Keresés

ÚJBIRODALOM (KR. E. 1540 - 1069)

XVIII. DINASZTIA (KR. E. 1540 – 1295)

IV

 

A XVIII. dinasztia során Egyiptom megnövekedett politikai és gazdasági hatalmának csúcspontját III. Amenhotep (Kr. e. 1391 - 1353) uralkodása idején érte el. Korának magas művészete és ennek mintáit követő kézműipara egyaránt a király egyetlen elvárásának rendelődött alá éspedig annak az igényének, hogy minden saját isteni, napistennel egyesült és földön benne megtestesült alakját tükrözze. Ennek érdekében egész Egyiptom szent táját grandiózus méretekben kívánta átalakítani annak legapróbb részletéig. Uralmának aranykor jellegét érzékeltetendő a művészeti alkotásokban a szépség, gazdagság és kifinomultság vált a legfőbb eszménnyé (1. kép).

Uralkodása folyamán Théba templomainak jelentős bővítésén (2. kép), emléktemploma (Kóm el-Heitán) (3. kép) és saját nyugati parti palotavárosa, Malkata felépítése mellett templomok és szentélyek sora épült Egyiptom szerte, melyek vallási és művészeti programja a király és a különböző istenek kapcsolatát mindenkor a helyi teológiai hagyományokhoz igazítva hirdette. Kiterjesztve ezt Núbiára is, Szolebben felépített monumentális templomában Amun mellett saját isteni alakjának kultusza is helyet kapott.

Vallási programjának vizuális megjelenítéséhez III. Amenhotep korábban nem látott mértékben alkalmazott plasztikát. A legváltozatosabb méretekben készült isten- és királyszobrok száma, a felhasznált különböző szimbolikus tartalommal bíró anyagok változatossága, a kanonikusak mellett megjelenő új formai és ikonográfiai megfogalmazások célja egyöntetűen a király isteni jellegének minden elképzelhető aspektusának bemutatását szolgálták.

 

Képek:

  1. Ramose_01_01
  2. Luxor_colonnade_01
  3. Memnon-Colossi_01