Keresés

Szakirodalmi útmutató

 

Nyelvtani leírások

Számos jól használható leíró nyelvtan készült már a szanszkrit nyelvről. Magyarul Körvélyesi Tibor könyvét forgathatja haszonnal az olvasó (Körtvélyesi 1998, illetve nemrég megjelent második kiadása). Whitney 1896 mindmáig alapmű, és Whitney 1885 is segítségére van a nyelvtanulónak. Macdonell a védikus és a klasszikus szanszkritról írt nyelvtant, diákoknak is (Macdonell 1910, 1915, 1927). Német nyelven Wackernagel–Debrunner 1896-1964 a mérvadó. Franciául Renou leíró nyelvtanai klasszikusnak számítanak (Renou 1930, 1952, 1963), Renou 1956 rövid nyelvtörténeti áttekintést ad, Renou 1966 pedig Pāṇini nyelvtanának magyarázatokkal ellátott fordítása. A tradícionális (Pāṇini-féle) szanszkrit nyelvtan terminológiájának megismerésében segít Abhyankar 1986. A szanszkrit nyelv mondattanáról Speyer 1886 illetve 1896-nál jobb összefoglalás mind a mai napig nem született (Hock 1991 hasznos cikkeket tartalmaz e témában). Edgerton 1953 a szanszkrit nyelv buddhista szövegekben használt sajátos változatának a nyelvtanát írja le.

 

Nyelvkönyvek

Számos nyelvkönyvet használnak a szanszkrit tanítására szerte a világon, az egyik legelterjedtebb Coulson 1992. Bühler 1981 (1927) illetve ennek angol változata (Perry 1936) is széles körben volt használatos, bár mára egyre inkább felváltják a sorra megjelenő újabb, de nem feltétlenül jobb kiadványok (pl. Killingley 2004, Goldman 1987, Hart 1984). A német könyvek közül megemlíthető Thumb 1953–1959, Morgenroth 1977, illetve Stiehl 2004 (ez utóbbi különösen hasznos a nyelvtani jelenségeket illusztráló számos példamondata miatt). Gérard Huet honlapja (The Sanskrit Grammarian) a nyelvtani paradigmák megtanulásához nyújt segítséget, hasonlóan ehhez a német site-hoz.

 

Szótárak

A monumentális Böhtlingk–Roth 1855-1875 alapmű, ezen alapul Monier–Williams 1899 és Capeller 1891 is. Apte 1957 szintén nélkülözhetetlen (a klasszikus szanszkrit nyelvű szövegek esetében általában Apte szótára, a védikus szövegek fordításánál pedig Böhtlingk–Roth, illetve Monier–Williams szótára a hasznosabb). Apte 1920 illetve Macdonell 1924 egyszerűbb szövegek fordítására használhatók. Az angol-szanszkrit szótárak közül Apte 1988-at illetve Monier–Williams 1971-et említhetjük. Edgerton 1953 a buddhista hibrid szanszkrit szótára. Mayrhofer etimológiai szótárai (1953-1980, 1986–) megkerülhetetlenek a nyelvtörténeti kutatáshoz. A Poonában 1976-ban elindított Encyclopaedic dictionary of Sanskrit on historical principles (Ghatage, Amrit Madhav et al. 1976–) monumentális mű lesz, ha egyszer elkészül (egyelőre a harmadik kötetnél tartanak).

 

Szövegkiadások

Szanszkrit nyelven a gveda korától kezdve (kb. Kr.e. 1200) egészen napjainkig születtek és születnek szövegek. Ezek egy jelentős része kiadatlan és csak kéziratban hozzáférhető (a kéziratok felkutatásában nélkülözhetetlen Raghavan et al. 1949–), egy része változó színvonalú kiadásokban olvasható, és végül kis részüknek létezik tudományos igényű kritikai kiadása. Az indiai filológusok kiemelkedő teljesítménye a Mahābhārata és a Rāmāyaa kritikai kiadása (Sukthankar et al. 1933-60, Bhatt et al. 1960-1975).

Néhány fontosabb, szövegkiadásokat (is) tartalmazó sorozat: Gaekwad’s Oriental Series (Baroda, Oriental Institute), Kashmir Series of Texts and Studies, Kashi Sanskrit Series, Chowkhamba Sanskrit Series (Varanasi), Trivandrum Sanskrit Series (Trivandrum), Kāvyamālā (Bombay, Nirnay Sagar Press), Harvard Oriental Series, Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, az Institut français de Pondichéry és az École française d’Extrême-Orient (Pondicherry) által kiadott könyvek.

Igényes kritikai kiadásra példák az utóbbi évekből: Adriaensen–Bakker–Isaacson 1998, Bakker–Isaacson 2004, Goodall–Isaacson 2003.

A Loeb Classical Library mintájára 2004-ben indult útjára a Clay Sanskrit Library, melynek célja szanszkrit irodalmi művek kétnyelvű (szanszkrit-angol) kiadása.

Az interneten is hozzáférhető szanszkrit szövegek köre egyre bővül, a legfontosabb adatbázis a Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages (GRETIL), melynek fenntartója folyamatosan gyűjti a más site-okra feltett szövegeket is.

 

Antológiák

Lanman 1993 (1884) illetve Böhtlingk 1909 a két klasszikus chrestomatia, mindkettőn számos szanszkritul tanuló generáció “nőtt fel”.

 

Paleográfia

Az Indiában használt írásokról Bühler 1896 mindmáig a legjobb összefoglaló munka. Újabb, szintén hasznos művek a témában: Dani 1963, Slaje 1993, Grünendahl 2001.

 

Szakfolyóiratok

Néhány fontosabb folyóirat, amelyekben a szanszkrit nyelvvel illetve szanszkrit nyelvű szövegekkel kapcsolatos publikációk jelennek meg:

 

Adyar Library Bulletin (Adyar, Madras, 1937–)

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute (Poona, 1918–)

Annals of Oriental Research (Madras, 1936–)

Bulletin of the School of Oriental and African Studies (University of London, 1938–)

Indian Antiquary (Bombay, 1892–)

Journal of Indian Philosophy (Dordrecht, 1970–)

Journal of the American Oriental Society (New Haven, 1843–)

Journal of the Asiatic Society (of Bengal) (Calcutta, 1832–)

Journal of the Oriental Institute (Baroda, 1951–)

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (London, 1834–)

Indo-Iranian Journal (Amsterdam, 1957–)

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (Wien, 1915–)

Wiener Zeitschrift für die Kunde Süd- und Ostasiens und Archiv für Indische Philosophie (Wien, 1957–1969)

Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens und Archiv für Indische Philosophie (Leiden, 1970–1999)

Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens / Vienna Journal of South Asian Studies (Wien, 2000–)

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesselschaft (1847–)

 

A nyelvhez kötődő egyéb internetes honlapok

A Dominik Wujastyk által fenntartott indology website a legjobb kiindulópont. A magyar oldalak közül például Balogh Dániel honlapján érdemes körülnézni. A Martin-Luther-Universität (Halle-Wittenberg) Indológia Tanszéke által fenntartott South Asia Research Documentation Services (SARDS) rendkívül hasznos online bibliográfiai adatbank.

 

Magyarországi kutatóhelyek

Magyarországon a szanszkrit nyelvet az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszékén oktatják, a keleti nyelvek és kultúrák alapszak indológia szakiránya illetve szanszkrit minor specializációja keretében. Szanszkrit nyelvet lehet tanulni még a Tan Kapuja Buddhista Főiskola, illetve a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kurzusain is.