Keresés

ÚJBIRODALOM (KR. E. 1540 - 1069)

XVIII. DINASZTIA (KR. E. 1540 – 1295)

III

 

A korai thutmózida nagyszobrászat volumene és típusainak változatossága Hatshepszut és III. Thotmesz nagyszabású templomépítkezéseihez igazodott.

Hatshepszut szobrainak stílusfejlődése szorosan kapcsolódik helyzetének változásaihoz, melynek során királyi feleségből, régens, majd végül király lett. Legszembetűnőbben ez abban érzékelhető, ahogyan fokozatosan elvész az őt a hagyomány megkövetelte módon férfiként ábrázoló szobrainak kezdeti nőiessége. A királynő és unokaöccse III. Thotmesz szobrai bár rokonságuk folytán arcvonásaikban sok hasonlóságot mutatnak, a király esetében karcsú, de atletikus alkatot ábrázoló megfogalmazásukkal a korban erőteljesen előtérbe kerülő harcos uralkodó ideálját fogalmazzák meg.

A templomok díszítésénél a napfény által megvilágított külső részeknél vésett domborművet, a belső falfelületeknél ezzel szemben emelt, a középbirodalmiakhoz hasonló lapos vésésű reliefet használtak. Jellemző a kor lágy kerek formák iránti vonzódása, a körvonalak tisztasága és a kompozíciók némileg statikus jellegének ellensúlyozására az élénk színek egymásmellé-helyezése (1. kép).

Az I. Thotmesz, illetve Hatshepszut alatt megjelenő, az emléktemplomtól térben elválasztott újbirodalmi királysír-típus sziklába vágott folyosók és termek sorozatából áll, melynek kezdeti egyenes tengelye egy ponton balra megtörik. Leginkább a sírkamrára koncentrálódó díszítés először III. Thotmesznél jelenik meg egy falakra felhelyezett hatalmas, Túlvilág leírást tartalmazó papiruszt utánzó festmény formájában (2. kép).

A klasszikus újbirodalmi elitsír kialakulása, kanonikussá rögzülő alaprajzi és díszítési rendszere, a sziklába vágott kápolnarész T betű alakú térkapcsolata és a falképek kötött tematikája és elhelyezési rendje hasonlóképpen Hatshepszut és III. Thotmesz uralmának idejére tehető (3. kép). A kápolnarész festett domborműveinek, festményeinek stílusa és ikonográfiája a korszak folyamán fokozatosan távolodott középbirodalmi előképeitől.

 

Képek:

  1. Th_III_01_01
  2. KV_35_Amenhotep-II_01
  3. TT71-01_01