Keresés

Szövegminták

(A nyelvtani glosszák rövidítései megtalálhatók a Leipzig Glossing Rules honlapon.) 

 

További rövidítések:

 

conjv =

konjunktív prefixum n- < újegyiptomi mtw- partikula

conv =

konverter prefixum e- < klasszikus egyiptomi jw partikula

stat.nom =

status nominalis (az igének névszói tárgy előtti alakja)

stat.pron =

status pronominalis (az igének névmási tárgy előtti alakja)

term =

terminatív prepozíció e-, ero- < klasszikus egyiptomi r

e =

epentetikus magánhangzó, realizációja vsz. [ə]