Keresés

 

Szakirodalmi útmutató

 

Nyelvtani leírások:

A klasszikus szírnek a klasszikus héberhez és arabhoz hasonlóan részletesen kidolgozott nyelvtana van.

Elemi nyelvtanok: Robinson 1962 hosszú évtizedeken keresztül volt a sztenderd nyelvkönyv a kezdők számára. Szerepelnek benne fordítási gyakorlatok szírről, ill. angolról szírre, valamint szír–angol és angol–szír szószedettel is el van látva. Ennek a könyvnek sok problémája van, de a Coakley által nemrég készített, alaposan revideált és feljavított kiadás (Robinson 2002) bátran ajánlható helyette. Magyarul is van egy rövid, kézzel írott szír nyelvtan (Aistleitner 1937). Ungnad 1913 is haszonnal forgatható.

Közepes terjedelmű referencia nyelvtanok többnyire gyakorlatok nélkül (vagy minimális számú gyakorlattal), kresztomátiával vagy anélkül: Brockelmann 1976 elméleti része jó, a szöveggyűjteménye pedig kiváló. Costaz 1992 elméleti része és táblázatai nagyon jók, továbbá azt is jelzi, hogy mely magyarázatokat gondolta a haladóbbak számára. Muraoka 1987 hebraisták számára készült, Muraoka 1997 pedig tartalmaz egy, S. P. Brock által készített válogatott bibliográfiát a szír nyelvről és irodalomról.

Sztenderd referencia nyelvtanok: Duval 1881 mellett máig a legalapvetőbb szír nyelvtan Nöldeke 1966, amely az 1898-as 2. német kiadás javított reprintje – bizonyos kiegészítéseket és indexet is tartalmaz. Ez utóbbit angolra is lefordították (Nöldeke 2001).

 

Szótárak:

Costaz 1963 és Margoliouth 1990 a gyakorlatban nagyon jól használható, és kiegészítik egymást. Az első közülük ún. gyökszótár, a második nem.

Brockelmann 1928 az előbbieknél nagyobb terjedelmű, szír-latin gyökszótár. Hasznos a benne található latin-szír index. Ritkább szavaknál hivatkozási listákat is megad.

Payne Smith Thesaurusa (Payne Smith 1981, vols. 1–2) szír-latin gyökszótár. A szír szótárak közül mind a mai napig a legterjedelmesebb és a legkiválóbb (tipográfiailag is). Kitűnik az idézett kifejezések és példamondatok gazdagságával. Jessie Payne Margoliouth egy kiegészítő kötetben (Payne Smith 1981, vol. 3) azokat a szövegeket dolgozta fel, melyek apja Thesaurusának megjelenése után lettek kiadva.

 

Szövegkiadások:

A teljes szír Bibliának (Pesittó) néhány korábbi kiadása: Walton 1657, Syriac Bible1852, Syriac Bible1887–1892, Syriac Bible 1951, Syriac Bible 1979, Syriac Bible 1988.

Kritikai kiadás: Old Testament in Syriac 1972.

A szír Hexapla az Órigenész Hexaplájában szereplő revideált Szeptuaginta szír fordítása. Ceriani 1874 a milánói Ambrosianus Könyvtárban meglevő szír Hexapla második feléről készült fotolitografikus kiadás.

Újszövetség:

A legjobb kiadás Syriac New Testament1920 (a Syriac Bible 1988 már ezt tartalmazza). Az ún. ószír evangéliumok leghasznosabb kiadása, párhuzamos angol fordítással: Burkitt 1904. Ez a főszövegben a Curetonianus kéziratot használja, az apparátusban pedig megadja a Sinaiticus kézirat variánsait. Az evangéliumok ószír, Pesittó és a harkeli Tamás által adott fordítását hasonlítja össze praktikus elrendezésben Kiraz 1996.

 

Antológiák:

Brockelmann 1976 kresztomátiája különlegesen jól válogatott szövegeket tartalmaz, vokalizációval, ill. anélkül, mindhárom írástípusban. A könyvben glosszárium is van. Costaz–Mouterde 1955 nagyon jó gyűjtemény, vokalizált certó írással. Aistleitner 1937 nyelvtanában ó- és újszövetségi szemelvények találhatók. Muraoka kresztomátiái (Muraoka 1987; 1997) nem szokványosak, több érdekességet is magukban foglalnak.

 

Sorozatok, szakfolyóiratok:

A legfontosabb a Scriptores Syri a Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (CSCO) sorozatban (Louvain, 1903–, Universitatis Catholicae Americae – Universitatis Catholicae Lovaniensis). Az esztrangelló írással kiadott szír szöveg mellé külön kötetben latin, német, angol vagy francia fordítást mellékelnek. A CSCO-nak van egy Subsidia (= Subs) nevű igen értékes monográfiasorozata is. Sok szír szöveg jelent meg az R. Graffin által alapított Patrologia Orientalisban (= PO) (Brepols, Turnhout) (manapság már többnyire francia fordítással). R. Graffin volt az alapítója egy másik sorozatnak is, a Patrologia Syriaca-nak (= PS) (Firmin-Didot, Paris), melynek azonban csak három kötete jelent meg (benne Aphrahat monumentális művével, a Demonstrationes-szel). A kiváló magyar orientalistának, Kmoskó Mihálynak döntő szerepe volt a második és harmadik kötet szerkesztésében.

Feltétlenül megemlítendő a szír származású lázárista atya, Paul Bedjan, aki – bár nem sorozatban – 15-nél több, hosszabb terjedelmű szír művet adott ki a 19. sz. végén.

Jelentős, újabb sorozat a Göttinger Orientforschungen, Reihe 1, Syriaca (= GOFS) (Harrassowitz, Wiesbaden) (esztrangelló).

Olyan folyóirat, mely kizárólag szír témával foglalkozik, csak elvétve akad. A következő folyóiratok azok, melyek gyakran publikálnak szír szövegeket és szírrel foglalkozó cikkeket:

Analecta Bollandiana (= AB) (Society of Bollandists, Brussels)

ARAM (= Aram) (ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies, Oxford)

The Harp: a Review of Syriac and Oriental Studies (= Harp) (St. Ephrem Ecumenical Research Institute = SEERI, Kottayam, Kerala, India)

Hugoye: Journal of Syriac Studies (= Hugoye) (publ. by Beth Mardutho: The Syriac Computing Institute) (elektronikus folyóirat)

Journal/Bulletin of the Syriac Academy (Baghdad) [s. n.]

Journal of Semitic Studies (= JSS) (Manchester UP, Manchester) később (Oxford UP, Oxford)

Le Muséon (= LM) (Société des Lettres et des Sciences; Istas, Louvain la Neuve)

Oriens Christianus (= OC) (Deutsche Campo Santo Priestercollegium; Harrassowitz, Wiesbaden)

Orientalia Christiana Periodica (= OCP) (Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma)

Orientalia Christiana Analecta (= OCA) (Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma – önálló monográfiasorozat)

Orientalia Lovaniensia Periodica (= OLP) (Flemish Speaking Department of Oriental Studies, Leuven)

L'Orient Syrien (= OS) (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris) (éd. par Gabriel Khouri-Sarkis)

Papers of the Estonian Theological Society in Exile (= PETSE) (Estonian Theological Society in Exile, Stockholm)

Parole de l'Orient (= PdO) (Maronite Université Saint Esprit, Kaslik, Lebanon)

Revue de l'Orient Chrétien (Picard, Paris) (éd. par R. Graffin)

Symposium Syriacum (= SympSyr) (I SympSyr = OCA 197; II = OCA 205; III = OCA 221, 1983; IV = OCA 229, 1987; V = OCA 236, 1990; VI = OCA 247, 1994; VII = OCA 256, 1998; VIII [Sydney, 2000]; IX [USEK, Kaslik, Lebanon, 2004])

 

A nyelvhez kötődő egyéb internetes honlapok:

A Hugoye folyóirat honlapján egyéb hasznos linkek is találhatóak. További weboldalak:

Beth Mardutho (http://www.bethmardutho.org/)

Catholic Encyclopedia: Syriac Language and Literature (http://www.newadvent.org/cathen/14408a.htm)

Early Church Fathers: Nicene and Post-Nicene Fathers, Series II, vol. XIII: Aprahat, Ephrem (http://ccel.org/fathers2)

Suryoyo Online (http://www.suryoyo-online.org)

Peshitta (http://www.peshitta.org) (online Pesittó Újszövetség interlineáris angol fordítással és további linkekkel)

Comprehensive Aramaic Lexicon (http://cal1.cn.huc.edu/)

Syrian Orthodox Resources (http://sor.cua.edu)

Assyrian Religion (http://www.aina.org/aol/link2.htm)

 

Magyarországi kutatóhelyek:

Szír nyelvet az ELTE BTK ókori és keleti nyelvek alapszakjain és a Zsigmond Király Főiskola szabad bölcsész alapszakja vallástudományi szakirányán tanítanak.