Keresés

ÓBIRODALOM (KR. E. 2647 - 2124)

V. - VI. dinasztia (KR. E. 2454 – 2140)

 

Az Óbirodalom második felében a királyi temetkezések helye a memphiszi nekropoliszon belül többször változott. Az V. és VI. dinasztia uralkodói egyfelől a Dzsószer körzet környezetében (1. kép), másfelől Szakkarától északra egy önálló temetőrészben, Abu-Szírben (2. kép), majd Szakkara déli részén építették fel piramiskomplexumaikat. Habár az V. dinasztia első uralkodója Uszerkaf (Kr. e. 2454 - 2447) visszatér a piramisforma használatához, komplexuma sok tekintetben rendhagyó, hiszen a dzsószeri és meidumi típus elemei keverednek benne kiegészítve az álajtót magába foglaló halotti templommal.

Utódja Szahuré (Kr. e. 2447 - 2435) abu-szíri komplexuma egyfajta standardizációt hozott a királyi piramisegyüttesek építészetébe és díszítési programjába. Halotti temploma prototípusává vált minden az Óbirodalom végéig épült ilyen építménynek, melyek ezt követően csak kisebb alaprajzi változtatásokban térnek el tőle.

A hangsúly, melyet a piramis csökkenetett mérete is jelez, mindenekelőtt az ornamentikára helyeződött. Az előző kor egyszerű pilléreit pálmafejezetes és papirusz köteget utánzó oszlopok váltják fel, megjelennek a figurális vízköpők, míg a reliefdíszítés már kiterjedt a feljáró út belső falaira, a bejárati csarnokra és az udvarra is. Ebbe a fejlődési vonalba illeszkedett az is, hogy az V. dinasztia utolsó királya, Unisz (Kr. e. 2341 - 2311) piramisának (3. kép) belső részeit vallásos szövegekkel, az ún. Piramisszövegekkel díszítették.

 

Képek:

  1. Szakkara – Teti piramis belső
  2. Abu-Szír – Neferirkaré - Niuszerré piramis
  3. Szakkara – Unisz piramis