Keresés

Szövegminta

(Az átírás a magyar akadémiai helyesírás szabályai szerint, vö. Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó: Budapest, 2004. pp. 259–261, a glosszák rövidítései megtalálhatók a Leipzig Glossing Rules honlapon.)

Szövegminta