb-sort bevonja.
Asszonyok ételt hoznak kosárban,
Leveses-fazék a gyermek-kézben,
egymást követve mennek a földre,
férfiak várják a dél hevében,
talpuk alatt a forróság gőzöl,
hátukon vastag napsugár éget,
lankadnak, a hőt már nem is érzik
és a nyári nap lassan ér véget.
Száraz, koravén parasztasszonyok,
fél-szemük ügyel kisgyermekükre,
elhullott kalászt szedeget jobbjuk
s rossz kosár billeg bal-csuklón csüggve.
Minden szavukban gond, baj, vesződség;
elszomorodik mind, aki hallja.
Földjük az adót épp csak megtermi
s hulladék jut az éhes gyomorba.
Micsoda érdem emelt fel engem?
eperfát, földet sose műveltem
és háromszáz si a jövedelmem
és télre is van elég élelmem -
ha meggondolom, szégyellem nagyon,
nyomja a lelkem, el nem felejtem.

808

Weöres Sándor fordítása

 

A TÖRTKARÚ ÖREG

INTÉS A HATÁRVIDÉKI
KALANDOR-HADJÁRAT ELLEN

Nyolcvanéves öregapó,
szemöldöke akár a hó,
balkarja az unokáján,
jobbja semmire se való.
"Karod mikor tört el, apó,"
"Hszinfeng falujából jöttem,
minden ősöm oda való,
béke volt, mikor születtem,
dalhoz, síphoz hozzászoktam
kardról, nyílról nem is tudtam.
S hogy oktalan lárma riadt,
vittek minden harmadikat,
elhajtották erre-arra,
innen öt hónap Jünnanba.
Lu folyamról hallottam én,
ősszel terjeng ott a ragály,
átkel a had forró vizén
s tízből hármat nyel a homály.
Kit nője, kit apja-anyja
sirat: hangzik jobbra-balra:
ellenség zúg mindenfelől
s egy se jön meg tízezerből.
Én huszonnégy éves voltam,
jelölve katona-sorban;
s titkon, éjjel, egy nagy kővel
jobbkaromat összezúztam:
mit sem ért már nyílra, kardra,
sem jünnani viadalra.
Jobbkaromat tönkretettem,
de falumba hazajöttem,
ennek hatvan éve immár,
roncs a karom, ép a testem.
Mindmáig, ha rossz az idő
s az éjszaka didergető,
nem alszom a fájdalomtól -
megmaradtam és ez a fő.
A Lu partján elesetten
ott feküdnék temetetlen,
kísértetem lengne, sírván
tízezer jó ember sírján."
Így szólt. - És most halld a valót:
volt már dicső háború is,
hol vitézség s hír nem hamis;
de több olyan háború volt,
mely csak szerencse-vadászat,
s ellene a nép fellázadt -
kérdezd csak az öregapót!

810

Weöres Sándor fordítása

 

ŐSZHAJÚ UDVARHÖLGY
A SANGJANG PALOTÁBAN

Sangjang palota lakója
rabságban hervadozva, őszen a kertet rója.
Kapuban zöldruhás szolga, őrzi őt, az a dolga.
Sangjang palota rabja, ki tudja, hány tavasz óta?
Hszüan-cung császár-úrnak hurcolták ide hajdan,
tizenhat éves szűzlányt, ma már elmúlott hatvan.
Azon a tavaszon elhurcoltak száz lányt!
Magányos évek során mélyen megalázták.
Múlt időkre emlékezik: rokonságától búcsúzik,
betuszkolják a kocsiba, igen szidják, mert könnyezik:
"Eridj csak a palotába, arany élet vár ott rád!"
Hibiszkusz az arca, jáde a keble,
hanem a nagy császár rá sem igen pillanthat,
Jang Kuj-fej meggyűlöli, rühelli felette,
parancsolja: nagytitokban Sangjang palotába vigyék!
Azóta minden éjszaka: az üres ágyon egymaga.
Lassan múlik az ősz szaka!
Hosszú az éjjel, nem jön álom, bámul a sötétbe vakon,
maradék-mécs lángja lobban - nézi, nézi - a falon,
szomorúan sóhajtozik, eső dobol az ablakon.
Lassú a tavasz nappala!
Naphosszat ül egyedül, nem alkonyul a nap,
füttyög a rigó százat, nem oszlik el a bánat,
párosával ülhet a fecske, benne már nincsen harag:
elszáll a fáról a madár, a bánat el sose száll,
tavaszra ősz jön, ki tudja, hány éve már?
A fénylő holdra bámul a börtön-palotából,
térült-fordult az a hold már négy-ötszázszor is!
Ő a palotában a legöregebb.
A messzi császártól nyert magas kegyet.
De szegénykén nyűtt papucs, hitvány a ruhája,
kék-fekete a szemöldöke, hosszú a szempillája;
idegen ha ilyet látna, derülne módfelett,
ódivatú öltözék ez, senki sem venné magára.
Sangjang palota lakója,
szenvedése tenger,
szenvedett ifjan,
szenved vén fejjel.
Mért gyötörték az ifjú lányt, mért keserítik vénkorát?
Nem hallottad tán Lü Hsziangot magát, a Szép Lányról
szerzett elégiát?
És nem hallod most verse mását, a sangjangi ősz hölgy dalát?

Orbán Ottó fordítása

 


A FEKETE ÖRVÉNY SÁRKÁNYA,
AVAGY A PUKKADÁSIG KAPZSI
HIVATALNOKOK

Sötét örvény öle mély, színe tusként fekete,
mondják, egy szörny ottan él, bár nem látta senkise.
Örvény mellé pagodát építettek, szent tetőt;
a sárkány csak szörnyeteg, mégis istenítik őt.
Tűzvész, áradás, aszály, jégeső, rablás, ragály -
falvak népe leborul kegyelmes sárkány előtt.
Család hízlal malacot, szűri a hegy jó levét,
varázslók és javasok versengnek a kegyekért.
Az isten kibújik, ó! parancsára szél lobog,
papírpénz esőzik, ó! hímzett ernyő imbolyog,
isten visszakúszik, ó! kedvére szél csendesül,
tömjéntűz kialszik, ó! csésze és tál mind kihűl.
Az örvény szélén húsok rakása,
a templom füvén bor áradása -
nem tudni, mennyit evett a sárkány,
zabál a róka, részeg a patkány.
Mért kap húst a ravasz?
mért bűnös a malac?
Levágják a malacot, bele róka váj fogat,
sárkányisten neviben mind fölfalja sebtiben,
a sárkány vajh tudja ezt, kilenc réteg víz alatt?

811

Weöres Sándor fordítása

 

ÉNEK AZ ÖRÖK BÁNATRÓL

Kína császára, vágyva országrontón szép lányra,
világon uralkodva kereste, nem találta.
A Jang családban egy lány született, serdült, felnőtt,
rejtették díszkamrába, senki szeme se látta.
Az ég adta e szépet, nehezen vált meg tőle,
s választották egy reggel a császár oldalára.
Ha szemével csippentett, száz bolygó vágyat keltett,
rizsporos, festett szépek közt nem volt vetélytársa.
"Tavaszi enyhe fényben fürödjék tó vizében!"
Fagyott zsírként csillámlott a langyos medencében.
Szolgák közt kitámolygott a féltett gyenge lányka
és azon melegében ringott ura kegyében.
Virág-fején, köd-fürtjén arany fejdísze táncolt.
Tavaszi örömükre dús hibiszkusz vont fátyolt.
A tavasz-éj rövid már, dönget a nap az égen;
nem kelt korán a császár, csak rövid fogadás volt.
Tavaszt tavasz követte, s nem telt ideje másra,
mint páros lakomákra, kettecskén elbújásra.
A hátsó palotából háromezer nő leste,
de ő e háromezret mind egy testben szerette.
Ment az arany-szobába, hol pompás szépe várta
s ékkő-toronyban egy volt a tavasz, mámor, este.
Földet kapott az öccs, húg, ángy, sógor, néni, bátya;
mily szeretetreméltó, ki gondol a családra!
S mi történt az országban apák-anyák szívével?
a fiút búval mérik, a lányt vérmes reménnyel.
A nagy Fekete Kastély a kék felhőkig ér fel,
tele örök zenével, csillogó égi széllel,
ott selyemmé sűrűsödik a csalfa tánc hatalma,
az úr naphosszat nézi s nem telik be a kéjjel.
Jüjangnál üstdob bolydul, föld döng, homok csikordul,
átok szivárvány-szoknyás, tollas-ruhájú dalra,
s kilencszeres falra füst lebben, por fehére,
ezer kocsi, tízezer lovas menekül délre.
A jégmadár-tollas hölgy elindul, visszatorpan -
Hat zúgolódó hadsor utat zár, mérgük fortyan -
Ő kész volt áldozatra -, kard vágta, ló taposta,
meghalt a selyemhernyó-szemöldökű a porban.
Fejéke földre hullik, és föl nem veszi senki,
aranyfácános tűjét, sirály-díszét elejti,
és látják ott a császárt: köntösbe fúrja arcát,
véres könnye patakzik, párját a menny se menti.
A sárga por ülepszik, a szélvész csöndre fordul
- a had megy a felhők közt, hágókon, a síkon túl -
Omej hegy hajlatában kevés nép, csönd, magány van,
a zászlók nem ragyognak, a nap halványra zordul.
Suban minden folyam kék, Suban minden orom kék,
a császárt nem csitítják a reggelek, az esték,
bolyong a palotában, szívét hold színe sebzi,
ház-ereszen csengőket ráznak zápor-kezecskék.
Ég fordul, föld is fordul, császári fogat indul -
Kiszáll, inog a lépte - nem lép ama helyen túl -
Mavej-hegy alján, porban, tócsában, patkónyomban
keresi ékkő-arcát, nem látja, könnye csordul.
Legörnyed, sír a császár, sírnak vele a szolgák.
Fővárosába tér, de nem veszti szíve gondját.
Minden olyan, mint régen: a tó a kert ölében,
hibiszkusz víztükörben, fűz-ág tavaszi fényben,
ó, az a hibiszkusz-arc! ó, az a fűz-szemöldök!
mindig újul az emlék, mindig szakad a könny-ár,
tavaszi szélben, szilva-virágzás idejében,
őszi zápor-verésben, míg a fa vetkezik már.
A belső udvar füve halványbarnára lankadt,
ernyedt lomb elsöpretlen tölti a kapualjat,
a Körtefa-ligetben megőszültek a szépek,
borsvirág-szagú lakban lézengnek vén heréltek.
Termen át fénybogár száll éjjel, mint emlék gyásza.
A kéz kanócot morzsol, s nem alszik ki a lámpa.
Dobok, gongok, harangok lassú zenéje hallik,
s ő szürke csillagfolyót les, míg rá nem hajnallik.
A mandarin-kacsákkal ékített cserepekre
ráfagy a dér virága. Magányos, hideg ágyon
az élet és halál közt de hosszúak az évek!
Az elveszített kedvest nem hozza el az álom.
S jött egy vándor varázsló, hogy az idő tellett,
ki lélek erejével bírt megidézni lelket.
"Hamar, szellem-idéző, bárhol is, hírét leljed!"
Szíve megesett, látva e mély-sebű szerelmet.
Rohant ködöt-hasítva, nyargalt felhőbe-vágva,
kereste égbe-fúrva, kutatta földbe-szállva,
a legmagasabb kékben s a világ mély erében,
a sárga forrásokban kereste, nem találta.
És hallott egy szigetről, az ár körülkerengi,
egyik széle a szélvész, másik széle a semmi,
tornyai csilingelnek, felette száll öt felleg,
a jók, szűken vagy tágan, ott örök lakra lelnek,
mindük közt legkiválóbb a Szépséges, a Tiszta,
hó-bőrű, virág-arcú, előtte mind térdelnek.
A vándor arany-ajtón kopogott, s jáde-záron
és kérte a Kis Jade-t: róla hírrel szolgáljon.
A Szépséges, meghallván, hogy a menny fia küldte,
kilenc virágfüggöny közt ékkőként alvó lelke
félrelökte a párnát, kapta röpke ruháját,
eltolta gyöngyfüggönyét, rejtő ezüstpalánkját,
haja még félig kusza, ahogy álomból ébredt,
sietett, félrehagyván a virágos fejéket.
Örökös lobogó szél száll a pongyola-ráncban,
akár szivárvány-szoknyás, tollas-ruhájú táncban.
Jön mozdulatlan arccal, pilláján könnye rezdül,
ahogy tavaszi harmat remeg a körte-gallyon;
aztán szívén erőt vesz, megszólal csengő hangon:
"Mióta válnunk kellett, homályos lett az arcom,
szerelme napja eltűnt, ragyogó kegye széledt,
s az örök Lelkek Szirtjén de hosszúak az évek!
Az emberi világra ha fejem visszafordul,
nem látszik Csangan: rajta köd tolong, porvihar dúl.
De érzésem valódi: fogd, itt e régi holmi,
add át hajtűm, fejékem: valljanak ők tanúmul.
Megfelezem a hajtűm: egy fele nála légyen,
fele nálam maradjon, hűség aranyaképpen.
Mondd meg neki, hogy szívem szilárd, miként fejékem,
a tört tű összeforr még, tán földön, tán az égben."
Most búcsúzott, elindult - de megint visszafordult:
"Egyszer, rég beszélgettünk s mindketten esküt tettünk,
heted-hó, heted napján, Öröklét Csarnokában,
éjfélkor, tanú nélkül, mindketten így esküdtünk
a földnek: úgy leszünk, mint összeforrt erű ágak
a mennynek: mint közös röpte két fél-szárnyú madárnak.
Öreg a menny is, föld is, elkorhad az idő is,
de nem ér soha véget a hosszú-hosszú bánat."

Weöres Sándor fordítása

 


A GITÁROS ÖREGASSZONY

Jüan-ho tizedik évében lefokoztak a csiucsiangi kerület hadbiztosává. A következő év őszén egyszer vendégeket kísértem, és a Pen öbölnél meghallottam az éjben, hogy csónakon gitárt penget valaki. Hallgattam a dallamot, csengése fővárosi hangú volt. Megkérdeztem, ki az. Csangani énekesnő volt, játszani Mou Caotól tanult, mint a második legtehetségesebb. Azóta megöregedett, szépsége elpusztult, végül is egy kereskedő felesége lett. Bort hozattam, s megkértem, játsszék még néhány dalt. Mikor bevégezte, megilletődve hallgattunk. Elmondta, hogy fiatalságában rövid ideig vidám életet élt, most pedig kétségbeesve sodródik az örvényen, idevetődve a folyam és a tó közé. Én két esztendeje kerültem ki a hivatalból; jámborul beletörődtem sorsomba, de hallva e panaszt, ezen az éjszakán ráébredtem száműzöttségemre. Versemet őneki ajánlom, hálából csangani énekéért.

Éjjel, folyamtorkolat, távozó vendégsereg,
juhar őszi levele, nád virága didereg,
parton lovas gazda áll, többi csónakon alant,
csendül a búcsú-pohár, de nincs fuvola, se lant,
nem hozott mámort a bor, szomorú a búcsúzás,
a végtelen folyamot elönti a hold-varázs.
Hallanak most éneket: gitár peng a víz felett;
fülel a vendégsereg, nem sürgős az utazás.
Honnan fakad ez a hang? a pengető merre jár?
Felelet semerre sincs, elnémul már a gitár.
Odasiklik egy ladik - a muzsikás, senki más!
Bort hoznak még, lámpa gyúl, megújul a mulatás.
Ezer hívás, bíztatás - lassan egyezik bele,
arcát rejti hangszere. Váró, kérő hallgatás.
Csavarja a kulcsokat, érinti a húrokat,
éneke hol tűzre-kap, hol lankadtan elakad.
Minden húrján rejtelem, messzi bánat esdekel,
egy egész élet dalol, mely révét nem érte el;
lehajtja szemöldökét, ujja ontja a zenét,
hold alatt és hab felett megfáradt szív énekel.
Simogatja, fésüli selyemhúros hangszerét,
a "Szivárvány-szoknya" szól, azután a "Zöld derék";
a vastag húr harsogó: szapora zápor-verés;
a vékony húr cirpegő: magányos elmélkedés;
harsogást és cirpegést elvegyít a pengető:
kis gyöngy, nagy gyöngy így pereg, jade-csészét csörgető;
most virágkelyhek fölött lebeg a rigó dala,
most sötét szoroson át forrást ont a hegytető;
s víz ha hirtelen befagy, úgy némul el mind a húr,
hanggal föl nem mérhető, halálosan elsimul,
szívszorító dermedés szétterül, mint jégvirág,
mikor a gyors ütemet beborítja némaság;
most felcsattan új zene, mintha kristály törne szét,
futnak vasas lovasok, hallod kardok énekét.
S elvonja a pengetőt egyetlen gyors kézvonás:
mintha repedne selyem, zengeti a hangszerét.
Csónak, dzsunka nesztelen nyugodt révében pihen,
folyam szívében remeg őszi hold ezüstösen.
Sóhajt és a húr közé elrejti a pengetőt,
igazítja fátyolát csendes búcsú-szók előtt.
Mondta: fővárosi nő, ide Csanganból jutott,
övéivel hajdan a Békadomb alatt lakott,
tizenháromévesen tanult gitár-pengetést,
s már neve a díszkapun elsők közé tartozott,
ha egy-két dalt pengetett, szinte forrt a levegő,
irigyelte a leányt sok hervadó-bájú nő,
öt-domb ifjúsága mind a kezéért harcra kelt,
piros fátylat nyert sokat, ha csak egyet énekelt,
siker vihara között hány fésűje széttörött,
bíborszínű ujjasa hány bor-tócsában hevert!
Ha egyik év befagyott, új év elé kacagott,
őszi hold, tavaszi szél tétlen tovasuhogott;
majd öccse katona lett, gondos nénje elveszett,
tűnt sok reggel, szállt sok est, lassan megöregedett,
nyerges paripák helyett fagy fújt kapuja előtt;
elvirult, de még kapott férjül egy kereskedőt,
aki csak hasznot becsül, s könnyen odahagyta őt,
merre olcsóbb a tea, más vidékre költözött.
Hányszor őrizhette már dzsunkájukat egymaga,
hold-barázdás, hűs folyón himbálózva éjszaka,
s ha álmából felriadt, sikoltott és zokogott:
jaj, a tarka ifjukor mindörökre elhagyott! -
Míg hallgattam a gitárt, szívem is sóhajtozott,
aztán, értve panaszát, kifakadtam tüzesen:
"Ládd, egyformán bukdosunk az ég forgó mélyiben,
két szegény, mint te meg én, ismerős, bár idegen:
én múlt évben hagytam el császár-városunk terét,
száműzötten, betegen tűröm Hszünjang rossz legét,
nincs itt ének, se zene, nincs számomra semmi se,
hasztalan áhítom a selyem s bambusz ütemét.
Házam mellett Pen öböl tőzege, sekély mocsár,
sárga nádas, sűrű sás terpeszkedik szerteszét;
fojtó éjek és napok: tejted-e, mit hallhatok?
vércse hangját véresen, majom gyászos énekét.
Tavasszal vizen virág, ősszel holdas éjszakák,
lerogyok, feledni kell, iszom hát a hegy levét.
Felhangzik a hegy dala s a falusi furulya;
nyers és kínzó muzsika, mennyi nyomortól sötét!
Hálám a tiéd legyen: megújultam lelkeden,
fény töltötte a fülem - kezdd el újra szép zenéd!
dalt még, ha csak egyet is - ó, vissza ne utasíts!
cserébe dallá-szövöm életed történetét."
Meglepve, sokáig állt - hisz a jó szó ritka itt -,
majd leült és sebesen zizegtette húrjait,
árvaság itatta át az ezüst-világú éjt;
hallgatott a társaság, titkon valamennyi sírt;
ugye sejted, hogy ki volt, aki csaknem haldokolt?
a csiangcsoui száműzött úgy ontotta könnyeit!

817

Weöres Sándor fordítása

 

BÚCSÚ TARTOMÁNYOM NÉPÉTŐL

Falvak sok véne mind marasztalna -
fazék leves jut búcsú-ebédre,
sehol gyümölcsfa, berkenye lombja,
arcot takarva zokogni kéne:
adó nehezül szegény parasztra,
mezeje száraz, facsarja éhe -
csak egy tó vize itt-jártom haszna,
öntöző-árok esőtlen évre.

Weöres Sándor fordítása

 

 

Du Fu

 

Du Fu (杜甫 Tu Fu, 712–770) kiemelkedő Tang-kori költő volt. Szerény hivatalokat viselt, sokat utazott, hosszú időszakokat töltött visszavonultságban. Életében ugyanolyan törést jelentett a 755-ös An Lushan-lázadás, mint a Tang-dinasztia történelmében. Költészetére a súlyos társadalmi-politikai mondanivaló, a bonyolultabb nyelvezet és stílus, a szándékos kétértelműség volt a jellemző.

 

DAL A NYOLC RÉSZEG
HALHATATLANRÓL

Ho Cse-csang, ha lovagol, szinte hajón utazik,
ha káprázik a szeme, kútba hull s ott aluszik.

Három pint után Zsu-jang a császár elé bukik,
nyála csordul, ha boros kordéval találkozik,
Borforrás Ura legyen, csak ezért sóhajtozik.

Napról-napra Li Si-cse ezer rezet eliszik,
mint cethal, örvényeket szippant fel s tovább-úszik,
bölcs és szent és mennybe száll, aztán kijózanodik.

A szép Cung-cse ifiúr, ha szesszel érintkezik,
szeme-fehére forog, kék égig lelkendezik,
ragyog, mint a jáde-fa, mikor szél közeledik.

Szu Csin szőtt-Buddha előtt böjtöl és elmélkedik
s a vezeklés odavan, ha ivás következik.

Li Po-nak bor szárnyain száz verse kerekedik,
székváros vásárterén kocsmába heveredik,
hivatja a Menny Fia - nem megy, orrára esik:
"Bocsáss meg egy berúgott istennek" - esedezik.

Csang Hszü írásjegyei csodaszépek, ha iszik,
császári család előtt sapkátlan ingadozik,
ecset-rajza mint a füst és felhő bontakozik.

Csjao Szuj öt meszely után délcegen emelkedik,
vitatkozik, érvei az asztalt reszkettetik.

743

Weöres Sándor fordítása

 

HUSZONKÉT VERSPÁR,
MELYET TISZTELETTEL AJÁNLOK
ÖREG BARÁTOMNAK,
VEJ ÁLLAMTITKÁRNAK

Selyemruhások nem halnak éhen
s hány tudós rogy le az árokszélen!
Öreg barátom, hallgasd nyugodtan,
mit eléd tárok íme szerényen.
Ifjúkoromban országot jártam,
egy iskolától másikig értem,
tízezer könyvet elnyűttem sorra,
író-ecsetem suhant serényen,
mint hajdan Jang Hszjung, magvasan szóltam,
küllemre Ce-csjen volt példaképem,
Van Han óhajtott szomszédom lenni,
Li Jung kereste ismeretségem.
Dicsértek. "Fennkölt, szárnyaló dalnok!"
Hogyne akartam volna sebtében
a császárt Jaová, Sunná emelni
a rég-elvirult erkölcs nevében?
S mindig magára maradt e szándék!
Szent én se lettem, a dalnak éltem,
több mint tíz évig szamaragoltam,
s a székvárosba hogyha betértem,
hajnalban dúsak kapuját vertem,
este paripák porába léptem,
maradék boron, hideg falaton
tenyésztem vadon és észrevétlen.
Egyszer magához hívott a császár,
rögtön fenn voltam a cifra égben,
a cifra égben szárnyam lelankadt,
nem vagyok fürge, már úgy ítélem.
De te akkor is jó voltál hozzám,
egy igaz ember gazok körében:
ahányszor mentél az udvar-néphez,
szavaltad nékik sok költeményem.
Oly nagyravágyó voltam, mint Kung Jü,
de akár Jüan Hszien, éltem szegényen.
Mért is ne lenne törött a szívem?
Egy életen át ténfergek tétlen!
Most a tengerhez, keletre vágyom,
maradjon el Csin a messzeségben,
a Déli Hegyet elhagyni szánom,
a Vej partját im utólszor nézem.
Tartozom néked egy lakomával
s örök adósság marad, úgy érzem -
távolba tűnök fehér sirályként,
ki fékez meg a végtelenségben?

749

Weöres Sándor fordítása

 

HADISZEKEREK

Szekerek dörögnek, paripák nyihognak,
a vitézek oldalát nyilak, tegzek verdesik.
Apa, anya, feleség - elnyeli a messzeség,
távol gomolyog a por, Hszien-jang hídja eltűnik.
Megtépik ruháikat, elállják az utakat,
sírás-rívás hallatik, föl a magas egekig.
Út mentén lemaradók faggatnak sok vonulót
és a menet feleli: "Sürgős parancs rendeli..."
Már tizenöt-évesek őrzik a határ-folyót
s negyvenéves korukig északot és nyugatot;
induláskor a bíró fölrakja süvegeik,
egyik őszen visszatér, másik ottmarad, halott.
Sok vért ont a végvidék, nől belőle tó, folyó,
nem elég: többet kíván, nagyra vágy a hódító.
Santungban és egyebütt, a kínai földeken,
falvak tízezreiben csak gyom és tövis terem.
Élnek izmos asszonyok, kapát, ekét ragadók
- mit ér, ha nem óvja gát keletet és nyugatot?
A katonák győzhetik a harcokat, utakat,
tisztjeik mind terelik, mint kutyákat, tyúkokat.
Ha följebbvaló a bajt kérdezi,
közvitéz a szót torkába nyeli.
Éppen az idén, télnek közepén
nem pihennek a nyugati hadak.
Adót sürgető pálca-viselő
gyötör véneket és asszonyokat.
Fiúgyermeket senki se kíván,
úgy is elveszik, többet ér a lány:
ha megnő a kicsi lány, szomszédba férjhez viszik,
de ha megnő a fiú, messzi fűbe temetik.
Nem láttátok-e még Csinghaj hegytetőit?
Ott csontok fehérlenek halomban, fedetlenül.
Régi árnyak könnyeit új árnyak feledtetik.
Mennydörög és záporoz, süvít a szél egyedül.

750

Weöres Sándor fordítása

DAL A SZÉPSÉGEKRŐL

A harmadik hó harmadik napján friss az idő.
Csanganban a vízparton sok a gyönyörű nő.
Mind gőgös, tiszta, úri, távolbarévedő.
Csontjuk, húsuk arányos, erük szép kékelő.
Brokát-fátyol ruhájuk a napra visszalő;
hímzéséből egyszarvú s páva tűnik elő.
Mi van a fejükön?
Jégmadártollas hajdíszt hordoz a büszke fő.
És hátukon mi van?
Testük a gyöngyös övben, mint karcsú rózsatő.
A császár sógornői fölött sátor-tető;
büszkék a császár-adta címükre, érthető.
Kapnak teve-púpot, mely bíborvörösre fő
s kristálytálon halfélét, fehéret, mint a kő.
Evőpálcát se mozdít a sok torkiglevő,
hiába szeletelt a sok kés, a csendülő.
Bakján herélttel, gyorsan kocsi kocsira jő,
küldi nyolc ínyencségét a császári sütő.
A dob- s fuvolahangtól megrezdül a velő.
Vendég és kísérő itt mind-mind előkelő,
de legdelibb, leghetykébb az épp most érkező.
Nyeregből szállva tör be s lépdel a süppedő
vánkosokon, míg hull a fűzfavirág-eső
s kék madarak kerengnek, csőrükben piros keszkenő.
Csínján vele! Övé a hatalom és erő.
Megéget, ha hozzáérsz! A fő miniszter ő!

753 körül

Illyés Gyula fordítása

 

A FŐVÁROSBÓL
FENGHSZIENBE UTAZVA MEGÉNEKLEM
ÉRZÉSEIM SZÁZ SORBAN

A falum Tuling, a ruhám daróc,
vénülve fejem már együgyű lett,
szándékaimat szétvitte a szél -
Akár Csi és Hszie, bölcs vagy, hiheted?
Eldobtak, ahogy régóta szokás,
tengek egyedül, a hajam fehér,
ellentétek közt rendet keresek
s a koporsóban munkám véget ér.
De míg élek én, népem siratom,
nyomja kebelem súlyos bánatom,
sok öreg tudós rám néz, kigúnyol,
múlik az időm, harsány a dalom.
A folyók, tavak vonják vágyamat,
egyedül élném le napjaimat.
Jaohoz és Sunhoz méltó urunk volt,
tőle a szívem el sose szakad.
Most építeni új, szép palotát
talán nincsenek kövek és rudak?
Nap fele fordul a li-huo virág,
nem rendül a rend a felszín alatt.
A hangya-hadat figyeli szemem:
mind kedve szerint építi falát.
Dehogy is leszek haragos cethal,
aki gátat vet a tengeren át!
Megleltem végre magam igazát,
ki a köz-ügyért éltem valaha
és jártam ezer magas hivatalt;
temessen el a föld sárga pora.
Csao és Ju előtt szégyenkezzem-e,
hogy példájukat rosszul követem?
Jőjjön az ivás, a felvidulás,
bánat-falakat döntsön énekem!
Év végire jár, elpusztul a zöld,
a hegyek alatt vihar hasogat,
égen a Tejút szürkén beborult,
indul a vándor éjfátyol alatt.
Oly éles a fagy: elvágja övem,
jeges ujjaim össze se kötik.
Hajnalra jutok a Li hegy alá,
a császári vár ott emelkedik.
Katonák őrzik e rideg tájat,
járják a síkos jég-meredeket,
a Jáspis-tükör köde gőzölög,
két felén tolong sisakos sereg.
Császár s nemesek mulatoznak itt,
a zene, a tánc tarkán kanyarog,
fejedelmi kegy főrangúaké,
nem járnak ide pőre koldusok.
Bíbor udvarban mennyi a selyem:
fázó asszonyok ujjai szövik;
a parasztokat véresre verik,
mikor a selyem-adót beszedik.
Selyem-kosarat nyújt császári kegy.
Hű népe javát látná a nagyúr,
ha szándékait főemberei
visszáján nem forgatnák gazul.
A sok udvaronc sürög, kavarog,
meggörnyed a térd, lehorgad a fej,
benn csendül a tál, arany valahány,
tele van velük a Ho meg a Vej.
Csupa táncosnő a közép-terem,
illat gomolyog derekuk körül,
sír a fuvola, cseng-rezeg a lant,
a vendégeken coboly-prém terül.
Gőzöl tele-tál teveláb-leves,
dérlepte narancs jégből kigurul,
rőt kapu mögött a bor és a hús,
de a csont, a holt az utakra hull.
Mily szomszédos a pompa és nyomor!
Oly bő a keserv, nem győzi a szó!
El, észak fele fordul szekerem,
előttem a Csing meg a Vej folyó.
Nyugat ormai közt zúdul a víz,
míg ellát a szem, bérc-magas az ár,
folyékony hegylánc közeledik ott,
menny oszlopait összetöri már.
Korhadt, roskatag a folyami híd,
cölöp-sor recseg a habok alatt;
imbolyogva és összefogózva
látod átkelni a vándorokat.
Jó öreg párom vár rám odatúl
s mieink tizen s köröttünk a hó.
Rég láttam őket. Gyűljön együvé
tucat éhező és szomjúhozó.
Jövök s odabenn zokogás fogad:
jaj, éhen veszett kicsinyke fiam!
Vérembe hasít, földre ver a hír.
Szomszéd-sereg is jajgat hangosan.
Jaj, öreg fejem, apa-szégyenem,
jaj, ki fiának kenyeret nem ad -
De ki hitte, hogy aratás után
a népre ilyen vad ínség szakad?
Sose fizettem adót, robotot,
katona-lapra nem írták nevem,
mégis, mennyi volt a nyomor, a kín,
s mégtöbb a teher a köz-emberen.
Némán figyelek jobbágy-vonulást,
messzi határon harcos hadakat,
szomorúságom magas, mint a hegy:
nincs rend a rögön az egek alatt.

755

Weöres Sándor fordítása

SZÁNAKOZÁS EGY GEBE FÖLÖTT

Szánandó ez a gebe itt a város-szögleten:
csontja kiáll mereven, keszeg, mint a gereben.
Ha nyergelik, felnyihog, sörénye-rázva inog,
nem röpteti lovasát többé táncos-kényesen.
Elnézem hat bélyegét s látom: császári pecsét.
Messze vonuló hadak hagyták el az útfelen.
Száraz bőre sebhelyes, szügyig sáros és rühes,
áll a hóban, kókkadoz, kopott szőre fénytelen.
Tavaly még rablók után vágtathatott féktelen,
gyors inakkal áthúzott szittyósokon, réteken.
Nincs tiszturak kedvire, csak a császár ménese;
s ez a hajdanán gyihos szédeleg most betegen.
Egyszer félre ugratott, vagy egy rögön felbukott,
s farára vertek, eredj, elcsapták könyörtelen.
Ha embert lát, szomorú, szeme tükrén szürke bú.
Hol az ura? Merre az ifjúság, az eleven?
A hideg ég távoli, vadludak a társai;
szabadban hál éjszaka, varjúkár szól szüntelen.
Aki enni ad neki, haláláig követi,
szánjátok meg, hogyha fű serken, zöldellő selyem.

Kormos István fordítása

 

ÉSZAKI UTAZÁS

RÉSZLET

Szu-cung második évében, ősszel,
egy szerencsés nap Tu mester messze
északra indult, hogy régen látott
családját újból felkereshesse.
Udvarban, falun nemigen van most
szabadnap, ennyi bajban, veszélyben.
Szégyenkezem, hogy engedélyt adott
nekem a császár kunyhómba térnem.
Búcsúzni mentem őfelségéhez,
s arra gondoltam, ideje mennem.
Nem vagyok ugyan jószemű bíró,
s mégiscsak félek: nincs minden rendben.
Bár új kor indul, virágzó, boldog,
kapcsok és láncok szilárdan állnak,
keleten dúl még a barbár horda,
ez bántja főként Tu Fut, szolgádat.
Őfelségére gyakran gondoltam,
lelkem gyötörték zord jelenések,
égen és földön üszkös fekélyek.
Tengernyi kínunk mikor ér véget?
Lassan haladok, elhagyott tűzhely
füstje nem reszket, némák a falvak.
Sok sebesült jön szembe az úton,
jajgatnak, vérük rögökbe alvadt.
Visszatekintek Fenghszjanghszien felé,
tündöklő zászlók fakóra válnak,
felhágok magas, szeles tetőkre,
itató-gödrök lovakra várnak.
Pincsou vidékén síkságra érünk,
ott a Csing folyó kavarog, árad.
Tigrisek kúsznak, üvöltésüktől
megrepednek a szürke kőszálak.
Őszi krizantém bókol, a kocsik
a köves útba mély nyomot vágtak,
felhők játéka deríti kedvem,
örvendezek a rejtek homálynak.
Gesztenyefákon érik a termés.
Apró gyümölcsöt hoz csak a hegység.
Vöröslik emez, mint a cinóber, -
feketén ragyog az, mint a festék.
Bő eső, harmat növeli őket,
keserűt, édest egyazonképpen.
Eszembejut a barackfa-forrás,
s elfog a bánat: hogyan is éltem?
A hegyoldalból Fucsoura nézek,
elmaradoznak a bércek, a völgyek.
Én már a folyó partjára értem,
szolgáim még a kaptatón jönnek.
Sárguló fákon baglyok huhognak,
mormota őrzi zegzugos odvát.
Hideg holdfényben fehérlő csontok:
volt csatatéren haladunk most át.
A milliónyi tungkuani sereg
hogy szétszóródott! Szétzüllött végleg.
Emiatt aztán a fél Csin népe
pusztult el és lett éji kísértet.
Én is a dúlók kezébe estem,
most térek haza mályvás kunyhómhoz
egy év multával, hófehér hajjal.
Egész családom elesett, rongyos.
Morajos fenyők zokognak vélük
s bánatos hangja csacsogó érnek.
Fiamra mindig oly büszke voltam,
s orcája most a hónál fehérebb.
Képpel elfordul, sír apját látva,
mezítelen és piszkos a lába.
Az ágy előtt áll két kicsi lányom,
foltos rajtuk a kurta ruhácska.
Ruhának szabták a tenger képét,
a hímzett minták megviselődtek.
Tjen Vu s a bíbor Főnix a vedlett
ruhákon fejjel fordul a földnek.
Hogy fáj ez nékem, öreg embernek!
Betegen fekszem, hányok, émelygek.
Hogy a hidegtől megóvjam őket,
zsákomban nézek valami selymet.
A takarókat kirakom sorra. -
Akad púder és szemöldökfesték.
Hitvesem sovány arca már ragyog.
Lánykáim hajuk fésülni kezdik. -
Anyjuktól mindent ellesnek, fürgén
piperészkednek, kedvüket töltik.
Kirúzsozkodnak, nagy hebehurgyán
szélesre-festik egymás szemöldjit.
Feledve éhség, szomjúság, tűrés!
Gyermekeimmel lehetek élve.
Faggatnak, tépik hosszú szakállam.
Ki tudná őket korholni érte?
Elgondolom, hogy mennyit szenvedtem,
hallgatom locska, csacska beszédük.
Gondolataim szanaszét járnak.
Háztartásról még minek beszéljünk?
Fölséges urunk még por borítja.
Mikor lesz béke már valahára?
Felnézek: ím az ég színét váltja,
szakadozik a fekete pára.
Északnyugatról ideg szél támad,
az ujgurokkal rohan pusztítva.
Rablásban leli kedvét a köznép,
bár fejedelme szándéka tiszta.
Ötezer harcos, rettenthetetlen,
tízezer jó ló tüzesen vágtat:
kicsi, de becses sereg, előtte
meghódolnak a távoli tájak.
Megannyi sólyom, pusztító gyors nyíl,
az ellenséget kergetik egyre.
Őfelségével reméljük, többet
lázadni nem lesz senkinek kedve.

757

Lator László fordítása

 

ZOKOGÁS A FOLYÓNÁL

Mint vén favágó paraszt, panaszomat susogom,
míg lassan lopakodom, mint tavasz-árny a habon.
Parti palota-sor áll s pecsét van a kapukon,
fűzek, sások hát kinek zöldellnek e tavaszon?
Láttam zászlók fellegét úszni Déli Kert felől,
fokozta egymás tüzét tízezer szín a napon
s az Első Hölgy libegett, Nap-Csarnokból érkezett,
kísérte császár-urát fényes harci fogaton,
íjas, tegzes lovasok előtte ügettek ott,
arany zablát harapott hófehér ló, milliom;
íjász, mellel ég felé, átlőtte a felleget,
egy lövésre több madár vergődött a partokon.
Hol vannak a szép szemek és a gyöngy-fényű fogak?
Véres árny lett az a hölgy, nincs részére ház, se hon.
Vej-föld tiszta vizei a Tőr-hasadékon át
sose hoznak róla hírt, nincs felőle hang, se nyom.
Zokognak az emberek: bár ő lenne oly örök,
mint a hab a folyamon s folyton-újuló szirom!
Betört sok lovas tatár, a város por-árnyban áll,
délre futok, habozok - észak trónját bámulom.

757

Weöres Sándor fordítása

 

NEGYVEN SOR LI PÓNAK

Volt egy bolond vándor és tégedet
számkivetett istennek nevezett.
Ecsetedből viharként kelt a vers
s ha kész volt, zokogtak a szellemek.
Rejtve indult, azután egyre nőtt
s hajnalként áradt dicső hírneved.
Hódítottak az alkotásaid;
volt is jutalmuk: rendkívüli kegy.
Várt rád az udvar arany csónaka
s a sárkányköpeny vállad dísze lett.
Eléd nyíltak a császár termei
és kék mandarin-felhő legyezett.
Amikor hazaengedett urad,
találkoztunk, s szívemre forrt szíved.
Hű otthonod maradt a kért magány
s lelked fény s bukás nem rontotta meg.
Szerettem szilaj tréfáid, s a bor,
ha te ittad, tán a mennyből eredt.
Óh, ittas éjek, tánc, liangi park!
Sze partja! Hogy zengett a kikelet!
Zsenid nagy volt, még nagyobb a szíved,
jóságod nem, csak pályád törhetett.
Dacos és büszke voltál, mint Ni Heng,
a toll szegénye, mint Jüan Hszien.
Éhezve koldultad a kenyered,
de kapzsinak mondtak az irigyek.
Száműztek Vuling tűz-hegyeire,
bár mást ily sors még csak Szanvejbe vet.
Hány évig rémített ott a kuvik?
Árván sírtál az Egyszarvú felett!
Szu Vu mindig a Han híve maradt;
Szolgálta-e Hvang Kung a Csineket?
Sen Kung gyanánt toltad el a kupát,
liangi rabként írtad leveled.
Hiába: ha elítélt a világ,
ki újíthatta igaz pörödet?
Lábadozva dalolsz az őszi hold
alatt most a folyamnál, szent Öreg.
Égbe tutajoznék, megtudni: ily
érdemtelen nyomorba mi vetett?!

759

Szabó Lőrinc fordítása

 FIATAL FELESÉG PANASZA

Ha az aranka málnára kúszik,
nem él sokáig, nem fut messzire.
Feleségül katonához a lányt - ?
Dobd inkább útszélre, a semmibe!
Elvettél, hogy befonták a hajam;
de alig járt át ágyad melege.
Este együtt, reggel már egyedül:
nem rövid így szívünk története?
Elmégy. Nem messzi, de mégis Hojang
nyugtalan határvidékeire.
Még nem is voltam igazán tied,
s lépjek anyád elé, mint a menye?
Úgy neveltek otthon a szüleim,
hogy éj-se-nap ne lásson más szeme.
"Párjával él a kakas, a kutya;
felnőtt lánynak van ura, mestere!"
Oda mentél, hol a halál az úr,
szívem fáj, csaknem meghalok bele.
Elmennék én utánad, esküszöm,
de csak még rosszabbul járnál vele.
Felejtsd, hogy ifjú férj vagy. Igyekezz
hazád szolgálni, légy jó fegyvere!
Katonáskodnánk mi is, félek, a
katonák tüzén sokat hűtene.
Soká varrtam selyemkabátomat,
hisz szegény háznak vagyok gyermeke.
Selyemkabátom mégse hordhatom
s arcom festékét sós könny marja le.
Kinézek: óh, hogy röpköd, párosan
hogy röpköd a sok édes cinege!
Rossz és kegyetlen az emberi sors:
hozzád vágyom, nem felejtlek sose!

759

Szabó Lőrinc fordítása

 

SIHAO BÍRÓJA

Alkonyra Sihao faluba értem,
katonát szedett a bíró éppen.
Egy vén a falról ugrott s elfutott,
csapzott anyóka jött ki elébem.
A hivatalnok tombolt dühében,
az öregasszony sírt keservében,
rimánkodott és kezét tördelte:
"Három fiam volt a határszélen,
egyiktől nemrég levél érkezett,
hogy az öccse és bátyja elesett,
s aki megmaradt, lopja életét,
föl nem támad a két odaveszett.
Minálunk nincs már férfi a házban,
kis unokám bőg a kuckójában,
szegény anyja is elmenekülne,
de merre menne rongyos ruhában?
Vénasszony vagyok, de tart erőm még,
dolgos kezem van, sok-mindent győznék,
szolgálnék messzi a határszélen,
súrolnék, mosnék, reggelig főznék..."
Eljött az éjjel, bénítva hangot.
Jajszó, sikoltás foszlánya bolygott.
Hajnal hasadt és útnak eredtem,
míg az agg néhány búcsúszót mondott.

759

Weöres Sándor fordítása

 

AMIKOR SZALMAKUNYHÓMAT
AZ ŐSZI SZÉL ROMBADÖNTÖTTE

A nyolcadik hónapban bömbölt a szél süvöltve;
fejem fölül a nádat pehelyként elsöpörte.
Repült a nád pörögve, a folyón túl a földre:
kik felleget kavartak, fák csúcsán fennakadtak,
a többi vízbe hullott s alámerült örökre.
Sok alvégi süvölvény, ősz hajam mit se szánva,
kigúnyolt és előttem kezdett veszett lopásba!
Eltűntek nagy nyalábbal a bambusz közt a náddal;
keserves átkozódás, szitok - minden hiába.
Botomra dőlve sírtam hazáig, holtra válva.
elállt a szél; a felhők tus-színű vonulása
sötéten elmosódott az őszi éjszakába.
A takaróm? akárcsak bélelve volna széllel;
nyűgös fiacskám egyszer álmába rúgta széjjel.
Nádtetőm gerendái? Köztük az égre látni.
S dobolt az őszi zápor, súgott-zúgott szeszéllyel.
A zavargások óta egyre rosszabbul alszom;
álmatlan, ázva-fázva, lassan telik az éjjel.
Nagy házat, sok szobával - ezt vágyom, ezt panaszlom:
ott éljen mind a költő, ne fázzon, ne vacogjon!
Szél fúhat, eső eshet, nem tengne-lengne árván -
Ó, álombeli házam! Már végre látva lássam!
Roskadhat össze kunyhóm, s ha megfagynék se bánnám.

Kormos István fordítása

ÖT KIS VERS A MAGAM ÜDÍTÉSÉRE

1

Nádkunyhók: mint égen a csillagok.
Fodros folyamon gyors eső kopog.
Eperrel tömi fiát a madár.
Fehér hallal a nők a piacot.

2

Kalmár búcsúzik: le, Jangcsuba megy.
Tornyot másztam ott egykor, mint gyerek.
Kérdezd meg, hogy arra egy véka rizs:
leszek ott én még, így, vén fejjel is!

3

Tíz éve láttam szülőfalumat.
Óh, őszi dinnyék, emlék, gondolat!
Ki viszi Csengnek üzenetemet?
A Déli Tónál páfrányt szedeget.

4

Sok licsit szedtem, Lu s Zsung közt, kanyar
ösvények bokrán, vásott fiatal.
A fővárosban csak töppedt bogyó;
itt vérpiros, s oly édesen-fanyar!

5

Licsi a sziklán, zord part s nád felett.
Császári tálon még szebb, ízesebb!
Szedd, felhős bérc agg remetéje, szedd;
s vidd, ló: kell a Jégmadárszeműnek!

Szabó Lőrinc fordítása

 

EMLÉKEZEM A MÚLTRA

Emlékezem a múltra, Kaj-jüani szép napokra,
temérdek házzal ékes falatnyi városokra.
A rizs folyt patakokban, köles fehér habokban,
a köznek és parasztnak csűre csurig rakottan.
Kilenc nagy tartományban tigris, párduc sosem dúlt,
nem félt, ki útnak indult, hogy baljós napon indult.
Csi- s Lu-beli selyemmel dagadt kocsik vesződtek,
szántott a férfi, a nők meg csak szőttek, egyre szőttek.
A Felhőkapu-dalt a Felség akkor foganta,
a földön a barátság akár a lakk, s a gyanta.
E drága századévet nem martó kór, se féreg,
Hszjao-ho írta a törvényt, Su-szun mérte zenénket.
Ma? egy vég rossz selyemnek tízezer pénz az ára,
hol nőtt a búza, árpa, ömöl a vérnek árja,
Lojang száz palotája hamut zihálva lángol,
most fut a róka, nyúlfi az ősök templomából.
Véneket faggatok ki: milyen volt az az élet?
De félek, egyre félek: mai kínról beszélnek.
Vagyok ostoba dalnok és hitvány hivatalnok,
mégsem feled az udvar, pénzt ád és vele rangot -
Csou Hszüan korát esengem! Császárunk, hallj meg engem!
Folyó partjára esten vért sírok, sár a testem.

769

Nemes Nagy Ágnes fordítása

Tao Yuanming

 

Tao Yuanming (陶淵明Tao Jüan-ming), eredeti nevén Tao Qian (陶潛Tao Csien), a legnagyobb kínai költők egyike volt, 365-től 427-ig élt. Elszegényedett hivatalnokcsalád fia volt. Kisebb hivatalokat kapott, de egyikben sem tudott megmaradni. Élete második felében hazatért szülőfalujába, ahol haláláig földet művelt, ivott és verseket írt.

 

 • Tao Jüan-ming:
  • Hszin-csou évének… (517)
  • Régi időkre gondolok… (518)
  • Csü-o-ba érkezve… (518-19)
  • Hazatérve falusi lakomba (519-521)
  • Fiaimat szidom (521-522)
  • A kutya évében… (523)
  • A szegény írástudó dicsérete (531-32)
  • Iddogálok (526-30)
  • Vers az őszibarack-virágos forrásról (533. o.)
  • Öt fűzfa mester életrajza (539-40)

 

ÖT FŰZFA MESTER ÉLETRAJZA

 

               Mesterről senki sem tudja, hová való, s nem tudni pontosan a

családi és személyi nevét sem. Kunyhója mellett öt fűzfa állott, azokról

kapott nevet, amin emlegessék.

 

               Nyugodt volt, csendes, kevés beszédű. Nem becsülte semmire a

dicsőséget és a hasznot, de szerette könyveit olvasgatni, anélkül hogy

valaha is a szőrszálhasogató értelmezéseket kereste volna. Ám

valahányszor csak megértette egy írásmű mélyebb értelmét, olyan boldog

volt, hogy enni is elfelejtett tőle.

 

               Alaptermészete olyan volt, hogy nagyon szerette a bort; minthogy

azonban háza szegény volt, nem mindig tudott hozzájutni borához. Ám

rokonai és régi barátai, kik jól ismerték hajlandóságát, gyakran

egybegyűltek egy kis borozgatásra, és sohasem mulasztották el, hogy őt

meghívják. Amit felkínáltak neki, rögtön megitta, s egy idő múlva mindig

lerészegedett. S ha már részeg volt, haza is ment, mert hiszen tökéletesen

közömbössé lett számára, hogy marad-e, vagy pedig elmegy.

 

               Nyomorúságos viskója egészen üres volt, nem védte őt meg sem

széltől, sem naptól. Ócska kabátkáját megszámlálhatatlan folt tartotta

össze, ételes kosara és kancsója többnyire üresen tátongott. És ő mégis

elégedett volt. Gyakorta költői műveket szerkesztett a maga mulatságára,

s azokban mindannyiszor saját érzelmeit fejezte ki. Elfeledkezett ő arról,

hogy nyerésre vagy vesztésre gondoljon, s így éldegélt, míg meg nem halt.

 

               Verssorokban szólván:

Csien Lou felesége mondotta uráról:

"Szegény, alacsony sor nem bántotta soha,

Vagyon és rang után ő nem futott soha."

Ő és Fűzfa Mester miféle ember volt,

Hogy csak borozgatva, verseket faragva

Leltek a szívüknek teljes boldogságot?

Ők tán Vu-huaj király ős népéből valók?

Vagy tán Ko-tien király ős népéből valók?

 

[Tőkei Ferenc fordítása]