Keresés

 

 

KISMŰVÉSZETEK A SZELDZSUK KORBAN

 

Fafaragványok:

Sok esetben az épületek homlokzatain megjelenő kőfaragványok ismétlődtek a fából készült alkotásokon. Feltehetően a rendelkezésre álló faanyag bőségének köszönhető, hogy a szeldzsuk dzsámik belső berendezése fafaragványok – a faragott ajtók, mimberek (szószékek), Korán-állványok - tekintetében különösen gazdag volt. Az alkalmazott motívumok alapja a fali csempe díszítésben is nagyon kedvelt csillag-forma volt, melynek belső felületét finoman kidolgozott arabeszk-hálóval töltötték ki.

 

 

 

 

1: A beyşehiri Eşrefoğlu dzsámi belső tere

Textilművészet:

A szeldzsuk textil-művészetről, a fennmaradt emlék-anyag csekély száma miatt viszonylag kevés információval rendelkezünk. A selyem-gyártás színvonaláról két, európai gyűjteményben fennmaradt darab tanúskodik. A ma Lyonban őrzött, körökbe foglalt, párban ábrázolt oroszlánokkal díszített miseruha alapanyagán a felirat I. Alaeddin Keykubad (1219-37) szeldzsuk szultánra utal. A másik, valószínűleg ugyanabból a műhelyből származó töredéken a szeldzsuk heraldika egyik jellegzetes motívuma, a két fejű sas látható. A későbbi, nagy volumenű oszmán-török szőnyeggyártás alapjait a szeldzsuk időszakban rakták le. A szeldzsuk korban gyártott szőnyegek egy része a dzsámikban, egy különösen értékes együttes a konyai Alaeddin dzsámiban maradt fenn. Jellegzetességük a sötét kék, vagy vörös háttéren sárgával, vagy világos zölddel megrajzolt geometrikus mintázat (1. kép).

 

 

Fémművesség:

A korszakból fennmaradt, többnyire bronzból, vagy sárgarézből készült tárgyak alig tükrözik azt a gazdagságot, ami a korabeli leírások alapján a fémművességre jellemző lehetett. A fémművesség központja Konya, illetve az Artukída dinasztia által uralt Diyarbakır és Mardin körzete volt. Míg az Artukída művészetben inkább a vésett technika volt uralkodó, általánosságban a szeldzsuk korra a technikák sokfélesége volt jellemző. A mindennapi használati tárgyak; mint a kiöntőcsöves kannák, mozsarak, gyertyatartók a perzsa darabokhoz álltak közel. A fémművességben, a művészet egyéb ágaira jellemző geometrikus túlsúllyal szemben, a naturalisztikus elemek, állatalakok kaptak nagyobb hangsúlyt.

Miniatúrafestészet:

A miniatúra festészet megőrződött ritka darabjai szintén az Artukída udvar magas szintű művészi tevékenységéről tanúskodnak. Az egyik legfontosabb emlék az Artukída emír, Naszr ad-Dín Mahmúd számára 1206-ban, al-Dzsazarí által a mechanikus szerkezetekről készített kézirat.

 

Gerelyes Ibolya