Keresés

 

 1: Konya: Alaeddin dzsámi. 1192; 2: kép   Sivas: Keykavus  Şifahanesi. 1217

 

 

3: Ahlat: Ulu kümbed. 1273 

 SZELDZSUK SÍRÉPÍTÉSZET

 


Az iráni nagy-szeldzsuk építészetből ismert sírépítmények, a kümbedek a 12. század második felében  Anatólia területén is megjelentek. A négyzetes alaprajzú, kupolával fedett mauzóleummal szemben a kümbed  poligonális, vagy kör-alaprajzú, kúp-alakú, illetve piramidális tetőzettel. A halott testét az épület alatti alépítményben, a kriptában helyezték el. Egyes vélemények szerint a 13. századi iráni kümbedek feltűnő hasonlóságot mutatnak a korabeli török sátrak formájával.

A hat legkorábbi, önálló épületként megjelenő  kümbed a Danismendida dinasztia tevékenységének eredményeként született meg Anatólia középső és északi részén, a 12. század második felében, illetve a 13. század elején. A 13. század folyamán az anatóliai szeldzsuk építészetben ezek a kiemelt sírhelyek gyakorta valamely épület, vagy épületegyüttes- dzsámi vagy medresze - alapítójának földi maradványait foglalták magukba, így többnyire részét alkották magának az épületegyüttesnek. Mecsetekben nem találunk kümbedet, de az előteret sokszor használták temetkezési helyként.

A legfontosabb emlékek:

 

  • A konyai Alaeddin dzsámi nyitott udvarán két kümbed látható (1.kép). A tízszögletű emlék eredetileg az 1192-ben  elhunyt II. Kılıçarslan szultán számára készült. Felirata szerint nyolc szeldzsuk szultán nyugszik itt. A nyolcszögletű, befejezetlen épület Izzeddin Keykavus szultán számára épült, akit  azonban nem itt, hanem Sivasban, medreszében, az ún. Keykavus Şifahanesi déli ívánjában temettek el, 1217-ben. Ő volt az egyetlen szeldzsuk szultán, akit Konyán kívül temettek el. A déli ívánban álló, tízszögletű kümbedet piramidális tető fedi (2.kép).
  • I. Gıyaseddin Keyhüsrev szultán és nővére Gevher Nesibe alapította az első orvosi iskolát és kórházat  Anatóliában. Az  épület együttest Kayseriben emelték 1205/06-ban. A szultán nővérének kümbede a medreszében áll.
  • Egyedülálló emlék az 1200-1220 között, Tercanban épült Mama Hatun Kümbed;  nyolckaréjos sírtorony, melyet köralakú fallal vettek körül.
  • Külön csoportot alkotnak a kör-alakú építmények; az 1276-ban épült Kayseri Döner Kümbed monumentális sátorra emlékeztet. Külső oldalát különleges kőfaragványok; emberfejek, kétfejű sas, oroszlán-alakok díszítik. Hasonlóan sátorra emlékeztet az 1273-ban épült, Ahlatban álló Ulu kümbed. A hét méter átmérőjű, kör-alaprajzú épületet kónikus tetőszerkezet fedi (3.kép).

 
 

Gerelyes Ibolya