Keresés

ÓBIRODALOM (KR. E. 2647 - 2124)

V. - VI. dinasztia (KR. E. 2454 – 2140)

II

 

Az V. - VI. dinasztia magánsírjai fokozatosan öltötték magukra az elit lakóházak belső térrendezését, ezt megelőző, nagyrészt tömör belsejüket ekkortól folyosók, pilléres belső udvarok és termek sora tölti ki (1. kép). Az így keletkezett falfelületeket festett domborművekkel vagy elsősorban a téglamasztabáknál festményekkel borították. Ezek a kanonikus áldozati jelenetek mellett (2. kép) a halott környezetétől nagyobb méreteivel kiemelt alakját a mindennapi élet idealizált képeibe helyezték. Az egyiptomi táj mindennapjait bemutató életképek azonban valójában a különböző áldozatok előkészítésének vizuális elbeszélései, melyek a művészeti hagyomány által meghatározott kompozíciójú és tartalmú képek sorozatából álltak és melyek száma sírról sírra változhatott.

A korszak elején használatos laposabb reliefekkel szemben az V. dinasztia végére egy erőteljesebb dombormű stílus alakul ki, amely feltételezhetően a mára nagyrészt elveszett királyi előképek stílusfejlődését követte.

A magánsírok építészeti átalakulásának egy másik jellegzetessége ebben az időszakban a sírszobrok számára elfalazott és csupán résalakú ablakokkal ellátott kamrák (szerdab, arab: pince) megnövekedett száma (3. kép). Az ezekben és környezetükben elhelyezett, többnyire életnagyságnál kisebb sírszobrok anyaga a királyihoz hasonló változatosságot mutat, de leggyakrabban könnyű hozzáférhetőségük miatt mészkövet, a növekvő számú provinciális műhelyekben pedig leginkább fát használtak. Jellegzetesek voltak a halottat két alakban ábrázoló, a fiatalság szépségének és az érett kor sikerességének ideáljait megjelenítő szobor párok.

A VI. dinasztia során a magánplasztikában egy új stílus jelenik meg, melyet naturalisztikus helyett expresszív megfogalmazás jellemez. Stílusjegyei a hosszú, vékony torzó és végtagok, az enyhén túlméretezett fej és nagy szemek. A nemritkán ruhátlan alakokon apró, szándékosan aszimmetrikus vonások oldották a formai szigorúságot.

 

 

Képek:

  1. Abu-Szír – Ptahsepszesz masztaba
  2. Szakkara – Nefer_01
  3. Szakkara – Ti_03_02