Keresés

ÓBIRODALOM (KR. E. 2647 - 2124)

IV. dinasztia (KR. E. 2573 – 2454)

II

 

A király emberfölöttiségének, isteni jellegének legdrámaibb kifejezője, Hufu (görög névváltozatban Kheopsz) gízai piramisa egyben az egyiptomi piramisépítészet tetőpontja is. Piramisát mindenekelőtt roppant mérete (kb. 146 méter magas, oldalai az alapnál kb. 230 méter hosszúak), tájolási pontossága és technikai kivitele teszi kivételessé (1. kép).

 

A piramiskomplexum építészetére a letisztult formájú egyszerű tér- és tömegelemek használata jellemző. Sík felületeik hatását az építők tovább növelték azáltal, hogy a látható részeken monolitikus tömböket alkalmaztak, továbbá, hogy a piramistemplom (és a ma ismeretlen építészetű völgytemplom) esetében a mészkő mellett kemény kövek sokféleségét használták fel. Esztétikai hatásukon és a maradandóság biztosításán túl olyan kövek, mint a bazalt, gránit, alabástrom, kvarcit vagy diorit alkalmazását színszimbolikájuk és presztízsértékük is magyarázza.

 

Mindamellett Hufu piramistemploma, amelyből mára csupán bazalt padlójának részlete maradt (2. kép), nem volt teljesen díszítetlen. A piramist közvetlenül körülvevő falhoz keleten csatlakozó épület széles udvarának belső falait eredetileg festett reliefek borították, melyeket itt először körben gránitpilléres portikusz védett. Nem elképzelhetetlen, hogy fia Khephrén (Kr. e. 2518 - 2493) templomaihoz hasonlóan és az egyiptomi hagyománynak megfelelően, az ornamentikát itt is falak és/vagy pillérek elé helyezett kerekszobrok teljesítették ki.

 

A piramistemplom szoborszentély funkcióját a portikuszos udvarból nyíló haránttengelyes terem megléte igazolja, amelyben feltehetően Hufu öt kultuszszobra kaphatott helyet. A piramistemplomhoz szervesen kapcsolódtak a köré mintegy kikötőt utánozva elhelyezett hajógödrök (3. kép), melyekbe Hufu égi útját biztosító hajóit tették. Két további hasonló a piramistól délre található: ezekbe szétszedett állapotban a király temetési szertartása során használt hajókat helyezték el.

 

Képek:

  1. Cheops
  2. Giza_temple_01
  3. Cheops_boatpit_01