Keresés

 

1: Turbándísz. 17. század

2: Korán-tartó  17. század vége

 

 

3: Öv. Bársonyszalagra applikált, inkrusztált nefrit.  17. század második fele

 

 

OSZMÁN ÖTVÖSSÉG II

 

 

Ékszerek: Turbándíszek -forgók

Ezt az ékszerfajtát férfiak és nők egyaránt viselték. A korabeli európai értelmezés szerint az oszmán szultánok annyi turbándíszt viseltek volna, ahány ország felett uralkodtak. Úgy tűnik, ez az elképzelés hamis; a turbándíszeknek praktikus, és díszítő szerepük egyaránt volt, szimbolikus jelentésük kevésbé. A férfiak által viselt 16. századi turbándíszek általában nagyobbak, vaskosabbak voltak. Széles, virágbimbó, vagy tulipán formájú tartóval rendelkeztek, ebben a tokban helyezték el a páva tollakat, strucc tollakat, vagy a legtöbbre becsült, leginkább kedvelt, fekete színű gém tollakat. A laposabb, medaillon-szerű  turbándíszek, amelyekbe  már nem helyeztek tollakat, a 17. század második felében jöttek divatba. Ezeken a tárgyakon az ékszer felső részét képezték ki olyan módon, hogy az valamilyen formában emlékeztessen a tollakra (1. kép). A 17. századtól ékkövekkel kirakott, tollakkal díszített turbándíszeket egy bizonyos, kúp-alakú sapka-féle fölött az asszonyok is viseltek.

  

Ékszerként viselt talizmánok

 Az egyik legelterjedtebb típus a felső karon, karperecként viselt bazu-bend nevű tárgy volt, amelynek belsejébe papírlapra írott, rövidebb Korán-verset, vagy bajtól óvó fohászt helyeztek. Gyakoriak voltak az egyszerűbb, vagy díszesebb kivitelű tokok, amelyeket nyakba akasztva viseltek, és belsejükben szintén papírtekercsre, vagy összehajtogatott lapra írva Koránt, teljes szöveget, hosszabb-rövidebb idézetet, esetleg fohászt őriztek (2. kép). Ez utóbbiak nemcsak fémből készülhettek. A néprajzi anyagból ezüsttel átszőtt szövetből, sőt gyöngyökből kivarrott anyagokból készült darabok is vannak.  


Övek

A korai iszlám gyakorlatban az övnek szimbolikus jelentése volt, amelyet a 16. század folyamán a török céhek is átvettek. A segédből mesterré előléptetett céh-tag derekára - szertartás keretében -  szövött anyagból készült övet kötöttek. A mindennapi gyakorlatban az övnek nem tulajdonítottak szimbolikus jelentőséget. A 17.századra a bőrre applikált, aranyból, ezüstből, vagy akár gyöngyházból készült, ékkövekkel díszített veretekből álló öv viselete általánossá vált (3. kép). 

 

Gerelyes Ibolya