Keresés

MEZOPOTÁMIA, SZÍRIA ÉS ANATÓLIA

 

 

12000—8000 Epipaleolitikum (Sanidár-barlang, Závi-Csemi).

 

8000 k. Városias település (kőfal és kőtorony) Jerikóban.

 

8000—7000 Prekeramikus (kerámia nélküli) neolitikum A periódus a Levantéban.

 

7500—6500 Megtelepedés az anatóliai Çayönü lelőhelyén.

 

6750 k.Élelemtermelő közösség falusias megtelepedése az észak-iraqi Dzsarmo lelőhelyén.

 

6500—5500 Halaf-kultúra Észak-Mezopotámiában.

 

6500—5200 Városias település az anatóliai Çatal Hüyük lelőhelyén.

 

5800—4800 Megtelepedés az anatóliai Hacilar lelőhelyén.

 

5200—4900 Ubaid 1 periódus.

 

4900—4300 Ubaid 2 periódus.

 

4300—3900 Ubaid 3 periódus.

 

IV. évezred Városi fejlődés Dél-Mezopotámiában (a későbbi Sumer és Akkád területén).

 

3900—3500 Ubaid 4 periódus.

 

3500—3300 Korai Uruk periódus. Sumerek megjelenése Dél-Mezopotámiában.

 

3400 k. Uruk IVA periódus – az írás megjelenése Mezopotámiában.

 

3300—3100 Késő Uruk periódus.

 

3100—2900 Dzsemdet Naszr periódus.

 

2900—2750 Korai dinasztikus I periódus.

 

2750—2650 Korai dinasztikus II periódus.

 

2650—2550 Korai dinasztikus IIIA periódus. Az Ur-i királysírok és az első palotaépületek kora.

 

2550—2334 Korai dinasztikus IIIB periódus. Umma és Lagas, a két szomszédos sumer városállam háborúskodásainak kora. Meszalim, Kis királya meghúzza a két városállam, Umma és Lagas között a határt. Ur-Nanse, Lagas királya azonban legyőzi Ummát és Urt. Ekkor épülnek Lagas városának falai és templomai. Ahogy azt híres feliratáról, a Keselyű-sztéléről tudjuk, Éannatum, Ur-Nanse unokája ismét legyőzi Ummát (valamint Urukot, Urt, Márit, Szúzát és Elámot). Éannatum utódja, a testvére, Enannatum is legyőzi Ummát (királya Urlumma), majd az ő fia, Entemena is győzelmet arat a rivális felett. Entemena helyreállíttatja a két városállam közötti határcsatornát. Lagas következő híres uralkodója Uruinimgina, gazdasági-társadalmi reformokat hajtott végre. Uralkodásának és Lagas korai dinasztikus fénykorának Umma királya, Lugalzaggeszi vetett véget.

 

2359 Lugalzaggeszi (Kr.e. 2359—2334) Umma királyának trónralépése. Legyőzi az ősi riválist Lagast, majd megszerzi Uruk királyságát is. Felirattöredékei szerint a Felső-tengertől (Földközi-tenger) az Alsó-tengerig (Perzsa-öböl), valamint az Euphratész és a Tigris mentén minden területet meghódít. Az összes sumer városállam a kezére kerül. A korai dinasztikus kor vége.

 

2334 Sarrukín (Kr.e. 2334—2279) agadei uralkodó trónralépése. Miután Lugalzaggeszi legyőzte Kis királyát, Urzababát, Sarrukín, akit kitett gyerekként Urzababa kertésze nevelt és az udvarban egészen a pohárnokságig vitte, megszerzi Kis trónját és dinasztiát alapít (Agadei dinasztia, Kr.e. 2234—2154). Egy Uruk melletti csatában legyőzi Lugalzaggeszit, Uruk királyát, aki eddigre már meghódította a sumer városok jelentős részét. Új fővárost épít és Agadénak nevezi.

 

Felirata szerint háromszor nyer Ur mellett és a várost is beveszi, falát lerombolja. Ugyanígy nyer Lagas és Umma ellen is. Larsza mellett kétszer nyer csatát. A Közel-Keletet a Felső-tengertől (Földközi-tenger) az Alsó-tengerig (Perzsa-öböl) meghódítja: Mári, Ebla és Elám is Agade függésébe kerül. Összesen 34 várost hódít meg és falaikat lerombolja.

 

2278 Rímus (Kr.e. 2278—2270) agadei uralkodó trónralépése. Szolgái „pecsétjükkel” megölik.

 

2269 Manistusu (Kr.e. 2269—2255) agadei uralkodó trónralépése. Felirata szerint 32 város uralkodója lázad fel ellene, senki nem marad a hűségén, de ő két részre osztja seregét és leveri őket.

 

2254 Narám-Szín (Kr.e. 2254—2218) agadei uralkodó trónralépése. Hódításaival a Felső-tengertől (Földközi-tenger) az Alsó-tengerig (Perzsa-öböl) hódoltatja a Közel-Keletet. Meghódítja az Amanusz-hegységet, Armant és Eblát. Hódol neki északon Subartumtól délen Maganig minden állam. Hivatalnokai istennek nevezik, ami a mezopotámiai hagyományban néhány kivételes példától eltekintve szokatlan.

 

2217 Sar-kali-sarri (Kr.e. 2217—2193) agadei uralkodó trónralépése. Baszarban (Dzsebel-Bisri) legyőzi az amurrúkat.

 

2189 Dudu (Kr.e. 2189—2169) agadei uralkodó trónralépése.

 

2168 Su-Turul (Kr.e. 2168—2154) agadei uralkodó trónralépése. Halálával elbukik az Agadei dinasztia. Dél-Mezopotámiában jó időre a gutik hegyvidéki (zagroszi) félnomád törzse veszi át a hatalmat.

 

2144 Gudea (Kr.e. 2144—2124), Lagas enszijének trónra lépése. Gudea egy Elám elleni hadjáratáról is tudunk, de hírnevét inkább Girszuban végrehajtott templomépítkezései őrzik.

 

2119 Utuhegál (Kr.e. 2119—2113) Uruk királyának hatalomra kerülése. Ő volt az, aki legyőzi a gutik királyát Tirigant és kiszorítja Sumer és Akkád területéről a guti törzseket. A korabeli források szerint Utuhegál azonban csúf véget ért: „kezét városa ellen gonoszul emelte: a folyó [elvitte] a holttestét” (Komoróczy Géza fordítása). Ő volt az azonban, aki Úr város élére katonai helytartóként kinevezte Ur-Nammut (talán a fia volt), a III. Ur-i dinasztia alapítóját.

 

2112 Ur-Nammu (Kr.e. 2112—2095) Ur királyának, a III. Ur-i dinasztia megalapítójának trónralépése. Sikerül egész Sumert és Akkádot egyesítenie. A birodalom határait az Eufrátesz és a Tigris mentén messze északra, Máriig, (sőt Észak-Szíriáig) illetve Ninivéig tolja ki. Délkeleten elfoglalja Elámot és Lagas legyőzésével ővé lesz a Perzsa-öböl partvidéke is. Közigazgatási reformján kívül építkezései, azon belül is az általa épített négy ziqqurratu (Nippur, Uruk, Ur és Eridu) teszi híressé.

 

2094 Sulgi (Kr.e. 2094—2047) Ur királyának trónralépése. Hódításai során a dinasztia függésébe kerül északon Szubartutól keleten a Zagrosz-hegység államain keresztül délen Elámig szinte minden terület. Az ő nevéhez fűződik a legkorábbi ismert törvénygyűjtemény.

 

2074 Sulgi megkezdi közigazgatási reformját, amelynek keretei között a birodalmat három részre osztotta: a bala adót fizető magterületre, a gun-mada adót fizető perifériára és a szövetséges államok övezetére.

 

2046 Amar-Szín (Kr.e. 2046—2038) Ur királyának trónralépése.

 

2037 Sú-Szín (Kr.e. 2037—2029) Ur királyának trónralépése.

 

2034 Sú-Szín megépítteti a „Martu-falat”, egy az Eufrátesz és a Tigris között húzódó falat, amelynek az lett volna a feladata, hogy az Észak-Szíria felől a Folyóközben dél felé vándorló nomád Amurrú törzseket megállítsa.

 

2028 Ibbi-Szín (Kr.e. 2028—2004) Ur királyának trónralépése.

 

2026 Ibbi-Szín ellen fellázad Esnunna.

 

2025 Ibbi-Szín ellen fellázad Szúza.

 

2023 Ibbi-Szín elveszíti Ummát.

 

2022 Ibbi-Szín elveszíti Girszut.

 

2020 Ibbi-Szín elveszíti Nippurt.

 

2017 Isbi-Erra (Kr.e. 2017—1985) Iszin királyának trónralépése. Isbi-Erra Ibbi-Színnek, Ur királyának főembere volt, akit királya nagy mennyiségű ezüsttel Urból északra küld, hogy gabonát vásároljon az éhező Ur városának. Isbi-Erra északra, valószínűleg Iszinbe utazik és kezdetben kifogásokat keres, majd nyiltan szakít urával, Ur királyával. Iszint teszi meg fővárosává és dinasztiát alapít.

 

2004 Kindattu elámi uralkodó csapatai betörnek az éhező Ur városába. A III. Ur-i dinasztia utolsó királyát Ibbi-Színt elhurcolják, a várost pedig kirabolják.

 

1995 Isbi-Erra csapatai kiűzik az elámiakat Urból.

 

1984 Sú-Ilisu (Kr.e. 1984—1975) Iszin királyának trónralépése. Isbi-Erra fiaként visszaszerzi Úr főistenének, Nannának Elámba (Ansan) hurcolt kultusszobrát, felveszi az Úr királya címet és isteni rangra emeli magát.

 

1974 Iddin-Dagan (Kr.e. 1974—1954) Iszin királyának trónralépése.

 

1953 Ismé-Dagan (Kr.e. 1953—1935) Iszin királyának trónralépése.

 

1934 Lipit-Istár (Kr.e. 1934—1924) Iszin királyának trónralépése. Lipit-Istárt törvénykönyve tette hííressé.

 

1941 Zabája (Kr.e. 1941—1933) Larsza királya uralkodásának kezdete. A városban újjáépíti Samas (napisten) templomát.

 

1932 Gungunum (Kr.e. 1932—1906) Larsza királya uralkodásának kezdete. Gungunum Zabája fívére volt. Sikeres hadjáratot vezet Elám ellen, és valószínűleg elfoglalja az egyik legfontosabb vallási központot, Nippur városát is.

 

1894 Szumu-abum (Kr.e. 1894—1881) Babilón királyának trónralépése. Ő az I. vagy óbabilóni dinasztia (Kr.e. 1894—1595) megalapítója. Vele indul az ún óbabilóni korszak.

 

1880 Szumu-la-Él (Kr.e. 1880—1845) Babilón királyának trónralépése.

 

1880 k.     Kr.e. 1880 és 1820 között (I. Erisumtól II. Puzur-Assurig), illetve kb. 1800 és 1740 között asszír kereskedőtelepek virágzanak Anatólia szívében

 

1844 Szabium (Kr.e. 1844—1831) Babilón királyának trónralépése.

 

1830 Apil-Szín (Kr.e. 1830—1813) Babilón királyának trónralépése.

 

1816 Samsi-Adad Ila-kabkabi Amurrú törzsfő fiaként apja városából, Terqából először Babilónba megy (talán Mári királya, Jahdun-Lim elől menekül). Babilónból már fegyveres kísérettel indul tovább és elfoglalja az Assurtól északra fekvő Ekallate városát. Három évvel később már sereggel veszi be Assurt és elfoglalja a trónt.

 

1815 Narám-Szín, Esnunna királya nyugati hadjáratai során elfoglalja Assurt, és II. Érisum néven saját fiát ülteti a trónra.

 

1813 I. Samsi-Adad (Kr.e. 1813—1781) Assur királyának trónralépése. Ő az óasszír kor legfontosabb uralkodója.

 

1812 Szín-muballit (Kr.e. 1812—1793) Babilón királyának trónralépése.

 

1796 I. Samsi-Adad elfoglalja családja ősi riválisának a városát, Márit. Jahdun-Lim családjából csak egyik fia, Zimri-Lim menekül meg, aki Aleppóba szökik. Hatalmát kiterjeszti a Zagroszban fekvő vad hegyvidéki Tukris országra, és úgy tűnik, hogy uralkodása kezdetén Hammurapi is a vazallusai közé tartozott. Máriban Jaszmah-Adadot (Kr.e. 1796—1780), Ekallatéban pedig idősebb fiát, Ismé-Dagant ültette. Nyugati hadjárata során eljutotta Földközi-tengerig, ahol az Amanusz-hegységben grandiózus assuri építkezéseihez cédrusfát vágatott. Halála után fia, Ismé-Dagan egy ideig még őrizte Assur függetlenségét, de később a birodalom elvesztette hódításait és egy időre Hammurapi birodalmának része lett.

 

1792 Hammurapi (Kr.e. 1792—1750) Babilón királyának trónralépése.

 

1791 Hammurapi kiadja ítéletgyűjteményét.

 

1787 Hammurapi csapatai meghódítják Urukot és Iszint.

 

1786 A babilóni seregek Emutbál ország ellen vonulnak.

 

1784 Hammurapi megsemmisíti Malgium ország hadseregét.

 

1783 Hammurapi seregei beveszik Rapiqum és Salibi városokat.

 

1764 Hammurapi seregei legyőzik Elám, Szubartu, Gutium, Esnunna és Malgi koalícióját.

 

1763 Hammurapi legyőzi Rím-Színt (Kr.e. 1822—1763) Larsza királyát. Hatalma alatt egyesíti Sumer és Akkád országát.

 

1762 Hammurapi seregei legyőzik Esnunna és Gutium országait és Szubartu országát a Tigris mentén messze északra.

 

1761 Hammurapi megépítteti azt a csatorna, amely „Nippur, Eridu, Ur, Larsza, Uruk, Iszin városoknak örökké bőséges vizet juttatott.” Újjáépíti Sumer és Akkád országát, de seregei még ugyanebben az évben legyőzik Mári és Malgi városokat. Mári királya, Zimri-Lim (Kr.e. 1779—1757) Hammurapi vazallusa lesz.

 

1757 Hammurapi leromboltatja Mári városát.

 

1756 A babilóni seregek legyőzik Turukkum, Kakkum és Szubartu ország seregét.

 

1755 Hammurapi vízzel árasztja el és ezzel elpusztítja Esnunna városát.

 

1749 Szamszuilúna (Kr.e. 1749—1712) Babilón királyának trónralépése. Ő már nem tudta sokáig fenntartania apja birodalmát.

 

1740 A birodalom déli területei fellázadnak Szamszuilúna ellen és II. Rím-Szín (Kr.e. 1740—1736) néven új királyt ültettek a larszai trónra. Szamszuilúna az Eufrátesz vizének elterelésével kiéheztette, majd legyőzte ellenfeleit és elpusztította városaikat.

 

1711 Abí-ésuh (Kr.e. 1711—1684) Babilón királyának trónralépése.

 

1683 Ammiditána (Kr.e. 1683—1647) Babilón királyának trónralépése.

 

1650 A hettita óbirodalom (Kr.e. 1650—1400) kezdete

 

1650 I. Hattusili (Kr.e. 1650—1620) hettita király trónralépése.

 

1646 Ammiszadúqa (Kr.e. 1646—1626) Babilón királyának trónralépése. Az uralkodása alatt lejegyzett csillagászati megfigyelések (Vénusz-táblák) jelentik az óbabilóni kor abszolút kronológiai támpontjait.

 

1625 Szamszuditána (Kr.e. 1625—1595) Babilón királyának trónralépése. I. Murszili hettita király hódítása és Szamszuditána halála az óbabilóni korszak végét jelenti.

 

1620 I. Murszili (Kr.e. 1620—1590) hettita király trónralépése. Babilóni hadjárata előtt elfoglalja a szíriai Aleppó városát.

 

1595 I. Murszili hettita serege az Eufrátesz mentén délre vonulva elfoglalja Babilónt és ezzel véget vet az óbabilóni kornak. Babilón trónját a későbbiekben a kassú dinasztia foglalja el.

 

1590 I. Hantili (Kr.e. 1590—1560) hettita király trónralépése. I. Hantili apósa I. Murszili megölésével került a trónra. Harcokat vív a Hattusast is elfoglaló hurrikkal.

 

16. század közepe    III. Puzur-Assur asszír király szerződést kötött I. Burna-Buriassal, Babilón királyával, amelyben kölcsönösen elismerték a két ország közötti határt.

 

1525 Telipinu (Kr.e. 1525—1500) hettita király trónralépése. Uralkodása alatt jelenik meg a történelem színpadán Kizzuwatna királysága (Dél-Anatólia), melynek királyával, Iszputahszuval a Telipinu szerződést köt. A két hettita gyűléssel, a tulijával és a pankuval is elfogadtatja a trónöröklés mindenkori rendjét szabályozó rendeletét.

 

15. század első fele   Parattarna, Mitanni királya kiterjeszti hatalmát Észak-Szíria jelentős területeire. Aleppó elűzött királya, Idrimi hét év száműzetés után kiegyezik Parattarnával és ezért megkapja Alalah trónját.

 

 

                         Középasszír kor (Kr.e. 1430—911)

 

1430 II. Enlil-nászir (Kr.e. 1430—1425) asszír király trónralépése. Csak egy töredékes építési felirata ismert.

 

1424 II. Assur-nirári (Kr.e. 1424—1418) asszír király trónralépése.

 

1417 Assur-bél-nisésu (Kr.e. 1417—1409) asszír uralkodó trónralépése. Az asszír király szerződést kötött Kara-indassal, Babilón királyával, amelyben kölcsönösen elismerték a két ország közötti határt. Mindössze egyetlen töredékes építési felirata ismert Assurból.

 

1408 Assur-rém-nisésu (Kr.e. 1408—1401) asszír király trónralépése. Mindössze egyetlen felirata ismert, amelyben megemlékezik Assur város falának újjáépítéséről.

 

1400 k.     I. Muwatalli hettita király meggyilkolása a hettita óbirodalom végét és az újbirodalom kezdetét jelenti. I. Tudhalija nyugati irányba, Anatólia nyugati felébe Arzawa és Asszuwa országok területei ellen vezeti hadait. Eközben északról Kaska törzsek támadják meg és fosztják ki Hatti földjét, de Tudhalija vissztérve hazájukba űzi vissza a betolakodókat. Keleten Mitanni megtámadja a hettita vazallus Isuwa országát, amelynek visszahódításában Tudhalija csak ideiglenes sikereket ér el. Kortársa, I. Szaustatar, Mitanni királya, III. Thotmesz egyiptomi fáraó szíriai hadjáratai után kirabolja Assurt, majd visszafoglalja Észak-Szíriát. Tudhalija válasza sem késik, legyőzi Aleppó és Mitanni szövetségét.

 

I. Szaustatart I. Artatama követi a Mitanni trónon, aki békét köt IV. Thotmesz (Kr.e. 1398—1390) egyiptomi fáraóval. A béke Mitanninak juttatja Észak-Szíriát.

 

1400 Assur-nádin-ahhé (Kr.e. 1400—1391) asszír király trónralépése. Csak assuri palotájából származó bélyeges téglákon maradt ránk felirata.

 

1390 I. Eriba-Adad (Kr.e. 1390—1364) asszír király trónralépése. Neki is csak két rövid építési felirata ismert Assurból.

 

1363 I. Assur-uballit (Kr.e. 1363—1328) asszír király trónralépése. Két levele is fennmaradt az el-amarnai levéltárban, amelyek közül az egyiket III. Amenhotepnek, a másikat pedig valószínűleg IV. Amenhotepnek (Ehnatonnak) írta.

 

1360 III. Tudhalija (Kr.e. 1360—1344) hettita király trónralépése. A Kaska törzsek támadása elől Szamuhába menekül, de később sikerül a Hattusast is felgyújtó betolakodókat kiűznie Hatti földjéről.

 

1359 II. Burna-Burias (Kr.e. 1359—1333) babilóni király trónralépése. I. Assur-uballit asszír király unokája volt, de amikor az egyiptomi fáraó (III. Amenhotep) fogadta az asszír király követeit, panaszt tett a fáraónál, hogy miért ismeri el független államnak Asszíriát.

 

1344 I. Suppiluliuma (Kr.e. 1344—1322) hettita király trónralépése. Uralma kezdetén megtámadja a Mitannitól északra fekvő Isuwa országát. Ez konfliktusba keveri Mitannival, amelynek új királya, II. Suttarna állhatott amögött, hogy III. Tudhalija idején Isuwa területeket szakított el a hettitáktól.

 

Mitanniban trónviszály alakul ki az új király, Tusratta és a trónkövetelő (II.) Artatama között. Tusratta, ahogy azt egy III. Amenhotepnek (Kr.e. 1390—1336) írt leveléből megtudjuk, visszaver egy az Eufráteszen Isuwa országába átkelő hettita sereget.

 

Az I. szír háborúban I. Suppiluliuma ismét megtámadja Isuwát, majd délre fordulva betör Mitanniba. Tusratta kitér előle és feladja fővárosát, Wassukannit, amelyet a hettiták kirabolnak. I. Suppiluliuma nyugatra fordul, átkel az Eufráteszen, és Karkemis kivételével Mitanni minden szíriai vazallusát hódoltatja, sőt, még az egyiptomi vazallus Qádes is a kezére kerül.

 

Az egyéves szíriai háborúban elfoglalja Aleppót, és fiát Telipinut ülteti a trónjára. Hosszú ostrom után Karkemis is elesik. Trónjára másik fiát, Pijassilit ülteti,aki felveszi a Sarri-Kusuh trónnevet.

 

Tutankhamon (Kr.e. 1336—1327) fáraó halála után annak özvegye I. Suppiluliumától kér férjet. A hettita király elküldi egyik fiát, Zananzát Egyiptomba, akit azonban útközben megölnek.

 

Egy az egyiptomi hadifoglyok által behurcolt járványban meghal I. Suppiluliuma.

 

1333 Kassú csapatai fellázadtak Karahardas babilóni király (uralk. Kr.e. 1333) ellen, aki I. Assur-uballit lányának, Muballit-Séruának volt a fia. Lázadó csapatai megölték a babilóni királyt és Nazi-Bugast ültették helyette a trónra. I. Assur-uballit Babilónba vonult, hogy megbosszulja unokája halálát. Megölte Nazi-Bugast, és Burna-Burias fiát, II. Kurigalzut (Kr.e. 1332—1308) ültette helyére a trónra.

 

1332 II. Kurigalzu (Kr.e. 1332—1308) babilóni király trónralépése.

 

1327 Enlil-nirári (Kr.e. 1327—1318) asszír király trónralépése. Szilli-Adad limmujában a Tigris menti Szugagánál szétverte II. Kurigalzu babilóni király seregét. A békekötés részeként két egyenlő részre osztották a földet maguk között, és megszabták a határ vonalát.

 

1322 II. Arnuwanda (Kr.e. 1322—1321) hettita király trónralépése. Apja, I. Suppiluliuma halálát követő egy éven belül ő is ugyanannak a járványnak esik áldozatul.

 

1321 II. Murszili (Kr.e. 1321—1295) hettita király trónralépése. I. Suppiluliuma legfiatalabb fiaként hatalma megszilárdítására hadjáratot vezet nyugatra, Arzawa, északra pedig a Kaska törzsek ellen. Egy szíriai lázadást pedig bátyja, Sarri-Kusuh, karkemisi alkirály ver le.

 

1317 Arik-dén-ili (Kr.e. 1317—1306) asszír király trónralépése. Uralkodása alatt hadjáratot vezetett Nigimhi ország Arnuna nevű városa ellen. Egy hatalmas faltörő kossal lerombolta a bekerített város kapuját és foglyul ejtette a város urát Eszinit.

 

1313 Aleppó és Karkemis hettita alkirálya is meghal. Szíriában felkelés tör fel, az asszírok pedig elfoglalják Karkemist.

 

1307 Nazi-Muruttas (Kr.e. 1307—1282) babilóni király trónralépése.

 

1305 I. Adad-nirári (Kr.e. 1305—1274) asszír király trónralépése.

 

Egy összegző felirata szerint a következő területeket hódította meg:Qutu, Lullumu (Zagrosz vidék), Subaru (örmény hegyvidék), Lubdu, a Kasijári-hegység, és az Euphratész nyugati partján fekvő Karkemisig terjedő területek. Uralkodásának két eseményét ismerjük részletesebben:

 

Uralkodása alatt Kár-Istárnál csatát vívott Nazi-Maruttas (Kr.e. 1307—1282) babilóni uralkodóval és legyőzte őt. Táborát és hadijelvényeit elzsákmányolta, majd közös megegyezéssel meghúzták a két ország határát a Tigris túlpartján fekvő Pilaszqutól egészen Lullumu országig.

 

Amikor I. Sattuara, Hanigalbat (Mitanni) királya fellázadt ellene az asszír király elfogta, Assurba hurcolta és vazallusi esküt tettetett vele. Ezután hazaengedte Sattuarát országába. Sattuara halála után fia, Waszasatta (Uaszasatta) fellázadt az asszír király ellen és Hatti országtól (a hettita királytól) kért segítséget. A hettiták azonban nem küldtek neki segítséget, így védtelen maradt az asszír király támadásával szemben. Az asszír seregek elfoglalták Hanigalbat ország királyi városait, Taidut, Wassukannit és Irridut, valamint számos más várost, így Amaszakut, Kahatot, Súrut, Nabulát, Hurrát, Suduhut, valamint Szudut, Harrán városának erődjét. Waszasattát és családját az asszír király fogságba hurcolja.

 

Asszíria újabb virágzását a király számos építési felirata bizonyítja.

 

1295 II. Muwatalli (Kr.e. 1295—1272) hettita király trónralépése. Nyugat-Anatóliában kiterjeszti a hettita hatalmat Arzawára és Wiluszára (Trója körzete) is. Királysága székhelyét áthelyezi a dél-anatóliai Tarhuntassába.

 

1274 Qádesi csata. II. Muwatalli httita király hadserege Qádesnél megállítja II. Ramszesz fáraó (Kr.e. 1279—1213) seregének előrenyomulását. A csata után a hettiták kezén marad Amurrú, Qádes, sőt, délen Egyiptomtól elveszi Aba országát is. II. Ramszesz 8. és 9. évében gyors hadjáratokkal próbálja leverni a kanaáni vazallusai között kirobbant lázadásokat.

 

1273 I. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 1273—1244) asszír király trónralépése. Hadjáratainak pontos kronológiáját sajnos nem ismerjük, csak összegző felirata tanúskodik cselekedeteiről.

 

Az asszír király első uralkodási évében Urartu ellen vonul. Három nap alatt elfoglalja Urartu 8 országát, és 51 városát ostromolja meg. Valószínűleg ezen a hadjáraton foglalja el és rombolja le Arinu (a hettita napisten Arinna?) szent városát.

 

Meghódítja Muszri (Délkelet-Anatólia) egész országát.

 

Hanigalbat (Mitanni) ellen vonul, amelynek királya Sattuara a hettiták (III. Hattusili) és az Ahlamú arámiak segítségével megszállta a Kasijári-hegység Hanigalbatba vezető hágóit és az itatóhelyeket. A hanigalbati sereg rátámadt a szomjazó és fáradt asszírokra, de az asszír király ellentámadásba lendült és szétverte Sattuara seregét. 14.400 hanigalbati, hettita és Ahlamú katonát ejtett foglyul, Sattuarát pedig egészen napnyugtáig üldözte. 9 erődített szent városát foglalta el, és 180 egyéb várost döntött romba. Elfoglalta Ta’idu, Irridu, Eluhat, Szúdu és Harrán városait, valamint az ország egész területét Karkemisig.

 

Háborút vívott a Zagrosz-hegységben élő Qutuk ellen, akiket északon egészen Urartu és Katmuhu határaiig szétszórt.

 

Asszíria sikerességét számtalan, a fővárosban, Assurban végrehajtott építkezése tanusítja.

 

1272 Urhi-Tesub (III. Murszili, Kr.e. 1272—1267) hettita király trónralépése. II. Muwatalli fiaként visszahelyezi a fővárost Hattusába. Nagybátyja, Hattusili (II. Muwatalli öccse) azonban megdönti hatalmát és száműzi őt.

 

1267 III. Hattusili (Kr.e. 1267—1237) hettita király trónralépése.

 

1259 III. Hattusili hettita király és II. Ramszesz egyiptomi fáraó az I. Sulmánu-asarédu jelentette állandó asszír fenyegetés hatására békét köt. Ez nem csak a Hettita Birodalom nemzetközi helyzetét javítja, de elismeri III. Hattusili fiainak trónöröklési jogát a száműzött és Egyiptomba menekült Urhi-Tesub (III. Murszili) trónigényével szemben.

 

1243 I. Tukulti-Ninurta (Kr.e. 1243—1207) asszír király trónralépése. Hadjáratainak kronológiáját sajnos nem tudjuk rekonstruálni, így csak az eseményeket földrajzi tagolásban tárgyaló felirataiból rekonstruálhatjuk.

 

Uralkodásának első évében hadjáratot vezetett a Zagrosz-hegységben található Uqumenu és Qutu országok hegyi népei ellen. A nehezen járható hegyek között győzelmet aratott seregeik felett, városaikat pedig lerombolta. A qutuk behódoltak, sőt, amikor az asszírok Sarnida és Mehru hegyei közé vonultak, a qutukat küldték fel a hegyek közé épületfát vágni.

 

Katmuhu területére indított hadjáratán az asszír király elfoglalta az ország öt nagy lázadó városát.

 

Subaru és a Kasijári-hegység lázadó országai Alzu országgal az élen egyesítették seregeiket az asszír király ellen. Az asszírok legyőzték a koalíciót vezető Ehli-Tesubot, aki kíséretével együtt Nairi (Urartu) területére, egy ismeretlen országba, seregének maradéka pedig a sziklás hegyek közé menekült. Az asszírok elfoglalták Purulimzut, az ország kultuszközpontját. Leromboltak 180 várost, és Asszíriához csatolták Alzu, Amadanu, Nihanu, Alaia és Tepurzu országokat.

 

Nairi (Urartu) 40 királya szövetkezett, hogy megállítsa az asszír előrenyomulást. Az asszír király azonban vereséget mért rájuk, így sikerült hatalma alatt egyesítenie az Asszíriától északnyugatra (Katmuhu, Alzu) északra (Subaru, Nairi) és keletre (Qutu, Lullumu) húzódó hegyvidéket.

 

Hadjáratot vezetett a babilóni Kassú dinasztia uralkodója, IV. Kastilias (Kr.e. 1232—1225) ellen. Az asszír király a csatában elfogta IV. Kastiliast, és ezzel megszerezte egész Babilóniát. Kezére kerültek fontos Euphratész menti városok: Mári, Hana és Rapiqu is.

 

Építési felirataiból tudjuk, hogy Assurban számos templomot felújíttatott, árépíttette I. Sulmánu-asarédu palotáját is és egy árkot ásatott a városfal elé.

 

A Tigrissel keleti partján, Assurral átellenben, felépíttette új fővárosát, Kár-Tukulti-Ninurtát. Itt új palotát épített magának, amelyet az „univerzum házának” nevezett el. A városban számos templom

 

1237 IV. Tudhalija (Kr.e. 1237—1228, 1227—1209) hettita király trónralépése.

 

1232 IV. Kastilias (Kr.e. 1232—1225) babilóni király trónralépése.

 

1228 Kurunta (Kr.e. 1228—1227) hettita király rövid időre magához ragadja a hatalmat Hattusában, de IV. Tudhalija visszafoglalja a várost és újból trónra ül.

 

1227 IV. Tudhalija (Kr.e. 1237—1228, 1227—1209) második uralkodási periódusa. Megszállja ugyan Ciprust, de I. Tukulti-Ninurta asszír seregei állandó veszélyt jelentenek a számára.

 

1222 Adad-suma-iddina (Kr.e. 1222—1217) babilóni király trónralépése.

 

1216 Adad-suma-uszur (Kr.e. 1216—1187) babilóni király trónralépése.

 

1209 III. Arnuwanda (Kr.e. 1209—1207) hettita király trónralépése.

 

1207 II. Suppiluliuma (Kr.e.1207—1176??) hettita király trónralépése. Uralkodásának vége a Hettita Birodalom bukását jelenti.

 

1206 Assur-nádin-apli (Kr.e. 1206—1203) asszír király trónralépése. Uralkodásának eseményeiről nem sokat tudunk. Egyetlen felirata arról szól, hogy a főváros, Assur mellett a Tigris elhagyta medrét és új medre hatalmas területen tette tönkre a mezőgazdasági területeket. A király imával és szobra felállításával próbálta a folyót visszatéríteni a medrébe.

 

1202 III. Assur-nirári (Kr.e. 1202—1197) asszír király trónralépése. A Szinkronisztikus Krónikából tudjuk, hogy harcolt Adad-suma-uszur (Kr.e. 1216—1187) babilóni uralkodóval.

 

1196 Enlil-kudurri-uszur (Kr.e. 1196—1192) asszír király trónralépése. A Szinkronisztikus Krónikából tudjuk, hogy ő is harcolt Adad-suma-uszur babilóni uralkodóval.

 

1191 Ninurta-apil-Ékur (Kr.e. 1191—1179) asszír király trónralépése. A Szinkronisztikus Krónikából tudjuk, hogy uralkodása idején Adad-suma-uszur babilóni uralkodó Assur városa ellen vonult, hogy megostromolja. Az asszír király azonban visszaverte a támadását.

 

1186 Melisipak (Kr.e. 1186—1172) babilóni király trónralépése.

 

1178 I. Assur-dán (Kr.e. 1178—1133) asszír király trónralépése.

 

1171 I. Marduk-apla-iddina (Kr.e. 1171—1159) babilóni király trónralépése.

 

1158 I. Assur-dán asszír király Babilóniába vonult. Legyőzte Zababa-suma-iddina (uralk. Kr.e. 1158) babilóni királyt, elfoglalta Zabbant, Irriját és Ugarszallut, és hatalmas zsákmánnyal tért haza.

 

1157 Enlil-nádin-ahi (Kr.e. 1157—1155), a babilóni Kassú dinasztia utolsó uralkodójának trónralépése. A Babilónia feletti hatalmat 1155-től az ún. II. Iszini dinasztia királyai gyakorolják.

 

1133 Ez alatt az egy év alatt két asszír király – Ninurta-tukulti-Assur és Mutakkil-Nuszku – váltotta egymást az asszír trónon.

 

1132 Assur-résa-isi (Kr.e. 1132—1115) asszír király trónralépése. Annales típusú felirata sajnos nem maradt ránk, így uralkodásának eseményeit csak egy összegző feliratából ismerjük. Ebből a feliratból tudjuk, hogy harcolt az Ahlamú-arámiak ellen, és a Zagroszban, az iráni hegyvidéken győzedelmeskedett Lullumu és Qutu országa felett. Egy az ő uralkodásának eseményeiről szóló rövid krónikatöredék szerint hadjáratot vezetett Babilón királya Ninurta-nádin-sumi (Kr.e. 1131—1126) ellen. Az ütközet Arbelánál zajlott le és az asszír király győzelmével végződött.

 

1125 I-Nabú-kudurri-uszur (Kr.e. 1125—1104) babilóni király trónralépése. Uralkodása alatt hadjáratot vezetett Asszíria ellen, és ostrom alá vette Asszíria egyik erődjét, Zanqit. Assur-résa-isi asszír király ellene vonult, mire I. Nabú-kudurri-uszur felgyújtotta ostromgépeit, majd visszavonult. A babilóni király ezzután egy másik asszír erődöt, Ídut vette ostrom alá. Assur-résa-isi ismét sereget küldött ellene, amely legyőzte a babilóniakat, és még a babilóni tábornokot, Karastut is foglyul ejtették.

 

1114 I. Tukulti-apil-Ésarra (Kr.e. 1114—1076) asszír király trónralépése. Annales típusú felirata sajnos nem maradt ránk, így hosszú, 40 éves uralkodásának eseményeit, csak földrajzi tagoláson alapuló összegző felirataiból ismerjük. Annyit tudunk, hogy első öt uralkodási évében 42 királyt győzött le az Alsó-Zábon túli területektől egészen a Hatti országban fekvő Karkemisig, illetve a Van-tóig.

 

Trónra lépésének évében átkelt a Kasijári-hegységen és Katmuhu ország területén megütközött Musku (Phrügia) öt királyának 20.000 fős seregével és legyőzte őket. Az ő uralkodása vetett véget a Hettita Birodalom területén születő Phrügia korai kelti expanziójának.

 

Meghódítja Katmuhu egész országát, és legyőzi a segítségükre érkező Kili-Tesubot, Paphu királyát. Urratinas királyától, Sadi-Tesubtól hadisarcot kap. Összesen két hadjáratot vezet Katmuhu országba. Egy babilóni krónikatöredék szerint amikor Katmuhuba vezetett hadjáratot, akkor az arámiak egészen a Tigris partjáig betörtek Asszíriába és elpusztították a termést. Asszíria lakossága a hegyekbe menekült.

 

Meghódítja Subaru országát, amely korábban Asszíria vazallusa volt, de a Hatti országból érkező 4000 Kasku és Urumu harcos megszállta.

 

Meghódítja az északi hegyvidéken fekvő kiterjedt Paphu ország városait. Hadjáratot vezet Adaus, Szaraus, Iszua és Daria országokba. Az Alsó-Zábon átkelve Murattas és Szaradaus országát. Habhu ország meghódítása során megütközik a helyiek 6.000 fős seregével.

 

Az Euphratészen átkelve megütközött Nairi országok (későbbi Urartu, mai Örményország) 23 királyával. A csatában 120 harcikocsijukat zsákmányolta el, és a menekülő ellenséget egészen a Felső-tengerig (Van-tó) üldözte. Nairi összes királyát foglyul ejtette, és hatalmas sarcot, 1200 lovat és 2000 marhát kapott tőlük.

 

Hadjáratot vezetett Hanigalbat országba Milidia (Meliddu) városa ellen.

 

Az Euphratészen átkelve a délen fekvő Szuhu országtól az Euphratész mentén egészen a nyugaton, Hatti ország területén fekvő Karkemisig végigüldözte az Ahlamú arámiakat.

 

Meghódította az anatóliai Muszri országát és legyőzte Qumánu országnak a segítségükre érkező seregét. Következő alkalommal ismét megütközött Qumánu seregével, amely ekkor 20.000 harcost számlált. Muszri ország területén nagy győzelmet aratott felettük, az ország fővárosát, Kipsunát pedig megostromolta.

 

Hadjáratot vezetett a Libanon-hegységbe. Innen továbbindulva meghódította egész Amurrú országot. Adót kapott Büblosz, Szidón, Arvad királyától, valamint Ini-Tesubtól, Hatti ország királyától.

 

Kétszer is hadjáratot vezetett Kardunias országba (Babilónia). Mindkét alkalommal az Alsó-Záb mentén állította fel seregét. A második alkalommal legyőzte Marduk-nádin-ahhét, Babilón királyát. Meghódította Babilónt, Dúr-Kurigalzut, Szippart és Opiszt.

 

1099 Marduk-nádin-ahhé (Kr.e. 1099—1082) babilóni király trónralépése.

 

1081 Marduk-sápik-zéri (Kr.e. 1081—1069) babilóni király trónralépése.

 

1075 Asaréd-apil-ékur (Kr.e. 1075—1074) asszír király trónralépése.

 

1073 Assur-bél-kala (Kr.e. 1073—1056) asszír király trónralépése. Az ő uralkodása alatt vált az Észak-Mezopotámiára nehezedő arámi nyomás nyomasztóvá. Ez az arámi nyomás okozta az asszírok számára a Kr.e. 10. század utolsó harmadáig a legnagyobb problémát. Uralmának elején harcolt Marduk-nádin-ahhéval, Babilón királyával. Nem kronologikus felirataiból tudjuk, hogy hadjáratot vezetett Urartu (Uruatri) területére, és átkelve az Euphratészen Szuhu ország Anat városától egészen a babilóniai Rapiqu városáig legyőzte az arámiakat. Ebben az övezetben több éven keresztül harcolt még Tukulti-Mérrel, Mári királyával is.

 

???    Assur-[…] limmujában a Hábur-folyótól indulva egészen Karkemisig végigpusztítja az arámi területeket. Ezután átkel az Euphratészen és betör Hatti országába. Ugyanebben az évben súlyos harcokat vív az arámi törzsek ellen.

 

???    Assur-rém-nisésu limmujában az asszír király Babilóniában elfoglalta Dúr-Kurigalzu városát és foglyul ejtette Kadasman-Buriast, a terület kormányzóját. MardukSúlyos harcokat vívott a Kasijári-hegység lábánál, Hanigalbat, Habhu és Harrán területén az arámiakkal is.

 

???    Ili-iddina limmujában Dúr-Katlimmunál, és az Euphratész menti Szangaritu városánál harcol az arámiakkal.

 

1068 Marduk-sápik-zéri Babilón királyának halála után Adad-apla-iddina (Kr.e. 1068—1047) lett Babilón királya. Assur-bél-kala feleségül vette Adad-apla-iddina lányát és a két ország népét egyesített.

 

1068 Adad-apla-iddina (Kr.e. 1068—1047) babilóni király trónralépése.

 

1055 II. Eriba-Adad (Kr.e. 1055—1054) asszír király trónralépése.

 

1053 IV. Samsi-Adad (Kr.e. 1053—1050) asszír király trónralépése. Néhány rövid töredékes felirata csak az assuri Istár-templom újjáépítését említi.

 

1049 I. Assur-nászir-apli (Kr.e. 1049—1031) asszír király trónralépése.

 

1030 II. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 1030—1019) asszír király trónralépése.

 

1018 IV. Assur-nirári (Kr.e. 1018—1013) asszír király trónralépése.

 

1012 II. Assur-rabi (Kr.e. 1012—972) asszír király trónralépése.

 

971   II. Assur-résa-isi (Kr.e. 971—967) asszír király trónralépése. Mindössze egyik vazallusának, Bél-Érisnek, a Hábur-folyó partján fekvő Sadikanni urának feliratából tudjuk, hogy a folyó partján parlag földeket vontak művelés alá és megnyitottak egy régi öntözőcsatornát is.

 

966   II. Tukulti-apil-Ésarra (Kr.e. 966—935) asszír király trónralépése.

 

934        II. Assur-dán (Kr.e. 934—912) asszír király trónralépése. Első uralkodási évében Ekal-pí-nári városánál visszaveri a Jauszu törzs támadását. Sajnos a király ránk maradt kisszámú felirata mind összegző felirat, így uralkodásának belső kronológiája nem ismert. Csak azt tudjuk meg belőlük, hogy harcolt a Záb-menti Ruqahu törzs, az arámi Jahánu törzs ellen. Az asszír seregek már Katmuhu területére is eljutnak, ahol legyőzik Kundibhalé királyt és helyére egy az asszírokhoz hű vazallust ültetnek. Uralkodása alatt a meghódított területeken éhínség lehetett, mert többször is említi a kimerült, éhező lakosság áttelepítését, új földek ekével történő feltörését.

 

 

                              Újasszír kor (Kr.e. 911—612)

 

911   II. Adad-nirári (Kr.e. 911—891) asszír király trónralépése. Ezzel az évvel indulnak azok az egészen Kr.e. 648-ig folyamatos limmu listák, amelyek az újasszír kori (és az egész közel-keleti) kronológia alapját szolgáltatják. Ő az az asszír király, aki elkezdi Asszíria hatalmát kiterjeszteni az ezredfordulón Észak-Mezopotámiába bevándorló és ott államokat aálkotó arámi törzsekre. Vele kezdődik meg az asszír történelem ún. újasszír korszaka (Kr.e. 911—612). A Szinkronisztikus Krónika szerint uralkodása idején legyőzte Babilón királyát, Samas-mudammiqot. Ezután I. Nabú-suma-iskun ült a babilóni trónra de az asszír király őt is legyőzte. Ezután kölcsönösen egymáshoz adták lányaikat és békét kötöttek.

 

910   Az asszír király első uralkodási évében Qumánu országába vezet hadat és legyőzi Iluját, Qumánu királyát. Ezután a mai örményország területére, Nairi országok (Urartu) szomszédságába, Habhu országába vezetett sikeres hadjáratot.

 

901   Az asszír király sereget vezet Hanigalbat ország (Felső-Mezopotámia, Asszíriától nyugatra, az Euphratész szíriai kanyarján belül) területére, ahol a Kasijári-hegység lábánál, Pauza városa melletti ütközetben legyőzte a Temannu arámiak királyát, Núr-Adadot.

 

900   Az asszírok ismét Hanigalbat területére vonulnak és ismét, ezúttal Naszipánunál megütköznek Núr-Adad csapataival.

 

899   Az asszír király harmadik hanigalbati hadjáratán elfoglalja Huzirina városát. A Kasijári-hegység lábánál elfoglalja egy másik Temannu arámi törzsfő, Mamli városait.

 

898   Negyedik hanigalbati hadjáratán II. Adad-nirári megostromolja és elfoglalja egy újabb Temannu arámi törzsfő, Muquru városát, Raqammatut.

 

897 Az asszír király ötödik hanigalbati hadjárata.

 

896   Hatodik hanigalbati hadjáratán Naszibina (Niszibisz) városában ostrom alá veszi és foglyul ejti Núr-Adadot, a Temannu arámiak királyát.

 

895 Az asszír seregek Habhu ország területére vonulnak Kummu város megsegítésére.

 

894   Az asszír király ismét Habhu területére küldi seregeit Kummu város megsegítésére. Négy várost ostromol meg Kummu környékén, amelyek visszatartották az asszíroknak lovakban fizetendő adót. Visszatértében az asszír király Guzanához (Bít-Bahiáni arámi törzs királyának, Abi-szalamunak a városához) vonult, majd átkelt a Hábúr-folyón és átvette az arámiak hatalmas adóját. Ezután végigvonult Hábúr mentén és adót szedett Arnabánu, Tabitu, Sadikanni, Kisziru, Qatnu, Dúr-Katlimmu, Hindánu városaitól és Laqú országától.

 

890   II. Tukulti-Ninurta (Kr.e. 890—884) asszír király trónralépése. Uralkodása idején áthelyezi Asszíria fővárosát Assurból (Qalat-Serqat) Kalhuba (Nimrud).

 

886   Az asszír király északi irányba Nairi (örmény hegyvidék) területére vezeti seregeit. Átkel a Szubnat-folyón és a Kasijári-hegységen. Megostromlja az arámi Bít-Zamáni ország királyának, Amme-Ba’álinak a fővárosát, Patiskunt, és hatalmas zsákmányt szerez.

 

885   II. Tukulti Ninurta egy expedíciós sereggel a Tigris mentén déli irányban Babilóniába vonul. Érinti Dúr-Kurigalzut, Szippart, Rahimmut, Rapiqut, majd az Euphratész mentén északnyugati irányba fordul, és Anat (Szuhu ország), Hindánu és Sadikanni érintésével a Hábúr mentén tér vissza Asszíriába. A katonai expedíció útjának részletes leírását őrzi a Tukulti-Ninurta eposz.

 

883   II. Assur-nászir-apli (Kr.e. 883—859) asszír király trónralépése. Uralkodása idején Kalhuban felépítetti új királyi palotáját, amelyet a régészeti terminológia Északnyugati Palotának nevez. Trónralépésének évében az asszír király az északi hegyvidékre vonult. Érintette Kirrurut és Habhu országát. Számos várost megostromolt és sok csatát nyert. Ugyanebben az évben a Nipur-hegy érintésével Katmuhu országba vonul. Bít-Halupe országban megostromolja és beveszi a lázadó Ahi-iababa városát, Szúrut.

 

882   Az asszír király Halziluha város lázadó ura Hulája ellen vonul. Érinti a Szubnat-folyó forrásvidékét, Átkel a Kasijári-hegységen és beveszi Hulája városait. Ezután továbbvonul Nairi területére, majd Subriába és Tusha városába. Itt veszi át Bít-Zamáni királya, Amme-Ba’áli adóját. Továbbvonulva elfoglalta Habhu országát és átvette Bít-Iahiri, Bít-Bahiáni, Hatti és Hanigalbat ország királyainak adóját.

 

881   A Zagrosz-hegység nyugati oldalán fekvő Zamua tartomány Núr-Adad vezetésével fellázad Asszíria ellen és egy erős fallal zárja el a Bábitu városánál található hegyi hágót. Az asszírok csatát vívnak a hágóban és megölnek 1460 ellenséges katonát. Az asszír sereg a hadjárat további részében is az iráni hegyvidéken, a Niszir-hegy környékén hódít:négy nagyvárost (Larbuszu, Dúr-Lullumu, Buniszu és Bára), illetve azok 150 kisebb városát foglalja el.

 

880   Az előző évben meghódított zagroszi területek megtagadták az adófizetést, így az asszír király ismét Zamuába vonul. Kalziból indulva átkel az Alsó-Záb, Radánu és Turnat folyókon, majd a Bábitu-hágón. Az egész hadjárati szezon alatt itt folytat hadműveleteket és számtalan várost ostromol meg. Ezalatt Hudun, Hartisu, Hubuskia és Gilzánu Kalhuba, a fővárosba küldi adóját. A király a Zagroszban újjáépíti Atlila lerombolt városát és átkereszteli Dúr-Assurra. Királyi palotát építtet a városban.

 

879   Az asszír király Katmuhi országába vonul seregével. Elfoglalja Matiatu városát és az ostrom során megöl 2800 védőt. Elébe hozzák Habhu ország adóját. A Kasijári-hegységen átkelve másodszor vonul Nairi ország területére (Örményország), ahol beveszi a négy fallal körülkerített Madara városát. Innen Tusha városába vonul, ahol felszenteli királyi palotáját. Dirru hegyi városát úgy veszi be, hogy felgyújtja. Eközben Bít-Zamáni asszír vazallus királyát, Amme-Ba’álit nemesei megölik. Amikor a király odavonul a lázadók hatalmas sarccal engesztelik ki II. Assur-nászir-aplit: nagyszámú felszerelt harcikocsit, 460 lovat, 2 talentum aranyat, 2 talentum ezüstöt, 100 talentum ónt, 100 talentum bronzot, 300 talentum vasat, 100 bronzüstöt, 3000 bronzedényt, 1000 díszes vászonruhát, elefántcsont tárgyakat, 2000 ökröt és 5000 juhot.

 

878—877 Ebben az évben az asszír seregek átkeltek a Tigrisen és végigvonultak nyugati hódításaik területein. A vazallusoktól beszedték az adót (Sadikanni, Qatnu, Dúr-Katlimmu, Bít-Halupé, Szirqu, Hindánu, stb.), az ellenszegülők városait pedig megostromolták: Szuhu ország kormányzója, Kudurru például Szúru városánál babilóni csapatoktól támogatva megütközött az asszír királlyal, de vereséget szenvedett. Később a három Euphratész menti ország, Szuhu, Laqú és Hindánu fellázadt az asszírok ellen, így az asszír királynak újabb véres csaták során kellett hatalmát megszilárdítania. A hadjárat további stratégiai célja azonban már Karkemis és Bít-Adini nagy észak-szíriai államai voltak. Sarcot kapott Bít-Bahiáni királyától, Bít-Adini királyától, Ahunitól, Karkemis királyától, Szangarától. Karkemistől nyugatra indult az Amanusz-hegység és a Libanon irányába és bevonult Kunuluába (Kinaluába). A Földközi-tenger partjára érve megmosta fegyvereit tengerben. Adót kapott Türosztól, Szidóntól, Büblosztól, Arwadtól és több tengerparti várostól. A Libanonban cédrust vágott.

 

866   Az asszír hadsereg átkel az Euphratészen és bevonul Hatti országba és Kummuhu országba (Anatólia). A korábbi hadjárataihoz hasonlóan, II. Assur-nászir-apli ebben az esetben is végigvonult seregével a birodalom katonai érdekszférájába tartozó területeken, és a hűséges vazallusoktól adót szed, a lázadók városait (pl. Damdammusza) pedig megostromolja.

 

858 III. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 858—824) asszír király trónralépése.

 

856   Az asszír seregek Észak-Szíriában elfoglalják az Euphratész keleti partján fekvő Til-Barszipot, Bít-Adini arámi állam királyának, Ahuninak a fővárosát és Kár-Sulmánu-asarédu névre keresztelik át. Ez a város lesz szíriai hadjárataik támaszpontja. Hazatértében elfoglalja Aramu urartui király fővárosát, Arzaskunt, valamint Gilzánut és Hubuskiát.

 

855 Az asszír király elfogja Ahunit és ergész családját, és Assurba hurcolja őket.

 

854 Az asszír seregek betörnek a Kasiari-hegységbe és Subriába.

 

853   Az asszír seregek az Orontész menti Qarqarnál megütköznek az asszír ellenes szíriai koalíció („tizenkét király szövetsége”) seregeivel. A koalíció tagjai voltak többek között Hadad-ezer (Adad-idri), Damaszkusz királya, Irhuleni, Hamat királya, Áháb, Izrael, királya, Matinu-Ba’alu, Arwad királya, Adinu-Ba’alu, Sián királya, valamint Irqanata, Uszanata, egyiptomiak, kilikiaiak, az arab Gindibu és az ammóni Básá is. Az ellenség soraiból 14.000 ember esett el a csatában. A háború azonban ezzel még nem ér véget. Az asszír seregek 848-ban és 845-ben is harcolnak a koalíció ellen.

 

852   Egy hadjárat során az asszír király seregével eljut a Tigris forrásához, ahol felállíttatja hatalmas szobrát, amelyre felvéseti hőstetteit.

 

851   Az asszír király egy babilóni trónviszályt kihasználva Babilón királya, Marduk-zákir-sumi segítségére siet és bevonul Babilóniába, és elűzi a lázadó testvért, Marduk-bél-uszátét. A két király közötti szerződéses kapcsolatról tanúskodik egy néhány évvel későbbi asszír tróntalapzat domborműve, amelyen a két uralkodó éppen kezet fog.

 

850   Az asszír király a lázadó Marduk-bél-uszáte nyomában délre vonul Babilóniába, legyőzi a lázadót és áldozatot mutat be Babilónban, Borszippában és Kutában.

 

849   Az asszír seregek már nyolcadszor átkelve az Euphratészen elfoglalják Szangara (kb. Kr.e. 872—849), Karkemis királyának országát.

 

848   Az asszír király serege ismét a „tizenkét király szövetségének” koalíciós serege ellen harcol és ismét győzelmet arat.

 

845   Az asszír sereg harmadszor ütközik meg Észak-Szíriában a „tizenkét király szövetségével” és ismét győzelmet arat.

 

844   Az asszír király seregével ismét eljut a Tigris forrásához, ahol felállíttatja hatalmas szobrát, amelyre felvéseti hőstetteit.

 

843   A perzsák (Parszua) első megjelenése az asszír forrásokban. Az asszír királyfelirat a Zagrosz északi részén azonosítja a népet.

 

841   Az asszír seregek ismét a szíriai koalíció ellen vonultak, amelyet azonban ekkor már Damaszkusz új királya, Házáél vezet. Az asszírok Damaszkusz közelében csatát nyernek (1121 harcikocsit és 470 lovast zsákmányolnak), a várost ostrom alá fogják, majd betörnek Izraelbe, ahol Jéhu, Izrael királya adót fizet nekik. Az eseményt a British Museumban látható Fekete Obeliszk egy jelenete is megörökíti. Az asszír király 838-ban tett még egy kísérletet Damaszkusz bevételére de ekkor sem járt sikerrel.

 

840   Az asszír seregek betörnek Urartu területére (Kelet-Törökország és Örményország) és elpusztítanak két urartui várost, Szuguniát és Arzaskunt.

 

839   Az asszír seregek már harmadszor jutnak el az Amanusz-hegységig (az előző két alkalommal (842 és 840) cédrusfát vágtak) és először jutnak el Que (Kilikia) területére, ahol városokat foglalnak el.

 

838   Az asszír seregek a király 21. uralkodási évében már 21-edszer kelnek át az Euphratészen és elfoglalják Hazaél damaszkuszi király négy városát.

 

837   Az asszír király a délkelet-anatóliai Tabal országba vezet hadat. Ezt a hadjáratot a következő évben is megismétli.

 

835   A médek (Madai, Amadaiia) első megjelenése az asszír forrásokban. A király a Zagrosz-hegységbe vezeti seregét, ahol Namri ura, Ianzú, sok más környékbeli uralkodóval együtt behódol neki. A király Harhar városában felállíttatja a szobrát.

 

834—833   A király vezette asszír seregek mindkét évben átkelnek az Amanusz-hegységen, és Que (Kilikia) országába érve városokat hódoltatnak és óriási zsákmányt halmoznak fel. Eljutnak Tarszosz (Tarzi) városáig.

 

832   Az asszír sereg Urartu ellen vonul. A sereget Dajján-Assur turtánu (főparancsnok) vezeti, és egy csatában legyőzi Szarduri (Széduru) urartui királyt (ez I. Szarduri urartui király első említése az asszír királyfeliratokban). A következő négy évben a már 30 éve trónon ülő III. Sulmánu-asarédu a fővárosban, Kalhuban maradt, és a turtánu vezette helyette a sereget: 831-ben az Amanusz-hegységben fekvő Pattina ország fővárosa, Kinalua, 830-ban Habhu ország, 829-ben a Zagroszban fekvő Hubuskia és Mannai országok ellen. 828-ban Dajján-Assur ismét Hubuskia, Gilzánu, Mannai és Muszaszir ellen vonul.

 

828   Assur-dánin-apla, a király legidősebb fia vezetésével Asszíria összesn 27 városában robban ki lázadás a király ellen. Assur-dánin-apla, a trónörökös talán megsértődött, hogy őt háttérbe szorítva már évek óta a turtánu vezette helyette az asszír sereget. A főváros, Kalhu kivételével Asszíria szinte minden nagyobb városa (Ninive, Assur, Arrapha, Arbailu és Hindánu) is csatlakozik a lázadáshoz. A lázadást csak III. Sulmánu-asarédu halála (Kr.e. 824) után sikerül leverni.

 

823   V. Samsi-Adad (Kr.e. 823—811) asszír király trónralépése. Bár nem ő volt a legidősebb fiú, mégis sikerül a trónt megszereznie és a lázongó városokat pacifikálnia. Valószínűleg apja babilóni szövetségese, Marduk-zákir-sumi siet a segítségére. Ennek azonban ára volt. V. Samsi-Adad szerződésben kénytelen elismerni a babilóni király fölérendelt szerepét.

 

822 1. hadjáratán Urartu ellen vonul.

 

821   2. hadjáratán Mutarrisz-Assur, a főeunuchja és bizalmi embere, a harcedzett parancsnok Urartu ellen vezeti az asszír sereget. Az asszír források ekkor említik először Ispuini (Uspina) (kb. Kr.e. 830—811) urartui királyt

 

820   3. hadjáratán a Zagrosz északi területeire vezette az asszír sereget. Sarcot kapott Hubuskiától, Mannaitól és a perzsáktól (Parszua). Bevonult a médek (Mataia) területére és csatában megölte a méd Hanasziruka 2300 katonáját.

 

819   4. hadjáratán átkelt a Zábon és bevonult Babilóniába. Elfoglalta Mé-Turnatot. Ezután ostrom alá vette Dúr-Papszukkal városát, ahol az ostrom során 13.000 katonát ölt meg. Marduk-balasszu-iqbi Káldea, Elám, Namri és Arám seregeit összevonva megütközött az asszírokkal a Daban-folyó mentén. Az asszírok 5000 emberét megölték, 2000-et pedig fogságba hurcoltak.

 

810   Menua (kb. Kr.e. 810—790) urartui király trónralépése. Uralkodása alatt Urartu sikeres terjeszkedik Asszíria északi határa mentén keleti (Mannai) és nyugati irányba, Anatólia belseje felé.

 

813   Az asszír király megtámadja Babilónt és azzal köszörüli ki a becsületén esett csorbát (rövid időre Marduk-zákir-sumi vazallusa lett), hogy legyőzi, majd fogságba hurcolja Marduk-zákir-sumi fiát, Marduk-balasszu-iqbit, majd a következő évben annak utódját, Baba-aha-iddinát is. Elfoglalja Dért, Lahirut, Gananátit, Dúr-Papszukkalt és Mé-Turnatot, és áldozatot mutat be Kuthában, Babilónban és Borszippában.

 

810   III. Adad-nirári (Kr.e. 810—783) asszír király trónralépése. A király kiskorúsága idején, öt éven keresztül anyja, V. Samsi-Adad özvegye, Szammuramat (Szemirámisz) ül az asszír trónon. A hagyomány az ő nevéhez köti a függőkertek megépítését.

 

806   Az asszír király seregei Damaszkuszig vonulnak és a városban ostrom alá veszik Márit, Damaszkusz királyát, aki 100 talentum aranyat és 1000 talentum ezüstöt fizet hadisarcként. Az asszírok emellett hadisarcot kapnak Szidóntól, Türosztól, Edómtól, a filiszteusoktól és Izrael királyától Jóástól (Iu’asu).

 

797   Hatalmas birtokadományt és több tartományt ajándékoz Nergal-érisnek, Rasappa és Hindánu helytartójának, akinek hatalma jelentősen megnő a királyság rovására.

 

789   I. Argisti (Kr.e. 789—766) urartui király trónralépése. Apja Menua nyomdokain járva keleti és nyugati irányba is terjeszkedik. Nyugaton kiterjeszti befolyását Gurgum, Kummuh és Meliddu újhettita királyságaira, és Észak-Szíriában veszélyezteti Asszíria befolyási övezetét. Az asszír királyok helyett az a nagyhatalmú Samsi-ilu vette fel vele a harcot és győzte le, aki három asszír király alatt is (Kr.e. 810—755) betöltötte a turtánu rangot.

 

782   IV. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 782—773) asszír király trónralépése. Mindössze két felirata ismert, és mindkettő egy-egy nagyhatalmú hivatalnokának, Samsi-ilunak (turtánu) és Bél-Harrán-béli-uszurnak (nágir ekalli, palotahírnök) dicsőségét zengi. Ez utóbbi még egy várost is elnevezett magáról.

 

780 Samsi-ilu hadjárata I. Argisti urartui király ellen.

 

773   IV. Sulmánu-asarédu nagyhatalmú turtánuja, Samsi-ilu Damaszkusz ellen vezet hadjáratot.

 

772   III. Assur-dán (Kr.e. 772—755) asszír király trónralépése. Mindössze egy építési felirata ismert, illetve valószínűleg neki tulajdonítható egy töredékes, Samsi-ilu limmujára (Kr.e. 770) keltezhető„istenlevél”, amelyben talán a babilóniai Marad elleni hadjáratról emlékezik meg.

 

770 Samsi-ilu limmujában az asszír hadsereg a babilóniai Marad ellen vonul.

 

765   II. Szarduri (Kr.e. 765—733) urartui király trónralépése. Uralkodása alatt érte el Urartu legnagyobb kiterjedését. Keleten az Urmia-tó környéke, nyugaton pedig Észak-Szíria jelentős része is befolyása alá került. Nyugati hegemóniáját majd csak III. Tukulti-apil-Ésarra (Kr.e. 745—727) asszír királynak sikerült megtörnie (Kr.e. 743).

 

763. június 15. Teljes napfogyatkozás volt látható Ninivéből.

 

754   V. Assur-nirári (Kr.e. 754—745) asszír király trónralépése. Uralkodásáról alig tudunk valamit. II. Szarduri egy feliratában azt állítja, hogy legyőzte őt, és ismert egy Mati’iluval, Arpad királyával kötött töredékes szerződése. Hatalmának egy katonai hatalomátvétel vet véget, amely III. Tukulti-apil-Ésarrát segíti az asszír trónra.

 

747 Nabú-nászir (Kr.e. 747—734) Babilón királya.

 

745   III. Tukulti-apli-Ésarra (Kr.e. 745—727) asszír király trónralépése. Valószínűleg egy lázadás során, katonai hatalomátvétellel szerezte meg az asszír trónt.

 

744   Az asszír seregek Namri és a Zagrosz északi részére vonulnak, mélyen betörnek a hegyvidékre és számos várost megostromolva egy évszázadra kijelölik Asszíria keleti befolyási övezetének határait.

 

743   Az asszír király seregei Arpad (Észak-Szíria) ostromát félbehagyva Kummuh (Délkelet-Anatólia) területén, Kistan és Halpi térségében legyőzik Sulumal, Meliddu királyának, Tarhulara, Gurgum királyának és II. Szarduri urartui király koalíciós seregét. Az urartui királyt egészen fővárosáig, Turuspáig (Tuspa) üldözik, és a város előtt még csatát nyernek az urartuiakkal szemben.

 

741   Az asszírok Mati’ilu városát, az észak-szíriai Arpadot három évi ostrom (Kr.e. 743—741) után elfoglalják.

 

740 Az asszír hadsereg Észak-Szíriában elfoglalja Unqi fővárosát, Kinaluát.

 

739   Az asszír király Ulluba (az Asszíriától északra fekvő hegyvidék) ellen vezet hadjáratot és az ország 29 erődjét sikerül elfoglalnia.

 

738   Az asszír seregek Észak-Szíriában kijutnak a Földközi-tenger partjáig. Itt egészen Türoszig hódoltatják a föniciai városokat (Arwad, Szidón), amelyek ettől kezdve vazallusi függésbe kerülnek Asszíriától. Menachem, Izrael királya (Kr.e. 743—738) ekkor 100 talentum ezüstöt fizetett az asszír királynak, amelyet adó formájában szedett be Izraeltől: minden tehetős embertől 50 sékelt (2Kir 15:17-20). Ugyanebben az évben a király egyik eunuchja a Záb-folyón túl élő Ahlamu arámiakat hódoltatja.

 

737   Az asszír király a keleti arámiak és Média ellen vezet hadjáratot. Ennek során az asszírok 14 nagyvárost és a környékükön fekvő több száz kisebb települést foglalnak el.

 

735 Az asszír seregek Urartu ellen vonulnak és több, mint 30 várost ostromolnak meg.

 

734   Az asszír király seregei élén Fönícia érintésével Izrael ellen vonul. A királyságról levágja és tartománnyá szervezi a tengerparti Dórt, majd a filiszteus városok (Ekron, Asdód, Askelón, Gáza és Gát) hódoltatásával az egyiptomi határig jut. Ezzel több, mint 100 évre kijelöli az Asszír Birodalom és Egyiptom határát. Izrael királya Pekach (Kr.e. 737—732) behódol. Izrael lakosságának jelentős részét Asszíriába hurcolják (2Kir 15:29).

 

733   Izraelről levágják Megiddót és Gileádot és asszír tartománnyá szervezik. Júda Asszíria vazallusa lesz.

 

732   Az asszírok elfoglalják Damaszkuszt, és területét tartományokra osztják: Szubite, Manszuate, Damaszkusz, Karnaim és Hauran. Izrael maradéka Szamaria központtal bábállam lesz. Pekachot, Izrael királyát Hóseá (Kr.e. 732—724) megöli és behódol az asszíroknak (2Kir 15:30).

 

732 I. Rusza (Kr.e. 732—714) urartui király trónralépése.

 

731—729 Az asszír király Babilóniába vonul, hódoltatja az arámi törzseket és elfogja Nabú-mukin-zérit (Kr.e. 731—729) Babilón királyát. Púlu néven elfoglalja a babilóni trónt.

 

726 V. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 726—722) asszír király trónralépése.

 

724   Az asszír király ostrom alá veszi Izrael fővárosát, Szamariát, és bár Izrael királya, Hósea (Kr.e. 732—724) behódol, a város két évi ostrom után elesik.

 

722   II. Sarrukín (Kr.e 721—705) asszír király trónralépése. Szamaria ostroma. Marduk-apla-iddina (Kr.e. 721—710) elfoglalja a babilóni trónt.

 

721   Az asszír király seregei élén nyugatra vonul, hogy leverje a szíriai—föniciai—izraeli koalíció lázadását. Először Qarqarnál legyőzte a Iaubi’di vezette koalíciós sereget (Hamat, Arpad, Szimirra, Damaszkusz és Szamaria seregeit), majd a Földközi-tenger partvidékén délre vonulva és Gázát érintve elérte az egyiptomi határt, ahol Raphia (Rapihu) mellett legyőzte a Re’e tábornok vezette egyiptomi sereget. Ezzel újabb évtizedekre megszilárdította az asszír-egyiptomi határt. Hazafelé vonulva megostromolta Szamariát, amivel kezdetét vette Izrael népessége Asszíriába hurcolásának hosszú folyamata (2Kir 17:5-41).

 

720   Az asszír seregek a Tigris bal partján délre vonulva Babilóniát fenyegetik ahol az asszír uralkodóváltás idején Bít-Jakin káld törzsfőnöke, Marduk-apla-iddina elfoglalta a babilóni trónt. Dér mellett az asszír sereg megütközött az I. Humban-nikas (Kr.e. 743—717) elámi király vezette elámi sereggel. Az asszír királyfelirat ugyan győzelemről szól, de a hadjárat nem folytatódott, és az asszírok tíz éven keresztül nem jöttek Babilóniába. A babilóni seregek lekésték a csatát.

 

719 Az asszírok megostromolják Suandahult és Durdukkát.

 

718 Az asszír sereg Szinuhtut ostromolja.

 

717   Az asszír király seregei elfoglalják Karkemist. Pisziri, Karkemis királya ugyanis jó kapcsolatokat ápolt Midásszal, Phrügia királyával, Asszíria ellenségével. Az asszírok ezzel egy esetleges szír-phrüg-urartui koalíció létrejöttét igyekeztek megakadályozni. Ebben az évben kezdi el Sarrukín építtetni az új asszír fővárost, Dúr-Sarrukínt (Khorszábád), az új asszír főváros építésének kezdete.

 

716   Az asszír király Mannaion keresztül Média ellen vonul. Számos várost (Izirtu, Bít-Kilamzah, Ganunguhtu, Kiseszim, Harhar) megostromol és gazdag zsákmánnyal tér haza.

 

715   Az asszír király ismét Mannai és Média ellen küldi a főemberek vezette sereget, de elfoglalják Urartu 5 tartományának 9 új erődjét is. Az asszírok eközben Que (Kilikia) tartományban is háborúznak. Legyőzik Midászt és visszafoglalnak tőle több várost. Ezzel egy időben az asszír-föníciai flotta Kilikia partjainál elsüllyeszt egy ión görög flottát, amely valószínűleg Midásszal összehangolt hadműveletet végez.

 

714   II. Sarrukín leghíresebb, 8. hadjárata során harmadszor vonult Mannai területére. Az asszír vazallus állam nyersanyag forrásként és az Urartu és Média területe között elfoglalt stratégiai fekvése folytán nagyon fontos volt Asszíria számára. Az asszír expedíciós sereg Mannaiból ismét elküld egy különítményt Médiába, hogy beszedje a sarcot, majd Az Uaus-hegynél megütközik II. Rusza urartui király seregével és vereséget mér rá. Az asszír királyfelirat szerint a vesztes csata után Rusza öngyilkos lesz. Az asszír seregek betörnek Urartuba, de elfoglalják és kirabolják Muszaszirt, és az urartui királyok koronázó szentélyét, a Haldi-szentélyt. Hatalmas zsákmánnyal térnek haza.

 

713   Az asszír király Karallába vonul és legyőzi Amitasszit, Karalla királyát. Ugyanebben az évben II. Sarrukín legyőzi és Asszíriához csatolja Tabal országát (Délkelet-Anatólia), amelynek asszír vazallus királya, Ambarisz korábban követséget küldött Asszíria ellenségeihez, II. Ruszához, Urartu királyához és Midászhoz, Phrügia királyához. Az asszírok Melidduban (Délkelet-Anatólia) is hadakoznak és hadjárat során legyőzik Tarhunazit, Til-Garimmu királyát. Egy asszír sereg Filiszteába vonul és megostromolja Azuri városát, Asdódot. Asdód bábállam lesz.

 

712   Az asszír hadsereg ismét Filiszteába vonul a lázadó Jamani ellen és Asdód mellett megostromolja Ekront és Gátot is. Asdód asszír tartomány lesz.

 

711   Az asszír király Babilóniába vonul a régi lázadó, Marduk-apla-iddina ellen. A hadjárat során az asszírok az Uqnu-folyó menti csatában legyőzik a Gambulu törzs csapatait, de Jadburu területén Sutur-nahhundi elámi király erődjeit is beveszik.

 

710   Az asszír király Babilóniában legyőzi Marduk-apla-iddinát és megostromolja fővárosát, Dúr-Jakint. Eközben egyik eunuchja, Que (Kilikia) tartomány helytartója legyőzi Midászt, Phrügia királyát. Ugyanekkor egy a király eunuchjai által vezetett sereg Melidduban és Kummuhban (Délkelet-Anatólia) harcol és legyőzi Mutallut, Kummuh királyát. Egy további sereg, amelyet 7 eunuch vezet, a Zagrosz-hegységben fekvő Ellipi területét folytat hadműveleteket.

 

709—708 Az asszír seregek Babilóniában folytatnak hadműveleteket, és beveszik Dúr-Jakint, Marduk-apla-iddina támaszpontját.

 

707   Felavatják Asszíria új fővárosát, Dúr-Sarrukínt (Khorszábád). A templomokba beköltöznek az istenek. Egy asszír expedíciós sereg partra száll Cipruson. Járvány tör ki Asszíriában.

 

705   Az asszír király Anatóliába, Tabal országba vezeti hadseregét, de egy csatában életét veszti és a holtteste sem kerül elő. A birodalom számos területén asszír ellenes lázadások robbannak ki. Babilóniában ismét Marduk-apla-iddina, Szíria-Palesztina területén pedig Júda királya, az Egyiptom támogatását is élvező Hiszkija áll a lázadás élére.

 

704 Szín-ahhé-eriba (Kr.e. 704—681) asszír király trónralépése.

 

703   Uralma megszilárdítása céljából Szín-ahhé-eriba hozzálát a lázadások leveréséhez. Először Babilóniába vonul, ahol egy hatalmas koalíciós sereggel kerül szembe. A sereg Marduk-apla-iddina, Imbappa és Tannanu, két elámi turtánu, 10 elámi parancsnok, Nergál-nászir a Szutu törzs főnöke, Baszkunu, az arabok királynőjének, Jati’ének a fívére, valamint a káldok és arámiak 80.000 íjászából és több ezer lovasából állt. Az asszír főemberek először vereséget szenvednek Kis város kapui előtt, de az asszír királyi sereg megostromolja Kuthát, majd a Kis városa mellett vívott csatában legyőzi a koalíciós sereget. Ezután Bít-Dakkuri, Bít-Sza’alli, Bít-Amukkanni és Bít-Jakin káld törzseinek összesen 88 fallal körülvett városát, és több száz kisebb települését foglalja el. Összesen 208.000 embert telepít át Asszíriába. A babilóni trónra egy helyi embert, Bél-ibnit (Kr.e. 702—700) ülteti.

 

702   Az asszír király az iráni Zagrosz-hegységbe vonul seregével és hódoltatja Kassú országot, Jaszubigallai törzset, Bít-Kilamzah városát és Ispabara Ellipi királyának két városát, Marubistit és Akkuddut.

 

701   Az asszír seregek a lázadás másik központja a levantei partvidék (Szíria-Palesztina) azon belül is Júda ellen vonulnak. A föniciai tengerparton, Szidón, Szarepta, Türosz, Akzib és Akkó érintésével vonulnak Júda felé. Luli, Szidón királya Ciprusra menekül. Júdába érkezve az asszír király – mint az a palotadomborművein is látható – Lákis alatt építteti fel táborát és hozzálát a város ostromához. A hadjárat során Júda 46 városát (köztük Timnát, Libnát, Gátot és Ekrónt) ostromolja meg és pusztítja el. A Hiszkija felmentésére érkező egyiptomi (núbiai és egyiptomi) sereget Eltekénél legyőzi, és a ráb saqé (főpohárnok), turtánu (tábornok) és ráb sa-rési (főeunuch) vezetésével sereget küld Jeruzsálem alá, amely ostromgyűrűbe fogja a várost. A Biblia szerint azonban az ostrom nem sikerül és az asszírok hazavonulnak. Az asszír királyfeliratok mellett a Biblia is részletesen tárgyalja az eseményeket (2Kir 18-20; Iz 10:28-32, 36-37; 2krón 32:1-23).

 

700   Negyedik hadjáratán az asszír király ismét Babilóniába vonul és Bittuttunál legyőzi Marduk-musézib (Suzubu) káld törzsfőt.

 

699   Szín-ahhé-eriba Babilónban meneszti Bél-ibnit, a város asszír vazallus királyát és helyette Assur-nádin-sumit, saját trónörökös fiát ülteti a babilóni trónra.

 

698   Az asszír seregek Sulmu-béli limmujában (eponümátusa idején) Que tartományba (Kilikia, asszír Hilakku) vonulnak és legyőzik a helyi csapatokat és a tartományba betörő görögöket (iónokat). Ugyanekkor a kilikiai partok mentén elsüllyeszt egy görög flottát is.

 

697 Az asszír király 5. hadjáratát északi irányba, a Nipur-hegyhez vezeti.

 

695   Az asszír seregek Assur-bél-uszur limmujában (eponümátusa idején) Tabal országba (Délkelet-Anatólia) vonulnak és Til-Garimmunál győzelmet aratnak. A legyőzött ellenség soraiból több tízezer embert soroznak be az asszír hadseregbe.

 

694   Hatodik hadjáratán az asszír király föníciai vazallusai által épített és kezelt hajókon lehajózik az Euphratészen a Perzsa-öbölbe és partra száll Elámban. Itt az Ulaj-folyó mellett nagy csatát vív az elámi hadsereggel és győzelmet arat. Az elámi király, Hallusu-Insusinak azonban azt kihasználva, hogy az asszírok a Perzsa-öbölnél táboroznak, Déren keresztül betör a csaknem védtelenül hagyott Babilóniába, elfoglalja Szippart és a babilóni trónról elhurcolja az asszír trónörököst, Assur-nádin-sumit. Helyére saját emberét Nergál-usézibet (Suzubut) ülteti.

 

693   Az asszírok a Perzsa-öböltől visszatérve bevonulnak Urukba. Nergál-usézib az elámi sereggel ellenük vonul, de Nippur tartományában vereséget szenved tőlük és fogságba esik. Babilón trónját Musézib-Marduk foglalja el. Az elkövetkező két évben Elámnak két királyát is elűzik.

 

692   Hetedik hadjáratán az asszír király Déren keresztül ismét Elám ellen vonul és a határ mentén 34 elámi várost ostromol meg és vesz be. Az asszír sereg végigdúlja az elámi határt. A hátában, Babilóniában azonban újabb lázadás robban ki.

 

691   A babilóni (káld és arámi) illetve elámi koalíció seregei (150.000 ember) Babilónia felől Asszíria ellen vonulnak, és a Tigris mentén, Halulénál megütköznek az asszír sereggel. A babilóni és elámi koalíciós sereget a káld Musézib-Marduk (Suzubi), ekkor Babilón királya, és Umman-menanu, Elám királya vezeti, de csatlakozik hozzá Parszuas, Anzan, Paseru, Ellipi országa, Iazan, Lakabra, Harzunu, Dummuqu, Szulai és Szamuna törzsei, valamint az időközben meghalt Marduk-apla-iddina fia, továbbá Bít-Adini, Bít-Amukkani, Bít-Szillana, Bít-Szalatutu-akki Puqudu, Gambulum, Halatum, Ru’ua, Ubulum, Malahu, Rapiqu, Hindaru, Damunu törzsei és Lahiru városa. Az asszír királyfelirat szerint a csatában az asszírok megállították az elámi támadást, bekerítették az ellenséget ée megtizedelték őket. Humban-undasa, az elámi tábornok főembereivel együtt elesett. A menekülőket az asszír lovasság és a harcikocsizók vágták le. A Babilóni Krónika szerint a csatát a babilóni koalíció nyerte.

 

689   Az asszír király a lázadásokért és fiának elhurcolásáért úgy állt bosszút, hogy ostrom alá vette Babilónt, és miután 15 havi ostrom után elfoglalta, lerombolta a várost és templomait, köztük az Észagilát, Babilón főistenének, Marduknak a templomát. Az istenszobrokat összetörette, a város palotáit és házait is leromboltatta, sőt, néhány csatornán keresztül a város területét az Euphratész vizével is elárasztotta. A törmelékből a birodalom minden részébe küldött elrettentésül. Babilón királyát, Musézib-Mardukot (Kr.e. 692—689) Asszíriába deportálták. Babilónnak nyolc éven keresztül nincs királya. A következő évekről szinte alig van adatunk.

 

683   Az első asszír trónörökös, Assur-nádin-sumi Kr.e. 694-es elhurcolása és Elámban bekövetkezett halála után a következő legidősebb fiú valószínűleg Arda-Mulisszi volt, akit vagy kineveztek trónörökösnek, vagy joggal reménykedhetett abban, hogy őt fogják kinevezni. Ebben az évben azonban Szín-ahhé-eriba a negyedik legidősebb fiát Assur-ah-iddinát nevezte ki trónörökösnek, aki felvette az Assur-etelli-iláni-mukin-apli nevet, amit ritkán használt. A trónörökössé való kinevezésben valószínűleg kulcsszerepet játszott anyja, Zakútu (Nakia).

 

681   Idősebb testvéreinek sikerül a királyt a már trónörökössé kinevezett Assur-ah-iddina ellen fordítaniuk, aki száműzi őt (Kr.e. 681. I. hó, valószínűleg északnyugatra, talán a turtánu tartományába). Hogy Arda-Mulisszi ezután végre megkapta-e a trónörökösi címet, vagy sem, nem tudjuk. Az azonban a Bibliából ismert (2Kir 19:37), hogy miközben Szín-ahhé-eriba egy templomban (Niszroch-templomban) imádkozott, két fia, Adrammelech (Arda-Mulisszi) és Szarecer karddal leszúrta (Kr.e. 681. X. 20.). Assur-ah-iddina azonnal hazaindult. Az apagyilkos fívérek serege átállt hozzá, a bűnösök pedig a Biblia szerint Ararát (Urartu) földjére menekültek. A hatalomátvételt leszámolás követte.

 

680. február 22-23.   Assur-ah-iddina (Kr.e. 680—669) asszír király trónralépése.

 

680   Első uralkodási évében azonnal hozzálátott Babilón és a Marduk-templom, az Észagila újjáépítéséhez. Nabú-zér-kitti-lisir, Marduk-apla-iddina, Tengerföld ura ellen vezet hadjáratot. Nabú-zér-kitti-lisir az asszírok elől Elámba menekül, ahol megölik. Testvére, Ná’id-Marduk megszökik Elámból és behódol Assur-ah-iddinának, aki nekiadja testvére egykori tartományait (Kr.e. 677).

 

679   Az asszír király elfoglalja az egyiptomi határon fekvő Arzát, ami az asszírok egyiptomi politikája változásának biztos előjele. Királyát Aszuhilit bilincsbe verve Asszíriába viszik. Ugyanebben az évben Hubuskia országban (Anatólia) legyőzik a kimmereket.

 

678   Az Assur-ah-iddina Krónika szerint babilóni hadjáratán legyőzi és kivégzi Samas-ibnit, Bít-Dakkuri káld törzsének fejét. Valószínűleg ugyanebben az évben győzelmet arat Mannai, a gutik (Zagrosz-hegység) és a szkíta király, Ispaka’a seregei felett.

 

676   Az asszír király nyugati hadjáratán megostromolja a föniciai Szidón városát. Szidón királya, Abdi-milkutti a tengeren menekül, de az asszírok elfogják és lefejezik. Az asszírok elfoglalják Szidón összes birtokát, és megostromolnak16 várost. A tengerparton új várost alapít Kár-Assur-ah-iddina („Assur-ah-iddina kikötője”) néven.

 

675   Babilóni hadjárat. Az elámiak betörnek Babilóniába és megtámadják Szippart. Kilikiai hadjáratán az asszír király 21 erődített várost vesz be ostrommal, Melidduban (Anatólia) pedig ostrom alá veszi Meliddu királyát, Mugallut.

 

674   Az egyiptomi hadjáratra készülve Assur-ah-iddina megnemtámadási szerződést köt Urtakuval, Elám királyával, aki visszaad néhány Babilóniából elhurcolt istenszobrot (Agadei Istár). A Babilóni Krónikából tudjuk, hogy az asszír király már ebben az évben sikertelen hadjáratot indít Egyiptom ellen.

 

673   Talán még az apagyilkos asszír hercegek nyomában megtámadja Subriát. Az asszír király istenlevele részletesen leírja Subria fővárosának, Uppumunak az ostromát, a város elestét és pusztulását, illetve Subria királyának, Ik-Tesupnak kétségbeesett alkudozását, majd halálát. 673. XII. 5-6-án (Kr.e. 672. február 7.-én) meghal Ésarra-sarrat királyné, Assur-ah-iddina felesége.

 

672   Ez év tavaszán Assur-ah-iddina megbetegszik, és emiatti aggodalmában, illetve saját trónrakerülésének nehézségeire gondolva örökösödési szerződésében (Kr.e. 672. II. 12) megosztja a hatalmat két fia között: Assur-bán-apli a kisebbik fiú lesz Asszíria trónörököse és majd Asszíria királya, idősebb fia, Samas-sum-ukin pedig a babilóni trón örököse és majd Babilón királya, aki azonban alárendeltje az asszír királynak. Kedvenc fiának és trónörökösének, Assur-bán-aplinak Tarbiszu városában palotát építtet. Megesketi Asszíria főembereit és az összes vazallusát az örökösödési szerződésre. Három méd városúr (bél áli) eljön Ninivébe és behódol Assur-ah-iddinának.

 

671   Tizedik hadjáratán Assur-ah-iddina seregei betörnek Egyiptomba. Valószínűleg ennek a hadjáratnak során elfoglalja Türosz városát, és királyát Ba’álut fogságba hurcolja. (Assur-ah-iddina korábban szövetséget kötött Ba’áluval (ennek a töredékes táblája fennmaradt), de később Ba’álu Taharqával (Tarqú) (Kr.e. 690—664) Egyiptom és Kús (Núbia) fáraójával szövetkezett, és ezzel megszegte az asszír királynak tett hűségesküjét.) A korábbi egyiptomi hadjárat kudarcára emlékezve Arábia minden királyának összes tevéjét elhozzák az expedícióra. Az egyiptomi határon legyőzi az egyiptomi sereget és Taharqát és seregét 15 napon át a sivatagon keresztül egészen Memphiszig üldözi. Taharqa megsebesül, fővárosát, Memphiszt pedig az asszírok fél nap alatt beveszik. A trónörököst, Usanahurut és testvéreit, Taharqa egész családját Asszíriába hurcolják.

 

Talán az egyiptomi hadjáratokhoz köthető esemény, hogy Assur-ah-iddina visszaküldi az araboknak az asszír udvarban nevelkedett királynőjüket, Tabúát és elhurcolt istenszobraikat. Amikor Házáél, az arabok királya meghal, fiát, Iata’át ülteti a helyére, és amikor lázadás robban ki az új arab király ellen, az asszírok a segítségére sietnek.

 

670   Asszíriában összeesküvést szőnek Assur-ah-iddina ellen, aki azonban felfedi a tervet és kivégezteti a lázadókat. Ezután ismét megbetegszik.

 

669   Az asszír király ismét Egyiptomba vonul, mert az ország ismét Taharqa uralma alá került. Kr.e. 669. november 1.-én azonban meghal és a hadjárat félbemarad.

 

669   Assur-bán-apli (Kr.e. 668—627) asszír király trónralépése (669 Kiszlimu hava).

 

668   Ez év tavaszán Samas-sum-ukint (Kr.e. 668—648) Babilón királyává koronázzák.

 

667   Assur-bán-apli már első uralkodási évében folytatja apja félbemaradt egyiptomi hadjáratát, Egyiptom és Núbia (Kús) királya, Taharqa (Tarqú) ugyanis visszafoglalta Memphiszt. Az asszír király 22 szíria-palesztinai vazallus királyával együtt, tengeren és szárazon vonult Egyiptomba. Kár-banitinél az asszírok csatát nyernek, mire Taharqa Memphiszből Thébaiba menekül. A még Assur-ah-iddina által a deltavidék városainak trónjaira ültetett 18 egyiptomi vazallus uralkodót (köztük, Nékót, Memphisz és Szaisz urát), akik Taharqa elől elmenekültek, visszaültette a trónjukra.

 

Ugyanebben az évben csatában legyőzi az elámi királyt, apja egykori szövetségesét, Urtakut, aki életét veszti. Trónját egy uzurpátor, Teumman (Temp-Humban-Insusinak) foglalja el. Urtaku három fia, Ummanigas (Humban-haltas), Ummanappa és Tammarítu Teumman gyilkos haragja elől a győztes Assur-bán-aplihoz menekült.

 

666   Az asszír király hazatérte után azonban az egyiptomi vazallus királyok is fellázadtak és követséget küldtek Taharqához. A követet a helyi asszír erők elfogták.

 

Valószínűleg ezekben az években, Assur-bán-apli uralkodásának első éveiben, az egyiptomi hadjáratokhoz kapcsolódóan történt, hogy az asszír király Ba’álu, Türosz királya ellen vonult és szárazon és vizen is ostromzár alá vette a szigetet. Ba’álu végül behódolt és leányát elküldte Assur-bán-apli háremébe. Példáját követte a térség többi nagy uralkodója is. Behódolása jeleként bőséges hozomány kíséretében az asszír király háremébe küldte leányát Mugallu, Tabal ország (Délkelet-Anatólia) királya és Szandasarme, Hilakku (Kilikia) királya is. Jakinlú, Arwad királyának halála után tíz fia is behódolt az asszíroknak., de még a kimmerektől szorongatott Gügész, az anatóliai Lüdia királya is segélykérő követséget küldött Ninivébe. A lüd király ezután (valószínűleg asszír segítséggel) legyőzte a kimmereket.

 

665   Az egyiptomban állomásozó megszálló asszír sereg parancsnokai leverik a lázadást és a hűtlen vazallusokat Ninivébe küldik. Assur-bán-apli Nékó kivételével mindenkit kivégeztet.

 

Az elámi sereg betör Babilóniába de hamar kiverik őket.

 

664   Meghal Taharqa és Tantamani (Tandamane) (Kr.e. 664—657), Sabakó fia foglalja el utána a thébai trónt. Ostrom alá veszi a memphiszi asszír helyőrséget és a város mellett legyőzi az egyiptomi vazallus hercegek seregét (ekkor hal meg I. Nékó, Szaisz ura).

 

663   Az asszír király seregével ismét Egyiptomba vonul. Tantamani Memphisz alól Thébaiba menekül, de az asszír sereg ide is utána vonul és elfoglalja a fővárost. Az asszírok hatalmas zsákmánnyal térnek haza.

 

660 k.       Az asszír seregek Mannai királya, Ahseri ellen vonulnak, aki fővárosából, Izirtuból elmenekül, de népe fellázad ellene és megöli. Fia Ualli lesz helyette a király, aki behódol az asszíroknak. A hadjárat során az asszír seregek Média 75 erős városát foglalják el.

 

655   Pszammetikosz egyiptomi asszír vazallus király (Szaisz ura) lüd zsoldosok segítségével kiszorítja az asszírokat Egyiptomból. Az asszírok a Babilóniát érő ismételt elámi betörés és a rövidesen kirobbanó babilóni lázadás miatt már nem tudnak reagálni és feladják Egyiptomot.

 

Gügész lüd király elfelejtette az asszíroknak tett hűségeskűt, sőt, segítséget küldött Egyiptomba Pszammetikosznak (Pisamilki). Assur-bán-apli ezután az istenekhez fohászkodott, hogy büntessék meg a hitszegő Gügészt. Kérése beteljesült: a kimmerek csatában megölték Gügészt és csontjait szétszórták (Kr.e. 652?). Utódja Ardüsz azonnal segítséget kért az asszíroktól és behódolt Assur-bán-aplinak (Kr.e. 650 körül?).

 

653   Az asszír seregek az Uláj-folyó menti döntő csatában legyőzik Teumman elámi király seregét. Teumman a csatában elesik, levágott fejét az asszír udvarba viszik (a British Museumban található asszír palotadomborművek drámai jelenetekkel ábrázolják a csatát). Az elámi trónra az asszír király Urtaku egyik hozzá menekült fiát Ummanigas (III. Humban-haltas) ülteti. Egy másik menekült elámi herceget, Tammaritut Hidalu ország trónjára ülteti. Hazafelé legyőzi Elám babilóniai szövetségesét, az arámi Gambulu törzs főnökét, Dunanit.

 

Khsathrita méd király ebben az évben támadást akar indítani Asszíria ellen, de az asszír szövetségben álló szkíták már útközben szétverik a seregét és magát a királyt is megölik. A király nélkül maradt Média 28 évre a szkíták uralma alá kerül.

 

652   Samas-sum-ukin, Babilón királya fellázad öccse, Assur-bán-apli asszír király ellen. A lázadásban támogatja őt Ummanigas (III. Humban-haltas) elámi király, akit az asszírok az előző évben segítettek az elámi trónra, de mellette állnak a Babilóniai arámi és káld törzsek, valamint az arabok is. Az asszírok oldalán áll a Babilóniai városok nagy része. Samas-sum-ukin megtámadja Kutha városát és kiszorítja onnan az asszírokat. A harcok ettől számítva 4 éven keresztül folynak.

 

Eközben az asszírok által trónra ültetett, de ellenük fellázadt Ummanigast testvére, Tammaritu csatában legyőzte és megölte. Ő is a lázadó Samas-sum-ukin pártjára állt, de egyik főtisztje, Indabigas legyőzte őt, mire ismét Asszíriába menekült, ahol Assur-bán-apli megbocsátotta pártütését.

 

650   Babilón ostromának kezdete.

 

648   A lázadás Babilón hosszú ostromával és kiéheztetés utáni elestével véget ér. Samas-sum-ukin palotája lángjai közé veti magát. Babilónban ezután egy Kandalánu (Kr.e. 648—627) nevű hivatalnok gyakorolja a hatalmat. Egyes elképzelések szerint maga Assur-bán-apli ült ezen a néven a babilóni trónra, de az is lehet, hogy Kandalánu egy helyi babilóni vazallus volt.

 

Eddig az évig áll rendelkezésünkre az évnek nevet adó asszír hivatalnokok (limmu, eponümosz) Kr.e. 911-től folyamatos listája.

 

647   Az asszír király büntetőhadjáratot vezet Elámba. Elám királya, Ummanaldas elmenekül, az asszírok pedig Tammaritut ültetik helyette a trónra. Tammaritu azonban megint fellázad, mire az asszírok kirabolják és felgyújtják Szúzát.

 

644—643 Az asszír seregek büntetőhadjáratot vezetnek a babilóni lázadást szintén támogató arabok ellen. Bár a királyfeliratból ez nem derül ki egyértelműen, az asszírok a qedári arabok több királya ellen, és több fronton is harcolnak. Uaité’t, a lázadó asszír vazallust az asszír seregek légyőzik, mire katonái fellázadnak ellene, és a király az asszírok kezére kerül. Egy másik királyuk Ammuladdin Moáb és Edóm területén lázadt Asszíria ellen, de Kamashalta, Edóm asszír vazallus királya asszír segítséggel legyőzte őt. Az asszír király Damaszkuszból vonult a harmadik lázadó király, Abijate (és testvére Ajamu) ellen. Hosszú üldözés és kiéheztetés után csatában legyőzte és elfogta őket.

 

640 körül   Az asszírok Kilikiában legyőzik Lügdamisz (Dugdamme) kimmer király seregét.

 

639   Assur-bán-apli hadai ismét Elám királya, Ummanaldas ellen vonulnak. Módszeresen és véglegesen elpusztítják a már északról a perzsák által is szorongatott Elámot. Lerombolják a templomokat, elhurcolják az elámi királyok szobrait, a földet pedig felsózzák.Ezzel véget ér Elám több, mint kétezer éves állami léte.

 

Behódol az asszír királynak Kürosz (Kuras), az Elámmal szomszédos Ansan (mai Fársz) tartomány perzsa királya.

 

631   Assur-etelli-iláni (Kr.e. 631—627) asszír király trónralépése. Egy birtokadomány szövegéből tudjuk, hogy amikor apja, Assur-bán-apli „sorsára ment” (a kifejezés értelme vitatott), Szín-sum-lisir, a főeunuch volt az, aki a királyi sereggel biztosította az ő hatalomra jutását. Uralkodásáról nem sokat tudunk, de valószínűsíthető, hogy öccse, Szín-sar-iskun valamikor 627-ben talán már harcol ellene a hatalomért Babilóniában, sőt esetleg az is elképzelhető, hogy Szín-sum-lisir, a főeunuch is elfoglalja a trónt egy rövid időre Assur-etelli-iláni után.

 

627   Szín-sar-iskun (Kr.e. 627—612) asszír király trónralépése. Ebben az évben hal meg Babilón helytartója Kandalánu, és egyes elképzelések szerint Assur-bán-apli is.

 

Nabú-apla-usur (Kr.e. 626—605) babilóni király trónralépése. Már trónralépése előtt, káld törzsfőként és Tengerföld asszírok által kinevezett uraként is harcban állt az asszírokkal. Ebben az évben az asszír csapatok ellene vonulnak, és Nippurból kénytelen Urukig visszavonulni, ahol sikerül megállítania az asszírok előrenyomulását. Babilónnál a babilóniak legyőznek egy asszír csapatot. Nabú-apla-uszur ezután VIII. (Arahszamnu) hónap 26. napján (Kr.e. 627. november 22/23.) elfoglalja a babilóni trónt.

 

626   Nabú-apla-uszur Urukból visszaküldi Elámba azokat az elámi istenszobrokat, amelyeket még az asszírok raboltak el Kr.e. 643-ban és 639-ben. Az asszírok bevonulnak Szallat városába. Az ellenük vonuló Nabú-apla-uszur visszavonul a felmentő asszír sereg elől.

 

625   Az asszír hadsereg ismét Babilóniába vonul és a Banitu-csatornánál letáborozik. Támadást indít ugyan Nabú-apla-uszur ellen, de nem ér el eredményt.

 

624   Dér városa fellázad az asszír király ellen. Szín-sar-iskun asszír király bevonul Nippurba, majd váltokozó sikerű harcok után visszatér Ninivébe.

 

620 Az asszírok elveszítik Szippart, a várost Nabú-apla-uszur kezére kerül.

 

618 Szín-sar-iskun sikeres hadjáratot vezet Médiába és gazdag zsákmánnyal tér haza.

 

617 Nabú-apla-uszur csapatai bevonulnak Nippurba és Asszíria számára elvész a város.

 

616   Az Euphratész menti Szuhu és Hindánu tartományok behódolnak Nabú-apla-uszurnak. A babilóni sereg Qablinu területén legyőz egy asszír sereget. A csatában sok asszír és mannai-beli előkelő esik fogságba. A hazatérő babilóni sereg kirabolja Hindánut. Egy asszír – egyiptomi sereg egészen Qablinuig üldözi a babilóniakat, de eredmény nélkül kénytelen hazatérni. Az Arrapha tartományban, Badánu városában megvívott csatában a babilóni sereg legyőzi és az Alsó-Záb folyóig üldözi az asszír sereget.

 

615   Nabú-apla-uszur ezután ostrom alá veszi Assurt, de az asszír mozgósítás hatására a Tigris mentén egészen Takritig. Az asszírok 10 napig ostromolják a városban a babilóni helyőrséget, majd dolguk végezetlenül hazatérnek. A médek megtámadják Arraphát.

 

614   A médek királya Küaxarész (Umakistar) Ninive ellen vonul, de nem sikerül bevennie a várost. Sikerül viszont elfoglalnia a közeli Tarbiszu városát, majd a Tigris mentén délre vonulva megostromolja és elfoglalja Assurt. Nabú-apla-uszur késve, Assur eleste után érkezik a helyszínre, és szövetséget köt Küaxarésszel.

 

613   Szuhu ország fellázad Nabú-apla-uszur ellen. A babilóni sereg megostromolta az Euphratész szigetén fekvő Rahilu városát, de Anati (Ana’) várost már nem sikerült elfoglalnia, mert Szín-sar-sikun asszír király serege felmentette a várost.

 

612   Küaxarész és Nabú-apla-uszur koalíciós serege Ninive ellen vonul, és 2 havi ostrom után beveszi a várost. Ninivét elpusztítják és hatalmas zsákmányt ejtenek. Szín-sar-iskun, Asszíria királya életét veszti (?) az ostromban. A médek hazatérnek, a babilóni sereg pedig Naszibináig tör előre nyugati irányban. Harrán városában (II.) Assur-uballit foglalja el az asszír trónt.

 

 

Újbabilóni kor (Kr.e. 612—539)

 

611   Nabú-apla-uszur és babilóni sereg az Euphratész felső folyása mentén, Asszíria északi területein hódít és megostromol több várost (Hazazu, Rugguliti), majd hazatér.

 

610   Nabú-apla-uszur serege Asszíriába vonul ahol egyesül a médek beérkező seregével és együtt vonulnak Harrán ellen. Az asszír és egyiptomi (?) sereg elhagyja a várost és az Euphratészen átkelve Szíriába vonul. A babilóni—méd sereg bevonul Harránba és kifosztja azt. Helyőrséget hagynak maguk után és hazatérnek.

 

609   II. Assur-uballit asszír király asszír és egyiptomi seregével átkel az Euphratészen és ostrom alá veszi Harránt. A városból kitörő helyőrséget legyilkolja, de az ostrom nem sikerül. Ennek ellenére nem vonul el a város alól. Nabú-apla-uszur csapatai segítségére siet de nem támadja meg a város alatt állomásozó asszír—egyiptomi sereget, hanem északra fordul és a hegyvidéken hódít. A babilóni sereg (vagy a médek serege?) betör Urartuba.

 

II. Nékó egyiptomi fáraó seregével Szíriába vonul. Útközben Megiddónál legyőzi Jósija júdai király seregét. Jósija elesik az ütközetben.

 

608 A babilóni csapatok Urartu határvidékén hódítanak.

 

607   Nabú-apla-uszur a babilóni sereggel és trónörökös fiával, Nabú-kudurri-uszurral, valamint annak seregével északra vonul hódítani. A trónörökös a meghódított országban marad, a király pedig visszatér Babilónba. Nabú-kudurri-uszur befejezi a hegyvidék meghódítását és visszatér Babilónba. Nabú-apla-uszur az Euphratész felső folyása mentén fekvő Kimuhu városa ellen vonul. Átkel a folyón és beveszi a várost, helyőrséget hagy benne, majd hazatér.

 

606   Az egyiptomi sereg Kimuhu alá vonul, és négy hónapi ostrom után beveszi a várost. A babilóni helyőrséget megölik. A babilóni sereg Nabú-apla-uszur vezetésével az Euphratészhez vonul és a folyó partján fekvő Quramati városában üt tábort. A folyón a szíriai oldalra átkelve elfoglal három várost. A kiráyl ezután hazatér, de a Karkemisnél állomásozó egyiptomi sereg átkel az Euphratészen és kiszorítja Quramatiból a babilóniakat.

 

605   Nabú-apla-uszur Babilónban marad, de a trónörökös Nabú-kudurri-uszur Karkemisnél szétveri az egyiptomi sereget. A menekülő egyiptomiakat Hamatig üldözi és egy újabb csatában ismét legyőzi, majd meghódítja Hatti országot (Észak-Szíriát). Babilónban meghal Nabú-apla-uszur babilóni király (Kr.e. 605. augusztus 16.). Nabú-kudurri-uszur Ululu hónap 1. napján (Kr.e. 605. szeptember 6-7.) elfoglalja a babilóni trónt. Ezután visszatér Szíriába és folytatja a hódítást.

 

604   II. Nabú-kudurri-uszur (Kr.e. 604—562) uralkodásának kezdete. A király Szíria-Palesztinába vonul és az egyiptomi határig elfoglalja Asszíria egykori birtokait. Megostromolja és elfoglalja Asqalont.

 

603   II. Nabú-kudurri-uszur és a babilóni sereg Hatti országban (Szíriában) hadakozik.

 

602   II. Nabú-kudurri-uszur és a babilóni sereg ismét Hatti országban (Szíriában) hadakozik. Júda királya Jójákim (Kr.e. 609—598) behódol II. Nabú-kudurri-uszurnak és babilóni vazallus lesz (2Kir 24:1).

 

601   A babilóni király seregeivel Egyiptom ellen vonul, ahol egy nagy mezei ütközetben hatalmas veszteségeket okoztak egymásnak és a babilóniak kénytelenek voltak visszavonulni.

 

600   A babilóni király nem vezetett hadjáratot, hanem hatalmas mennyiségű harcikocsit és lovat szerelt fel – talán az előző évi egyiptomi veszteségek pótlására és további hadjáratok céljából.

 

599   A babilóni sereg ismét Szíriába vonul és expedíciós csapatokat küld ki a sivatagba az arabok ellen harcolni.

 

598   II. Nabú-kudurri-uszur Kr.e. 601-es egyiptomi kudarcán felbátorodva Jójákim, Júda királya fellázadt Babilón ellen (Kr.e. 600). Amíg II. Nabú-kudurri-uszur serege újjászervezésével volt elfoglalva (Kr.e. 600), addig is helyi babilóni erőkkel, arámi és moábi vazallusainak csapataival (2Kir 24:2, Jer 35:11) zaklatta Jójákimot (Kr.e. 599). Kr.e. 598-ban végül a babilóni uralkodó Júdába vonul és decemberben ostrom alá veszi Jeruzsálemet. Jójákim, Júda királya meghal az ostromlott városban (valószínűleg megölik, Jer 22:18, 36:30). Utódja tizennyolc éves fia, Jójákin (Kr.e. 598—597) lett (2Kir 24:8).

 

597   Jeruzsálem három havi ostrom után, Kr.e. 597. március 16.-án elesik. A királyt, az anyakirálynőt, a főhivatalnokokat és a városi előkelőket a babilóni király Babilónba hurcoltatja (2Kir 24:10-17). Júda új királyává Jójákin nagybátyját, Cidkijját (Mattanjá) (Kr.e. 597—587) nevezi ki.

 

596   A babilóni király serege Karkemisig vonul és ott folytat hadműveleteket.

 

595   A babilóni király a Tigris partjára vonul, hogy elhárítsa az elámi fenyegetést. Amikor a babilóniak a Tigris partján, az elámiaktól egy napi járóföldre letáboroznak, az elámi sereg visszavonul.

 

594   II. Nabú-kudurri-uszur Babilónban marad mert lázadás robban ki ellene. A lázadás leverése során rengeteg katonáját kivégezteti, amiből arra következtethetünk, hogy katonai lázadás robbant ki ellene. Még ebben az évben Szíriába vonult.

 

593   A babilóni király ismét Szíriába vonul. A Biblia szerint a babilóni zavargások után Edóm, Moáb, Ammón, Türosz és Szidón követei is összeültek Jeruzsálemben, hogy egy esetleges lázadás lehetőségét megfontolják (Jer 27:3). A lázadásból azonban nem lett semmi, Cidkijjá követeket küldött (Jer 29:3) vagy maga ment (Jer 51:59) Babilónba, hogy a királyt hűségéről biztosítsa.

 

589   Cidkija, Jeruzsálem babilóniák által kinevezett király is fellázad. Ebben talán Egyiptom II. Pszammetikoszt (Kr.e. 594—589) követő új fáraója, Apriész (Kr.e. 589—570) támogatta, de Szíriában csak Türosz állt mellé és Ammón.

 

588   II. Nabú-kudurri-uszur babilóni serege azonnal Júdába vonul (2Kir 25:1; Jer 52:4) és ostrom alá veszi Jeruzsálemet (Jer 21:3-7). Az ország minden városát elfoglalja. Az év végére már csak Lákis és Azéká áll (Jer 34:6). Az év nyarán egy egyiptomi felmentő sereg érkezik Júdába, így az ostrom is szünetel, de ezt a sereget a babilóniak gyorsan visszaverik.

 

587   Az év nyarán (júliusban), egyévi ostrom után a babilóniak áttörik Jeruzsálem falait, és egy hónapon belül az egész város elesik (2Kir 25:2; Jer 52:5). Cidkijjá menekülni próbál, de a Jordánnál elfogják, Riblába, II. Nabú-kudurri-uszur főhadiszállására hurcolják és megvakítják. Jeruzsálemet és a Templomot lerombolják, az ország lakosságának nagy részét Babilóniába hurcolják („babilóni fogság”). Az ország élére a babilóni király Gedalját, aki Cidkijjá uralkodása alatt „első miniszter” volt. Őt azonban Jiszmáél, a királyi család rokona meggyilkolta.

 

586   Türosz 13 évig tartó ostromának kezdete. Türosz egy a part közelében fekvő sziget volt. Ostroma – mivel tengeren könnyen el tudta látni magát – hosszú ideig elhúzódott és kompromisszumos megoldással zárult.

 

582   Júdai zsidó lakosság újabb deportálása.

 

573   Türosz ostroma II. Etbaál király lemondásával, de a névleges függetlenség megőrzésével ér véget.

 

562   Amél-Marduk (Kr.e. 561—560) babilóni király uralkodásának kezdete.

 

559   Nagy Kürosz (Kr.e. 559—530) perzsa király uralkodása.

 

559   Nergál-sar-uszur (Kr.e. 559—556) babilóni király uralkodása.

 

557   Nergál-sar-uszur Appuasu, a kilikiai Pirindu tartomány ura ellen vonult, aki nagy sereget toborzott és Babilón nyugati tartományait fenyegette. A babilóni király a hegyek között egy völgyben ütött rajta az ellenség gyalogságán és lovasságán. A menekülő Appuasut székvárosáig, Urá’ig üldözte, majd a várost bevette. Ezután Kirsu várost vette be a menekülő Appuasu nyomában, majd hajókon átkelt egy földközi-tengeri szigetre, ahol megostromolta a lázadásban részt vevő 6000 katonának menedéket nyújtó Pituszu városát. Ezután Lüdia határáig feldúlta a környéket. Appuasu elmenekül.

 

556   A király visszatér Babilónba.

 

555   Nabú-na’id (Kr.e. 555—539) babilóni király uralkodása. Már első uralkodási évében egy lázadást kell levernie.

 

554   Nabú-na’id Hamat országba vezet hadjáratot.

 

553   A babilóni sereg nyugatra vonul, és Amurru országban illetve Edómban hadakozik.

 

Nabú-na’id felirata szerint ugyanebben az évben történt, hogy Kürosz (Kuras) Ansan királya (perzsa uralkodó) legyőzi az ellene vonuló Asztüagész (Istumegu) méd királyt (kb. Kr.e. 585—553), Küaxarész fiát. A méd uralkodó serege a perzsák ellen vezetett hadjáraton átállt Kürosz perzsa uralkodóhoz és átadta neki Asztüagészt.

 

550   A Babilóni Krónika szerint Kürosz ebben az évben győzi le Asztüagészt.

 

549   Nabú-na’id babilóni király az Arábiai-félsziget északi részén, a Temá’-oázisban tartózkodott. A trónörökös, a főemberek és a sereg Babilóniában maradt. A király távollétében az újévi ünnepeket nem tartották meg.

 

547   Nabú-na’id babilóni király az Arábiai-félsziget északi részén, a Temá’-oázisban tartózkodott. A trónörökös (Bél-sarri-uszur), a főemberek és a sereg Babilóniában maradt. A király távollétében az újévi ünnepeket nem tartották meg. Ebben az évben meghalt a király anyja, Adda-guppi’ (a harráni Szín-szentély papnője, aki saját, Harránban előkerült felirata szerint 104 évet élt és még Assur-bán-apli uralkodása alatt született).

 

Kürosz perzsa király Arbela alatt seregével átkelt a Tigrisen és nyugatra vonult Lüdiába, ahol legyőzte Lüdia királyát Kroiszoszt és bevette Szardeiszt, a lüd fővárost.

 

546    Nabú-na’id babilóni király az Arábiai-félsziget északi részén, a Temá’-oázisban tartózkodott. A trónörökös, a főemberek és a sereg Babilóniában maradt. A király távollétében az újévi ünnepeket nem tartották meg.

 

539    17. uralkodási évében Nabú-na’id babilóni seregei a Tigris mentén Opisz (Upi) városnál megütköztek Kürosz perzsa seregeivel és vereséget szenvedett. Szippar harc nélkül a perzsák kezére került. A Gobrüász (Ugbaru), Gutium ország perzsa helytartója vezette perzsa és tartományi alakulatok harc nélkül bevonulnak Babilónba és körbeveszik az Észagilát (Marduk-templomot). Október 29.-én Kürosz is bevonult Babilónba. A foglyul esett Nabú-na’idból keleten, Karmániában perzsa helytartó lesz.


KISLEXIKON

 

AZ ÓKORI KÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELETHEZ

 

 

Címszavak

 


Assur (Qal’at Serqat)

Babilon

Damaszkusz

Dúr-Kurigalzu

Dúr-Sarrukín

Dzsemdet Naszr

Ebla

Elám

Eridu

filiszteusok

gutik

Hacılar

Hanigalbat

Hatti

Hattusas

hurrik

Jerikó

Kalhu

kassúk

kimmerek

limmu

Marduk-apla-iddim

Mári (Tell Hariri)

Mitanni

Ninive

Nippur

Samsi-ilu

sumerek

Szúza

Til Barszip

Turtánu

Ur

Uruk

ziqqurratu


 

 

 

Assur (Qal’at Serqat)

       Asszíria első fővárosa, a mai Iraqban, a Tigris folyó nyugati partján, Moszultól mintegy 90 km-re délre fekvő régészeti lelőhely. A lelőhelyet 1847-ben Sir A.H. Layard, 1853-ban pedig Hormuzd Rassam vizsgálta. Szisztematikus ásatásait azonban a Deutsche Orient-Gesellschaft expedíciója végezte Walter Andrae vezetésével 1903-tól 1914-ig. A várost egykor északról és keletről is a Tigris-folyó vize védte. A harmadik oldalt lezáró falat valószínleg a Kr.e. 3. évezred név szerint nem ismert első asszír uralkodói építhették. A lelőhely mai méretei: 1450 m X 900 m. A legkorábbi ismert épület a sumer korai dinasztikus korból (Kr.e. 27—25. század) származó Istár-templom. Assur többi templomának is vannak Kr.e. 3. évezredi előzményei, de igazi kiépítésük a Kr.e. 2. évezred elején az első asszír uralkodók nevéhez köthető: Assur, az asszír főisten temploma; Szín—Samas-templom, Anu—Adad-templom; Assur(-Enlil)-ziqqurratu

(toronytemplom). Assurban állt Asszíria első királyainak palotája is, amelyet a város története során többször átépítettek. II. Assur-nászir-apli (Kr.e. 883—859) asszír király új palotát építtetett Kalhuban, és ide helyezte át a királyság központját. Assur egészen Kr.e. 614-ig, pusztulásáig őrizte kultikus központ szerepét.

 

 

Babilón

ókori romváros, régészeti lelőhely Iraqban (É.sz. 32o 33’, K.h. 44 o 26’), az Eufratész mentén, Hillah/Hille falu mellett. Az egykori, a folyó keleti partján másfél mérföld hosszúságban elnyúló romok arab nevei: Babil (v. Mudzselibe), tőle délre a Qaszr (az egykori királyi palota romjai), a Merkesz, Homera és Isin Aszvad körzetek, Délen pedig az Amran ibn-Ali tell (Marduk-templom).

A lelőhelyet számos középkori utazó, köztük Tudelai Benjámin a 12. században és John Eldred (1583-ban) is meglátogatta. Pietro della Valle, Carsten Niebuhr és J. Beauchamp (1784) már kutatásokat is végeztek, sőt Abbé de Beauchamp már néhány szondát is nyitott. A lelőhely első részletes leírását 1812-ben C.J. Rich publikálta. A.H. Layard 1850-ben végzett itt kutatásokat, de az 1852-es Fresnel expedíció (von Oppert, Fresnel és Thomas) kudarca után csak a Deutsche Orient-Gesellschaft R. Koldewey által vezetett expedíciója tárta fel 1899 és 1917 között a lelőhelyet.

A város legkorábbi, sumer neve (az agadei Sar-kali-sarri (Kr.e. 2217—2193) korából) Ká-dingir, később Ká-dingir-raki, melynek akkád formája Báb-ili („istenkapu”, „az isten(ek) kapuja”). Az I. vagy óbabilóni dinasztia (Kr.e. 19—17. század) korában jelenik meg egy másik neve is: Tintirki.

A várost az Eufratész osztotta két részre: a keleti parton az óváros, míg a nyugati parton az újváros feküdt, mely nevében (ālu eššu „új város”) is viselte az új nevet. Végső formájára II. Nabú-kudurri-uszur (Kr.e. 604—562) babilóni király építette ki, miután az óbabilóni és a középbabilóni ( kassu) kor babilónját Kr.e. 689-ben Szín-ahhé-eriba (Kr.e. 704—681) asszír király, Kr.e. 648-ban pedig Assur-bán-apli (Kr.e. 668—627) felkelések leverése alkalmával lerombolta.

A várost három falrendszer vette körül, melyek közül a belső fal neve Imgur-Bél („Bél kegyes volt”), a külső fal neve pedig Nimitti-Bél/Enlil („Bél/Enlil jogara/jelvénye”) volt. Közöttük feküdt a második fal. Az újbabilóni város legészakibb építményétől az erődített Nyári Palotától (arab Bábil-domb) indult II. Nabú-kudurri-uszur „erős fala”, amely a folyóval háromszöget bezárva a városhoz nagy kertterületeket is csatolt. A város régi területének északi részén, kívülről a falhoz építve állt az Északi Erőd („Nordburg”), mely az őt nyugatról, a folyó felől védő erőddel (falainak vastagsága több mint 20 m volt) együtt alkotta a citadellát. Itt, az Északi Erődben állt II. Nabú-kudurri-uszur palotája, és múzeuma, ahova hadi trófeákat, elhurcolt műtárgyakat és feltárt emlékeket gyűjtött. Az Északi Erőddel átellenben, a hármas fal túloldalán, de még a citadella együttesébe tartozóan állt a Déli Erőd („Südburg”), amely II. Nabú-kudurri-uszur központi palotáját foglalta magába. Ezt még a király apja, Nabú-apal-uszur (Kr.e. 626—605) kezdte el építtetni, és csak Nabú-na'id (Kr.e. 555—539) fejezte, de az Akhaimenidák is használták. Mindhárom palota (Nyári, Északi és Déli) egy nagy udvar köré csoportosuló kisebb udvarokból és termekből állt, az udvar déli oldalán a fogadótermekkel. A nyugati erőd és a Déli Palota közé épült egy hiposztil csarnokos és portikusz homlokzatos Akhaimenida palota. A citadellát keletről a felvonulási út határolta. A felvonulási út falait sötétkék zománcos, és oroszlánokkal díszített zománcozott téglák (csempelapok) burkolták. A felvonulási út a városfalon a két dupla kaputoronnyal megerősített Istár-kapun haladt át. Ezt a kettős , termeket is tartalmazó kapurendszert a felvonulási úthoz hasonlóan, bikákkal és Marduk szent állataival a mushussu-sárkányokkal dészített kék csempék burkolták. A kapun belül balra állt az Assur-bán-apli asszír király által épített kis erődhöz hasonló Ninmah-templom (53.4 m x 35.4 m). Tőle délre állt Agadei Istár temploma. A felvonulási út Marduk téglalap alakú szentélykörzetéhez vezetett. Itt állt Marduk főtemploma, az Észagila, melynek egyes részeit máig sem sikerült a felhalmozódott 20 m vastag törmelékréteg miatt feltárni. 85.8 x 79.3 m-es épülettömbje négy oldala közepén kapuk voltak. A templom szívében állt Marduk 40 x 20 m-es szentély cellája, előtte antecella, körülötte oldalcellák. Az alaprajz szimmetrikus. A trónpódiumon talált bútormaradványok egy Éa isten jelképeit (halkecske) és vázájukból vízet sarjasztó istennők alakjait ábrázoló székről vagy trónról szárnmaznak. Az észagilához keletről hozzáépített két udvaros építményt a vastag törmelékréteg miatt nehéz feltárni. Az Észagilától északra fekvő zikkurratu udvart (nagyobb, újbabilóni átépítése 456.95 x 412.73 m) 12 kapuval áttört kazamatás fal vette körül. A főkapu a keleti oldalon, két, raktárhelyiségekkel körbevett udvar között volt. Az udvarban álló zikkurratuból (toronytemplom), az Étemenankiból – az állandó építőanyag keresés következtében - mára már csak egy nagy mélyedés, negatív „lenyomat” maradt. Négyzetes alapja 91 m-es oldalú volt. Magja égetetlen, 15 m vastag, és pilaszterekkel (rizalit) díszített burkolata pedig égetett agyagtéglákból állt. Három lépcsője a déli oldalon épült. A homlokzat fala mentén felfelé futó két oldallépcső kb. 30 m-es magasságban érhette el az első szintet. A központi, homlokzatra merőleges lépcső, emelkedéséből következően kb. 40 m magasságban a második terasz tetején érhette el a zikkurratut. A ránkmaradt ún. Észagila táblából (Louvre) tudjuk, hogy a toronytemplomnak összesen hét terasza (emelete) volt, és magassága, 91 m, megegyezett az alap oldalhosszúságával. A templom legfelső teraszán állt a sāhuru-nak nevezett szentély, amelyet kék csempével burkoltak.

A felvonulási út hét, hajóformájú pilléren álló hídon lépte át az Eufratészt. Babilón nagyszámú templomáról, kapuiról (északon az Istár- és a Szín-kapu, keleten a Marduk- és a Zababa-kapu, délen pedig az Enlil- és az Uras-kapu), csatornáiról, utcáiról egy hosszú ékírásos szövegből értesülhetünk, mely rendszerezett formában írja le az egész várost. Ránk maradt továbbá számos agyagtábla térkép, egy himnusz a városhoz, és Hérodotosz híres leírása is.

Babilónt Kr.e. 539-ben foglalták el a perzsa csapatok ( II. Kürosz). Fontos Akhaimenida központ, egy ideig pedig Nagy Sándor (III. Makedón Alexandrosz) fővárosa volt (itt halt meg Kr.e. 323-ban). A Szeleukidák korában egy 71 m átmérőjó színház is épült Babilónban.

 

 

Damaszkusz

Szíria fővárosa. Az ókorban dél-szíriai oázis és fontos karavánközpont a Mezopotámiát Szíriával, Palesztinát pedig Transzjordániával összekötő kereskedelmi útvonalakon csomópontjában, északi szélesség 33o 30’, keleti hosszúság 36 o 19’.

Damaszkusz az ókori keleti történelemben. Neve az Újszövetségben a héber Dammesek, a Kr.e. I. évezredi asszír forrásokban pedig Dimasqi vagy a sá imérísu (város vagy föld, „amelynek szamarai” vannak) epitheton. A márii szövegekben (Kr.e. 18. század) „Apum földje” néven említik, amelyet sémi hercegek uralnak. A város nevével írott formában először III. Thotmesz (Kr.e. 1490-1436) városnév-listájában találkozhatunk. Az Amarna levelekben (Kr.e. 14. század) számos esetben említik. Egyik alkalommal „Upe (lásd Apum) földje” formában. Damaszkusz uralkodói ekkor indoárja neveket viselnek. A város a Kr.e. 12. századig az egyiptomi befolyási övezetben feküdt. A tengeri népek vándorlása után azonban Egyiptom visszaszorult, és az Észak-Szíriában kialakult politikai órt a Szír-sivatagból kirajzó arámi törzsek töltötték be. Damaszkusz lett az arámi törzsek központja. Izrael meg-megújuló háborúkat vívott az arámi törzsek és Damaszkusz ellen. Dávidnak sikerült elfoglalnia a várost (2Sám 8:5-6). Damaszkusz Salamon uralkodása alatt függetlenítette magát és az arámi koalíció élére állt. Elkeseredett harcokat vívott az előretörő Asszíriával: III. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 858—824) Kr.e. 853-ban Qarqarnál csatát vívott 12 király Damaszkusz királya, Hadad-ezer (más néven Ben-Hadad, akkád Adad-idri, kb. Kr.e. 880—842) által vezetett szövetségével. A csata nem hozott eredményt, mivel a koalíció seregei az ezt követő években még többször megütköztek az asszír király seregeivel. A Kr.e. 842-ben lezajlott utolsó ütközetükben Hadad-ezer eltónt, a damaszkuszi trónt pedig „egy senki fia” (értsd közrendó), Házáél (Kr.e. 842—806) foglalta el. III. Sulmánu-asarédunak végül Kr.e. 841-ben és Kr.e. 838-ban is sikerült ostrom alá vennie a várost. III. Adad-nirári (Kr.e. 810—783) asszír király is hadjáratot vezetett Damaszkusz arámi állama ellen, és a várost több alkalommmal is csak súlyos hadisarc mentette meg attól, hogy az asszírok lerombolják (Kr.e. 806, 802). Damaszkusz királya ekkor II. Hadad-ezer volt. IV. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 782—773) Kr.e. 773-as Damaszkusz elleni hadjárata annyira meggyengítette a várost, hogy II. Jeroboámnak (Kr.e. 786—746) Izrael királyának sikerült ellenőrzése alá vonnia a területet. Kr.e. 732-ben Damaszkusz királyának Recínnek (kb. Kr.e. 740—732) Júda királya Áház (Kr.e. 735—715) ellen létrehozott szövetségét kihasználva III. Tukulti-apil-Ésarra (Kr.e. 745—727) asszír király elfoglalta a várost és területét asszír tartománnyá szervezte. Damaszkusz egészen Asszíria bukása (Kr.e. 612) előtti évekig asszír kézen maradt. Az újbabilóni korban (Kr.e. 612—539) valószínóleg babilóni ellenőrzés alatt állt, bár egyes források szerint Babilón szövetségesei, a médek kezére került. A perzsa korban (Kr.e. 539—331) fontos közigazgatási központ, és valószínóleg a transz-eufratészi szatrapia (akkád ebir nári, arámi avar nahara, héber ever ha-nahar) székhelye volt. Damaszkusz a helyben Rimmón néven tisztelt Hadad arámi isten kultuszának központja volt. Erre utal az isten nevének a damaszkuszi királynevekben való gyakori előfordulása is (pl. Hadad-ezer). Damaszkusz városa a mai napig sórón lakott, így korai történelmének emlékei közül szinte semmit sem sikerült még a régészeknek feltárniuk. Egyetlen véletlen lelet egy az Omajjád-mecset falába másodlagosan beépített Kr.e. 9. századi orthosztátosz lap, amely egy föníciai stílusú kerubot vagy szfinxet (szárnyas, állattestó teremtményt) ábrázol. Az Omajjád-mecset valószínóleg az egykori Hadad-templom helyén áll.

Hellénisztikus kor. Ez, a Közel-Kelet fontos kereskedelmi útjainak csomópontját ellenőrző fekvésó oázis a hellenisztikus korban is virágzó város volt. Nagy Sándor (Makedón Alexandrosz) halála (Kr.e. 323) után birtokáért örökösei ( diadokhoszok), a szíriai Szeleukida-dinasztia és az egyiptomi Ptolemaida-dinasztia harcoltak. Kr.e. 85-től a nabateusok kezén van.

Római kor. Kr.e. 64-ben Pompeius római legiói (Lollius és Metellus) foglalták el a várost és Syria provinciához csatolták. Damaszkusz egy ideig a Dekapolisz városszövetségének is tagja volt. Egy ideig IV. Aretas nabateus uralkodó ellenőrizte, de Kr.u. 62-től ismét római kézen. A Damaszkuszi irat már korábban tudósít egy orthodox zsidó csoportnak Damaszkusz földjére való beköltözéséről. Iosephus Flavius zsidó származású történetíró a damaszkuszi zsidó közösség számos háborús megrázkodtatásáról tudósít. A zsidó háború (Kr.u. 66—70/71) idején 10 000 zsidó vesztette itt életét (A zsidó háború, 2:561). Tudjuk, hogy Damaszkuszban számtalan zsinagóga állt, és Pál apostol (ekkor még Saul), keresztényeket üldözve maga is Damaszkusz egyik kapuja előtt nyert megvilágosodást (ApCsel 9:1). Pál apostol Damaszkuszból való menekülésének emlékét annak az ő nevét viselő kapunak (a cardo déli kapuja) a belsejében berendezett kápolna őrzi, amely kapunak falán őt egy római tiszt kötélen leengedte. Kr.u. 130-ban Hadrianus a métropolisz címet adományozta a városnak, Alexander Severus pedig colonia rangra emelte. Iupiter Damascenus valószínóleg az egykori Hadad-templom helyén álló temploma a 3. század második felében készült el, de 400 után Keresztelő Jánosnak szentelt keresztény bazilikává építették át. Damaszkusz a 4. század óta püspöki székhely. 613-ban a szászánida perzsa csapatok – a bizánci adminisztráció által háttérbe szorított zsidó közösség segítségével – elfoglalták a várost.

 

 

Dúr-Kurigalzu
„Kurigalzu fala”. ókori romváros Irakban, Bagdadtól nyugatra, északi szélesség 33o 21’, keleti hosszúság 44o 21’. A lelőhely mai neve Akar Kúf. Iraki ásatásai T. Bakir vezetésével 1942 és 1945 között folytak.
A várost vagy I. Kurigalzu (Kr.e. 1425—1400) az egyik legkorábbi babilóni kassú király, vagy pedig későbbi utódja, II. Kurigalzu (Kr.e. 1332—1308) alapította. A király e grandiózus új fővárosa a babilóniai városokhoz képest szokatlan helyen, egy az allúviális síkságba benyúló puha mészkőből álló nyúlványon épült. A régészeknek hét palotaszárnyat sikerült részben feltárniuk (A-H). Mindegyik szárnynak hosszú története van. Az „A” szárnyban például 4 fő periódust különítettek el, míg a „H” szárnynak csak egyetlen, a kassú uralom végére datálható építési fázisa ismert. A palotaegyüttesben előkerült legkésőbbi írásos dokumentum I. Marduk-apla-iddina (Kr.e. 1178—1165) korára datálható. A palotaegyüttes szokatlanul nagy méretó volt. Az „A” szárny udvara egymagában 64 m oldalhosszúságú négyzet volt. Az „A” és „G” szárny együttes hossza meghaladta a 200 métert. A „C” szárnnyal együtt a palotaegyüttes teljes hossza kb. 360 m volt. Úgy tónik, hogy a „C” tömb teljesen különállt, és közvetlen összeköttetés nyomaira a régészek az „A”, „G” és „F” szárnyak között bukkantak. Az „A”-”G”, valamint a „B” és a „H” szárnyak falai egymáshoz épültek, de a palotákban szökatlan módon, összeköttetés nyomaira nem bukkantak közöttük. Dúr-Kurigalzu máig is leglátványosabb romja azonban a zikkurratu eróziótól eltorzított csonkja. Az Enlil isten szentélykörzetéhez tartozó toronytemplom szintén a kassú (középbabilóni) korban épült. Az írott források szerint neve É-GI-KIL volt. 69 x 67.6 méteres alapterületével az egyik legnagyobb zikkurratu lehetett. Alapfalait és lépcsőfeljárójának egy szakaszát napjainkban restaurálták, de a toronytemplom vályogtégla magjának csonkján még jól lehet látni a minden 8-9. téglasor között elhelyezkedő, és az építmény stabilitását javító vastag nádréteget. A zikkurratu falainak alapjait kőlapokkal burkolták. Minden oldalon 8 bemélyedéssel tagolták a falat. A két, középre tartó oldalfeljáró lépcsősor szokatlan módon nem a feljárati oldal sarkaitól, hanem 18 méterrel beljebbről indult. A két oldallépcsőre és a falra merőleges központi lépcsősor, illetve a két oldalsó lépcsősor lépcsőinek emelkedéséből kiszámolták, hogy a három lépcső 33 m magasságban, valószínóleg az első zikkurratu szinten futott össze. Az Enlil-szentélykörzetben, a toronytemplomtól délkeleti irányban feküdt egy valószínóleg II. Kurigalzu (Kr.e. 1332—1308) által Enlilnek szentelt templomegyüttes. Az itt előkerült feliratok alapján négy, udvarok köré csoportosuló templom nevét sikerült azonosítani: az É-U-GAL (jelentése talán „a nagy úr /Enlil/ háza”) valószínóleg az egész együttest jelölte. A legnagyobb, 18-as számmal jelölt központi udvart egy terasz kapcsolta a zikkurratu lépcsőfeljárójához. A 18-as udvartól északra feküdt a 4-es udvar, az É-GASAN-AN-TA-GÁL, amely talán Ninlil szentélye lehetett. A 18-as udvartól délre feküdt a Ninurta istennek szentelt É-SAG-DINGIR-RE-E-NE templom. A zikkurratutól 100 méterre nyugatra állt a negyedik, 28 x 65 m alapterületó templom, amely az egyik terméből előkerült pecsétes tégla szerint szintén az É-GASAN-AN-TA-GÁL nevet viselte. Az egyik diorit sarokkövön dingirNIN(?)-EN-LILki istenség neve volt olvasható. A templom összképében a III. Ur-i dinasztia idején (Kr.e. 21. század) épült nippuri Enlil-templomra emlékeztet.


 

Dúr-Sarrukín

Mai nevén Khorszábád. Asszír királyváros a mai Észak-Irak területén, északi szélesség 36o 31’, keleti hosszúság 43o 14’. Ásatója: Paul Emile Botta 1843-tól, Victor Place 1852-től, Gordon Loud 1928-tól.
Kr.e. 717-ben II. Sarrukín (Kr.e. 721—705), talán trónrakerülésének titokzatos körülményei miatt új fővárost alapított. A Ninive régi városától északra kiválasztott új helyet Dúr-Sarrukínnak („Sarrukín fala”) nevezte el. Dúr-Sarrukín isteneit Kr.e. 707-ben hozták be az új város templomaiba, amikor Sarrukín „minden ország hercegeinek, tartományi helytartóknak, gondnokoknak és felügyelőknek, nemeseknek és eunuchoknak, illetve Asszíria véneinek kíséretében áthelyezte székhelyét a palotába és ünnepet tartott”. A várost elsősorban az Asszír Birodalom más területeiről áttelepített alattvalókkal népesítették be. Két évvel később azonban Sarrukín egy az anatóliai Tabal országban vívott ütközetben elesett, mire az udvar Ninivébe költözött.

A közel négyzet alaprajzú város falai egy közel 1600 méterszer 1750 méteres területet fogtak közre. A tornyokkal ellátott falakon hét városkapu épült. Sarrukín nagy palotája és a szentélykörzet egy az északnyugati városfalhoz kapcsolódó és abból a városon kívülre is kinyúló magas teraszra épült, míg az arzenál a város déli sarka közelében állt. A széles (átlagban több, mint 20 méteres) városfalak alapjainak külső burkolata 1.1 méteres magasságig faragott kövekből készült. E borítás mögött faragatlan kövek alkották az alapot, amelyen a tégla felépítmény nyugodott. A fal mellvédje kőből készült.

Emile Botta, majd Victor Place ásatásai nyomán már elkezdtek kirajzolódni a királyi palota körvonalai. Place 1853-as kalkulációi szerint addig 209 darab, összesen 31 udvar köré csoportosuló termet, valamint három templomot és egy kis ziqqurratut (toronytemplomot) tárt fel. Emellett végigásta a 24 m vastag városfal vonalát, amelyen 7 városkaput talált - közülük hármat faragott dombormóvek díszítettek, míg egy további kapu boltozott átjárójával és mázas tégláival szinte érintetlenül került elő. A Place által feltárt nagy mennyiségó palotadombormóvet Bagdadba szállították, ahol más régiségekkel együtt 235 ládát raktak fel egy nagy folyami vitorlás és két kerek tutaj fedélzetére, hogy Bászrába, majd Európába hajózzanak velük. Kurnah közelében azonban ellenséges törzsi harcosok támadták meg őket, és az összes hajót elsüllyesztették. Így ma mindössze az 1847-ben Botta által Európába küldött szerény gyójtemény látható a Louvre-ban, illetve két kapuőrző bika áll a British Museumban.

A palota. A palota platform az északnyugati városfalba épült. A város felőli oldalon talajszintben egy citadellát építettek köré, amely még számos más középületet és templomok is körbezárt. A citadellát két hármaskapun, az A és a B kapun keresztül lehetett megközelíteni. A palota maga asszír mintára két nagy udvar köré épült, amelyek közül a belső ünnepi-szertartási célokat szolgált. A dísztermek és hivatali helyiségek a központi udvar körül csoportosultak, amelynek déli oldalát a trónterem három bejáratát őrző szárnyas bikák és más alakok szoborkompozíciói díszítették. A hatalmas trónterem falai kb. 12 m magasak voltak, és a padlótól a mennyezetig falfestmények díszítették őket. A terem baloldali végében állhatott a dombormóves keretbe foglalt trón. A terem másik végében lépcső vezetett fel a lapos tetőre. A trón közelében nyílt egy nagy öltözőterem bejárata, ahonnan átjárás nyílt a palota magán célokat szolgáló belső udvarára. Ebből a belső udvarból nyíltak a magánlakosztályok. A trónterem, lépcső és kiegészítő termek asszír palotákban való ilyen elrendezése kanonikusnak tónik. Itt Dúr-Sarrukínban ugyanez az elrendezés a citadella kisebb palotáinak fogadótermeiben is megfigyelhető. Egy hasonló konvenció volt a palota északnyugati szárnyában a teraszra nyíló hivatali helyiségek különálló csoportja.

Egyéb épületek. Az újasszír városok között itt először fordult el, hogy a világi épületek túlsúlyba kerültek a templomokkal szemben. Az asszír királyok jobban el voltak foglalva az erődítések és nagyméretó paloták tervezésével, mint az időnként a palotákhoz kapcsolódó szentélyek építésével. Az új uralkodók - rendszerint a platformok összhangjának figyelembe vétele nélkül új palotákat építettek maguknak. Mivel Dúr-Sarrukínban rövid használata folytán nincsenek stratigráfiai problémák, a kor építészeinek mintavárosaként értékelhetjük.

Az A kapun keresztül a citadellába érve azonnal a Nabú-templom nagy épülettömbjébe ütközünk, amely saját, a palota platformjával megegyező magasságú platformon állt. A templom emelvényét egy híd kötötte össze a palota emelvényével. A Nabú-templom két külső udvarával és megszokott elrendezésó szentélyével jól illeszkedik az asszír hagyományba. Loud ezen kívül újra feltárt három, a palota délnyugati oldalához kapcsolódó kisebb templomot is. Az egyiküknek, a Szín-Ningál-templomnak a homlokzata jó állapotban maradt fenn. A palotának ezen a részén álltak még a Samasnak (napisten), Adadnak (viharisten), Ninurtának (a háború és vadászat istene) és Éának (a bölcsesség istenének) dedikált kápolnák is. A ziqqurratu már túl erodálódott volt az utólagos rekonstrukcióhoz, de ha Place rekonstrukciójának hihetünk akkor egy spirális szerkezetó építmény volt, amelynek hét szintjét eltérő színóre festették: a megmaradt három alsó szint fehér, fekete és vörös volt. A hagyományos asszír színskálát követve a felső szintek kék, narancs, ezüst és arany színóek lehettek. A Nabú-templom előtti nagy térről egy rámpa vezetett fel a palota főbejárataihoz. Erre a térre nyílt egy a tengelyből kieső második kapu (B kapu) is. A citadellán belül Loudnak sikerült még öt további kisebb palotát is feltárnia, amelyek alaprajzait csak nehézségek árán tudták a citadella által megszabott térhez igazítani. Az ásatók betókkel jelölték ezeket a – valószínóleg főhivatanokok használatára épült – palotákat: így a Nabú-templom két oldalán állt az M illetve a J és K rezidencia, míg a templommmal szemben, a tér másik oldalán kapott helyet a legnagyobb mellékpalota, amely egyes elképzelések szerint Sarrukín fívérének, a hadvezéri (turtánu) vagy nagyvezíri tisztséget betöltő Szín-ah-uszurnak a rezidenciája volt.

Az arzenál. A Place által itt talált oszlopbázisokról azonnal az a Sarrukín felirat jutott a kutatók eszébe, amelyben azt állítja, hogy egy szíriai típusú palotát (bít hiláni) is épített, amelyben a trónterem előtt egy oszlopos portikusz állt. Loud azonban bebizonyította, hogy az oszlopok helye nem felel meg ennek az elrendezésnek, így Sarrukín bít hilániját máshol kell keresnünk. Az arzenál maga a Nimrudban feltárt asszír arzenálhoz volt hasonló.

 

 

Dzsemdet Naszr

Régészeti lelőhely Dél-Mezopotámiában, Kistől 24 km-re északkeletre, a mai Dél-Irakban, északi szélesség 32o 35’, keleti hosszúság 44o 44’. A tell („településhalom”) típusú lelőhelyen 1925—26 folyamán S. Langdon, 1928-ban pedig L.C. Watelin végzett ásatásokat. Dzsemdet Naszr, mint az utolsó, az Uruk korszak után következő mezopotámiai prehistórikus korszaknak (Kr.e. 3100—2900 körül) nevet adó lelőhely vált híressé. A Dzsemdet Naszr periódus után már az első mezopotámiai történeti kor, az ún. korai dinasztikus kor következett.

Itt került elő először az a jó minőségó, vörös-sárga-fekete festésó kerámia, amelyet máshol a késő Uruk periódus legkésőbbi fázisában, az Uruk/Warka IV. réteget követő Uruk/Warka III. (= Dzsemdet Naszr) rétegben is megtaláltak. A festett díszítés elsősorban az edények válltá borította.

A lelőhely emellett igen korai írásos, gazdasági elszámolásokat tartalmazó agyagtáblák is kerültek elő. Több, mint 3000 Dzsemdet Naszr kori tábla került elő Urukban, 240 Dzsemdet Naszrból, 4 Tell Ukairból és 2 Esnunnából. Az írás ekkor még képírás volt, amely nem fejezte ki a nyelvtani viszonyokat, de a kutatók szerint a táblák nyelve már Dél-Mezopotámia Kr.e. III. évezredi nyelve, a sumer volt. A jelek számokat (jelölt mennyiség), illetve egy-egy konkrét tárgyat, vagy a hozzá kapcsolódó fogalmat jelölő képek (piktogrammok) voltak. A táblákat ekkor jórészt még jobbról balra haladva, hasábonként olvasták. Az írás bonyolultságát mutatja, hogy a különböző tárgyak és nyersanyagok mennyiségeinek kifejezésére kb. 15 féle számrendszert használtak. Így ugyanaz a jel, a jelölt minőségtől függően más-más (pl. 10-es, 20-as, 60-as) számrendszerben nyert értéket.

 

 

Ebla

ókori észak-szíriai város és régészeti lelőhely Aleppótól 49 km-re délre, északi szélesség 35o 52', keleti hosszúság 37o 02'. Mai neve Tell Mardíkh.

Egy 1968-ban a szíriai Tell Mardíkh lelőhelyén Paolo Matthiae vezetésével ásatásokat végző olasz expedíció bebizonyította, hogy a hely azonos az ókori Eblával. A lelőhelyet a Kr.e. IV. évezredtől a Kr.u. 7. századig lakták, de legfontosabb korszaka a Kr.e. III. évezred közepétől a Kr.e. II. évezred közepéig terjedt. A lelőhelyen az első megtelepülés Kr.e. 3500 körülre datálható nyomait a régészek a fellegvárban találták meg. A Kr.e. III. évezredben Ebla Észak-Szíria egyik vezető kereskedelmi és hatalmi központjává, fejlett írásbeliséggel rendelkező civilizációvá vált. Kulturáját a korai dinasztikus sumer kulturális befolyás jellemezte. A forrásokból tudjuk, hogy az eblaiak valamikor a Kr.e. 26-25. században legyőzték Iblul-Ilt, Mári királyát. A város első virágkorának az Agadei-dinasztia egyik királya (Sarrukín (Kr.e. 2334—2279) vagy inkább Narám-Szín (Kr.e. 2254—2218)) által Észak-Szíriába vezetett hadjárat vetett véget, amely támadás Eblát is elpusztította. A lerombolt királyi palotából (G palota) egy ékírásos szövegekből álló levéltár, valamint a meneküléskor hátrahagyott számos mótárgy került elő. Ezek közül is az egyik legismertebb az az 5 cm hosszú emberarcú fekvő bikaszobrocska, amelynek szakálla kloritból készült. Vagy eredeti, Sumerből importált tárgy, vagy pedig helyi mesterek készítették sumer stílusban.

A palota központi levéltárában az 1977-ig előkerült 14500 (zömében gazdasági feljegyzéseket tartalmazó) ékírásos tábla fapolcokon állt, amely polcrendszer a pusztuláskor leégett. A táblák egy része sumer nyelven, más része viszont az ugyanezzel az ékírással egy helyi nyugati sémi dialektusban íródott. Az olasz expedíció epigráfusa G. Pettinato a táblák nyelvét eblainak nevezte el. A táblákon olvasható, az ószövetségi nevekkel (pl. Is-ma-il, Ab-ra-mu, Is-ra-il stb.) gyakran azonos hangzású neveket Pettinato egy ősi héber, ún. „Ábrahám-rokonság” jeleként magyarázta, amely nagy tudományos vitákat és politikai vihart kavart. Sok ún. Jahve-elemes név olvasata azonban azóta megváltozott (I.J. Gelb). A lassan kialakuló konszenzus eredménye az lett, hogy itt egy korai nyugati sémi dialektussal állunk szemben, amelynek a régióból számos, a sémi nyelvcsaládba tartozó rokonát ismerjük. Hasonló, bár csak szakmai körökben folyó vita tárgyát képezi a korai eblai írásnak és sumer nyelvó tábláknak a sumer íráshagyományhoz való kapcsolata.

A táblák nagy száma Ebla, e Kr.e. III. évezredi „kereskedőállam” jelentőségét hangsúlyozza. A város lakossága egyes források szerint meghaladta a 260 ezer főt, amelyet a legjobb esetben is csak Ebla vonzáskörzetének kisvárosaival és egyéb településeivel együtt fogadhatunk el. A hivatalnoki karnak az egyik tábla tanúsága szerinti 11700 fős létszáma (a teljes lakosság 4.5 %-a) azonban még ehhez a lakosság számhoz képest is hatalmas. Ilyen arányú adminisztrációs apparátust csak egy igen jól móködő gazdaság lehetett képes eltartani.

Ebla középső bronzkori (Kr.e. 2000-1600) leletanyaga sem kisebb jelentőségó. Eblát Kr.e. 2000 körül előbb valószínóleg az amurrúk pusztították el, majd Kr.e. 1600 körül, talán a Babilón ellen vonuló I. Mursilis hettita király is kirabolta. A „kecskék urának” a Nyugati palota alatt talált Kr.e. 1750-re datálható sírjából előkerült arany nyaklánc a kor móvészetének egyik legszebb darabja. A három részre osztott pánt tekercseléssel készült. A korongok hatágú csillagait filigrán részletekkel, egy a korai dinasztikus korban kialakított technikával díszítették.

A több, mint 55 hektáros településnek volt egy külső városfala, és egy 15 m magas belső citadella dombja is. A város legnaggyobb része továbbra is feltáratlan. A feltárt maradványok nagy része - így a Nyugati palota, a D templom, az E épület és a B körzet - a G palota kivételével a középső bronzkorra vagy későbbre datálható.

 

 

Elám

Ország az ókori keleten, a mai délnyugat-iráni Khuzisztánban. Elámi neve Haltamti, akkád neve Elamtu. A klasszikus forrásokban fővárosáról Szúzáról gyakran Szúziana néven szerepel. Részben megfejtett, ékírással írt nyelvének, az eláminak nincs ismert rokona. A nyelv fejlődésének három szakasza ismert: óelámi (Kr.e. III. évezred második fele), középelámi (Kr.e. 13-7. század) és akhaimenida elámi (Kr.e. 6-4. század).

Elám korai őskori története során - nyersanyagforrásként - kereskedelmi útvonalain keresztül szorosan kapcsolódott Mezopotámiához, különösen Dél-Mezopotámiához. A Dzsemdet Naszr korszakban (Uruk III, Kr.e. 3100—2900 k.) azonban Szúza uruk-kultúráját (Szúza II) a Proto-elámi kultúra (Szúza III) váltotta fel, amelynek szorosabb kapcsolatai voltak az Iráni-fennsíkkal. Ekkor indul robbanásszeró fejlődésnek a mai iráni Fársz tartományban található Ansan (mai Tell Maljan). Szúza és Ansan területeinek egyesülése vezetett végül Elám államának létrejöttéhez. A proto-elámi korban (Kr.e. III. évezred első fele) jelenik meg Elám első ismert írása a nem teljesen megfejtett proto-elámi piktografikus írás (Szúzából kb. 1400, Ansanból 25, Tepe Jahjáról pedig 26 ilyen tábla ismert). A korai dinasztikus II-III korszakokban (Kr.e. III. évezred közepe) azonban Elám ismét Sumer befolyás alá került. Az Agadei-dinasztia királyai, Sarrukín (Kr.e. 2334—2279), Rímus (Kr.e. 2278—2270) és Narám-Szín (Kr.e. 2254—2218) is meghódítja Elámot. Elám ekkor veszi át a sumer-akkád ékírást, amely az elámi nyelvre való adaptálása után az egyetlen írásrendszer marad. A III. Ur-i dinasztia (Kr.e. 2112—2004) sumer királyai ismét meghódítják Elámot. Szúza egy sumer helytartó székhelye lesz. Kr.e. 2004-ben azonban Kindattu, aki már Simaski, Szúza és Ansan királya is volt, elfoglalta Urt, megdöntötte a III. Ur-i dinasztia már amúgy is gyenge hatalmát, és bár Kr.e. 1995 körül kiverik, utódai még hosszú ideig uralkodnak Szúzában. Az óbabilóni/óasszír kor folyamán (a Kr.e. 19-18. században, az óelámi korban) Elám Esnunnával közösen benyomul Asszíriába (Kr.e. 1815 k.) és ideiglenesen Assurt is elfoglalja. Elámot I. Kutir-Nahhunte, a babilóni Hammurapi kortársa konszolidálta. A babilóni kulturális befolyás az akkád nyelvnek a gazdaságban való használatában is érezhető. Az elámi trónöröklés rendje egyedi volt: a sumer helytartó (szukkal-mah) címet viselő uralkodó mellet leánytestvérének fia és saját fia is szerepet kapott - a hatalom matrilineáris módon öröklődött. A Kr.e. 17. és 15. század között alig hallunk valamit az országról, ám a Kr.e. 13. században (középelámi kor) Elám ismét hatalma csúcsán áll. Egyik leghíresebb királya, Untas-Napirisa (kb. Kr.e. 1260-1235) felépíti új fővárosát Dúr-Untast. A középbabilóni kor végén, a Kr.e. 12. században Babilón kassú dinasztiájának gyengeségét kihasználva Elám számos támadást intéz Babilónia ellen. A Kr.e. 1165 körül trónra került Sutruk-Nahhunte végigdúlta Mezopotámiát (ő vitte Szúzába a ma a Louvre-ban látható Narám-Szín sztélét). Fia, Kutir-Nahhunte Kr.e. 1159-ben már Babilónt is elfoglalja. Szúzába hurcolják Marduk isten szobrát, és a ma a Louvre-ban látható Hammurapi törvényoszlopát. Elám hatalma azonban nem tartott sokáig. A II. iszini dinasztia királya, I. Nabú-kudurri-uszur (Kr.e. 1125—1104) legyőzi Huteludus-Insusinak elámi királyt. Elám hanyatlása ggyors volt. Egészen a Kr.e. 8. századig, az újelámi kor kezdetéig keveset tudunk Elám történelméről. Ekkortól azonban az elámi történelem az Asszír Birodalom történetéhez kapcsolódik. Asszíria – érdekeinek megfelelően – hol szövetségesként, hol ellenségként kezelte Elámot. II. Sarrukín (Kr.e. 721—705) és Szín-ahhé-eriba (Kr.e. 704—681) asszír királyoknak a dél-babilóniai káld törzsek ellen vívott háborúiban Elám rendszerint az Asszíriától elszakadni kívánó káldokat támogatta. Kr.e. 720-ban II. Sarrukín Dér mellett megütközött I. Humban-nikas (Kr.e. 743—717) elámi csapataival. Sarrukín győzelemről számol, a káldok pedig elkéstek az ütközetből. 694-ben már Szín-ahhé-eriba ütközött meg az elámiakkal, de röviddel később az elámi-káld csapatok elfoglalták Babilónt és elhurcolták az asszír király fiát, Assur-nádin-sumit, a babilóni alkirályt és egyben asszír trónörököst. Szín-ahhé-eriba Kr.e. 691-ben a Halulé-folyó mellett vívott ütközetben legyőzte az elámiakat, Kr.e. 689-ben pedig elpusztította Babilónt. Kr.e. 674-ben az Egyiptom ellen készülő Assur-ah-iddina (Kr.e. 680—669) szövetséget kötött Urtaku elámi királlyal. Urtakut azonban megölte a trónbitorló Teumman, mire Urtaku három fia, Ummanigas, Ummanappa és Tammaritu az asszír udvarba menekült. Miután Assur-bán-apli (Kr.e. 668—627) asszír király csatában legyőzte és megölte Teummant, Ummanigast és Tammaritut pedig visszaültette az elámi trónra, illetve Hidalu ország trónjára. A babilóni lázadás (Kr.e. 652-648) során azonban a hótlenné vált Ummanigas a lázadó babilóni alkirály, Assur-bán-apli bátyja, Samas-sum-ukin oldalára állt. Assur-bán-apli bosszúhadjáratai (Kr.e. 647—645) csaknem teljesen elpusztították Elámot. Elám önálló állami léte ezzel gyakorlatilag megszónt. Miután Küaxarész méd király és babilóni szövetségese Nabú-apal-uszur (Kr.e. 625—605) legyőzte Asszíriát (Kr.e. 612/610), Elám Média uralma alá került, majd miután Nagy Kürosz Kr.e. 553 körül legyőzte a méd Asztüagészt, Elám a Perzsa Birodalom része lett. A perzsa nagykirályok fővárosa Szúza lett, Elám pedig a birodalom egyik szatrapiájává vált. Szúza végig megtartotta jelentőségét, mint királyi város. Nagy Sándor (Makedón Alexandrosz) elfoglalta (Kr.e. 331), és tömeges esküvőt rendezett katonái és perzsa nők között.

 

 

Eridu

Mai neve Tell Abu Sahrain. Ősi sumer város Dél-Mezopotámiában, a mai Dél-Irak területén, Urtól 11 km-re délnyugatra, északi szélesség 30o 52’, keleti hosszúság 46o 03’. Eridu, az egyik legdélebbi sumer város (a hagyomány szerint a tenger, a Perzsa/Arab-öböl partján feküdt) Enkinek (akkád Éa) a földi vizek és a bölcsesség urának fontos kultuszközpontja volt. A babilóni eposz szerint Eridu volt a földön először megteremtett város. A város ősiségének babilóni hagyományát a Fuad Szafar és Seton Lloyd által 1948-tól folytatott ásatások is igazolták. Bár a lelőhelyet W.K. Loftus már 1850-ben meglátogatta és 1818—1819-ben C Thompson és H.R. Hall is vizsgálta, módszeres ásatásai csak 1948-ban kezdődtek meg. A késői sumer zikkurratu maradványainak egyik sarka alatt egy kis templom az Ubaid kor legvégére datálható alapjait tárták fel. Ez az építmény a 4 fázisra (Ubaid 1—4) osztott Ubaid és az Uruk kor 18 megtelepedési rétegen (14 m) keresztül tartó újjáépítések eredménye volt. A legalsó „templom” (Ubaid 1 fázis, XVII. templom) egy homokdónére épített 2.8 x 2.8 méteres egyszeró szentély volt (Kr.e. 5000 körül). Az Ubaid 1 fázis templomának újjáépítése (XVI. templom, Kr.e. 4900 k.) még mindig csak egy kis szentély volt, de az oltár már egy falfülkében kapott helyet. Az Ubaid 2 fázis temploma a XV—XII. templom volt. Az Ubaid 3 fázis (XI—IX. templom) egyik temploma (IX. templom, Kr.e. 4100 k.) már összetett épület volt, míg az Ubaid 4 fázisban (VIII—VI. templom) a szentélyt kiegészítő épületek fallal körülzárt temenoszával egészítették ki (VII. templom, Kr.e. 3800 k.). Templomai már körülbelül 1 m magas platformon álltak (Kr.e. 3500 körül). Számos kutató ezekben az emelt templom platformokban látja a későbbi zikkurratuk (toronytemplomok) előzményeit. A szentély az Uruk periódus idején további öt átépítésen esett keresztül. Mindegyik átépítés az előző építmény vályogtégla újjáépítését jelentette. Ezeket az építményeket lehullott homlokzati panelljeikből rekonstruálhatjuk. E korszak végső átépítéseinek eredményeként azonban az előző építményeket egy magas kő támfallal vették körül (V. és IV. réteg). Ez a két átépítési fázis választja szét az Uruk periódus korai és késői korszakát. Az így létrehozott magas platform tetejét is kővel burkolták és egy magas, portikuszos bejáratú szentélyt is építettek rá (I. templom). Röviddel Kr.e. 3000 után a szentély elnéptelenedett, és csak a III. Ur-i dinasztia idején épült meg rá a zikkurratu. A temenosz falain kívül a korai dinasztikus periódus során két palotaépület is épült, melyek jellegzetessége a négyzetes udvar és a hozzá kapcsolódó fogadó- vagy trónterem, a mezopotámiai palotaépítészet alapsémájává vált. A III. Ur-i dinasztia idején, Sulgi (Kr.e. 2094—2047) által épített zikkurratu a hasonló korú Ur-i és uruki toronytemplomok mintáját követhette. Alapterülete 48 méterszer 66 méter lehetett. Valószínóleg három lépcsőfeljáró vezetett a háromszintes építmény első szintjére. Nagyon romos, szétmállott állapotban maradt ránk, és az alatta fekvő, a fentiekben említett templomok ásatásai során nagy részét elhordták.

Eridu virágkora és politikai függetlenségének kora a korai dinasztikus korszakra, a Kr.e. III. évezred első felére tehető. A Sumer királylista mitológikus hagyománya szerint amikor a királyság alászállt az égből, először Eriduban volt a székhelye. Az első király Alulim volt, aki 28800 évig uralkodott. Őt Alalgar követte, aki 36000 évig uralkodott. A királyság ezután Bádtibira városába ragadtatott el. Entemena, Lagas királya templomot emeltetett a városban Enkinek. Falait - amely falak a sumer városok politikai önállóságának jelképei voltak - agadei Sarrukín (Kr.e. 2334—2279) leromboltatta. A nagyszámú ékírásos forrásból Eridu története minden nagy történelmi korszakban végig követhető. Önálló politikai szerepet azonban már nem kapott. A város főistenének (sumer Enki, akkád Éa) szentélye (ZU-AB vagy Apszu, a sumer mitológia édesvizó óceánja) azonban az ókori keleti történelem folyamán mindig nagy becsben állt, így csaknem minden korszakban újjáépítették.

 

 

filiszteusok

Mediterrán eredetó koravaskori nép, amely a tengeri népek vándorlásával a Kr.e. 13. század végén érte el a Földközi-tenger keleti partvidékét. A filiszteus név először prst alakban jelenik meg az egyiptomi forrásokban, mint III. Ramszesz fáraó 8. uralkodási évében (kb. Kr.e. 1190) Egyiptomot támadó tengeri népek egyike. Az asszír források Pilisti vagy Palastu néven ismerik őket. A bibliai hagyomány szerint Kaftor (Kréta) szigetéről érkeztek. Nyelvük ismeretlen. Egyetlen filiszteus szó, az öt filiszteus város urát jelölő szeranim azonosítható (vö. görög türannosz, amely maga is pre-görög eredetó kifejezés). Később átvették a kanaáni dialektust és írást.

A tengeri népek második hullámában érkező csoportok közül csak a Palesztina déli partvidékén, a későbbi Filisztea területén megtelepedő filiszteusok és a Dór környékén megtelepedő Tjeker nép azonosítható. III. Ramszesz medinet habui templomának dombormóvein rövid szoknyában, félmeztelenül, állszíjas tollas fejdíszben, kerek pajzzsal és hosszú, bronzkori formájú kétéló karddal felfegyverezve ábrázolják őket. A hagyomány szerint fém (vasmóves) monopóliumuk emelte őket a szomszédos izraeli törzsek fölé. (1Sám 13:19-21). A filiszteus pentapoliszból kiindulva a Kr.e. 12. sz. folyamán hódoltatták Palesztina/Kanaán jelentős, már az izraeli törzsek által megszállt területeit. Nyomást gyakoroltak Dán és Júda törzseire. A bírák korában állandóak voltak a harcok Izrael törzseivel (Samgar, Bírák 3:31; Sámson, Bírák 13-16). Elpusztították Silót és megszerezték a Frigyládát. Elfoglalták Megiddót és Bét-Seánt. Sámuel próféta és Saul király korában (Kr.e. 1020 körül) a filiszteus hatalom meggyengült (1Sám 7), de Saul gilboai csatavesztése és halála után a filiszteusok ismét Bét-Seánig nyomultak előre. A filiszteus hegemóniát végül Dávidnak sikerült megtörnie (2Sám 5:17-25, 1Krón 18). A hosszú harcok alatt a harcos filiszteus uralkodó réteg megritkult és felgyorsult a kanaáni asszimiláció is. A filiszteusok visszaszorultak öt városuk és a közvetlen tengeraprti sáv területére. A Kr.e. 10. sz. második felétől egyiptomi érdekszféra (I. Sesonk egyiptomi fáraó Kr.e. 917 körül innen indítja Izrael elleni pusztító hadjáratát). A Júdával való határvillongások a kettészakadt királyság korában állandósultak (1Kir 15:27; 16:15-17). Kr.e. 734-ben III. Tukulti-apil-Ésarra asszír király (Kr.e. 745—727) csapatai megszállták a filiszteus városokat és egészen az egyiptomi határig jutottak előre. A filiszteusok ettől kezdve – kisebb-nagyobb lázadásaiktól eltekintve – Asszíria vazallusai lettek. Az Asszír Birodalom bukása (Kr.e. 612) után a felemelkedő Babilónnal szemben Egyiptom pártjára álltak (II. Nékó Kr.e. 609-es hadjárata), de II. Nabú-kudurri-uszur babilóni király (Kr.e. 605—562) Kr.e. 604—603-as hadjárata a filiszteus városokat maradék függetlenségüktől is megfosztotta.

 

 

gutik

ókori közel-keleti félnomád hegyi nép, amelynek szállásterülete a Zagrosz-hegységben (a mai Irán területén), a Tigris alsó folyásától északkeletre feküdt. Először az Agadei dinasztia uralkodása idején jelennek meg az írott forrásokban: Sarrukín (Kr.e. 2334-2279) egyik felirata az adófizetőként, a Lullubu és Armanu országok közötti területen (Dijala-völgy) említi őket. Sar-kalí-sarrí (Kr.e. 2217-2193) az Agadei-dinasztia egy másik királyának évneve tudósít egy guti király Sarlag vagy Asarlag elfogásáról. Számos egyéb külső és főleg belső ok mellett valószínóleg a gutik nyomásának vagy inváziójának is szerepe lehetett az Agadei-dinasztia birodalmának összeomlásában. Mindenesetre az Agadei-dinasztia befolyási övezetének peremterületein számos város erre a korra keltezhető pusztulási rétegét egy guti invázióhoz kötik. A Sumer királylista hagyománya szerint az Agadei-dinasztia bukása (kb. Kr.e. 2193) után és a III. Ur-i dinasztia hatalomra kerülése előtt (kb. Kr.e. 2112) 21 guti király összesen 91 évig és 40 napig (más változatok szerint 21 király 105 évig, vagy 23 király 99 évig) uralkodott. A gutik mezopotámiai uralmának Ur-Nammu (Kr.e. 2112-2095), a III. Ur-i dinasztia megalapítója vetett véget azzal, hogy legyőzte a Tirigan király vezette guti seregeket. A gutik mezopotámiai politikai befolyásukat az óbabilóni korban (Kr.e. 19-17. sz.) fokozatosan elveszítették, és bár nevük a mezopotámiai forrásokban a Kr.e. II. és I. évezredben is többször szerepel, ezek az említések általában már csak eredeti szállásterületük megjelölésére szolgálnak.

 

Hacılar

A mai Törökországban, Délnyugat-Anatóliában, Burdurtól 15 km-re fekvő neolit lelőhely (É37o 31’; K30o 12’). A tell feltárását 1957-1960 között az ankarai brit régészeti intézet (British Institute of Ankara) expedíciója tárta fel. A régészeknek két, egymást követő települést sikerült feltárniuk. A korábbi település a kerámia nélküli neolitikumra (Pre-Pottery Neolithic), a későbbi pedig a kerámiás neolitikumra keltezhető.

Az első, kerámia nélküli neolit település hét egymást követő, a Kr.e. 8. évezred végétől a 7. évezred elejéig terjedő rétegét sikerült feltárni. A falu lakói a földművelés mellett valószínűleg még vadászattal is foglalkoztak, de az állattenyésztést még nem ismerték. A település kora megelőzi Çatal Hüyükét, a testtől elválasztva eltemetett koponyák pedig Jerikó és Ramad, valószínóleg az ősők kultuszával kapcsolatba hozható leleteihez hasonló gyakorlatról árulkodnak. A falu pusztulása után a lelőhely egy évezredre elnéptelenedett.

A második, kerámiát használó neolit település (kb. Kr.e. 5700-5000) lakói földművelők voltak, és a vadászatot már jórészt feladták. Úgy tűnik, hogy az állatok közül ekkor még csak a kutyát háziasították. E második korszaknak 9 rétegét sikerült e régészeknek megkülönböztetniük egymástól. A három legkorábbi, IX., VIII. és VII. rétegből mindössze a világosszürke monokróm kerámia ismert. Ennél sokkal jobban ismert azonban a VI. réteg települése. Utcák nem voltak, az átlagban 10 x 6 méteres, agglomerált házakat csak udvarok választották el egymástól. A házak legnagyobb szobája négyszögletes alaprajzú volt, a tetőszerkezetet pedig faoszlopok tartották. A rendszerint egy nagy kemencére nyíló ajtó mindig a szoba egyik hosszú oldalán helyezkedett el. A korszak csak kevés esetben festett kerámiája néha állatalakot vagy emberi fejet mintázott. A korszak kisplasztikájának legszebb darabjai a meztelen „anyaistennőket” és ölelkező párokat ábrázoló terrakotta idolok. Ez a település leégett. Az V., IV. és III. réteg falvairól azon kívül, hogy kerámiájuk már festett volt, alig tudunk valamit. A II. réteg települését már egy 36 x 57 méteres fal vette körül. A falu építményei funkció szerint csoportosultak: a lakókörzet a nyugati oldalon, a móhelyek a központban, a konyhák pedig keleten helyezkedtek el. A település északkeleti sarkában egy szentély maradványai kerültek elő, amelynek padlója alatt a régészek három csontvázat találtak. A házak padlója alól nem kerültek elő emberi maradványok. A lelőhely kerámia produkciója ebben a rétegben ér el csúcsára: krémsárga alapon vörös festéssel és gyakori modellálással díszítik. Néhány edény alakja emberi formát mintázott. Ezt a települést is tóz pusztította el. A lelőhely időben utolsó, I. rétegét egy idegen bevándorlók által épített erődített épületegyüttes foglalta el.

 

 

Hanigalbat

ókori keleti állam Felső-Mezopotámiában (a Tigris és Euphratész felső folyása, valamint a Felső-Záb, Hábúr és Balih folyók körzetében) a Kr.e. 16-14. században. Hanigalbat valószínóleg Mitanni birodalmának magterülete volt, és a birodalom széthullása után (Kr.e. 1350 körül) kisebb méretó utódállamként élt tovább, amíg a feltörekvő középasszír nagyhatalom (I. Assur-uballit, I. Adad-nirári, I. Sulmánu-asarédu) a Kr.e. 14-13. század során fel nem morzsolta és be nem kebelezte. A Hanigalbat név elsősorban az asszír forrásokban, a más népek által használt Mitanni név szinonímájaként szerepel. I. Adad-nirári (Kr.e. 1305-1274) I. Sattuara, majd Waszasatta, míg I. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 1273-1244) II. Sattuara hanigalbati uiralkodó felett aratott győzelmet. Hanigalbat/Mitanni befolyási övezete a Kr.e. 15. század közepén keleten Nuzitól és az akkor még megszállva tartott Asszíriától nyugaton egészen a Földközi-tengerig ért, és magába foglalta egész Észak-Mezopotámiát, valamint Észak-Szíriát is. A Hanigalbat és Mitanni név egymást kiegészítő fogalom voltak. A név a korszak számos forráscsoportjából, így Nuzi, Alalah, el-Amarna, Hattusas, Ugarit és Babilón levéltáraiból, valamint a középasszír királyfeliratokból is ismert. A terület egykori fővárosa a mai napig teljes biztonsággal nem azonosított Wassukanni volt. Az állam lakosságát a hurri etnikum adta egy rátelepedett indoárja vezető réteggel. Ezen vezető réteg soraiból kerültek ki a korszak leghíresebb páncélos kocsiharcosai, a hanigalbati marjannuk.

 

 

Hatti

Anatólia (mai Kis-Ázsia, Törökország) középső, a Halüsz nagy kanyarja által határolt területének neve a Kr.e. II. évezredben. A Hatti kifejezés eredetileg a területen a hettiták bevándorlása előtt (Kr.e. 2000 körül, Kanis, karum Ib szint) élő bronzkori őslakos népesség neve volt. Valószínóleg ehhez a fejlett bronzkori kultúrához tartoztak az Alaça Hüyük melletti fejedelmi sírok. A terület egyik központja Hattus (későbbi Hattusas) lehetett. A bevándorló hettiták, akik az indoeurópai nyelvek családjába tartozó „hettito-luwi” csoport egyik nyelvét (nesili) beszélték, részben rátelepedtek az őshonos, elszigetelt, agglutináló hatti (hattili) nyelvet beszélő helyi lakosságra. A Kr.e. 17. század közepétől fennmaradt ékírásos hettita forrásokból azonosíthatjuk a hatti kultúra és nyelv egyes, a hettita kultúrába beépült elemeit: uralkodói címek és királynevek, a panteon és kultusz egyes elemei, valamint az anyagi kultúra bizonyos rétegei (pl. a fémmóvesség terminus technicusai). A Hatti nevet a Kr.e. II. évezred második felében a Közel-Kelet népei már a hettitákra alkalmazták. A hettiták ekkor országukat már Hattinak, magukat pedig Hatti ország fiainak/népének nevezték. A Hatti név a Hettita Birodalom bukása után az észak-szíriai ún. újhettita államok területének megnevezésére szolgált. Ezek közül is Karkemis és Aleppó volt a legfontosabb. A két város trónjára még a Kr.e. 14. század második felében I. Suppiluliumas hettita uralkodó ültette két fiát: Aleppó trónjára Telepinust, Karkemis trónjára pedig Pijassilist. Az általuk létrehozott dinasztiák jóval túlélték az anyaország Kr.e. 1200 körüli bukását, és az ókori keleti (asszír, urartui és újbabilóni) forrásokban a Kr.e. I. évezred első felében tovább hordozták a Hatti nevet. A területre a Kr.e. 11. századtól jelentős arámi népcsoportok vándoroltak be, így a Kr.e. I. évezredi Hatti lakossága már erősen kevert volt. A Kr.e. 12. század végétől az asszírok folyamatosan támadták a területet, de Hatti végleges asszír annektálása csak III. Tukulti-apil-Ésarra (Kr.e. 745-727) és II. Sarrukín (Kr.e. 721-705) uralkodása alatt következett be, amikor Észak-Szíria, Hatti városállamai sorra elveszítették függetlenségüket és vazallusokként vagy provinciákként beolvadtak az Asszír Birodalomba.

 

 

Hattusas

Mai török neve Boğazköy (É40o 02’; K34o 37’), az egykori hettita főváros, régészeti lelőhelye Törökországban, Ankarától 150 km-re keletre. A hettiták kora előtt neve Hattus. Romjait 1834-ben Charles Texier fedezte fel, de csak H. Winckler azonosította 1906-ban. Ásatásait a Deutsche Orient-Gesellschaft és a Deutsche Archäologische Institut végezte 1906-ban, 1907-ben, 1911-1912-ben, 1931-1939 között, valamint 1952-1975 között. Nagyobb egységei: Büyükkale (a fellegvár, a hettita nagykirályok székhelye), Felsőváros, Alsóváros és a Büyükkaya-hegy. A település története öt ásatási rétegben foglalható össze: V. ásatási réteg: Büyükkale Vg (Alsóváros 9) Kr.e. 2000 előtti település. A Büyükkale első erődítései, lakóházak az Alsóvárosban (L/18 szelvény). Büyükkale Vc-d-e-f (Alsóváros 8b-c-d-) Prehettita kor. További erődítések és lakóházak. Büyükkale Va-b Hattus néven óasszír kereskedő kolónia (karum) móködik az Alsóváros területén. Számos óasszír ékírásos tábla tanúskodik az óasszír kereskedők közel két évszázados megtelepedéséről. IV. ásatási réteg: Büyükkale IVd (Alsóváros 8a) Az asszír kereskedőtelepet fallal erődítik meg. Büyükkale IVc (Alsóváros 7) Az óhettita királyság kora. Az óasszír karum korát pusztulási réteg zárja le. Újabb erődítések épülnek a Büyükkalén és az Alsóváros körül. Büyükkale IVa-b (Alsóváros 6) A hettita nagybirodalom korának kezdete. A teraszfalak és a palota építkezéseinek kezdete. III. ásatási réteg: Büyükkale III (Alsóváros 5) A Büyükkalén a palotakomplexum monumentális kiépítése. Az Alsóvárosban ekkor épül a teraszfallal körülvett, 137 x 100 méteres teraszon álló I. templom, amelyet valószínóleg Hattinak az időjárás istenének és Arinnának, a napistennőnek szenteltek. Ebben a korban terjesztik ki a települést déli irányba, és építik meg a tágas Felsővárost. A Felsőváros fontosabb településcentrumai: déli erőd, Kızlarkaya, Nişantaş, Sarıkale, Yenicekale. A Felsővárosban ekkor épült további hat, azonosíthatatlan istenségeknek szentelt templom: a II., III., IV., V. és két kisebb, a VI. és a VII. templom. A déli, Felsőváros kapui közül három érdemel említést: a délnyugati Oroszlános-kapu, amelyet apotropaikus bazaltoroszlánok védtek, a délkeleti Király-kapu, amelynek egyik falát egy sisakos, fegyveres hettita istenség 1.98 m magas dombormóve díszítette, és a déli Szfinx-kapu, amelyet szárnyas szfinxek gyönyöró szobrai szegélyeztek. Ezt a szók kaput gyalogos használatra készítették, és előtte – a Felsőváros déli erődítésszakaszának sok részéhez hasonlóan - egy második, külső fal is állt. A Szfinx-kapu alatt egy 83 m hosszú álboltozatos alagút (Yerkapı) kötötte össze a Felsővárost a külvilággal. Az egész város nagy erődítési munkálatai során a Büyükkaya hegyét ekkor kapcsolják fallal az Alsóvároshoz. Ekkor, III. Hattusilis uralkodása alatt építik ki a várostól háromnegyed méföldnyire északkeletre fekvő Yazılıkaya nagy sziklaszentélyét végső formájára. A szentélyt felvonulási út kötötte össze a várossal. A III. réteget és ezzel a Hettita Nagybirodalom korát Kr.e. 1200 körül nagy égési és pusztulási réteg zárja le, amelyet a történészek az ún. „tengeri népek” vándorlásával hoznak összefüggésbe. II. ásatási réteg:Büyükkale IIa-b (Alsóváros 3-4) A korai fríg periódus (Mídász kora) településnyomai (Kr.e. 650-ig). I. ásatási réteg: Büyükkale Ia-b (Alsóváros 2) A késő fríg kor. Újabb, kisebb erődített település épül „palotával” és „templommal”. Az ún. Kübelé-kapu. Boğazköy későbbi, perzsa, hellénisztikus és római kori történelmét szórványos településnyomok és éremleletek jelzik.

A Büyükkale, Boğazköy fellegvára, a hettita nagykirályok székhelye, a Büyükkale hegy 230 x 130 m-es platója. Tengerszint feletti magassága 1130 m. Legkorábbi településrétege (W-X/8) a Kr.e. 3. évezred végére nyúlik vissza, ekkor már első erődítésfalai is állnak (Vg réteg). A prehettita időszaktól (Vc-d-f) pusztulási réteg választja el. Újabb pusztulási réteg után, az óasszír kereskedőkolónia (karum Hattus) idején (Va-b, IVd) erődített település épül a Büyükkalén és az Alsóvárosban (Kr.e. 1900-1700). A következő óhettita korszakában (IVc, Kr.e. 1700-1500 körül) kezdik meg végleges formájának kiépítését: végső erődítésfalak nyomvonala, talán ekkor kezdik el építeni az erődfal alatt kivezető álboltozatos alagutat. A Hettita Nagykirályság korában (IVa-b: teraszfal és a paloták alapjai, III: a paloták monumentális kiépítése, Kr.e. 1430-1200 körül) nyeri el Büyükkale

végleges formáját.

Kr.e. 1300 után Muwatallis hettita uralkodó áthelyezte székhelyét a délebbre fekvő Tarhuntassába és így Hattusas tartományi székvárossá süllyedt (IVa). Urhi-Tesub alatt a palota részben összedőlt, és csak utóda, III. Hattusilis kezdett neki a nagy átépítésnek, amelyet csak IV. Tudhalijas alatt fejeztek be (Büyükkale III). Kazamatás falait 20 kiugró négyszögletes torony tagolja. Két kapuja rekonstruálható teljes biztonsággal: a délnyugati oldalon, az Ib torony tövéből induló, rámpás falszoros, valamint a déli oldalon a 19. és 20. torony (kaputornyok) közötti főkapu, amely a kapuudvarra vezetett. E kapu mellett húzódott a már említett álboltozatos kivezető alagut. A fellegvár palotaépületei három udvar, a kapuudvarról nyíló alsó várudvar, valamint a felette elhelyezkedő középső és felső várudvar köré csoportosultak. A kapuudvarról vörösmárvány lapokkal kirakott út vezetett a délnyugati terem kapuátjáróján keresztül az alsó várudvarra. Az alsó udvarról nyíló épületek közül a G, M és N jeló minden bizonnyal gazadasági jellegó (az N esetleg egy nyugatra nyíló átjáróval), míg a H épület raktár volt. A C épület talán egy szentéllyel azonosítható. Az alsó udvarról kapu vezetett a B épület melletti utcán keresztül a C épülethez és a várfalhoz, míg egy másik kapuépületen keresztül a középső udvarra lehetett kijutni. A középső udvar nagy D épületének négyzetes alapjait hosszanti falak osztották hat egyforma részre. Ezek a falak tartották az udvar járószintjének 5 x 5 oszlopát. Ez a 30 méteres oldalú, négyzet alakú terem lehetett a királyi fogadócsarnok. A középső udvar A épülete nagy mennyiségó ékírásos táblát rejtett, így valószínóleg itt lehetett a királyi archívum és könyvtár. Az alsó és középső udvar keleti és nyugati oldalát oszlopcsarnok díszítette. További ékírásos táblák kerültek elő az E és K épületekből, de ez talán a könyvtárnak az állandó átépítések miatti szétosztásával magyarázható. A felső udvartól nyugatra fekvő E és F épületek minden bizonnyal udvari illetve lakócélokat szolgáltak. Büyükkale a várossal és a Hettita Királysággal együtt Kr.e. 1200 körül, talán a „tengeri népek” vándorlásának következtében elpusztult.

 

 

hurrik

     ókori közel-keleti nép, amely a sumer, az akkád és az elámi mellett a mezopotámiai kultúrák negyedik legnagyobb alkotóeleme. A nép csoportjai a Kr.e. III. évezred utolsó harmadában jelentek meg Mezopotámiában. Rájuk vonatkozó első írásos adataink (ekkor még csak nevek) Kr.e. 2200 körülről származnak. Valószínóleg északi irányból vándoroltak be Mezopotámiába. Az akkád ékírással írt nyelvük az északkelet kaukázusi nyelvekkel mutat hasonlóságot, legközelebbi rokona a szintén ékírásos urartui. A Kr.e. 17. század végétől állt fenn Észak-Mezopotámiában államuk, a Mitanni Királyság. Az állam lakossága a hurri etnikum volt, vezető rétege azonban a hurrikra rátelepült harcos indoárja csoport volt. Birodalmuk Kr.e. 1350 körüli bukása után Hanigalbat néven ismert utódállamot a középasszír nagyhatalom annektálta. A Kr.e. I. évezred első felében Mezopotámia északi peremén, Asszíria és Urartu között két utódállamban (Hubuskiában és Subriában) éltek még az északra visszaszoruló hurri etnikum önálló maradványai.Jerikó

Jerikó (É 31o 51’, K 35 o 27’) a közel-keleti neolitikum egyik legfontosabb lelőhelye a mai Izrael területén. Ma a ciszjordániai Palesztin Autonóm Terület fővárosa. Az őskori régészeti lelőhely arab neve Tell esz-Szultán. Ásatásait 1869-ben a Palestine Exploration Fund (C. Warren), 1908-1909-ben E. Sellin és C. Watzinger, 1930-1936 között J. Garstang, 1952-1958 között pedig K. Kenyon végezte.

Epipaleolitikum. A lelőhelyen előkerült legkorábbi emlékek az ún. Natúfi-kultúra korára voltak keltezhetők (Kr.e. 9700—8300). Ebből a korból egy ovális építmény agyagemelvénye és cölöplyukai kerültek elő. Az építmény a leletanyag tanúsága szerint szentély céljait szolgálta.

Neolitikum. Kerámia nélküli neolitikum A fázis (angol Pre-Pottery Neolithic A) (kb. Kr.e. 8300-7400). Az M jeló négyzetben a régészek 4 m vastagságú korai neolit rétegekre bukantak, amelyek egy félnomád, de a lelőhelyre éves rendszerességgel visszatérő csoport kunyhóinak maradványaiból álltak össze. Ezen jelennek meg az első maradandó, plánkonvex vályogtéglából készült, kerek alaprajzú állandó házak. Tetejük kupolás jellegó volt, padlószintjük a környező járószint alá süllyedt. A megtelepedett életmód a település gyors expanziójához vezetett. Felépült Jerikó híres, a nyugati oldalon a mai napig 5.75 m magasságban megmaradt kőfala, a világ legkorábbi ilyen építménye. A nyugati oldalon sikerült feltárni egy a fal belső oldalához csatlakozó kőtornyot, amelynek átmérője 8.5 m és a mai napig 7.75 m magasságban áll. A torony tömör volt, csak belsejében vezetett egy lépcső a tetőre. Az állandó házak falon belüli maradványai újabb 6.5 m vastag réteget alkottak. A sórón beépített településen közel 2000 ember élhetett, amely – ilyen korai periódusban teljesen váratlanul nagy – népsóróséget csak a mezőgazdasági termelésre való áttéréssel és talán öntözés segítségével lehetett eltartani. A PPN A fázis hirtelen véget ért és új, már teljesen kialakult kultúrával rendelkező közösség telepedett meg a lelőhelyen.

Kerámia nélküli neolitikum B fázis (PPN B) (kb. Kr.e. 7400-5800). Az új kultúra házai már négyszögletesek voltak és szobáik egy udvar köré rendeződtek, és kemény, simított meszes vakolattal burkolták őket. Pattintott kőeszközeik is teljesen eltértek az előző fázis natúfi eredetó iparától. Széles körben elterjedtek a fehér mészkőből készült tálak is. Ebből a korszakból két olyan épület is előkerült, amelynek kultikus funkciója lehetett. A korszak leghíresebb leletei azonban azok az emberi koponyák voltak, amelyeken fehér plaszterrel nagy móvészi erővel rekonstruálták az arcvonásokat. A koponyák talán az ősök kultuszának részei lehettek. A PPN B fal a rombadőlt korábbi falat borító üledékrétegekre épült.

Kerámiás neolitikum A-B (angol Pottery Neoithic A-B) (kb. Kr.e. 5800—4000). Az első kerámia félig földbe süllyesztett, kővel kirakott falú, kerek alaprajzú lakókunyhókból származik. A PN A kerámia egy különösen durva, szalmával soványított árúból és egy vörös, besimított sevron motívumokkal díszített árúból állt. A PN B kerámia halszálka díszes edényekből és matt vörös szlippel bevont edényekből állt. A PN A fázis nem kapcsolódott a kerámia nélküli neolitikum kultúrájához, és a PN A és PN B fázisokat is nehezen lehet elkülöníteni egymástól. A gödrök (lakókunyhók) fölötti felszíni házak gyér maradványaiból még az alaprajzot sem lehet rekonstruálni. Egyedül a lekerekített és plánkonvex vályogtéglák jellemzik őket. A halottakat a házak padlója alá temették.

Korai bronzkor. A neolitikum vége és a bronzkor kezdete között újabb megtelepedési hiátus volt található. A Kr.e. 4. évezred elején új népcsoportok érkeztek a területre. Három egymásra települő csoportjukat lehet különválasztani (A, B, C). Jerikóban az A és B csoport kerámiája keveredett. Mivel csaknem minden rájuk vonatkozó adat sziklasírokból került napvilágra, semmi bizonyítékunk sincs arra, hogy városalkotó kultúra lettek volna. Ez az oka, hogy ezt a periódust proto-urbánus fázisnak (kb. Kr.e. 3300—3100) nevezik. A városi civilizáció a proto-urbánus fázis után a két csoport keveredéséből a korai bronzkorban (kb. Kr.e. 3100—2300) alakult ki. A tell peremén vályogtégla városfal épült, amelyet több ízben (17 építési fázisa ismert) földrengések, ellenséges támadások és erózió pusztítottak el. A városban szilárdan épített tágas házak álltak. A sziklába vágott nagyméretó sírok többszörös közösségi temetkezések célját szolgálták: vagy egy család temetkezett beléjük nemzedékeken keresztül, vagy pedig a közösség éppen aktuális temetkezőhelyei voltak. A korszakot egy vastag égési réteg zárja le.

Középső bronzkor. Az új betelepülők nem házakban, hanem sátrakban laktak. Ezt a fázist ezért joggal nevezik átmeneti korai-középső bronzkornak (kb. Kr.e. 2300—1900). Amikor a félnomád népesség házakat kezdett építeni, akkor a fal nélkül maradt település a tell oldalára és a környező síkságra is kiterjedt. Halottaikat nomád szokás szerint, és a korábbi városlakók közösségi sírjaival ellentétben, egyéni sírokba temették. Ez a bevándorló népesség minden bizonnyal a Közel-Kelet más területeiről jól ismert amurrú törzsekhez tartozott. A középső bronzkor korai szakaszában (I. fázis, kb. Kr.e. 1900—1850) a korai bronzkorhoz hasonlóan jól épített nagy házak és vályogtégla városfal épült, amely többnyire követte a korai bronzkori fal nyomvonalát. A késői szakaszban (II. fázis, kb. Kr.e. 1850-1580) már emeletes házak, két utca oldalain pedig kisméretó, egy helyiségből álló üzletek álltak. Az I. fázis városfalát felváltotta egy új védelmi rendszer: az új fal már egy glacis tetejére épült. A településhalom oldalát egy alsó támfallal vették körül. Ez a támfal tartotta a fölötte húzódó glacist (a domboldal mesterséges burkolatát), amelyet kemény mészes habarccsal simára burkoltak. A sima mesterséges lejtő dőlésszöge 35 o volt. Ennek tetején állt a városfal, amely 17 méterrel emelkedett a külső talajszint fölé. A középső bronzkori Jerikó leglényegesebb tárgyleletei a gyakran használt közösségi sírokból származnak. Úgy tónik, hogy a sírok tartalmaztak szinte minden olyan tárgyi mellékletet, amelyet a halott életében is használt.

Késő bronzkor (kb. Kr.e. 1400—1325). Miután elpusztult, Jerikó a Kr.e. 16. század második felében és a 15. században elhagyatottan állt. A lelőhely nem sokkal Kr.e. 1400 után települt be újra, és még ugyanennek a századnak a második felében el is pusztult. Történészek szerint ez a pusztulás (Kr.e. 1325 k.) már kapcsolatba hozható az izraeli törzsek korai bevándorlásával. A régészet azonban nem tudja bizonyítékokkal alátámasztani, hogy valóban erről a pusztításról emlékezik meg Józsué könyve. Jerikó ezután, a bibliai beszámolónak megfelelően hosszú ideig romokban hevert és az erózió lekoptatta a késő bronzkori város maradványait.

Vaskor. A Biblia szerint a bétheli Hiél volt az, aki Áháb uralkodása idején, a Kr.e. 9. század elején újratelepítette Jerikót. Ennek a talán kis horderejó betelepülésnek régészeti nyoma sajnos nem maradt. A feltárások azonban fényt vetettek egy szélesköró Kr.e. 7. századi újratelepülésre. Ez a korszak valószínóleg a babilóni fogság kezdetéig (Kr.e. 586) tartott. A perzsa korra Júda satrapia nevének (Jehud) benyomatával ellátott edényfülek utalnak.

Jerikó későbbi, hellénisztikus és római kori története már egy másik lelőhelyen, Tulúl Abu el-’Alajiqon követhető nyomon, ahol Hasmoneus és Nagy Heródes kori paloták, fürdők és kertek kerültek elő.

 

 

Kalhu

Asszíria időrendben második fővárosa a mai Iraq területén, a Tigris balpartján, Ninivétől 35 km-re délre. A lelőhely (É 36o 06’, 43 o 19’) különböző részeinek modern arab nevei a következők: citadella domb – (Tell) Nimrud; arzenál („Fort Shalmaneser”) – Tell/Tulúl ’Azar. Bibliai neve Kalah volt. Xenophón (Anabaszisz III:4) Larissza néven utal rá. Ásatásait A.H. Layard (1845-47, 1849-51), H. Rassam (1853—54, 1877—79), W.K. Loftus (1854), S. Smith (1873), M.E.L. Mallowan (1949—57), D. Oates (1958—63), majd pedig az iraqi Directorate General of Antiquities (1959—60, 1969—75) és J. Meuszynski (1974—76) végezte. A londoni British Museum felújított expedícióját 1989-ig J.E. Curtis vezette.

A Kalhu az írott forrásokban a Kr.e. 13. században jelenik meg. A települést ekkor valószínóleg I. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 1273—1244) asszír király építtette jelentős asszír várossá. Kalhu a középasszír korban tartományi székhely volt. II. Assur-nászir-apli (Kr.e. 883—859) asszír király azonban ide helyezte át királyi székhelyét és Kalhu az Asszír Birodalom fővárosa is maradt egészen Kr.e. 707-ig, amikor II. Sarrukín (Kr.e. 721—705) asszír király újonnan épített fővárosába Dúr-Sarrukínba helyezte át a királyi székhelyet. Kalhu ezután Asszíria Kr.e. 612-ben bekövetkezett bukásáig Ninive mögött Asszíria második legfontosabb központja maradt.

A város védelmi rendszerét, a közel 8 km hosszúságú vályogtégla városfalat II. Assur-nászir-apli építtette, de Assur-ah-iddina (Kr.e. 680—669) asszír király is végeztetett rajtuk helyreállítási és megerősítési munkálatokat. A város délnyugati sarkában állt a szintén II. Assur-nászir-apli által építtetett erődített citadella (Tell Nimrud). A város délkeleti sarkában állt III. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 858-824) asszír király hatalmas erődített arzenálja („Fort Shalmaneser”, Tell/Tulúl ’Azar).

Templomok. II. Assur-nászir-apli feliratai tanúsága szerint 9 templomot építtetett a citadellán: Enlil és Ninurta templomot, Éa-sarru és Damkina templomot, Adad és Sala templomot, Gula templomot, Szín templomot, Nabú templomot, Sarrat-niphi templomot, Sibitti templomot és Kidmuru templomot. Az ásatások során a régészeknek ebből négyet sikerült teljes biztonsággal azonosítaniuk: a Ninurta templomot, a Sarrat-niphi templomot, a Kidmuru templomot és a Nabú templomot. A Nabú templomot később III. Adad-nirári (Kr.e. 810—783) asszír király teljesen újjáépíttette, de helyreállítási munkálatokat végzett még rajta Assur-bán-apli (Kr.e. 668—627), Assur-etelli-iláni (Kr.e. 631—627?) és Szín-sar-iskun (Kr.e. 627—612) asszír király is. A citadella északnyugati sarkában állt a Ninurta templomhoz tartozó ziqqurratu (toronytemplom). Négyzetes alapjának oldalhosszúsága 60 m volt. Minden bizonnyal III. Sulmánu-asarédu építtette a korábbi alapokon.

Paloták. Legkevesebb 6 palota épült egykor a citadellán. Az első, és talán leghíresebb palotát még II. Assur-nászir-apli építtette. Ez az ún. északnyugati palota. A palotát a birodalmi ideológiát jól tükröző palotadombormóvek tették világhíróvé. Az itt megfigyelhető új mófaj (palotadombormó) és ikonográfiai program fejlődése az egész újasszír koron végigvezethető. A citadella középső részén állt egy épületegyüttes, az ún központi palota, amely három épületrészből – a központi épületből (valószínóleg egy azonosítatlan templom), a III. Sulmánu-asarédu palotájából megmaradt két kapuőrző bikaszoborból és III. Tukulti-apil-Ésarra (Kr.e. 745—727) birodalomszervező asszír királynak az előző két épületre épült palotájából – állt. Felirata szerint neki legalább három palotája állt itt, az előbb említett mellett egy „cédrusfa palota” és egy hiláni. A citadella délnyugati sarkában állt a délnyugati palota, amelyet egy korábbi épület alapjain Assur-ah-iddina építtetett teljesen újjá. A délnyugati palotától keletre állt az ún. leégett palota, amelyet Kr.e. 9. századi romokon kétszer is újjáépítettek (III. Adad-nirári és II. Sarrukín). A citadella délkeleti csücskében állt az ún. délkeleti palota, amelyet valószínóleg még III. Sulmánu-asarédu építtetett. Ugyanennek az uralkodónak tulajdonítják az ún. helytartói palota felépítését. A palotából előkerült szövegek (Kr.e. 835—710) arra utalnak, hogy ez a palota volt a mindenkori kalhui helytartó székhelye vagy hivatali épülete.

Arzenál. A város teljes délkeleti csücskét az arzenál hatalmas, erődített épületegyüttese foglalta el. Fallal körülvett környezete 30 hektár, maga az épületegyüttes pedig 200 x 300 méter alapterületó volt. Akkád neve ékal masarti azt jelenti: „felvonulási/szemle palota”. Az arzenált III. Sulmánu-asarédu építtette Kr.e. 846-844 között. A négy hatalmas négyszögletes udvar köré szerveződő palota három udvarát adminisztratív helyiségek, raktárak, móhelyek keretezték. A negyedik, délkeleti udvar, amelynek déli oldalát egy palotaszárny foglalta el, volt a királyi dísszemlék színtere. A király itt szemlélte meg közvetlen irányítása alatt álló csapatait és harcikocsijait. A palota számos raktárhelyiségéből és móhelyéből nagy mennyiségó faragott elefántcsont bútordísz került elő.

Az utóbbi években iraqi régészek az északnyugati palota három termének padlója alatt 3 királynősírt tártak fel. II. Assur-nászir-apli három feleségének érintetlen sírjaiban közel 53 kg összsúlyú aranyékszert és dísztárgyat sikerült feltárniuk. A leletek kivételesen ritkák, mert az ún. Ur-i királysírokon kívül Mezopotámiából napjainkig nem került még elő királyi temetkezés.

 

 

kassúk

A Kr.e. II—I. évezredben a Közel-Keleten (elsősorban Mezopotámiában és Iránban), törzsi szervezetben élő félnomád népcsoport. A kassúk neve a forrásokban először a Kr.e. 18. század folyamán (kb. Kr.e. 1770-től, pontosan Rím-Szín 53. uralkodási évében) bukkan fel. Ekkor – bár őshazájukat a mai napig nem sikerült biztonsággal azonosítani – Babilóniától keletre, valahol a Zagrosz-hegység nyugati lejtőin éltek. Az óbabilóni kor végére (Kr.e. 1595) szállásterületük azonban már az Euphratész folyásának egész középső vidékére (Terqától Alalahig), és Mezopotámia jelentős területeire is kiterjedt. A kassúk az óbabilóni dinasztia bukása után, Kr.e. 16. század első felében meghódították Észak-Babilóniát, Kr.e. 1475-körülre pedig Dél-Babilóniát, így törzsi szállásterületeik egész Dél- és Közép-Mezopotámiát lefedték. A forrásokban a kassúkra mint házakra (akkád bítum), vagyis törzsekre utalnak: Bít-Karziabku, Bít-Tunammiszah, Bít-Agum, stb. A kassú dinasztia kisebb-nagyobb megszakítással egészen Kr.e. 1155-ig trónon maradt Babilónban (egy királylista szerint 36 királya 576 évig és 9 hónapiog uralkodott). Uralkodása idején a dinasztia a Közel-Kelet egyik vezető politikai hatalma volt, amely Mitanni, a Hettita Birodalom és Asszíria mellett élénk diplomáciai kapcsolatokat tartott fenn az egyiptomi 18. dinasztia uralkodóival (Amarna levelek). A kor diplomáciai nyelve Babilónia és Asszíria nyelve, az akkád volt. A kassúk intenzív építkezésekbe kezdtek. Babilónia minden városában helyreállították a templomokat és középületeket, és még egy második fővárost vagy királyi székhelyet is építettek Dúr-Kurigalzu néven. A kassúk által megteremtett politikai és gazdasági stabilítás kedvezett a kultúra, a mezopotámiai írásbeliség ismételt felvirágzásának is. A dinasztia bukását egy elámi betörés (Kr.e. 1158—1155) okozta. Ezután egy részük továbbra is Babilóniában maradt, de szállásterületük (különösen Kr.e. 850 után) Kelet-Iraq és Nyugat-Irán hegyvidékes területeire szorult vissza. Az újasszír korban az asszír királyok ismételt hadjáratokat vezettek Namri és Bít-Hamban kassú területek ellen. A kassúk (görög nevük kosszaioi) nem hódoltak meg a perzsa uralkodóknak sem és elsősorban mint hegyi rablók voltak hírhedtek. Ők voltak Nagy Sándor utolsó téli hadjáratának (Kr.e. 324—323) a célpontjai is.

A kassúk nyelvéből egyetlen írott mondat sem maradt ránk, így a kssú nyelvet egyetlen nyelvhez vagy nyelvcsaládhoz sem köthetjük biztonsággal. Néhány istenségük nevének indoiráni/indoeurópai párja (kassú Burias (viharisten) és görög Bóreász, kassú Maruttas (hadisten) és a védikus Marutasz, kassú Surias (napisten) és a védikus Szúrja) is lehet egy a korai kasú történelem idején végbement hosszabb-rövidebb ideig tartó együttélés eredménye. A kassú pantheon feje Harbe, volt. Egy másik szoláris (nap) istenséget Szahnak, a holdistent pedig Sipaknak nevezték.

 

 

kimmerek (akkád Gimirrája, görög Kimmerioi)

Egy az írott történelemben a Kr.e. 8. század utolsó negyedében, a Közel-Keleten (Anatóliában) megjelenő indoiráni lovasnomád népcsoport. A kimmereket az asszír, babilóni és görög forrásokból, valamint a Bibliából (gómer) ismerjük. A kimmerek a Kr.e. 8. században valószínóleg a rokon szkíta törzsek nyomására a Dél-Orosz sztyeppékről (Hérodotosz, IV:11, Kimmer Boszporuszról) illetve a Kaukázus északi oldalán fekvő területekről déli irányba indulva átkeltek a Kaukázuson és elözönlötték Kelet- és Közép-Anatóliát. Első biztos említésük Kr.e. 715/714-re keltezhető, amikor a kimmer lovasseregek súlyos vereséget mértek I. Rusza (Kr.e. 719—713) Urartu (mai Örményország) királyának seregeire. Urartu ilyen meggyengülését használta ki Kr.e. 714-ben II. Sarrukín (Kr.e. 721—705) asszír uralkodó, amikor hadjáratot vezetett Urartu ellen és döntő győzelmet aratott felette. A kimmerek minden bizonnyal már Kr.e. 695 körül támadták Phrügiát. A forrásokból tudjuk, hogy a Kr.e. 7. század elején több más néppel, így például a médekkel együtt Asszíria keleti határait nyugtalanították. Kr.e. 679-ben Assur-ah-iddina (Kr.e. 680—669) asszír király seregei Hubuskia tartományban vereséget mértek a Teuspa vezette kimmerekre, és elózték őket a Felső- és Alsó-Záb folyók felső folyása mellől. A kimmerek Urartun keresztül nyugati irányba, Anatólia felé vándoroltak. A keleten maradt kimmereket csak Assur-bán-apli (Kr.e. 668—627) asszír királynak sikerült véglegesen békéltetnie Kr.e. 657-ben. A keletről Kr.e. 677-ben elózött kimmerek valamikor Kr.e. 676 és 674 között megtámadták a közép-anatóliai Phrügiát, amelynek legendás uralkodója, Mídász (asszír Mita) öngyilkosságot követett el. A kimmerek a Közép-Anatóliában Phrügia örökébe lépő Lüdiát is folyamatosan támadták, mire Gügész, a lüd uralkodó az Asszír Birodalom, Assur-bán-apli segítségét kérte (Kr.e. 666?). Az asszír seregek leverték ugyan a kimmereket, de Gügész elpártolt Asszíriától, minek következtében egyedül kellett szembenéznie az újabb kimmer rohammal. Kr.e. 652-ben a Tugdammé (gör. Lügdamisz) vezette kimmerek, a trák trérekkel szövetségben egész Lüdiát, és annak fővárosát Szardeiszt is feldúlták. A kimmereket végül Alüattésznek sikerült végleg kióznie Anatóliából.

 

 

limmu

az évnek nevet adó hivatalnok (eponymos). Az adott hivatalnokok ciklikus rendben – rangjuk presztízsétől és befolyásuk súlyától függően – adott sorrendben követték a trónrakerült uralkodót, aki az uralkodói ciklusában az első évnek a nevét adta. A király halála után a ciklus újrakezdődött

 

 

Marduk-apla-iddina

II. Marduk-apla-iddina (bibliai Merodach-baladán), a dél-mezopotámiai Bít-Jakin káld törzsének kiemelkedő asszírellenes vezetője a Kr.e. 8. század utolsó három évtizedében. Kétszer volt Babilón királya: Kr.e. 721—710 között és Kr.e. 703-ban. Először Kr.e. 729-ben, III. Tukulti-apil-Ésarra (Kr.e. 745—727) asszír király ellenfeleként jelenik meg az asszír forrásokban. Ekkor Tengerföld királyának nevezik. Kr.e. 721-ben az asszír trónviszály idején elfoglalja a babilóni trónt, ahonnan II. Sarrukín (Kr.e. 721—705) asszír királynak csak Kr.e. 710-ben sikerül elóznie. Kísérletet tett egy szélesköró asszírellenes koalíció (babilóniak, arámiak, káldok, Elám, arabok és Júda) létrehozására, de az asszír seregek Kr.e. 710-ben kiszorították őt Babilónból, majd Kr.e. 709 és 707 között elfoglalták Bít-Jakint és fővárosát Dúr-Jakint. Kr.e. 703-ban, amikor az új asszír király, Szín-ahhé-eriba (Kr.e. 704-681) hatalma megszilárdításával volt elfoglalva, Marduk-apla-iddina bevonult Babilónba és 9 hónapig a trónon maradt. Az asszír seregek azonban Kis mellett legyőzték, majd Kr.e. 700 körül Káldeából (Dél-Babilóniából) is kiszorították. Marduk-apla-iddina Elámba menekült, ahol valamikor Kr.e. 694 előtt meghalt.

 

 

Mári (Tell Hariri)

ókori város és régészeti lelőhely az Euphratész mentén a mai Szíriában, a szír-iraqi határon (É 34o 37’ K 40o 46’). A predinasztikus korban (Kr.e. III. évezred első fele), Mári már virágzó központ volt. Erre utalhat a sumer királylista, amely magába foglal egy mári dinasztiát is. Ennek oka abban keresendő, hogy egy bizonyos időben Mári politikai befolyása a sumer területeken is érezhető volt. A sumer királylista szerint a Vízözön utáni tizedik dinasztia Mári dinasztiája volt: 6 királya (pl. Ilsu) összesen 136 évig uralkodott. E dinasztia nyelve nem sumer, hanem egy sémi dialektus volt, így Mári is része volt annak a korai, Kistől Ebláig terjedő kultúrának, amelyet kisi kultúrának nevezünk. Mári korabeli fontos gazdasági és politikai szerepére utalnak az eblai királyi levéltárban talált ékírásos levelek Márira vonatkozó utalásai (Sza’umu, Istup-Sar, Iblul-il, Nizi, Enna-Dagan, Iku-Isar és Hida’ar). A Kr.e. 24. század közepétől Mári dél-mezopotámiai befolyás alá került. Előbb az Agadei dinasztia terjesztette ki rá befolyását (Mári egyik királya és agadei helytartója, sakkanakkuja Migir-Dagan volt), majd a III. Ur-i dinasztia (Kr.e. 2112—2004) érdekszférájába tartozott. Mári írott forrásokból és szobrokról ismert Kr.e. 21. századi uralkodói (Istup-Ilum, Apil-kín, Iddin-ilum, Ilum-isar, Puzur-Istár és Hanun-Dagan). A Kr.e. III. évezred végén amurrú törzsek lepték el Mezopotámia jó részét és számos nagy központban amurrú dinasztiák kerültek hatalomra. Mári két leghíresebb Kr.e. 19. századi uralkodója Jaggid-Lim és Jahdun-Lim voltak. Kr.e. 1813-ban új király, I. Samsi-Adad (Kr.e. 1813—1780) került Assur trónjára, és egy Jahdun-Limet elóző trónbitorlótól Mári trónját is megszerezte. A városba kisebb fiát, Jaszmah-Adadot nevezte ki helytartónak. Jahdun-Lim fia Zimri-Lim, apósához, Jamhad királyához Jarim-Limhez menekült, és csak I. Samsi-Adad halála után tért vissza a márii trónra. Az ő uralkodása (kb. Kr.e. 1780—1757) idején élte Mári fénykorát. Ő építette ki Mári közel 300 éven keresztül bővülő palotáját, a korabeli világ egyik csodáját, végleges formájára. Márinak az Euphratész menti kereskedelemre épülő hatalma ekkor érte el tetőpontját. Zimri-Limnek a palota romjai alól előkerült hatalmas levéltára fényt vet a korabeli politikai kózdelmektől kezdve a mindennapi élet és a gazdaság számos aspektusára is. A virágkornak Zimri-Lim korábbi szövetségese, Hammurápi, Babilón királya vetett véget, aki Kr.e. 1757-ben elfoglalta a várost és lerombolta a királyi palotát.

A lelőhely ásatásait 1933-38, 1951-52, 1954-1960, 1964-1975 között, összesen 21 ásatási idényben A. Parrot végezte a Louvre francia expedíciója élén. Az ásatásokat J. Margueron folytatta 1979 és 1984 között. A feltárások számos, a Kr.e. III. évezredben épült, és 1757-ben elpusztult templomot tártak fel, amelyeknek díszítése és tárgyi leleteinek sokasága fényt vetett Mári virágkorának anyagi kultúrájára. A legfontosabb templomok az Istár-templom, a Samas-templom, a Dagan-templom, a Ninhurszag-templom, illetve a Ninni-Zaza-templom voltak. Mári legnagyobb régészeti felfedezése azonban a híres királyi palota volt. A közel 300 udvarból és teremből álló, szobrokkal és freskókkal díszített palota öt építési fázisban készült el. A Kr.e. III. évezredi sémi uralkodók palotája (I. fázis Kr.e. 2100 előtt; II. fázis Kr.e. 2100—2000) a Kr.e. II. évezred eleji palota alatt fekszik, amelyet a korábbi palota alaprajzát követve építettek tovább. A II. építési fázisban, a III. Ur-i dinasztia uralma idején épült a 131. jeló udvar, a 132. jeló szentély és a 65. jeló trónterem is. A palota III. építési fázisa Kr.e. 2000—1850 közöttre tehető. Ebből az időszakból származik a palota teljes északi szárnya. A IV., Kr.e. 1850-1780 közötti építési fázisban épült hozzá például a 106. jeló udvar, amelynek déli falán egy freskó a királyt (I. Samsi-Adadot vagy Zimri-Limet) ábrázolta, amint kísérete élén áldozati bikát vezet. Az V., Kr.e. 1780—1760 közöttre tehető építési fázis már egyértelmóen Zimri-Limhez köthető. Ekkor épült a palota déli szárnya. A város a Kr.e. 1757-es pusztítás után elnéptelenedett és helyét csak a középasszír korban (Kr.e. 14—12. sz.) használták temetőnek.

 

 

Mitanni

Másképpen Mittanni (Amarna levelek, Boğazköy) vagy Maitani (királyi pecséthenger felirata). ókori keleti állam Felső-Mezopotámiában (a Tigris és Euphratész felső folyása, valamint a Felső-Záb, Hábúr és Balih folyók körzetében) a Kr.e. 16—13. században, illetve utolsó, historizáló említéseként I. Tukulti-apil-Ésarra (Kr.e. 1115—1075) asszír király feliratában. Magterülete a Hábúr-folyó körzete, fővárosa pedig a mai napig azonosítatlan Wassukanni volt. Legkorábbi említése egy I. Thotmesz (Kr.e. 1504—1492) kori sírfeliraton található. Mitanni népessége a Közel-Keleten a Kr.e. II. évezred elején megjelenő hurri etnikum volt. A „Hurri országa”, „Hurri országok” kifejezés egyes forrásokban Mitanni szinonímája. Mitanni egy egyiptomi névváltozata, a Naharina valószínóleg a nyugati sémi nahar „folyó” szóból ered. Az állam vezető rétege azonban egy túlnyomórészt a hurri alapetnikumra rátelepedett indoárja harcos arisztokrácia (marjannu) volt. Mitanni uralkodóinak nevei is valószínóleg indoárja (védikus szanszkrit) eredetóek. Mitanni isteneinek nevei Mitraszil, Arunaszil, Indar, Naszattjana is közel állnak a Mitra, Varúna, Indra és Nasztajasz indoárja istenek neveihez.

Sajnos a mai napig egyetlen Mitanni királyi archívum sem került elő, így tudásunk elsősorban idegen forrásokból (Assur, Boğazköy, Amarna, Alalah, Büblosz, Tell Brák, stb.) és tartományi központok (pl. Nuzi) levéltáraiból származnak.

Mitanni birodalmának határai legnagyobb kiterjedése idején (Kr.e. 15. sz. eleje) magukba foglalták keleten Asszíria, Arrapha és Nuzi területeit, északon Alse és Isuwa országait (mai Délkelet-Törökország), nyugaton pedig Kizzuwatna, Mukis, Nija és Amurru (mai Északnyugat-Szíria) országait. Mitanni déli szomszédja Babilón, északnyugati szomszédja a Hettita Birodalom, délnyugati szomszédja pedig a Palesztinát befolyása alatt tartó Egyiptom volt.

A hettita óbirodalom korai királyai, I. Hattusilis és I. Mursilis mér a Kr.e. 17. század végén, 16. század elején háborúkat vívtak különféle észak-mezopotámiai hurri országokkal. Hogy a legkorábbi névről ismert királyok, I. Suttarna és Parattarna már Mitanni királyai voltak-e, vagy csak egyes, Észak-Mezopotámiában már a Kr.e. II. évezred eleje óta létező kisebb hurri államokat uraltak, sajnos nem tudjuk. Tény, hogy Parattarna („Hurri népének királya”) – ahogy azt Idrimi, Aleppó, majd Alalah királya önéletrajzi feliratából tudjuk – Kr.e. 1480 körül már az Euphratésztől nyugatra, Észak-Szíriára is kiterjesztette hatalmát, és ezzel megvetette a Mitanni Birodalom alapjait. E korai hurri állam Észak-Szíriában már I. Thotmesz uralkodása alatt összeütközésbe került Egyiptommal (a fáraó sztélét állított Karkemisben, az Euphratész partján), de a legnagyobb egyiptomi hadjáratot Mitanni belsejébe, az Euphratészen túlra III. Thotmesz (Kr.e. 1479—1425) vezette 33. és 35. uralkodási évében. Mitanni királya ezidőtájt Szaustatar lehetett, akiről tudjuk, hogy vazallusai, az alalahi Niqmepa és a kizzuwatnai Sunasura között közvetített. Emellett tudjuk róla, hogy kirabolta Assurt és egy ezüstből és aranyból készített ajtót fővárosába Wassukanniba szállíttatott. IV. Thotmesz (Kr.e. 1401—1391) fáraó uralkodása idején Egyiptom és Mitanni kapcsolata ellenségesből szövetségesre fordult. I. Artatama feleségül adta lányát az egyiptomi fáraóhoz. Ez a békés viszony III. Amenhotep (Kr.e. 1391—1353) és IV. Amenhotep (Ehnaton, Kr.e. 1353—1335) uralkodása idején is folytatódott. Ez a korszak az ún. Amarna levelek kora. III. Amenhotep feleségül vette I. Artatama fia, II. Suttarna lányát, Kelu-Hepát, és még II. Suttarna középső fiának, Tusrattának a lányát Tatu-Hepát is, aki később Ehnaton háremébe került. Tusratta úgy jutott hatalomra, hogy megölette idősebb testvérét, Mitanni királyát, Artasumarát. Trónigényét azonban a harmadik testvér, a későbbi II. Artatama is vitatta. II. Artatama szövetséget kötött mind I. Suppiluliumas hettita uralkodóval, mind I. Assur-uballit (Kr.e. 1363—1328) asszír királlyal. Ehnaton vallási reformjai idején és a halálát követő trónutódlási bizonytalanság miatt Egyiptom belső ügyeivel volt elfoglalva, így Tusratta szövetséges nélkül maradt, és hamarosan meggyilkolták. II. Artatama azonban már egy Asszíria és a Hettita Birodalom által erősen lecsökkentett területó Mitanni Királyságot vehetett át. Tusratta fia, Sattiwaza Babilónba, majd I. Suppiluliumashoz menekült, aki vazallusi szerződést kötött vele, mely szerint II. Artatama halála után ő lesz Mitanni királya. II. Artatama saját fia, Suttarna ezzel szemben az asszírok szövetségét kereste. A két hatalom között őrlődő Mitanni jelentős területi veszteségeket szenvedett. Suppiluliumas elfoglalta Aleppót és Karkemist, és hatalma Szíriában már Qádesig terjedt. I. Adad-nirári (Kr.e. 1305—1274) asszír király elfoglalta Mitanni maradékát, bevette a fővárost, Wassukannit, és I. Sattuarát, Mitanni királyát vazallusává tette. I Sattuara fia, Waszasatta azonban fellázadt, mire az asszírok ismét hódoltatták Mitannit, a királyt pedig Assurba hurcolták. I. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 1273—1244) asszír király uralkodása idején II. Sattuara Mitanni akkori királya is fellázadt. Az asszír csapatok azonban legyőzték Mitanni és a Hettita Birodalom koalíciós seregét, 14.400 foglyot ejtettek, és Hanigalbatot, ahogy ők Mitannit nevezték, végleg az Asszír Birodalomhoz csatolták.

 

 

Ninive

Akkád Ninua, Niná, márii Ninuwa, arámi Ninawa. ókori mezopotámiai város és régészeti lelőhely (É 36o 24’, K 43 o 08’) a mai Iraq területén, a Tigris bal partján, Moszullal átellenben. Kr.e. 704 és 612 között az Asszír Birodalom fővárosa. Az egykori városon belül a két legfontosabb régészeti lelőhely Nebí-Júnusz és Qújundzsík tellje.

A lelőhely régészeti feltárásait Sir A.H. Layard (1845—1851), Hormuzd Rassam (1852), R. Campbell Thompson (1929—1932) és Sir M.E.L. Mallowan (1931—1932) végezte. A lelőhelyet ezen kívül számos régészeti expedíció látogatta meg és iraqi ásatásai a mai napig folynak.

Ninive legkorábbi ásatási rétegei (I. réteg) a jellegzetes kerámiájáról azonosítható Hasszúna korra (Kr.e. 5000—4500) nyúlnak vissza. Ezt a Számarra és a Halaf kori kerámia rétegei (II. réteg) követték. A III. réteg egy Ubaid kor végi és Gawra kori nádházas faluból állt. A következő korai réteg (IV. réteg) az Uruk és Dzsemdet Naszr korszakokra volt keltezhető. Ezt követte a Dzsemdet Naszr korszak végén, koradinasztikus periódus elején Ninive legismertebb ásatási rétege (V. réteg), amelyben Kr.e. 2900 körül megjelent az erősen stilizált alakokkal díszített jellegzetes helyi kerámia, a Ninive V áru, amely a Kr.e. III. évezred első felében Észak-Mezopotámia számos lelőhelyén jól azonosítható régészeti horizontot alkot.

Első írott forrásunk agadei Narám-Szín (Kr.e. 2254—2218) egy felirata. Hammurapi (Kr.e. 1792—1750) törvénykódexének előszava Ninivét úgy említi, mint ahol Istár-templom áll. Ezt a korai templomot még valószínóleg az Agadei-dinasztia egy másik uralkodója, Manistusu (Kr.e. 2269—2255) építtethette. Neve Émasmas volt. Ehhez a korszakhoz tartozik egy a templom újasszír kori (Kr.e. 7. századi) rétegeiből előkerült csodálatos bronz szoborfej, amely valószínóleg agadei Sarrukínt (Kr.e. 2334—2279) vagy Narám-Színt ábrázolja. A Kr.e. 15. században Asszíria más részeihez hasonlóan Ninive is Mitanni uralma alá került. Érdekes módon az ezt követő középasszír korban csak egy-két asszír király építkezett itt. I. Assur-uballit (Kr.e. 1363—1328) például újjáépíttette az Istár-templomot, de I. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 1273—1244) feliratai is említenek építkezéseket, I. Tukulti-apil-Ésarra (Kr.e. 1114—1076) pedig valószínóleg palotát is építtetett a városban. A város azonban csak az újasszír korban (Kr.e. 911—612) indult rohamos fejlődésnek. Az újasszír uralkodók ezután sorozatban restauráltak vagy építettek templomokat Színnek, Nergálnak, Nannának, Samasnak, Nabúnak és Istárnak (Inanna). Ninivét azonban Szín-ahhé-eriba (Kr.e. 704-681) asszír király építtette világvárossá. A birodalom új fővárosában új utcák és középületek épültek. Szín-ahhé-eriba a ma Qújundzsíknak nevezett tell helyén, az egykori fellegvárban felépíttette híres palotáját, amelynek neve: „palota, amelynek nincs párja” volt. A régészeti terminológiában a palota az Északnyugati palota nevet kapta. A kb. 200 x 210 méteres palotának összesen több, mint 80 terme volt. A termek falait faragott domborművek, kapuit pedig monumentális emberfejű bikaszobrok díszítették. Ninive területe ekkor elérte a 700 hektárt. Alaprajza hosszan elnyúló ötszög volt. Falainak hossza a rövid oldalon 2.1 km, a hosszú oldalakon pedig 4.4 — 5 km volt. A városfal hossza 12 km, legnagyobb szélessége pedig 45 m volt. A falakat 15 kapu tagolta: Halahhu-kapu, Sibaniba-kapu, Muslalu-kapu, Kár-Mulisszi-kapu, Samas-kapu, Halzi-kapu, Assur-kapu, Handuri-kapu, Arzenál-kapu, Sivatagi-kapu, Rakpart-kapu, Vizi-kapu, Szín-kapu, Nergál-kapu, Adad-kapu. A városba 18 csatorna hozta a hegyekből a vizet. A várost a Khoszr-folyó osztotta/osztja két részre. Szín-ahhé-eriba fia és utódja, Assur-ah-iddina (Kr.e. 680—669) a ma Nebí Júnusz néven ismert tell helyén építtette fel arzenálját. Az ő fia és utódja, Assur-bán-apli (Kr.e. 668—627) asszír király az akropolisz északi részén építtetett magának palotát, amelyet a régészeti terminológiában Északi palotának nevezünk. Az általa alapított ninivei könyvtárba utasítására a birodalom minden részéből összegyűjtötték az irodalmi alkotások másolatait. Qújundzsik ásatásai során a régészeknek több, mint 20.000 ékírásos táblát és töredéket, a mezopotámiai írásbeliség felbecsülhetetlen értékű tárházát sikerült feltárniuk. Az ókori Kelet egyik legnagyobb és legfényesebb városát Kr.e. 612-ben, háromhónapos ostrom után az Asszír Birodalmat megdöntő médek és babilóniak koalíciós serege pusztította el. A romokon különböző korokban kisebb falvak, települések éltek. Xenophón Anabaszisza a Kr.e. 4. század elején Meszpila néven ismeri a várost.

 

 

Nippur

ókori mezopotámiai város és régészeti lelőhely (arab neve Nuffar, É 32o 10’, K 45 o 11’) a mai Iraq területén. Nippur ősi sumer városként mindig vallási és kulturális, és nem politikai központ volt. Uralkodó dinasztiái sohasem szerezték meg más városok felett a hatalmat, bár a város istene, Enlil (a levegőég és a szelek ura) királyságra tett szert az istenek felett. Első ásatásait a University of Pennsylvania expediciója végezte 1889—1990-ben. A kezdetleges módszerekkel végzett ásatást 1948 óta a University of Pennsylvania és a chicagoi Oriental Institute közös expedíciója folytatta. A várost a Kr.e. IV. évezredtől egészen Kr.u. 800-ig lakták. E hosszú megtelepedés eredménye két, a síkság szintjéből 20 méterre kiemelkedő hatalmas településhalom (tell) lett. Az északkeleti tell magját a szentélykörzet, azon belül is Enlil temploma (Ékiur) és ziqqurratuja (Éduranki), valamint Inanna (Innin) temploma alkotta. Az Enlil-templom korai fázisait alig ismerjük, mivel Ur-Nammu (Kr.e. 2112—2095), a III. Ur-i dinasztia megalapítója teljesen újjáépíttette. A két nagy udvarból álló Enlil szentélykörzetet hatalmas fal vette körül, amelynek belső oldalán raktár és kiszolgáló helyiségek, főleg konyhák voltak. Az Enlil templom épülete a hagyományos mezopotámiai templomalaprajzoktól teljesen eltérő formát mutat. Ezért sokan úgy vélik, hogy az igazi Enlil-templom vagy egy szomszédos körzetben, vagy pedig a ziqqurratu tetején állhatott. Az Ur-Nammu által épített ziqqurratu hasonló a király három másik ismert zikkurratujához: az urihoz, az urukihoz és az eriduihoz. A vályogtéglából épült négyszögletes alaprajzú (53 x 38 méteres), háromszintes toronytemplomnak három, az egyik oldalfalhoz T alakban illeszkedő lépcsőfeljárója volt. A szentélykörzet belső udvarában egymás mellett álló templomot és a ziqqurratut az ókorban folyamatosan karban tartották és felújították, mígnem a Kr.u. 2. században a párthusok erődöt nem építettek belőle. Az Enlil szentélykörzettől délnyugatra fekvő Inanna-templom a korai dinasztikus I. periódusban épült és a párthus korig összesen tíz építési korszakát lehetett rekonstruálni. Az első templom (IX. réteg) magja egy antecellán keresztül megközelíthetó nagy nyitott cella volt. A korai dinasztikus II. fázisban (VIII. és VII. réteg) a templomot dupla szentéllyé építették át. A két cellában áldozóasztalok és padkák voltak, hátsó falnál pedig pódium állt. Az egyik szentély hajlított tengelyó elrendezést követett, a másik pedig szorosan mellé épült. Mindkettőnek volt egy-egy hátsó bejárata, de a processziós bejárat az egy számos előudvaron és termen végigkacskaringózó labirintus volt. Ezt a templomot valószínóleg Ur-Nammu építtette át egy nagy (50 x 100 méteres) négyszögletes, szabályos elrendezésó dupla templommá. Ezt a templomot a párthusok építtették át hatalmas párthus templommá. A templomkörzettől délre helyezkedett el az írnokok negyede. A szerény házakban nagy mennyiségó ékírásos agyag gyakorlótábla, iskolatábla került elő. Az írnokiskolákban a kezdők valószínóleg lexikonokat, a haladók pedig irodalmi alkotásokat másoltak gyakorlásként. Előkerült egy Kr.e. 1300 körüli agyagtérkép, amely meglehetős pontossággal ábrázolja a város fő építményeinek helyét (a templomokat, falakat, kapukat, csatornákat ékírásos feliratok magyarázzák). Ebből megtudhatjuk, hogy a várost egy csatorna osztotta két félre, és a kapuk neve a következő volt: „Ur felé néző kapu”, Uruk-kapu”, Nanna-kapu”, „Gula-kapu”, „Magasztos-kapu”, „A rituálisan tisztátalan nő kapuja” és „Nergál-kapu”.

 

 

Samsi-ilu

Turtánu (főparancsnok), aki több asszír király (III. Adad-nirári (Kr.e. 810—787), IV. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 782—773) és III. Assur-dán (Kr.e. 772—755)) uralkodása alatt is betöltötte ezt a pozíciót. Fővárosa Til-Barszip (Kár-Sulmánu-asarédu) volt, ahol saját palotájából irányította hatalmas tartományrendszerét, amelybe Hatti ország mellett az északi Namri és a keleti Guti is beletartozott. Sikeres háborút folytatott I. Argisti (Kr.e. 789—766) urartui király ellen (Kr.e. 780?), amelyről – saját magát egyenesen királyhoz illő módon dicsőítve – monumentális feliratban számolt be. Nergal-éris és Bél-Harrán-béli-uszur mellett ő volt a harmadik, és legnagyobb hatalmú hivatalnok, aki a gyengekezó asszír királyok idején a központi hatalom rovására növelte meg saját hatalmát. Három felirata ismert.

 

 

sumerek

ókori keleti, mezopotámiai nép, a világtörténelem első, már írásával és nyelvével is azonosítható népe. A sumerek valamikor a Kr.e. 4. évezred közepén települtek be Dél-Mezopotámiába, a későbbi Sumer területére, ahol ekkor az Uruk kori presumer népesség már fejlett városi kultúrával rendelkezett. E népesség volt az, amely az írást (ékírás) feltalálta (a legkorábbi ismert piktografikus jelekkel írt táblák az Uruk IVa periódusra, Kr.e. 3400 körülre keltezhetők). E presumer népesség emlékét számos, a sumer nyelvbe is átkerült jövevényszó, elsősorban földrajzi nevek őrzik. Az írás fejlődésének következő fázisában (Uruk III periódus, Kr.e. 3300 körül) azonban a piktografikus jelek már azonosíthatóan a sumer nyelv leírására szolgáltak. Innen kezdve az ékírás és a sumer nyelv fejlődése töretlen. A sumerek eredete ismeretlen, nyelvük szigetnyelv, ismert rokona nincs. A sumerek valószínóleg több hullámban, folyamatosan lezajlott bevándorlásának módja és iránya ismeretlen. A legvalószínóbb, hogy a Perzsa-öböl felől érkeztek, mivel a sumer kultúra dél—északi irányban terjedt. Őshazájuk azonosítására több elmélet is született, de döntő bizonyítékok egyik változat mellett sem szólnak. A sumerek hozták létre a világ egyik legkorábbi, ha nem első civilizációját. Tagolt állami társadalomban, városállamokban éltek. Fejlett, csatornázó öntözésen alapuló mezőgazdasággal, távolsági (tengeri és szárazföldi kereskedelemmel), iparral, építészettel, móvészettel és tudománnyal rendelkeztek. Irásbeliségükben a gazdasági számadások mellett fontos szerepet kaptak a történeti szövegek (feliratok), a mitológiai epika és költészet alkotásai, valamint a tudományos szövegek (pl. lexikális listák). A sumer kultúra virágkorát a Kr.e. 3. évezredben élte. Történetüket írásos emlékek tízezrei őrzik. Számos vívmányukat örökítették az őket követő más mezopotámiai magaskultúrákra, amelyek emlékezetében a sumer mitológiai epika (pl. a Teremtés eposz, a Vízözön történet, a Gilgames eposz) hatására a sumerek mint az emberiség történetének első népe élt tovább. A sumerek a Kr.e. 25. századtól folyamatosan asszimilálódtak az északi irányból bevándorló sémi népekkel (akkádok, majd amurrúk), így a sumer nyelvet ettől kezdve egyre kevesebben beszélték, míg Kr.e. 1800 körülre beszélt nyelvként való használata teljesen megszónt, és már csak mint a liturgia és a tudomány nyelve élt tovább.

 

 

Szúza

Az ókori Elám fővárosa, régészeti lelőhely (É 32o 12’, K 48 o 20’) a mai Délnyugat-Iránban, Khuzesztánban, a Perzsa-öböltől északkeletre kb. 60 km-re. Az 1400 m x 800 m-es lelőhely több tellből áll, amelyek hagyományos elnevezése a következő: „Akropolisz” (délnyugaton), „Apadana” (északnyugaton), „Királyi város” (keleten) és a „Donjon” (délnyugati csücsökben). A lelőhely ezen részétől keletre helyezkedik el a „Kézmóvesek városának” hatalmas, lapos, alig kutatott tellje, vagyis maga a város. A lelőhelyet az angol W.F. Williams és W.K. Loftus fedezte fel 1851-ben. Módszeres ásatásait R. de Mecquenem (1908—1946), R. Ghirshman (1947—1967) és J. Perrot (1969-től) francia expediciói végezték.

Szúza korai története párhuzamos Mezopotámia nagyvárosainak történetével. A legkorábbi megtelepedés rétegei Kr.e. 4000 körülre keltezhetők (XXVII—XXIII. réteg, I. periódus, „Szúza I”, Kr.e. 4000-3400); XXII—XVII. réteg (Urukhoz hasonló proto-urbánus kor, Kr.e. 3400-3000); XVI—XIII. réteg (proto-elámi periódus, az írás kezdeteinek megjelenése, Kr.e. 3000-2800); XII. réteg (korai dinasztikus periódus I—III. Ezt az Agade-kor (Kr.e. 24—23. sz.) majd a III. Ur-i dinasztia (Kr.e. 21. sz.) emlékei követték. Az „Akropoliszon” a korai dinasztikus korban épült templom az Agadei-dinasztia korában is állt. Sulgi (Kr.e. 2094—2047) a III. Ur-i dinasztia második királya két nagyobb templomot (Insusinak és Ninhurszág) és egy zikkurratut építtetett ide. A Kr.e. 20—19. században Szúza Szimaski királyainak uralma alatt állt. A Kr.e. 18—16. század a helyi hercegek kora (ők az akkád szukkalmahhu címet viselték felirataikon). A lelőhelyen a korszak legjobban a „Királyi városban” dokumentálható (A-XV—A-XII réteg, Kr.e. 1820—1500). Az elámi történelem legkiemelkedőbb korszaka a középelámi kor (Kr.e. 13—12. sz.) volt. A korszak kutatása a lelőhelyen az „Akropoliszra” koncentrál. Sulgi templomait helyreállították, és nagy mennyiségó, Kutir-Nahhunte és Silhak-Insusinak nevét viselő bélyeges tégla került elő a lelőhely ezen részéről. Az Insusinak-templom mellett földalatti kamrákban gazdag sírmelléklettel ellátott hamvasztásos temetkezések kerültek elő. Ezután Szúza egészen az újelámi kor kezdetéig, a Kr.e. 8. századig részben kiürül. Szúza újjáépítése ekkor két uralkodó, II. Sutruk-Nahhunte és Sutur-Nahhunte nevéhez fóződik. Az ősi templomokathelyreállították, és egy tovább kis négyzetes alaprajzú templom is épült az „Akropoliszon”. Szúzát Kr.e. 639-ben Assur-bán-apli asszír király csapatai teljesen elpusztították, de Kr.e. 625 után egy ismeretlen elámi herceg részben újjáépíttette. I. Dareiosz perzsa király (Kr.e. 521—485) Szúzát tette meg egyik fővárosává, és itt is építtetett egy a perszepoliszi Apadanához (Perszepolisz) hasonló palotát, amelyet később II. Artaxerxész építtetett újjá. A szúzai Apadanától északra állt egy a perszepoliszi „Százoszlopos csarnokhoz” hasonló csarnok (112 m x 112 m), amelynek nagytermében 6 x 6 oszlop állt. A városon keresztülfolyó Khaúr-folyó túlpartján is állt egy kisebb, II. Artaxerxész által épített palota (nagyterme 37 m x 34 m-es volt és 34 faoszlop állt benne), amelyet a párthus korban újjáépítettek. Miután Alexandrosz (Nagy Sándor) elfoglalta Szúzát, átkeresztelte Eulaiosz-menti Szeleukeiának. A virágzó hellénisztikus város a párthus korban is fontos központ maradt. A korai iszlám korban még virágzó Szúza végső pusztulása valószínóleg a mongól invázióhoz volt köthető.

 

 

Til Barszip

Mai neve Tell-’Ahmar, ókori keleti régészeti lelőhely, ősi mezopotámiai város a mai Szíriában, az Ephratész keleti partján (É 36o 43’, K 38o 09’). Ásatásait 1929—1931 között F. Thureau-Dangin és M. Dunand végezte. Bít-Adini arámi állam fővárosa, Til-Barszip ellen III. Sulmánu-asarédu (Kr.e. 858—824) asszír király már uralkodásának 3. évében hadjáratot vezetett. Til-Barszip királya Ahuni elmenekült, az asszír király pedig Kár-Sulmánu-asarédu névre keresztelte át az elfoglalt várost. Ekkor asszír helytartói palota épült, amelyet a Kr.e. 8. században többször felújítottak. Til-Barszipot az ebben a helytartói palotában feltárt freskók tették híressé. A palota több, mint 120 m hosszúságú freskóit két stílusban és négy festési készítették valószínóleg III. Tukulti-apil-Ésarra (Kr.e. 745—727) és II. Sarrukín (Kr.e. 721—705) asszír királyok uralkodása idején. A freskók az asszír palotadombormóvek stílusában, azokat helyettesítve készültek. Igy stílusuk, formakincsük kötött, arcahizáló, csak esetenként jelennek meg rajtuk, helyi, provinciális elemek. Amiben azonban többet nyújtanak az egykori festésüket már rég elvesztett asszír palotadombormóveknél, az a színviláguk. A hagyományos asszír királyi témákat (követségek és adóvívők fogadása, felvonulás, vadászat, stb.) fekete, fehér, vörös, kék, sárga, barna színekkel és ezek árnyalataival adták vissza. Ezek a falfestmények a mai napig egyedülálló emlékei az ókori keleti festészetnek.

 

 

turtánu (főparancsnok)

asszír főhivatalnok. A Kr.e. 9. században és a 8. század nagy részében a limmu jegyzékek tanúsága szerint a király mögött rangban második. Eredeti feladata az asszír sereg vezetése volt. A Kr.e. 9. századi terjeszkedés során, amikor a birodalom határa elérte az Euphratész kanyarját, a turtánu Til-Barsip központtal saját „országot” (mát turtáni), határvédelmi övezetet kapott. A birodalom északi határa mentén további három asszír főméltóságnak volt ilyen határövezete. A Kr.e. 8. század végén a hivatalt ketté osztották: a bal és a jobb oldal turtánuja, majd a Kr.e. 7. század végén megjelent a Kummuh ország turtánuja rang is.

 

 

Ur

ókori mezopotámiai, sumer város és régészeti lelőhely (É 30o 56’, K 46o 08’)a mai Dél-Iraqban. Mai arab neve Tell-Mukajjár. A hatalmas, több száz hektáros lelőhelyet először Taylor azonosította helyesen 1854-ben. Ásatásait egy angol-amerikai közös expedíció végezte 1919 és 1934 között először H.R. Hall (1919), majd C.L. Woolley (1919—1934) vezetésével. A bibliai hagyomány szerint Ur volt Ábrahám szülővárosa. A várost egy az Euphratészből induló csatorna vette körül, így Ur, a Perzsa-öböl legnagyobb forgalmú kikötőjeként ellenőrizhette a folyó kereskedelmét Tilmun a Perzsa-öbölben fekvő szigetétől északon egészen Máriig. Ur a Kr.e. 3. évezred folyamán gazdasági, politikai és kulturális szempontból is Dél-Mezopotámia egyik legfontosabb sumer városa volt.

Ur első települése egy Ubaid kori (Kr.e. 6. évezred második fele) falu volt, amelyet folyami üledék vastag rétege fedett el. Woolley ezt a Vízözön bizonyítékának tartotta. A következő kultúrréteg a Dzsemdet Naszr periódus települése volt, amelyet a korai dinasztikus kor rétegei követtek. E korszak végén indult a város híressé vált temetője. A híres „királysírok” korábbiak az I. Ur-i dinasztia alapítójának Meszanepaddának uralkodásánál. A város szentélykörzetében már a korai dinasztikus korban állt egy zikkurratu, amelyet a későbbi nagy zikkurratu teljesen elfedett.

A város szíve a város főistenének, a sumer holdisten Nannának (akkád Szín) a szentélykörzete volt. A 400 x 248 méteres temenos foglalta magába a város legfontosabb templomait és palotáját. Legfontosabb építménye az Ur-Nammu (Kr.e. 2112—2095) a III. Ur-i dinasztia alapítója által átépített és kibővített a Nanna templom és zikkurratu volt. A 62.5 m x 43 m oldalhosszúságú toronytemplom a legjobb állapotban megmaradt zikkurratu. 11 m magas alsó szintjének kapuépítményéhez három lépcső vezetett fel: kettő a fal síkjával párhuzamosan, egy pedig arra merőlegesen. A második terasz (magassága 5.7 m) tetején állt a még kisebb harmadik terasz, amelyen az ún. csúcstemplom kapott helyet. A zikkurratu belső magja vályogtéglából készült, míg külső burkolatát vastag, égetett téglából álló réteg alkotta. A toronytemplom egy kiszolgálóhelyiségekkel szegélyezett, fallal kerített téren állt, amelyet az ún. „Nanna előudvaráról”, illetve a délnyugati sarokban álló monumentális kapun, az É-dub-lal-mahon keresztül lehetett megközelíteni. A kaput a Kr.e. 14. században II. Kurigalzu (Kr.e. 1332—1308) babilóni uralkodó boltozott szentéllyé építtette át. A zikkurratu udvar déli oldalán állt Nanna feleségének, Ningal istennőnek a temploma, az É-gipar (vagy Giparku). Itt volt az entu főpapnő otthona. A szent nász szertartása során ő személyesítette meg az istennőt, míg a király személyesítette meg Nanna (Szín) istent. Az É-gipart egy folyosó osztotta két részre. Az északi, hivatali és lakószárnyban található két udvar közötti két purifikációs szoba egyikéből a főpapnők sírkamrájához, a másikból pedig a szentélyhez és egy fogadóteremhez lehetett eljutni. A templom déli szárnya egy axiális alaprajzú szentélynek adott helyet. Nanna előudvarától délre, a zikkurratu udvar délkeleti sarkánál állt egy hatalmas raktárépület, az É-nun-mah. A tőle délre álló nagy épület sokan Ur királyi palotájának (É-hurszag) tartják. Ezt látszik megerősíteni az a tény is, hogy két részre, egy magánlakosztályokat tartalmazó privát szárnyra és egy hivatali szárnyra tagolódott. A palotától délkeletre állt a III. Ur-i dinasztia egyik legnagyobb királyának, Sulginak (Kr.e. 2094—2047) a halotti temploma, amely alatt dongaboltozatos sírkamrák álltak. Fia, Amar-Szín (Kr.e. 2046—2038) további szárnyakkal bővítette az épületet, és maga, illetve családja számára további boltozott kamrákat építtetett. Ő építtette továbbá Enki (Éa) isten városon kívül álló templomát. Az újbabilóni korban II. Nabú-kudurri-uszur (Kr.e. 604—562) babilóni uralkodó új fallal vette körbe az egész szentélykörzetet. Emellett helyreállíttatta a templomokat is. Egyik utódja, Szín isten lelkes követője Nabú-na’id (Kr.e. 555—539) tovább díszítette az épületeket. A temenostól északkeletre jellegzetes babilóni alaprajzú palotát építtetett lányának, Bél-salti-Nannának, akit, sok más Kr.e. 3. évezredi elődjéhez hasonlóan szintén entu papnővé nevezett ki.

A mezopotámiai történeti hagyomány (elsősorban az ún. sumer királylista) Ur városa három, Kr.e. 3. évezredi sumer uralkodó dinasztiáját tartja számon. Az ún. I. és II. Ur-i dinasztia királyai a korai dinasztikus kor második felében, a Kr.e. 27—26., illetve 25. században uralkodtak. A sumer királylista szerint az I. Ur-i dinasztia 4 királya összesen 177 évig uralkodott: Meszannepada (80), [Aannepada (xx)], Meszkiagnanna (36), Elulu (25), Balulu (36). Más források szerint Meszannepada apja az a Meszkalamdug volt, akinek az Ur-i királyi temetőből két felirata is ismert. Az ún. II. Ur-i dinasztia 4 királya 116 évig uralkodott: Lugalkinisedudu [xx], Lugalkiszalszi [xx], […]-gi [xx], Kaku [xx]. A III. Ur-i dinasztia (Kr.e. 2112—2004) uralkodása idején Ur nemcsak Dél-Mezopotámia, hanem az egész Közel-Kelet vezető hatalmává nőtte ki magát. Kereskedelmi és katonai befolyása a Tigris és Euphratész folyók mentén messze északra, egészen a későbbi Asszíria és Észak-Szíria területéig nyúlt. A dinasztia alapítója, Ur-Nammu (Kr.e. 2112—2095) építtette sumer 4 legnagyobb zikkurratuját, és hatalmát kiterjesztette Sumer csaknem egész területére. Utódai Sulgi (Kr.e. 2094—2047), Amar-Szín (2046—2038) és Su-Szín (Kr.e. 2037—2029) uralkodása a sumer nyelv és kultúra újjáéledését és utolsó virágkorát hozta, de az északi irányból érkező sémi amurrú törzsek bevándorlását Ur hatalma sem tudta megállítani. A dinasztia utolsó uralkodója, Ibbi-Szín (2028—2004) idején egyik embere, Mári helytartója Isbi-Erra már elszakította Urtól az északi városok jó részét, de Ur a város hatalmának végül egy elámi betörés vetett véget, amely során Ibbi-Színt elhurcolták, a várost pedig feldúlták.

Az Ur-i királyi temetőben Woolley közel 2000 sírt tárt fel, és ezzel kiemelkedő gazdagság és feltehetően emberáldozatok emlékeit hozta napvilágra. A temetőt kb. Kr.e. 2600 és 2100 között folyamatosan használták. A legkorábbi sírok a korai dinasztikus periódusra (Kr.e. 2900—2350) keltezhetők. Közéjük tartozik a 16 darab, királysírként ismert sír is. A sírok fontos jellegzetességei a boltozott tetejó tégla-vagy kőfalú sírkamrák ávoltak. A temető legtöbb sírja egyetlen ember temetkezőhelyéül szolgáló szerény sír volt, míg a kiemelkedően gazdag “királysírok” csoportos temetkezéseket tartalmaztak. Ezekben a halottak száma 4 és 75 között mozgott. Ezek nem ismételt betemetkezések, hanem olyan vezetők sírjai voltak, akik mellé kíséretüket is eltemették. A “királysírok” (pl. Sub-ad/Pu-abi királynő, vagy Meszkalamdug király sírjai, a “nagy halottasgödör”, stb.) bővelkedtek a csodásan gazdag sírmellékletekben. A leggazdagabb sír talán a 789. volt, amelyben több, mint 60 szolga (köztük 6 bronzsisakot viselő, felfegyverzett katona) kísérte el önként a sír tulajdonosát a másvilágra. A halottak mellett ott hevert a méregpohár. A sírmellékletek között a leghíresebbek a gyönyöró arany-, ezüst-, réz-, lazúr- és karneol ékszerek, királynők és udvarhölgyek arany fejékei (köztük a híres virágmintás arany fejdísz); kő- és fémedények; csodálatosan díszített zeneszerszámok, így arany bikafej protoméval és kagylóberakással díszített hárfák/lantok; a híres “Ur-i standard”, amely szintén egy ilyen lant hangdoboza lehetett; két, a bozótot ágaskodva legelő kecskét vagy juhot ábrázoló szobor; valamint nemesfém szerszámok- és fegyverek, köztük egy aranytőr. A 755. sírból került elő Meszkalamdug király híres szertartási aranysisakja. A nagy gazdagság azonban nem korlátozódott egyedül a királysírokra. Számos magánsír is bővelkedett az értékes sírmellékletekben. Woolley királysíroknak tartotta e sírokat, mivel olyan feliratos tárgyak is voltak bennük, amelyek “LUGAL” címmel (sumer “világi vezető, király”) azonosították a halottakat. Néhány kutató azonban a sírok eltérő jellegéből arra következtet, hogy komoly különbségek voltak a beléjük temetett személyek között. Szerintük a LUGAL feliratos tárgyak is csak áldozati ajándékok voltak. E magyarázat szerint azokat temették ide, akiknek megélhetése közvetlenül Ur templomaitól és palotájától függött. Körük a főpapnőktől és papoktól, a királytól és a királynőktől egészen a legegyszeróbb munkásokig terjedt, és magába foglalta a közöttük lévő teljes skálát is.

 

 

Uruk

ókori mezopotámiai, sumer város és régészeti lelőhely (É 31o 18’, K 45o 40’)a mai Iraqban, kb. 260 km-re délre Bagdadtól. Mai arab neve Warka, bibliai neve Erech. A hatalmas, közel 3000 x 2100 méteres, 400 hektáros lelőhelyet először W.K. Loftus azonosította 1849-ben, de ásatásait a Deutsche Orient-Gesellschaft expedíciója végezte 1912—1913-ban, majd 1928-tól megszakításaokkal a 80-as évekig, kezdetben J. Jordan, A. Nöldecke, E. Heinrich, majd H. Lenzen vezetésével. Uruk az Ubaid kortól egészen a párthus korig, vagyis több, mint 4000 éven keresztül Mezopotámia egyik legfontosabb metropolisza volt. Legendás sumer uralkodói között szerepelt Lugalbanda, Dumuzi (Tammúz), Gilgames és Enmerkár is. A hagyomány szerint a sumer nagyváros 9.5 km hosszú falait Gilgames építtette (a korai dinasztikus korban, a Kr.e. 27. században). A Gilgames-eposz szerint a város egyharmadát templomok, egyharmadát lakónegyedek, egyharmadát pedig kertek foglalták el. Az ásatások a város két fontos központjára, Innin (Inanna, akkád Istár) istennő templomának, az Éannának a körzetére, és a sumer főisten, az ég istene, Anu templomkörzetére a Kulabára koncentrálódtak.

Éanna templomkörzet. Ebben a templomkörzetben a régészeknek 1931-ben sikerült egy olyan 18 rétegből álló stratigráfiát felállítaniuk, amely a mai napig a mezopotámiai régészeti kronológia egyik legfontosabb támpontja. A XVIII—XIV. réteg az Ubaid korra, a XIV—IV réteg pedig az ún. Uruk korra keltezhető. A VI. réteggel indult a lelőhely történetében az ún. „városi forradalom”, ekkor indultak meg a monumentális építkezések, amelyek előrehaladtát legjobban az egyes templomok felépülésével követhetjük. Ekkor épült az ún „Kőszög-mozaik templom”, az V. rétegben az ún. „Mészkő-templom”, a IVB rétegben épült az A, F és B jeló templom. Az A-templom oszlopos homlokzata egy szögmozaikokkal díszített udvarra néző teraszon állt, innen kapta az „oszlopos templom” vagy „mozaik udvar” nevet is. A IVA rétegben épült a rizalitos homlokzatokkal díszített „Négyszögletes épület”, a szentélykörzet bejárata és az ún. „ál-Vörös-templom”, amelyből a világon ismert legkorábbi írásos emlékek, a még fél-piktografikus jelekkel, az ékírás előzményével írott agyagtáblák kerültek elő. A IVA réteg több kisebb rétegre oszlik. A IVA-6 rétegben épült az ún. „C-templom”, a IVA-5 rétegben épült a „mozaikszögek csarnoka”, a IVA-2 rétegben pedig felépült a hatalmas „D-templom”, a Kőszög-mozaik templom helyét pedig egy új épület, az ún. „Riemchengebaude” (német „szíjtégla épület”) vette át. A IV. rétegből származik a legtöbb archaikus pecséthenger lenyomat is. A III—II. réteg a Dzsemdet Naszr korra tehető. Általános pusztulás után a későbbi Innin zikkurratu helyén megépült az első felső terasz. Falait szögmozaikok és kis dombormóvek díszítették. A hozzá tartozó „labirintusból” került elő rengeteg más kultusztárgy kíséretében egy nagy alabástrom váza, az ún. „Istár(Innin)-váza”, valamint a „vadászat sztélé”. Az I. réteg a korai dinasztikus korra keltezhető. A már említett legendás sumer hőskirályok városából azonban alig maradt valami. A város archaikus építményeit ugyanis jórészt befedte az Ur-Nammu (Kr.e. 2112—2095) a III. Ur-i dinasztia alapítója által épített Éanna templom és a hozzá tartozó zikkurratu (É-gipar-imin). Az 56 x 52 méteres oldalú zikkurratu 14 m magas hatalmas alsó szintjére három lépcsőfeljáró vezetett fel. Az építmény sarkai a négy világtáj felé néztek. A hatalmas alsó teraszra lépcsőzetesen épült két további terasz. A legfelső teraszon állhatott a csúcsszentély. A következú periódusban, az ún. Iszin-Larsza korban (Kr.e. 20—18. század) a csúcsszentélyt restaurálták, és az Uruk felett Babilón szövetségeseként uralkodó Szín-kásid (uralk. Kr.e. 19. sz. eleje) amurrú herceg egy hatalmas (213 x 167 méteres) palotát építtetett, amely ugyan számos udvar köré csoportosuló termekből állt, mégis eltért az óbabilóni kor többi híres palotájának alaprajzától.

Kulaba templomkörzet. A város Anu főistennek dedikált templomkörzetében a legkorábbi templom (14.5 x 18.5 m) az Ubaid korban épült. Ennek a templomnak az oldalára épült később, az Uruk korban egy „kőépület”, amely három koncentrikus, téglalap alaprajzú falgyóróből állt. A Dzsemdet Naszr korban épült az a nagyméretó terasz, amelyet a későbbi időkben újra és újra kibővítettek. E magas teraszra épült a csúcsszentély, az ún. „Fehér-templom”, amelynek méretei (22.3 x 17.5 m) megegyeztek az Éannában álló „C-templom” keleti szárnyának méreteivel (22.5 x 17 m). A „Fehér-templomban” azonban előkerültek a kultusz kellékei: egy lépcsős pódium a fal mellett, áldozati asztal, a bejárat előtt pedig egy oltár. Egy a talajszinten, az Anu-zikkurratu mellett álló további templom volt a Bít-Rés („főtemplom”). E nagyméretó (213 x 167 m) építményben 22 kápolna vette körül az Anunak és feleségének, Antunak dedikált ikertemplomot.

A középbabilóni (vagyis kassú) korban Karaindas, Babilón kassú királya (uralk. Kr.e. 1415 k.) az Éanna szentélykörzettől északra egy kisméretó, külső homlokzatán tégladombormóvekkel díszített templomot építtetett. Az újasszír korban II. Sarrukín (Kr.e. 721—705) kibővítette Ur-Nammu Éannájának udvarát, valamivel később pedig Marduk-apla-iddina (Kr.e. 721—710, 703) Babilón királya állíttatta helyre a zikkurratut.A Szeleukida periódusból két nagy épület is ismert. Az egyik az Es-gal („nagy lakhely”), amelyet Kr.e. 201-ben építtetett Anu-uballit, akinek másik (görög) neve Kephalón volt. A másik Szeleukida kori építmény a város határától 500 méterre fekvő Bít-akítu („újévi ünnepek háza”), volt, ahova az istenszobrok az újévi szertartások során kivonultak. A két építmény mutatja Uruk és a szentélykörzetek hellénisztikus kori fellendülését. A párthus korból néhány lakóépületen kívül mindössze egy kis templom, az ión oszlopokkal díszített Gareiosz-templom maradt ránk. A párthus kor végével Uruk elnéptelenedett.

 

 

ziqqurratu

Mezopotámiai „toronytemplom”. A ziqqurratuk általában több, lépcsőzetesen egymásra épített szintből álltak, tetejükön egy „csúcsszentéllyel”. A sumer ziqqurratuk előképei az emelvényekre épített templomok lehettek, amelyeket már Kr.e. 5000 körülről, az Ubaid kori Eriduból is ismerünk. Folyamatos fejlődés után az első valódi zikkurratukat Ur-Nammu (Kr.e. 2112—2095), a III. Ur-i dinasztia első királya építtette Urban, Eriduban, Urukban és Nippurban. Mindegyikük hasonló tervek alapján épült: három egymásra épített szintből álltak, amelyekre három, egymást derékszögben metsző lépcsőfeljáró vezetett fel. A középső, a ziqqurratu oldalára merőleges lépcsőn lehetett feljutni az úgynevezett csúcsszentélyhez. A ziqqurratuk hasonló módon, általában vályogtéglából épültek. E hatalmas téglaépítmények statikája azonban szükségessé tette, hogy minden 6. vagy 8. téglaréteg tetejét egy – a ziqqurratu téglái hatalmas súlyának jobb teherelosztását biztisító – bitumennel borított gyékényréteggel fedjék le. Hasonló célt szolgáltak a ziqqurratuba beépített nehéz kötelek is. A toronytemplomok külső felületét és járószintjeit égetett (és valószínóleg színes mázzal bevont) téglákkal burkolták. Ugyanezt a tervet használták a leghíresebb, Babilónban álló, Marduknak szentelt ziqqurratuhoz is, amely a Bábel Tornya történet alapjául szolgált. Első változata a Kr.e. 18. században épült. Neve, Étemenanki azt jelentette, hogy “Az ég és a föld alapjainak háza”. E korai déli (sumer) ziqqurratu típus mellett a Kr.e. II. évezredben megjelent egy északi (asszír) típus is, amelyben a zikkurratu gyakran egy nagyobb templomegyüttes része volt, és egy templom tetejéről lehetett megközelíteni. A csúcsszentélyben lezajló szertartások pontos természetét nem ismerjük. A babilóni ziqqurraturól pontos leírással szolgáló Hérodotosz szerint egy papnő és a valószínóleg a király által megszemélyesített istenség közötti termékenységi szertartás, ún. szent nász zajlott itt le. Más elképzelések szerint csillagászati megfigyelések céljait is szolgálhatta.

A mezopotámiai ziqqurratuk építésének öt nagy korszaka ismert: 1. III. Ur-i dinasztia kora (Kr.e. 2100—2000): Ur, Eridu, Uruk, Nippur; 2. óbabilóni kor (Kr.e. 1900—1700): Babilón, Borszippa, Szippar, Larsza, Kis, Assur; Katara (Tell ar-Rimah); 3. Kassú és középasszír kor (Kr.e. 1400—1100): Dúr-Kurigalzu, Assur, Kár-Tukulti-Ninurta; 4. újasszír kor (Kr.e. 911—612): Kalhu, Dúr-Sarrukín, Uruk; 5. újbabilóni (Kr.e. 612—539) rekonstrukciók: Babilón, Ur. Ziqqurratu maradványokat 16 helyen tártak fel, de írásos forrásokból (pl. az azonosítatlan Agade, vagy Ninive, illetve az elámi Szúza ziqqurratuja) és a romok alakjából (pl. Subat-Enlil, Tell al-Hawa, Apku, Arbela, Adab és Hammam) még többet ismerünk.