Vissza a főlapra

A TERÜLET FELOSZTÁSA

A népszokások csoportosítása, felosztása többféle szempontból történhet. A leggyakoribb a tematikus felosztás, miszerint az élet fordulói, az egyes életszakaszok szokásai kerülnek egy csoportba és a naptári ünnepek a másikba.

Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból célszerűnek látszik, ha a népszokások területi beosztásánál a cselekményesség alapján körvonalazzuk a népszokások főbb területeit. A cselekmény - mint drámaelméleti műszó - azokat az időben lezajló cselekvésféléket jelöli, amelyeknek szövegben is megfogalmazható tartalmuk van. Ennek alapján választhatók el egymástól a szokáscselekvések - a dramatikus népszokások - a népi színjátszás formái.

Az alábbi ábra egy többdimenziós modellben ábrázolja a szokások főbb területeit:

E szempontokon kívül más felosztási szempontok is lehetségesek. Ezek kitérhetnek az erkölcsi, jogi, társadalmi, vallási, nevelési, oktatási stb. jellegű szokásokra is.A cselekvés-elméletek, a hétköznapok tevékenységeinek elemzése, a társadalmi szimbolizáció kutatása, az ünnep-elméletek számtalan további szempontot nyújtanak a folklorisztikai szokáselmélet kidolgozásához. Az utóbbi évtizedek kutatásai nagyban hozzájárultak a szokások jelszerűségének, illetve kommunikációs folyamatokban betöltött szerepük, valamint az identitást kifejező vonásaik megállapításához. 22


Jegyzetek

22Bausinger, H. - Korff, G. - Scharfe, M. 1978; Bimmer, A. C. 1977; Dömötör T. 1972; Scharfe, M. 1991; Weber-Kellermann, I. 1985.