Keresés

Bibliográfia

An, Ok-kyu 1996. Ŏwŏnsajŏn. [A koreai nyelv etimológiai szótára.] Seoul, Hangukmunhwasa.

Baek, Eung-Jin 1984. Korean Syntax. Seoul, Jung Min Publishing Co.

Birtalan, Ágnes 2002. Aspects of Korean Civilization. Budapest, Eötvös Loránd University, Department of Inner Asian Studies /Korean Studies in Hungary, 1./.

Birtalan, Ágnes 2004. Aspects of Korean Cicilization. Budapest, Eötvös Loránd University, Department of Inner Asian studies /Korean Studies in Hungary, 2./.

Buzo, Adrian 1983. An Introduction to Early Korean Writing Systems. In The Korean Language. Seoul, The Si-sa-yong-o-sa Publishers, Inc., 128–133. p.

Ri, Byŏng-ryŏl 1973. Chosŏn munhwa-ŏ sajŏn. [A koreai kultúrnyelv szótára.] Phenjan, Sahwekwahak ch’ulp’ansa.

Ch’oe, Hyonbae 1941. Uri malbon. [Nyelvünk grammatikája.] Seoul, T’abot’ap.

Chu, Shigyong 1910. Kuk-mun-pŏp. [A nemzeti nyelv gramatikája.] Seoul, Tongasia.

Christal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Budapest, Osiris.

Ho, Yurng 1986. The Korean Alphabet. Seoul, Pochin Chai.

Hong, Chae-song 1999. Hangukŏ tongsa kumun sajŏn. [A koreai nyelv igei vonzatszótára.] Seoul, Tusantonga.

Hong, Yunsook 1991. A Sociolinguistic Study of Seoul Korean with a Special Section on Language Divergence between North and South Korea. Seoul, Research Center for Peace and Unification of Korea.

Hoyt, James 1971. Songs of the Dragons Flying to Heaven. Seoul, Royal Asiatic Society, Korea Branch.

Jae Jung Song 2005. The Korean Language. Structure, Use and Context. London and New York, Routledge.

Kim Gwang-ik et al. 1962. Chosŏnmal sajŏn. [A koreai nyelv szótára.] Phenjan, Kwahakwŏn ch’ulp’ansa.

Ledyard, Gari 1998. The Korean Language Reform of 1446. Seoul, Shingumunhaksa.

Lee, Hyon-bok 1989a. Hanguk-ŏ p’yojun parǔm. [A koreai sztenderd kiejtés.] Seoul, Kyoyuk-kwahaksa.

Lee, H. B. 1989b. Korean Grammar. Oxford, Oxford University Press.

Lee, Keedong 1993. A Korean Grammar on Semantic-Pragmatic Principles. Seoul, Hangukmunhwasa.

Lee, Ki-moon 1986. Soktam sajŏn. [Közmondások szótára.] Seoul, Il-cho-gak.

Lee, Ki-moon 1977. Geschichte der Koreanischen Sprache. Wiesbaden, Bruno Lewin.

Martin, Samuel 1966. Lexical Evidence Relating Korean to Japanese. Language. 42. 185–251. p.

Martin, Samuel 1975. A beszéd szintjei Koreában és Japánban. In Papp Mária–Szépe György (szerk.): Társadalom és nyelv. Budapest, Gondolat, 339–358. p.

Martin, Samuel 1992. A Complete Guide to the Grammar and History of the Korean Language. Rutland, Vermont–Tokyo, Japan, Charles E. Tuttle Company /Tuttle Language Library/

Mártonfi, Ferenc 1971–72. A személy-fogalom helye és szerepe a koreaiban. In Hajdú Péter–Nyíri Antal (szerk.): Nyelvészeti dolgozatok. Szeged, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 101–108. p.

Mártonfi, Ferenc 1972a. A tiszteletiség kifejezési formáiról a kelet- és délkelet-ázsiai nyelvekben. In Telegdi Zsigmond–Szépe György (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok.8, 159–180. p.

Mártonfi, Ferenc 1972b. On Sino-Korean Finals. Acta Orient. Hung. 25, 83–99. p.

Mártonfi, Ferenc 1972c. On Some Problems of a Generative Phonology of Middle Sino-Korean Finals. Acta Orient. Hung. 26, 299–307. p.

Mártonfi, Ferenc 1974. A koreai írás története és szerkezete. Keletkutatás. 1973, 483–498. p.

Mártonfi, Ferenc 1977. Tizennégy hjangga. A koreai nyelvű költészet legrégibb fennmaradt darabjai. Keletkutatás.1976–77, 21–34. p.

Mártonfi, Ferenc 1981. Korea. In Ligeti Ferenc (szerk.): A keleti nevek magyar helyesírása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 483–498. p.

Min, U-gun 1979. The New Comprehensive Korean-English and English-Korean Dictionary. Seoul, Si-sa-yong-o-sa.

Nam, Gvang-u 1971. Ko-ŏ sajŏn. [Régi szavak szótára.] Seoul, Il-cho-gak.

Nyikolszkij, L. B. 1976. Bolsoj korejszko-russzkij szlovar. Moszkva, Russzkij jazik.

Osváth, Gábor 1989. A koreai személynevek. In Balogh Ferenc–Ördög Ferenc (szerk.): Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján. Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Város Tanácsa VB Művelődésügyi Osztálya, 335–339. p.

Osváth, Gábor 1993. Magyar–koreai igei vonzatszótár. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola. /Keleti Füzetek, 10./

Osváth, Gábor 1995. A kínai írásjegyekkel kapcsolatos dél-koreai vita. In Osváth Gábor (szerk.): Koreai nyelv és kultúra. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 40–52. p.

Osváth, Gábor 1996. A koreai modernizáció és az angol nyelv. In Fáyné Péter Emese (szerk.): Szakmai Füzetek, Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 265–272. p.

Osváth, Gábor 1995–96. Koreai nyelv alapfokon I-II. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola. /Keleti Füzetek, 12./

Osváth, Gábor 1998. Koreai nyelv–koreai kultúra. Szociolingvisztikai megfigyelések. Modern Nyelvoktatás. 1998. december, 43–56. p.

Osváth, Gábor 1999. A koreai nyelv északi és déli változata. Balaskó Mária és Kohn János (szerk.): A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. Szombathely, Szombathelyi Tanárképző Főiskola, 235–240. p.

Osváth, Gábor 2001. A kínai, koreai, japán és vietnami szakszókincs sajátosságai. Majoros Pál (szerk.): Szakmai füzetek. Budapest, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 135–139. p.

Osváth, Gábor 2002a. Mártonfi Ferenc koreanisztikai munkássága. In Birtalan Ágnes (szerk.): Aspects of Korean Civilization. Budapest, Eötvös Loránd University, Department of Inner Asian Studies. 49–62. p. /Korean Studies in Hungary, 1./.

Osváth, Gábor 2002b. Az öt barát éneke. Koreai sidzso versek. Budapest, Terebess Kiadó.

Osváth, Gábor 2006. Koreai nyelv és irodalom. Válogatott tanulmányok. Budapest, Plurilingua.

Park, Bon-shik (ed.) 1983. The Korean Language. Ed. by The Korean NationalCommission for UNESCO. Seoul, The Si-sa-yong-o-sa Publishers.

Pak, Chong-guk (ed.) 1992. Wŏl-in-sŏk-po. [Sakjamuni fényes élete.] Seoul, Sejong taewang-kinyŏm-saŏphoe.

Pak, Su-yong–Lee, Sang-hyup (2000): Magyar–koreai szótár. Seoul, Hankook University of Foreign Studies.

Poppe, N. 1965. Introduction to Altaic Linguistics. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.

Ramstedt, Gustaf F. 1939. A Korean Grammar. Helsinki, Suomalais–Ugrilainen Seura.

Ramstedt, Gustaf F. 1951. Studies in the Korean Etymology. Helsinki, Suomalais–Ugrilainen Saura.

Seong Baek-in 1997. The Present State and Problems of Geneological Studies of Korean. Korea Journal. 37, III, 166–25. p.

Sövény Aladár (szerk.) 1957. Magyar–koreai szótár. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Song, Gi-chung 1993. Hyŏndae hanguk-ŏ hyŏngt’aeron. [A mai korai nyelv alaktana.] In Lee, Hyon-gun (szerk.): Hyŏngt’ae. [Morfológia.] Seoul, T’aehaksa. 367–440. p.

Taylor, Insup 1995. Writing and Literacy in Chinese, Korean and Japanese. Amsterdam–Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

Yi, Jurng Ho 1986. The Korean Alphabet. Explanation in Korean and English, Seoul, Po Chin Chai Printing Co.

Young-Key, Kim-Renaud (ed.) 1994. Theoretical Issues in Korean Linguistics. Stanford, CSLI Publications for Stanford Linguistic Society.

Young-Key, Kim-Renaud 1997. The Korean Alphabet. Honolulu, University of Hawai Press.

Yu, Sŏong-ryŏl 2000. Ch’oeshin werae-ŏ sajŏn. [Legújabb idegen szavak szótára.] Seoul, K’uroba.