Keresés

Szakirodalmi útmutató

 

Nyelvtani leírások:

A klasszikus etióp fontos jellegzetessége a tradicionális kiejtés: a fonológia és a morfológia számos eleme nem jelenik meg az írásban, hanem szóbeli hagyományként adják tovább. Az európai tudomány a tradicionális kiejtést csak a 20. század elején fedezte fel (pl. Cohen 1921), legalaposabb összefoglalása Mittwoch 1925. Minden, korábban írt nyelvtant csak Mittwoch írásával együtt lehet használni.

A legrészletesebb nyelvtan máig Dillmann 1857, ennek kibővített angol fordítása Dillmann 1907. Modern kézikönv Tropper 2002; nyelvtani vázlat Weninger 1999. Cak az igerendszerrel Weninger 2001; a tradicionális kiejtéssel Makonnen 1984 foglalkozik. Modern nyelvkönyv Lambdin 1978; régebbi nyelvkönyvek Praetorius 1886 (a német kiadáson kívül van latin változata is); Chaîne 1907; Mercer 1920; Conti Rossini 1941.

Etióp paleográfia: Uhlig 1988; a régebbi nyelvészeti irodalom bibliográfiája Leslau 1965.

Magyar nyelven a klasszikus etióp nyelvtan tömör összefoglalása Ormos 1999.

 

Szótárak

Az egyetlen jelentős szótár máig az etióp-latin Dillmann 1865; ennek kiegészítése Grébaut 1952. Kezdőknek szánt kéziszótár Leslau 1989; etimológiai szótár Leslau 1987.

 

Szövegkiadások

Az akszúmi feliratok kiadása: Bernand–Drews–Schneider 1991. A legjelentősebb ókori gecez irodalom az etióp Biblia-fordítás (vö. Ullendorff 1968 és Knibb 1999), továbbá a korai fordítások. A legjelentősebb sorozatok, amelyben ezek megjelentek: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Aethiopici (Romae–Parisiis–Lipsiae, Karolus de Luigi – Carolus Poussielgue – Otto Harrassowitz; később Louvain, Secrétariat du CorpusSCO); Orientalia Christiana Analecta (Roma, Pontificium Institutum Orientale); Studi e testi (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana).

Nyelvtanulás céljából írt szöveggyűjtemények Dillmann 1950 és Dillmann et al. 1988.

 

Antológiák

Az etióp apokrifek francia fordításai a Les apocryphes éthiopiens sorozatban jelentek meg (reprint kiadás: Milano, Archè); magyar nyelven Ormos 1986 ad válogatást a középkori legendákból; egy etióp nyelven fennmaradt ószövetségi apokrif könyv (Ézsaiás felemelkedése) magyar fordítását tartalmazza Adamik szerk. 1997. Hénoch könyvének magyar fordítása (Vanyó 1980) nem az etióp szövegből, hanem egy német fordításból készült.

 

Sorozatok, szakfolyóiratok

Az etióp nyelvvel és szövegekkel foglalkozó cikkek az etióp tanulmányoknak szentelt szakfolyóiratokon kívül az általánosabb orientalisztikai és afrikanisztikai folyóiratokban is megjelennek. A legfontosabb, az etióp kultúra és a keleti kereszténység tanulmányozásának szentelt folyóiratok:

Aethiopica. International Journal of Ethiopina and Eritrean Studies. (= Aethiopica) (Wiesbaden, Harrassowitz) http://www1.uni-hamburg.de/AETHIOPICA/

Annales d’Éthiopie. (= AE) (Centre Français d’Études Éthiopiennes, Addis Abbeba) http://www.cfee-fces.org/code/annal.htm

Christianskij Vostok (Христианский Восток). (Российская академия наук, Санкт-Петербург–Москва)

Journal of Ethiopian Studies. (= JES) (Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University, Addis Ababa) Megszűnt; utolsó szám: 18 (1985).

Nubica et Aethiopica. Internationales Jahrbuch für koptische, meroitisch-nubische, äthiopische und verwandte Studien. (= NAe) (Warszawa, Polska Akademia Nauk)

Oriens Christianus. Hefte für die Kunde des Orients. (= OrChr) (Wiesbaden, Harrassowitz) www.oriens-christianus.de

Orientalia Christiana Periodica. (= OrChrP) (Roma, Pontificio Istituto Orientale) http://www.pio.urbe.it

Quaderni di studi etiopici. (= QSE) (Asmara, Centro di studi etiopici)

Rassegna di studi etiopici. (= RSE) (Roma–Napoli, Istituto per l’Oriente C. A. Nallino – Università degli studi di Napoli) http://www.iuo.it/diprapa/Pubblicazioni/RSE-I-XXXVII.html

Studi sull’Oriente Cristiano. (= SOC) Accademia Angelica Costantiana, Roma http://www.accademiacostantiniana.org/Main/Pubblicazioni.htm

 

A jelenleg legjelentősebb sorozat: Äthiopische Forschungen. Wiesbaden, Harrassowitz.

 

Az etióp tanulmányok standard kézikönyve, számos, a nyelvvel és az írással foglalkozó cikkel: Enyclopaedia Aethiopica (Uhlig Hrsg. 2003–, http://www1.uni-hamburg.de/EAE/)

 

A nyelvhez kötődő egyéb internetes honlapok

Az etióp nyelvekhez kapcsolódó linkeket kínáló portál: Ethiopian Languages – Sprachen in Äthiopien http://www.uni-mainz.de/Organisationen/ETHIOPIA/

 

Magyarországi kutatóhelyek

A magyar felsőoktatási intézmények közül a klasszikus etiópot rendszeresen az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vallástudomány szakján oktatják:http://www.avkf.hu/old/vallas/bev.html.

Ezen kívül rendszertelen időközönként az ELTE BTK Orientalisztikai Intézetének Sémi Filológiai és Arab Nyelvi Tanszéke is indít gecez kurzusokat:

http://eltebtk.aspnet.hu/tanszek.orientalisztika.semi.aspx